Yatırımcı Arıyorum

KOSGEB Destekleri ile İş Kurmanın Avantajları

KOSGEB’den Destek Alarak İş Kurmak

KOSGEB, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) destek olmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumudur. KOSGEB destekleri, işletmelerin finansal olarak güçlenmelerine, işlerini geliştirmelerine ve büyümelerine yardımcı olmaktadır. Bu destekler arasında; faizsiz kredi, hibe, danışmanlık, eğitim ve teknolojik yeniliklere yönelik destekler bulunmaktadır.

KOSGEB destekleri, iş kurmak isteyen girişimciler için önemli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle, KOSGEB destekleri sayesinde işletmeler finansal kaynaklara daha kolay erişebilmekte ve işlerini geliştirmek için gerekli yatırımları yapabilmektedirler. Ayrıca, KOSGEB tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde girişimciler işletme yönetimi konusunda daha bilinçli hale gelmekte ve işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmektedirler.

KOSGEB destekleri ayrıca, işletmelerin teknolojik yeniliklere uyum sağlamalarını ve rekabet güçlerini artırmalarını da sağlamaktadır. KOSGEB, inovasyona yönelik projeleri desteklemekte ve teknolojik gelişmeleri takip ederek işletmeleri bu alanda teşvik etmektedir.

KOSGEB destekleri iş kurmak isteyen girişimciler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu destekler sayesinde işletmeler finansal olarak güçlenirken, işlerini geliştirme ve büyütme imkanı da elde etmektedirler. Ayrıca, KOSGEB tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde girişimciler işletme yönetimi konusunda daha bilinçli hale gelmekte ve teknolojik yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilmektedirler.

KOSGEB Destekleri Nedir?

KOSGEB destekleri, işletmelerin rekabet gücünü artırmak, ihracat kapasitesini yükseltmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve işletme maliyetlerini azaltmak gibi hedefler doğrultusunda verilmektedir.

KOSGEB destekleri kapsamında, işletmelere faizsiz kredi, hibe, eğitim, danışmanlık, proje desteği, fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği gibi birçok farklı destek verilmektedir. Ayrıca KOSGEB, işletmelere teknolojik yatırım yapmaları için de destek sunmaktadır.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında işletmenin küçük veya orta ölçekli olması, yasal olarak faaliyette bulunması, belirli bir süre faaliyet göstermiş olması ve diğer belirli koşullar yer almaktadır.

KOSGEB destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimine katkı sağlamakta ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Türkiye’nin en büyük girişimcilik sitesi Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan, KOSGEB Destekleri ile İş Kurmanın Avantajları hakkında girişimciler tarafından sıklıkla tercih edilen 8 farklı KOSGEB destek içeriğini sizinle paylaşıyoruz.

1- KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri

KOSGEB’in girişimcilik eğitimleri ve bu eğitimlerin iş kurma sürecine etkisi

KOSGEB, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimini desteklemek amacıyla birçok farklı program ve hizmet sunmaktadır. Bu programlardan biri de girişimcilik eğitimleridir.

KOSGEB girişimcilik eğitimleri, işletme kurmak veya işletme sahiplerinin mevcut işletmelerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik düzenlenmektedir. Bu eğitimler; girişimcilikte temel kavramlar, iş fikri oluşturma, iş planı hazırlama, pazarlama, finansal yönetim ve diğer işletme konuları hakkında bilgi vermektedir.

KOSGEB girişimcilik eğitimleri, genellikle hafta sonları veya akşam saatlerinde düzenlenmektedir. Eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilmekte olup, katılımcılara katılım belgesi de verilmektedir. Ayrıca bazı eğitim programları online olarak da verilmektedir.

Girişimcilik eğitimlerine katılmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, en az lise mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve işletme kurmak veya mevcut işletmesini geliştirmek istemek gibi belirli koşullar yer almaktadır.

KOSGEB girişimcilik eğitimleri, girişimcilerin işletme konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak işletmelerinin başarılı olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimler, girişimcilere işletmelerinin başarılı olması için gerekli olan temel becerileri kazandırmakta ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da önemli bir katkı sağlamaktadır.

2- KOSGEB Faizsiz Kredi İmkanı

KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz kredi imkanı ve bu kredilerin işletmeler için sağladığı avantajlar

KOSGEB faizsiz kredi imkanı, işletmelerin yeni yatırımlar yapmaları veya mevcut işletmelerini geliştirmeleri için sağlanan bir finansman desteğidir. Bu kredi imkanı sayesinde işletmeler, finansman ihtiyaçlarını karşılayarak işlerini büyütebilirler.

KOSGEB faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen işletmelerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, işletmenin KOSGEB tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet göstermesi, KOBİ tanımına uygun olması, belirli bir süre faaliyette bulunmuş olması, yıllık cirosunun belirli bir alt ve üst sınırda olması gibi koşullar yer almaktadır.

KOSGEB faizsiz kredi imkanı kapsamında verilen krediler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı tutarlarda olabilmektedir. Kredi geri ödemesi ise belirli bir süre içinde ve taksitler halinde yapılmaktadır. Ayrıca, işletmelerin kredi geri ödeme planları da KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

KOSGEB faizsiz kredi imkanı, işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmakta ve işletmelerin büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu kredi imkanı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimlerinin sınırlı olduğu durumlarda önemli bir destek sağlamaktadır.

3- KOSGEB İş Planı Desteği

KOSGEB tarafından iş planı hazırlama sürecine verilen destekler ve bu desteğin önemi

KOSGEB iş planı desteği, işletme sahiplerinin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve işletmelerini geliştirmeleri için hazırlamaları gereken iş planlarına yönelik bir destektir. Bu destek sayesinde işletme sahipleri, profesyonel destek alarak iş planlarını daha etkili bir şekilde hazırlayabilirler.

KOSGEB iş planı desteği kapsamında, işletme sahipleri danışmanlık hizmeti alabilir ve iş planlarını uzmanlar tarafından değerlendirtebilirler. Ayrıca, işletme sahipleri iş planı hazırlama eğitimleri de alabilirler.

KOSGEB iş planı desteği için başvuruda bulunacak işletmelerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında; işletmenin KOBİ tanımına uygun olması, belirli bir süre faaliyette bulunmuş olması, yıllık cirosunun belirli bir alt ve üst sınırda olması gibi koşullar yer almaktadır.

KOSGEB iş planı desteği, işletme sahiplerine iş fikirlerini hayata geçirme konusunda yol gösterici bir rol oynamaktadır. İş planı hazırlama sürecinde sağlanan profesyonel destek, işletme sahiplerinin işlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmakta ve işletmelerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. İş Planı Nasıl Yazılır?

4- Makine ve Ekipman Desteği

KOSGEB’in sağladığı makine ve ekipman desteği ve bu desteğin işletmelere sağladığı avantajlar

KOSGEB makine ve ekipman desteği, işletmelerin üretim kapasitelerini arttırmaları ve daha verimli hale getirmeleri için gerekli olan makine ve ekipmanların satın alınmasına yönelik bir destektir. Bu destek sayesinde işletmeler, daha kaliteli ürünler üretebilir ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilirler.

KOSGEB makine ve ekipman desteği kapsamında, işletmeler belirli bir miktar finansal destek alabilirler. Bu destek ile işletmeler, üretimlerini daha modern ve verimli hale getirecek makine ve ekipmanları satın alabilirler. Destek kapsamında alınacak makine ve ekipmanlar, işletmenin faaliyet alanına göre belirlenir.

KOSGEB makine ve ekipman desteği için başvuruda bulunacak işletmelerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında; işletmenin KOBİ tanımına uygun olması, belirli bir süre faaliyette bulunmuş olması, yıllık cirosunun belirli bir alt ve üst sınırda olması gibi koşullar yer almaktadır.

KOSGEB makine ve ekipman desteği, işletmelerin üretim kapasitelerini arttırmalarına ve daha modern hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu destek sayesinde işletmeler, rekabet güçlerini arttırabilir ve daha fazla müşteriye ulaşabilirler.

5- KOSGEB Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB’in işletmelere sunduğu danışmanlık hizmetleri ve bu hizmetlerin işletme yönetimine katkısı

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin gelişimine yönelik olarak ihtiyaç duyabilecekleri birçok konuda destek sağlamaktadır. Bu konular arasında işletme yönetimi, finansal yönetim, pazarlama, üretim ve teknoloji gibi alanlar yer almaktadır.

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin ihtiyaç duydukları konularda bilgi sahibi olmalarını ve doğru kararlar almalarını sağlamaktadır. İşletmelerin daha verimli ve etkin bir şekilde çalışmalarını ve büyümelerini desteklemektedir.

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir. İşletmeler, danışmanlık hizmetleri kapsamında, işletme yönetimi, finansal yönetim, pazarlama stratejileri, üretim yönetimi, teknoloji ve Ar-Ge konularında destek alabilirler.

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin gelişimine yönelik olarak verilen bir hizmettir ve ücretsizdir. İşletmeler, danışmanlık hizmetleri için KOSGEB’e başvurabilirler ve belirli bir süre içinde danışmanlık desteği almaya başlayabilirler.

KOSGEB danışmanlık hizmetleri, işletmelerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla verilen önemli bir destektir. İşletmeler, bu hizmetlerden faydalanarak daha verimli, etkin ve karlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilirler.

6- KOSGEB İhracat Desteği

KOSGEB’in sağladığı ihracat destekleri ve işletmeler için ihracatın önemi

KOSGEB İhracat Desteği, ihracat yapmak isteyen işletmelerin yurt dışı pazarlara açılmasına ve ihracat faaliyetlerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır. İhracat Desteği kapsamında işletmelere finansal destek, danışmanlık hizmetleri, eğitimler ve fuar katılım desteği gibi imkanlar sunulmaktadır.

İhracat yapmak isteyen işletmeler, KOSGEB’e başvurarak İhracat Desteğinden faydalanabilirler. İhracat Desteği kapsamında işletmelere verilen finansal destek, işletmenin ihracat faaliyetlerinin geliştirilmesi için kullanılabilmektedir. Bu destek ile işletmeler, yurt dışı pazarlara açılmak, yeni müşteriler edinmek ve ihracat hacimlerini artırmak için gerekli yatırımları gerçekleştirebilirler.

KOSGEB İhracat Desteği kapsamında işletmelere sağlanan danışmanlık hizmetleri ise işletmelerin ihracat faaliyetlerini planlama, yurt dışı pazarlara giriş stratejileri belirleme, müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama gibi konularda destek sağlamaktadır.

Ayrıca, KOSGEB İhracat Desteği kapsamında işletmelere verilen eğitimler ile işletmelerin ihracat faaliyetlerine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşletmeler, bu eğitimler sayesinde ihracat süreçleri, yurt dışı pazarlara açılma stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi gibi konularda uzmanlaşabilirler.

Son olarak, KOSGEB İhracat Desteği kapsamında işletmelere verilen fuar katılım desteği ile işletmelerin yurt dışı fuarlara katılarak ürün ve hizmetlerini tanıtmaları sağlanmaktadır. Bu sayede işletmeler, yurt dışındaki müşterilerle tanışarak ihracat hacimlerini artırabilirler.

KOSGEB İhracat Desteği, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracat faaliyetlerini destekleyerek uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Bu sayede işletmelerin ihracat hacimleri artacak ve Türkiye’nin ihracat potansiyeli de artacaktır. KOSGEB İhracat Desteğinden faydalanmak isteyen işletmeler, KOSGEB’in internet sitesinden veya ilgili KOSGEB merkezlerinden bilgi alabilirler.

7- KOSGEB Yurt Dışı Fuar Desteği

KOSGEB tarafından sağlanan yurt dışı fuar desteği ve işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması

KOSGEB Yurt Dışı Fuar Desteği, ihracat yapmak isteyen işletmelerin yurt dışındaki fuarlara katılmalarını ve ürünlerini tanıtmalarını sağlayan bir destek programıdır. Bu destek programı sayesinde işletmeler, yurt dışında düzenlenen fuarlarda stant açabilir, ürünlerini sergileyebilir ve potansiyel müşterilerle yüz yüze görüşme fırsatı elde edebilirler.

KOSGEB Yurt Dışı Fuar Desteğinden faydalanmak isteyen işletmelerin öncelikle KOSGEB’in internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatlice okumaları ve başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Destek programı için başvuru yapacak işletmeler, en az 1 yıldır faaliyet gösteren, ihracat yapmak isteyen, KOBİ niteliği taşıyan ve KOSGEB tarafından onaylı iş planına sahip olan işletmeler olmalıdır.

KOSGEB Yurt Dışı Fuar Desteği kapsamında desteklenen giderler arasında stant kirası, standın tasarım ve dekorasyonu, seyahat giderleri, konaklama giderleri, fuar katılım ücretleri gibi kalemler yer almaktadır. Destek miktarı ise işletmenin ihtiyacına ve başvuru dosyasının değerlendirilmesine göre belirlenmektedir.

KOSGEB Yurt Dışı Fuar Desteği, ihracat yapmak isteyen işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasına ve ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtmalarına yardımcı olmaktadır. Bu sayede işletmelerin ihracat hacimleri artmakta, Türkiye’nin ihracat potansiyeli de güçlenmektedir. Fuarlara Devlet Desteği Almak

8- KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği

KOSGEB’in işletme geliştirme desteği hakkında bilgi ve bu desteğin işletmelere sağladığı faydalar

KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği, KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak, verimliliklerini artırmak, yenilikçiliklerini desteklemek ve uluslararası standartlara uygun hale gelmelerini sağlamak amacıyla sunulan bir destek programıdır. Bu destek programı sayesinde KOBİ’ler, işletme geliştirme projelerini hayata geçirebilirler.

KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği kapsamında desteklenen projeler arasında; işletme yönetim sistemi kurulumu, kalite yönetim sistemleri, tasarım ve markalaşma, ürün ve süreç iyileştirme, e-ticaret ve dijital dönüşüm projeleri yer almaktadır. Destek programından faydalanmak isteyen KOBİ’lerin, belirlenen projeleri hayata geçirirken KOSGEB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği kapsamında desteklenen projelerin tamamı, işletmenin kapasitesini artırmayı ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Destek programından faydalanmak isteyen KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB’in internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatlice okumaları ve başvuru şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Destek programı için başvuru yapacak KOBİ’ler, KOSGEB tarafından onaylı iş planına sahip olmalı ve başvuru dosyasını eksiksiz bir şekilde hazırlamalıdır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Desteği, KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak rekabet güçlerini artırmalarına ve uluslararası standartlara uygun hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu sayede KOBİ’lerin işletmeleri daha sağlıklı bir yapıya kavuşmakta, ülkemizin ekonomik büyümesine de katkı sağlanmaktadır.

Not: Yukarıda yer alan destek içeriklerinden ziyade daha farklı girişimcilik destekleri hakkında bilgi almak için Kosgeb Destekler Listesi resmi internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanılır?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin ya da KOBİ’lerin öncelikle KOSGEB’in internet sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.

İlk olarak, KOSGEB desteklerine başvuru yapabilmek için KOBİ tanımına uygun bir işletme olmak gerekmektedir. KOSGEB, KOBİ tanımını çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı veya bilanço toplamı gibi kriterlere göre belirlemektedir. Bu kriterlere uygun olan işletmeler, KOSGEB desteklerine başvuru yapabilirler.

İkinci olarak, başvurunun kabul edilebilmesi için işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre belirlenmiş olan destek programlarına uygun bir projenin olması gerekmektedir. KOSGEB destekleri, farklı sektörlere ve projelere göre farklı destekler sağlamaktadır. Örneğin, işletme geliştirme desteği, makine ve ekipman desteği, ihracat desteği gibi farklı destek programları bulunmaktadır.

Üçüncü olarak, başvuru yapmadan önce işletmenin KOSGEB tarafından belirlenmiş olan başvuru şartlarını ve destek programlarına ilişkin koşulları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Destek programlarına başvurular online olarak yapılabilir ve başvuruların sonucu genellikle birkaç hafta içinde açıklanır.

KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerin, başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları, projelerini detaylı bir şekilde açıklamaları ve gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşayan işletmeler, KOSGEB’in müşteri hizmetleri hattından veya yerel KOSGEB birimlerinden destek alabilirler.

KOSGEB destekleri, KOBİ’lerin işletme faaliyetlerini geliştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına, ihracat yapmalarına ve uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Bu desteklerden yararlanarak işletmelerin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz