Yatırımcı Arıyorum

KOSGEB Ar-Ge Destek Programı

KOSGEB’in AR-GE Destekleri

Yeni ürün, buluş, fikir ve hizmetin ticarileşmesi amacı ile küçük ve orta ölçekli girişimcilerin inovasyon projelerinin, endüstriyel projelerinin desteklenmesi kararlaştırılmış KOSGEB tarafından ve AR-GE destek programı uygulamaya konulmuş.

AR-GE destek programı, 15 Haziran 2010 Tarihli 27612 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış. AR-GE kapsamında, patent belgesi bulunan bir ürünün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile, bilimsel çalışma sonucunda ortaya konulan bir ürün ya da hizmetin geliştirilmesi amacı ile, maliyetleri düşüren yeni buluş ve uygulamaların ticarileştirilmesi amacı ile sağlanan destekleri kapsamaktadır. İnovasyon çalışmaları ve endüstriyel çalışmaları desteklemektedir.

Destek programı geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak çeşitlilik göstermektedir. KOSGEB proje başvuru aşamaları tüm proje başvuruları için aynı biçimde ilerlemek ile beraber okuyucularımızın bilgilerini pekiştirmeleri adına tekrarlamakta fayda var. Projesi bulunan işletmeci öncelikle KOSGEB birimine başvuru yaparak projesini sunmalıdır başvuruyu yaparken KOSGEB veri tabanında kayıt oluşturması da zorunludur.

Sunulan başvuru KOSGEB birimi kurulu tarafından değerlendirmeye ve incelemeye tabi tutulur, inceleme sonucu olumlu ya da olumsuz gerçekleşebilir veya projede düzeltilmesi istenen durumlar bulunabilir. Sonuç açıklandıktan sonra netice olumsuz ise başvuru sahibi bir defaya mahsus ve en geç 15 gün içinde sonuca itiraz edebilir.

Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir, onaylanan proje sahibi işletmesinin kurulmasının ardından KOSGEB veri tabanına kaydını gerçekleştirir ardından KOSGEB birimine taahhütname imzalar. Taahhüt verilen tarih yasal olarak projenin başladığı tarihtir.

KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Çalışmaları

AR-GE inovasyon ve AR-GE Endüstriyel uygulama olarak iki ayrı kategoride destek kapsamına alınan çalışmaların prensipleri de ayrıca belirlenmiş. Yenilik çalışmaları için kurul işlik (çalışılacak bina, alan) tahsis edebilir işletmeye ve bu tahsis karşılığında hiçbir bedel talep edilmez.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında merkezi yönetim alanında bulunan Kamu İdareleri tarafından temin edilen destekler ile işletme kuran girişimci Teknopark dahilinde bulunuyorsa aylık maksimum 1.250 Lira toplam 30.000 Lira geri ödemesiz kira desteği alabiliyor. Teknopark dışında bulunan işletme sahipleri ise aylık maksimum 1.000 Lira toplam 24.000 Lira geri ödemesiz kira desteği alabileceklerdir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 13/9/2014 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 Sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun alınmış yerli malı belgesinin beyan edilmesi durumunda girişimciye sağlanan destek oranına %15 ekleneceği belirtiliyor. Geri ödemeli destek programında KOSGEB teminat talepleri için teminat giderlerine %100 geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

Kosgeb Tarafından Sağlanan Ar-Ge Desteği

Personel giderleri, projede çalışacak lisans son sınıf öğrencileri, ön lisans mezunları, 1.500 Lira – Lisans mezunları 2000 Lira – Yüksek Lisans mezunlarına 2.750 Lira – Doktora mezunlarına(başvuru tarihinden 5 yıl önce derecesini tamamlamış olanlar) 3.500 Lira toplamda üst sınırı 150 Bin Lira destek verilmekte.

Sermaye şirketi olarak faaliyete geçen işletmelerde, girişimcinin tahsil derecesi değerlendirmeye alınmadan kendisi ve var ise ortağı için aylık maksimum 1.500 Lira personel gideri desteği alabilir. Gerçekleştirilecek yardım personel sayısı, personelin niteliği, yardımın süresi bakımından kurulun kararına göre biçimlenir.

Proje geliştirme desteği, işletmeler projelerini gerçekleştirirken çeşitli gezi, danışmanlık, test-analiz faaliyetlerinde bulunabilirler kurum üst sınır 100.Bin Lira olmak üzere geri ödemesiz destek sağlamaktadır. (Ar-Ge Çalışmaları)

Başlangıç sermayesi desteği uygulaması, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan kamu idarelerinden AR-GE desteği alma hakkı elde etmiş bulunan girişimciler ve işletmesini kurmuş olan girişimciler, lisans son sınıf öğrencisi olanlar, Master öğrencisi, Doktora öğrencisi, Lisans-Master-Doktora derecelerini başvuru tarihinden 5 yıl önce elde etmiş bulunanlar, öğretim elemanları programdan yararlanma hakkına sahipler.

Endüstriyel Uygulama kapsamında Kira desteği sağlanıyor girişimcilere. Projesi kabul edilen girişimciler üst limiti Bin Lira geri ödemesiz destek alabiliyorlar. Makine araç gereçleri, her türlü malzeme hizmet için geri ödemesiz üst sınırı 150 Bin lira, geri ödemeli 500 Bin Lira destekten yararlanabiliyorlar.

Proje için satın alınan makine ve malzemelerin yerli malı belgesini beyan eden girişimciler SGM 2014/35 Sayılı tebliğe göre %15 oranında ek destek hakkına sahip olacaklar. Girişimci olarak başvuruda bulunan proje sahibi kurulum ve donanım masrafları için destek hakkından yararlanabilmekte. Geri ödemeli destek uygulamasında gösterilecek teminatlara karşılık %100 geri ödemesiz destek sağlanmaktadır bilgisi yayınlarda açıklanıyor.

Not: yazı içerisinde belirtilen bazı bilgiler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz