Yatırımcı Arıyorum

KOBİ’lerde İnovasyonu Koruma Altına Almak

KOBİ’lerde Yapılan İnovasyon Çalışmalarını Korumak

Şirketlerde Yeniliğin Önemi

Yenilik kendiliğinden otomatik olarak ekonomik faydalar sağlamaz. Çünkü firmalar inovasyondan kazanç elde etmek için bu inovasyonu uygulanabilir ürünlere veya hizmetlere dönüştürülmeleri gerekir. Bunun yanında inovasyon yapılan ürün ya da hizmeti, taklitçilere karşıda korumak gerekir. Yenilikçilik, şirketlerin rekabet edebilirliğinin temel kaynağıdır. Ve bu sayede KOBİ’ler piyasadaki tekliflerini farklılaştırabilir, rekabet avantajı kazanabilir ve sözde emtia tuzağından, yani gelişmekte olan ülkelerden gelen düşük maliyetli baskılardan kaçabilirler.

Bununla birlikte, KOBİ’ler için teknolojiye ve yeniliğe olan yatırımları engelleyen birçok faktör vardır. Birincisi ve en önemlisi olan genel bir fon ve finansal kaynak eksikliği, Ar & Ge yatırımları için zorluk teşkil etmektedir. İkincisi, birçok KOBİ aileye ait olduğu için, aile ve şirketin varlıkları arasındaki çıkar çatışmalarının altında kalarak daha fazla riskten kaçınmak için büyümenin engellenmesi vardır. Bunlar aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını olumsuz etkileyebilir. Son olarak yenilik doğası gereği tehlikeye girebilir. Aslında, bir yenilik kamu yararı olarak düşünülebilir ve bu yüzden dışlanamamalı, rekabet edilememeli ve kopyalanmamalıdır. Fakat durum hiçte böyle değildir çünkü yenilikler genellikle dışlanır, rekabeti çok olur ve kopyalanır.

Bu şartlar altında, şirketler ve özellikle KOBİ’ler, inovasyon yatırımlarının faydalarını uygun hale getirmek, taklitçilerin avantajlarını korumak ve böylece inovasyon yatırımlarının getirilerini elde etmek içini benimsenecek stratejileri dikkatle tasarlamalıdır. Avrupa Patent Ofisi (EPO) tanımına göre patent; sahibine üçüncü tarafların izinsiz bir buluşu ticari olarak kullanmalarını engelleme hakkı veren yasal bir uygulamadır ve bir çözüm olarak getirilmiştir.

Şirketlerde İnovasyon Nasıl Koruma Altına Alınır?

Şirketler uyguladıkları inovasyonları koruma da patentler de elbet değerlidir. Çünkü ünlerini geliştirmek, diğer şirketler ile müzakere veya işbirliği yapmak, yasal zorluklardan kaçınmak veya engellemek, diğer şirketler tarafından Ar-Ge’ye yapılan müdahaleleri engellemek için kullanılabilirler. Ayrıca finans ihtiyacında bankalar veya yatırımcılar için bir değer kanıtı olabilir.

Fakat bununla birlikte, patent sisteminin de kendine has bazı dezavantajları vardır. Bu dezavantajları olduğu için sisteminin etkililiği hala sorgulanmaktadır. Patent Nedir?

Dezavantajlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Rakipler, şirketlerin patentlerini onların aleyhinde kullanılacak çalışmalar yapabilirler. ve bu çalışmalarla patentin mal sahibine sağladığı korumayı sınırlandırabilir ve dolayısıyla etkisini azaltabilirler.
 • Patentlenme işlemi bilgi sızıntısını tetikleyen bilgilerin açıklanmasını gerektirir.
 • Bir patenti uygulamak ve savunmak son derece pahalı olabilir. KOBİ’lerin sınırlı kaynakları olduğu için özellikle olası bir uluslararası dava için patent yasal giderlerini izlemek ve uygulamak çok külfet getirebilir. Bu da KOBİ’leri zorlayan bir durumdur.

Bu, neden birçok sektörde patentler yeniliği korumak için gerekli olduğu halde yeterli olarak algılanmaz ve bunun için yapılmaz. Bu yüzden şirketlerin taklitçilere karşı korunmalarını ve inovasyonlarından yararlanmalarını sağlayan başka yollara da başvurmaları gerekebilir. Bu yollarla uyguladıkları inovasyonlarını korumaya çalışırlar.

İnovasyonun Patent Harici Korunması İçin Stratejiler

İşte bu stratejilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Endüstriyel sır: Özellikle tersine mühendisliğin daha az verimli olduğu süreçte inovasyon için etkili bir koruma aracı olarak işleyebilir.
 • Entegre: Özellikle inovasyon belirli bölgelere veya firmalara entegre edildiğinde biriktirilen gizli bilgileri taklit etmek zordur. Bu da korunmasını kolaylaştırır.
 • Hizmet: Pazara çıkma zamanı ve satış sonrası hizmetler, özellikle ürün yeniliği için taklitlere karşı büyük bir koruma kaynağı olarak kabul edilirken marka sadakati ve güvenilirliğin yaratılmasını kolaylaştırır.
 • Düşük maliyet: İlk hamle olarak bir firma, müşteri geri bildirimleri ve ürün iyileştirmeleri ile büyütülmüş öğrenme ekonomileri nedeniyle düşük üretim maliyetlerinden faydalanabilir. Bu, taklitçilere etkili bir giriş engeli yaratır.
 • Tamamlayıcı varlıklar: Bir inovasyonu ticarileştirmek için satış ve dağıtımdaki yeterlilikler ve tamamlayıcı varlıklar gereklidir. Bu varlıklara sahip olanlar genellikle başarılı olur.
 • Karmaşık ürünler: Karmaşık ürünlerin kopyalanması için gereken zaman, maliyet ve yeterlilikler aynı zamanda bir koruma aracıdır.
 • Ağ ekonomisi: Bir şirketin ürününün yaygın dağılması ve ağ ekonomilerinin etkisi, rakiplere karşı engel oluşturmaktadır.
 • Özellikler: Müşteriler tarafından değer verilen özelliklerle yeniliklerin tanıtılması piyasayı en alt basamaktan başlayarak bozabilir.

Özetlemek gerekirse, KOBİ’ler patentlerin yanı sıra taklitçilerden korumak, yeniliğin uygunluğunu artırmak ve Ar-Ge yatırımlarından tam olarak yararlanmak için yukarıda belirtilen sekiz faktörün birleşimine dayanan bir stratejiyi göz önünde bulundurmalılardır. Bu sayede uyguladıkları inovasyonlarını koruyabilir kopyalanmasını önleyebilirler.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz