Yatırımcı Arıyorum

KOSGEB 2018

Kosgeb Destek Kredileri

KOSGEB 13 sektörde destek kredileri vermeye devam ediyor. 2018 yılında 50 Bin Lira hibe, 100 Bin Lira faizsiz kredi verdiği duyuruluyor. KOSGEB tarafından özellikle desteklenen sektörlerin başında imalat sanayi yer alıyor. İmalat sanayi kapsamında bulunan 324 farklı faaliyet alanı var, iş kollarının bir kısmını sıralamak gerekirse metal sanayi, ağaç işleri, Bilgisayar, optik, kauçuk, plastik, kimyasal ürünler, mobilya gibi imalat alanları ile listeyi uzatmak mümkün.

KOSGEB in imalat sanayinden sonra kalkınmasını ülke kalkınması içinde yüksek değer olarak gördüğü ticaret sektörü geliyor. Motorlu taşıtlar dışında toptan ve perakende ticaretinde Yüzden fazla sektörün desteklendiği belirtiliyor. İnşaat sektörü, ulaştırma sektörü, konaklama, içecek, depolama sektörleri 2018 yılında da desteklenmeye devam edilecek.

Yeni iş kuracak olanlar ya da küçük veya orta büyüklükte işletmeye sahip olan kimseler KOSGEB in ya da KOSGEB tarafından yetkilendirilmiş birimler tarafından verilen girişimcilik eğitimine katılarak girişimcilik sertifikasına sahip olmalılar. Faaliyete geçirilmesi tasarlanan işyerinin projelendirilerek KOSGEB’e sunulması gerekiyor. Önemli bir koşul girişimci adayının son bir yıl içinde projeye konu olan iş dalı üzerinde faal durumda bir işyerinin olmaması gerekiyor.

Kosgebe Nasıl Başvuru Yapılır?

KOSGEB web sitesine giriş yaptıktan sonra e-hizmetler menüsünden kaydınızı oluşturabilirsiniz ardından KOBİ beyannamesini doldurmalısınız siz bilgilerinizi eksiksiz ve hatasız bir biçimde doldurduktan sonra KOSGEB yetkilileri bilgilerinizi kontrol ederek değerlendireceklerdir. KOSGEB uzmanı ile iletişim halinde bulunarak size uygun olan desteğe başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

VERİ TABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

İlk kayıt gerçekleşirken e-hizmetler menüsünden ilk başvuru kısmına giriş yapar daha sonra işletme ilk başvuru bağlantısından başvur seçeneği ile işleminizi başlatabilirsiniz.

KOBİ BEYANNAMESİ DOLDURMA KOŞULLARI NELERDİR?

İnternet ortamında doldurulan beyannamenin bir çıktısı alınır ardından imza ve kaşeleme işlemi tamamlanarak ilgili KOSGEB kurumuna teslim edilir. Ekte Ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerinin de bulunması gerekir.

GENEL DESTEK PROGRAMI KAPSAMI

 • Yurtiçi fuar desteği
 • Yurtdışı gezi desteği
 • Tanıtım desteği
 • Nitelikli eleman desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Bağımsız denetim desteği
 • Lojistik desteği
 • Sınai mülkiyet hakları desteği
 • Eğitim desteği
 • Tasarım desteği
 • Enerji verimliliği desteği

GENEL DESTEKLEMENİN AMACI

Proje yapabilme potansiyeli bulunmayan ya da düşük olan KOBİ işletmelerin destekleme olanaklarından yararlanmalarını temin etmek, KOBİ işletmelerin kaliteli ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlamak, işletmelerin gelişmelerini teşvik ederek KOBİ işletmelerin rekabet güçlerini yükseltmek, KOBİ işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarını sağlayabilmek için Pazar paylarını büyütmelerine destek olmak.

Endüstriyel Dönüşüm ve Kobiler

Kalkınma bakanının da katıldığı 2017 senesi içinde gerçekleştirilen KOBİ işletmeler, serbest meslek kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Banka, Yönetici derneklerinin de katıldığı toplantıda KOBİ işletmelerin rekabet güçlerinin nasıl artırılacağı üzerinde durulmuş KOBİ işletmeleri geliştirerek uluslararası alana taşıyacak donanımların inovasyon ve dijitalleşme olduğuna vurgu yapılmıştı. (İnovasyon Nedir?)

KOBİ işletmelerde Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın biçime kullanılmasının zorunlu olduğu iş görenden maksimum verimi almak için çalışanlarını bilgi birikimlerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimlere önem verilmesi gerektiği hatırlatılarak KOSGEB destekleme hizmetlerinin kapsamında ilgili pek çok hizmetin bulunduğuna da dikkat çekilmişti.

 1. Kalkınma Planı 2014-2018 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Bu dönem içinde uygulanan politikalar:
 • Girişimcilik ekosisteminin kalkındırılması
 • KOBİ işletmelerin büyümeleri
 • Markalaşmalarının sağlanması
 • Teknolojiyi yoğun biçimde kullanmalarının sağlanması
 • Uluslararası platformda yer almalarını sağlamak

10. Kalkınma planının uygulandığı 2014-2018 tarihleri arasındaki dönemde KOBİ işletmelerin ihracattaki payı yükselişe geçmiş, ihracat yapan KOBİ sayısının son On yıl baz alındığında 44 Binden 65 Bine ulaştığı gözlemlenmiş. İhracattan elde edilen gelir miktarı ise 50 Milyar Dolardan 80 Milyar Dolara tırmanış göstermiş.

2003 yılından günümüze dek geçen süre içinde yatırımcılara ortam yaratmak amacına hizmet edecek 103 sanayi bölgesi hizmete açılmış. Dijitalleşmenin KOBİ işletmelerin varlıklarını koruyabilmesinin ana koşulu olması nedeni ile işletmelerde Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi, mutlaka ödenek ayrılması şirket faaliyet kültürü olarak benimsenmesi, inovasyonun yine aynı şekilde Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine bağlı olarak şirket faaliyet kültürünün bir parçası haline getirilerek işletmelerin hayatında yerini alması KOBİ işletmelerin başarılı olmalarının olmazsa olmaz koşulu olarak üzerinde durulması gereken ana unsurlardır.

İş gören niteliğinin artırılması, üretime dayalı stratejik planların oluşturulması ve üretimde son teknolojinin kullanılması KOBİ işletmelerde dijital dönüşümünü tamamlamasını kolaylaştıracaktır.

Kosgeb’den Destek Almak

Sizde kendiniz ve işletmeniz için, KOSGEB tarafından verilen girişimci desteklerinden faydalanmak ve detaylı bilgiler almak istiyorsanız, Kobi Vadisi tarafından paylaşılan kosgeb haberleri kategorisini takipte kalabilirsiniz.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz