Yatırımcı Arıyorum

KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Bir girişimci olarak; yeni bir iş kurma fikri aklınızda var ve kaynak arayışına gireceksiniz. Bunun için de KOSGEB’e başvurmak istiyorsunuz. Hangi şekilde kaynak arayışı yaparsanız yapın, işletmenizin bir iş planına ihtiyacı olacaktır.

KOSGEB’e kredi için başvurmak istiyorsanız da, bir KOSGEB iş planı hazırlamanız gereklidir.

Giyim, otel, reklam ajansı, otomotiv ya da başka bir iş kurmak isteğinde olun, bir iş planı hazırlamanız gerekir ki tüm bu iş planları birbirinden farklıdır.

KOSGEB İş Planı Hazırlamak

KOSGEB iş planı hazırlamadan önce yapmanız gereken, KOSGEB’in düzenlemiş olduğu kurslara katılıp, sertifikanızı almaktır. Sertifikanızı aldıktan sonra iş planı hazırlanıp başvurular yapılmalıdır.

KOSGEB’in düzenlemiş olduğu eğitimler 32 saat sürmektedir. Tabi ki bu süreç içinde bir iş planı hazırlamayı öğrenmek kolay olmaz. Bu nedenle KOSGEB kredisine başvurup olanaklardan yararlanmak isteyen girişimciler, ya internetteki şablonlardan yararlanarak kendileri iş planı hazırlamakta, ya da bir danışmanlık hizmeti alarak iş planı hazırlatmaktadır.

KOSGEB iş planı hazırlamak, ilk defa iş planı hazırlayacak kişiler için zor olarak görülse de, aslında o kadar da zor bir şey değildir.

KOSGEB İş Planı Hazırlamanın Amacı Nedir?

Bir iş planı hazırlamanın genel amacı, iş kurma aşamasında ya da işi büyütme aşamasında, neyi, nasıl ve ne zaman yapacağını düzenlemek için yapılan bir planlamadır. İş planı, her işletme için çok önemlidir ve kılavuz niteliğindedir. İşle ilgili bir gelişme yaşandığında da güncellenmesi önemlidir.

İş planı, işinizi kurmadan evvel, iş kurmak istediğiniz sektör hakkında araştırma yapmak, buna bağlı planlama yapmak, stratejinizi belirlemek, ne kadar sermayeye ihtiyacınız olduğunu belirlemek için oldukça kullanışlı bir kontrol aracı durumundadır.

İlk iş kurma aşamasında bir iş planı yapılmalı ve bu plana sadık kalınarak, işletmenin sürdürüldüğü süre boyunca güncelleme yapılmalıdır. İş planlarını hazırlamak eskiden zor bir iş olsa da, artık internet sayesinde oldukça basite indirgenmiştir. Öyle çok uzun bir zamana da gerek yok, kısa bir süre içinde hazırlanabilmektedir.

Girişimci kişi, yaptığı işte uzmansa, iş planını kısa sürede tamamlar. KOSGEB iş planı sadece yeni girişimciler için değil, işletmesini geliştirmek ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen tüm KOBİ’ler için de oldukça önemlidir. KOSGEB iş planı hazırlamak, ciddiye alınması gereken bir iştir ve sizin ticari durumunuzu etkileyecektir.

KOSGEB’in aradığı şartları sağlamış iseniz bile anlaşılır, etkili ve iyi düzenlenmiş bir iş planına sahip olmanız gerekir. Aksi durumda destekten yararlanma ihtimaliniz olmayabilir. Hala bir iş planı hazırlama konusunda deneyiminiz yoksa ve istenildiği gibi bir plan hazırlama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, bir danışmanlık hizmetini ücreti dâhilinde alabilirsiniz.

KOSGEB İş Planı Bölümleri

KOSGEB iş planı, KOSGEB’in resmi web sitesinden indirilebilen, Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı olarak boş şablon halinde hazırlanmış bir plandır. Word dosyası olarak indirilebilir olup, 7 bölüm ve 9 sayfadan ibarettir.

KOSGEB İş Planında Hangi Bölümler Yer Alır?

KOSGEB’in iş planında, iş planı özeti, girişimci ve girişim hakkında bilgiler, kurulacak işin temel nitelikleri, pazar bilgileri, pazarlama, üretim ve yönetim planları, finansal plan ve KOSGEB’den talep edilecek destekler bulunmaktadır.

Hangi Konular Hakkında Bilgi Sahibi Olmanız Gerekir?

 • Girişimcinin iş kurma projesi
 • Dükkânın adı, hangi mahallede ya da sokakta olduğu
 • Çalışılacak sektör
 • Proje hedefleri
 • Üretim alanları
 • Pazarlama ve satış yöntemleri
 • Aylık ve yıllık ciro
 • İşletme faaliyet konusu

KOSGEB İş Planı Nasıl Doldurulur?

KOSGEB iş planı oluşturmaya başlamadan önce, iş planındaki tüm maddeler ile ilgili, gerekli araştırmaları yapmalı ve buna göre doldurmalısınız. Bütçeniz ne kadar, ortağınız ya da ortaklarınız olacak mı? Misyonunuz, vizyonunuz, kısa, orta ya da uzun vadeli hedefleriniz gibi bilgileri de belirlemeniz gereklidir.

İlk sayfada, büyük harflerle İş Planı Dosyası yazmanız gerekir.

İkinci sayfada ise girişimcinin adı ve soyadı yazılmalı ve sayfanın altına tarih atılmalıdır.

Üçüncü sayfada, İş planı özeti, girişimcinin bilgileri, iş fikrinin kısa tarifi, genel olarak iş kurma süreci planı bulunmalıdır.

1. Bölüm – Girişimci Bilgileri

Dördüncü sayfada, girişimci hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Girişimcinin kişisel özellikleri adı altında kişisel bilgileri yer alır. Bunlar; adı, soyadı, adres, tel, faks, doğum yeri, doğum tarihi ve medeni durumu yar almaktadır.

Eğitim durumu bölümünde ise; son mezun olduğu eğitim kurumu, bölümü, mezuniyet tarihi, katıldığınız kurs, seminer ve programlar, bildiğiniz yabancı dil ve düzeyi, bilgisayar kullanma deneyimi bilgileri yer almaktadır.

2. Bölüm – İş Bilgileri

Girişimcinin bugüne kadar çalıştığı işlerin; dönemi, işyeri adı, bölümü, görevi ve çalışma süresi, bilgi, beceri ve deneyimleri, girişimcinin iş fikrini seçme nedenleri yer alır.

Ayrıca girişimcinin;

Kısa dönem – ilk yıl

Orta dönem – ilk 5 yıl

Uzun dönem – ilk 5 yıldan sonraki hedeflerini belirtmesi gereklidir.

3. Bölüm – Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı

İşin sahip olacağı yasal statü

Girişimcinin işi hangi işletme türüne göre kuracağı ve nedenleri?

İşin kuruluşunda ortaklık yapısı ve özellikleri

Kurulacak işletmenin ortakları kimler ve payları ne kadar?

Ortakların işletmede alacakları görevler ve işletmeye katkıları

İşin kurulması için alınacak ruhsatlar, izinler ve diğer resmi belgeler (izin/ruhsat/kayıt – ilgili kurum – yaklaşık süre)

4. Bölüm – İş Fikrinin Piyasa Ve Talep Özellikleri Araştırma Sonuçları

İş fikrinin içinde bulunduğu sektör / sektörler hangileri ve özelikleri nelerdir?

Kurulacak işletmenin iletişimde bulunacağı müşteri, işgücü piyasaları ve girdi temel özellikleri nelerdir?

Ürün ya da hizmetin sunum bölgesi ve bölge içinde müşteri kitlesi özellikleri nelerdir?

Girişimcinin hedeflediği sunum bölgesinde rakipler ve özellikleri nelerdir?

Hizmetleri ya da ürünleri, müşterilere tanıtımında temel alınacak faktörler nelerdir?

5. Bölüm – İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı

5. bölüm 7 kısımdan oluşmaktadır:

5. bölüm 1. kısımda, satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedeflerinizle ilgili bazı sorulara yanıt vermeniz gerekir.

 • Pazarda ilk yıl ve 3. yılın sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz.
 • Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir?
 • Müşteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir?

5. bölüm 2. kısımda ise rekabete yönelik önlemler yer alır.

 • Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü ve zayıf olacağı yönler nelerdir?
 • Kuruluş zamanında, işletmenin piyasada zayıf olduğu yönler için planlamış olduğunuz önlemler nelerdir?

5. bölüm 3. kısımda işletmenin tahmini satış planı yer almaktadır.

 • İşletmenizde, ilk yılda ulaşmayı planladığınız, aylık satış ya da hizmet düzeylerini, ürün sayısı ya da adam/ay birimiyle gösterilen ürün/hizmet satışı aylık planı tablosunu hazırlamanız gerekir.
 • İşletmenizde hedef aldığınız hizmet ya da yıllık satış gerçekleştirmelerinin yıl içindeki dönemlere dağılımı nedir? Aylara göre satış düzeyi değişimini etkileyen etkenler nelerdir?
 • Öncelikle 2.ve 3.yıllar olmak üzere 10 yıllık işletme dönemi için satış düzeylerinde beklediğiniz gelişme şeklini açıklayınız.

Bu kısımdan sonra aylık ürün/hizmet satış planını hazırlayıp dâhil etmeniz gerekir.

 • Ürün ya da hizmetlerinizin satış bedelleri, ürün ya da hizmetlerinizin toplam birim maliyetlerini, birim ürün/ hizmet karşılığında beklediğiniz kazanç oranlarını ve satış fiyatlarını şablondaki tabloya kaydetmelisiniz.
 • Ürün ya da hizmetlerinizin satış fiyatlarını belirlerken kendinize belirlediğiniz politikanız nedir?
 • Hizmet sektöründe iseniz hizmetlerinizin fiyatlarını ne şekilde belirleyeceksiniz?

5. bölüm 5. kısımda ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye ulaştırma metotları yer almaktadır.

 • İşletmenin müşteri kitleniz ve pazarlama çalışmaları bakımından yerleşim yeri hangi niteliklere sahip olmalıdır?
 • İşletmenizin müşterilere ulaşmak için kullanabileceği dağıtım/iletişim kanalları nelerdir?
 • Kitleye ulaşım ya da dağıtım kanalında hangi araçlar bulunacak ve görevleri ne olacaktır?
 • Ürünlerin dağıtımında gereken sistem ve araçlar nelerdir?

5. bölüm 6. kısımda ürün ve hizmetlerinizi hedef kitleye tanıtma metotları yer almaktadır.

 • Reklam çalışmaları ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır?
 • İlk seviyede tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri
 • Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayıracağınız bütçeniz ne kadardır?
 • Tanıtım ve reklam çalışmalarının, üretmeyi planladığınız ürün ya da hizmetinizin satış miktarına ne yönde katkısı olacaktır?

5. bölüm 7. kısımda ise işletmeniz için yapacağınız pazarlama planının aktivite planı yer alacaktır.

 • Tüm pazarlama çalışmalarınızı aylık işletme pazarlama aktivite planı tablosuna kaydedin.

6. Bölüm – Ürün ve Hizmet Üretiminde Kullanılacak Temel Süreçler ve Üretim Planı

6. bölüm 5 kısımdan oluşmaktadır.

6. bölüm 1. kısımda ürün ya da hizmet üretimi iş akışı ve üretim planlaması yer alır.

 • Ürün ya da hizmetlerin, müşterilere sunuma kadar geçirdikleri seviyeleri gösteren üretim iş-akış şeması hazırlamanız gerekir.
 • Üretim iş akışının diğer bölümleri için alternatif metotlarınız var mıdır? Sizin tercih ettiğiniz metot hangisi? Nedenleri nelerdir?
 • Satışların gerçekleştirilmesi için aylık üretim planınız ile ilgili üretim planı tablosunu doldurmanız gerekir.
 • Üretim planınıza uygun olan üç yıllık dönemsel kapasite kullanım oranlarınızın yaklaşık düzeyleri nelerdir?

6. bölüm 2. kısımda; ürün ya da hizmet üretimi için gerekli makine ve ekipmanlardan bahsedilmektedir.

 • Üretim iş akışı için gereken makine ve ekipmanların türleri nelerdir?
 • Makine-ekipman gereksinimi tablosu hazırlanmalıdır.
 • İşletmede kullanılmak için karar verilen makine ve ekipmanların seçimini belirleyen nitelikler nelerdir?
 • Bu kısımdan sonra; üretim iş-akış şeması, aylık üretim planı hazırlanmalı, şablon plandaki makine-ekipman gereksinimi tablosu (makine-ekipman adedi) doldurulmalıdır. Ayrıca marka/model maliyeti ödeme planı oluşturulması gerekir.

Not: Kobi Vadisi olarak girişimciler için ücretsiz olarak sağladığımız iş planı şablonu‘na ulaşabilirsiniz.

6. bölüm 3. kısımda ürün ya da hizmet üretimi için, gerekli hammadde ve diğer girdilerle ilgili bilgiler yer almaktadır.

 • Ürününüzün üretiminde kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün içindeki miktarları ne kadardır?
 • Hammadde ve diğer malzemelerin temin edileceği yer, koşullar, fiyat ve diğer açıklamaları içeren tablonun hazırlaması gerekir.
 • Üretimde kullanılacak aylık girdi ihtiyacına dair hammadde ve diğer malzemeler aylık temin planı tablosunu doldurmanız gerekir.

6. bölüm 4. kısımda, ürün ya da hizmet üretimi için gerekli işgücünden bahsedilecektir.

 • Üretim aktivitelerini oluşturan iş grupları nelerdir?
 • İş gruplarının gerektirdiği işgünü planları ve nitelikleri nelerdir?
 • Üretim iş gücü planı tablosunu hazırlayıp bu bölüme eklemeniz gerekecektir.
 • Brüt işgücü ücretlerini ne şekilde belirlediniz?
 • İşletmenin üretim iş akışında ihtiyaç duyduğunuz işgücün nasıl temin edeceksiniz?

6. bölüm 5. kısımda ise ürün ya da hizmet üretimi için seçilen kuruluş yeri ve işyeri özellikleri yer almaktadır.

 • İşletmenin kurulacağı yerin özellikleri ve seçilme nedenleri nelerdir?
 • İşyerinde kullanılacak gerekli tesisat ve donanımın özelliklerini şablondaki tabloya yazmanız gereklidir.
 • Hammaddeler ve diğer malzemeler temin koşulları tablosunu hazırlayın (hammadde/malzeme- satıcı firma- birim-satış bedeli-açıklama)
 • Hammadde ve diğer malzemeler temin planı (aylık) oluşturun.
 • Üretim işgücü planını hazırlayın ( iş grubu, görev türü, işgücü sayısı, brüt işgücü ücreti).

7. Bölüm – Örgütlenme ve Yönetim Planı

 • Kurulacak işin üretim dışındaki satın alma, pazarlama ve satış gibi temel süreçleri ( satın alma- hangi iş gruplarını içerir?
 • Kurulacak işletmenin iş yönetimi, kontrol ve idari işler gibi destek süreçleri, hangi iş gruplarını içermektedir ve ne şekilde yönetilecektir?

Üretim dışı aktiviteler iş planını bu kısımda hazırlamanız gerekir.

İşletmelerin üretim, destek aktiviteleri ve üretim dışı temel aktiviteleri ile ilgili bütün iş gruplarını kapsayan bir örgüt şemasını hazırlamanız gerekliliktir.

İşletmede örgüt şemasında yer alan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

Bu görevleri yürütecek kişilerden kimleri belirlediniz? Var ise, işle ilgili kısa özgeçmişinizi yazmanız gereklidir. (Üretim dışındaki aktiviteler, iş gücü planı, iş grubu, görev türü, işgücü sayısı, açıklama)

İşletme Örgüt Şeması

 • Görev-yetki ve sorumluluklar
 • Görevin adı
 • Bağlı bulunduğu birim
 • Vekâlet edecek kadro

Ayrıca bir özgeçmiş hazırlamanız gerekir.

8. Bölüm – İşletme Finansal Planı

Bu bölüm 6 kısımdan oluşmaktadır.

1. kısımda işletmenin kurulması için gerekli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı bölümünden oluşmaktadır.

 • Hazırlayacağınız başlangıç yatırım sermayesi ihtiyacı tablosu ile işin kurulması için gerekli sabit yatırım ihtiyacını belirleyecektir.
 • İşletme giderleri ihtiyacı tablosu ile işletmenin mevcut çalışma planlarına uygun olarak sabit ve değişken işletme giderleri hesaplanmalıdır.
 • İşletme sermayesi tablosu ve gider kalemleri için elde tutulması planlanan işletme sermayesi miktarlarının kaydedilmesi gerekir.

2. kısımda işletmenin kurulması ve işletmeye alınması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı, potansiyel finansal kaynaklardan bahsedilecektir.

 • İşletmenin işletme sermayesini ve sabit yatırım ihtiyacını toplayarak, toplam yatırım ihtiyacını belirlemeniz gerekir.
 • İşletmenin finansman ihtiyacını belirtmek için işletme finansman yapısı tablosu hazırlanmalıdır.

3. kısımda işletmenin kredi ihtiyacından bahsedilecektir. Kredi geri ödeme planı yapılmalıdır.

4. kısımda işletmenin tahmini nakit akışını finansal karlılığını gösteren gelir-gider tablosunu hazırlayın.

 • İşletmenin nakit akımı hesaplaması tablosu hazırlanmalıdır.
 • Dönemsel net kazançların gösterildiği karlılık hesabı tablosu hazırlayınız.
 • İşletme gelirlerinin satış maliyetlerini karşıladığı başa baş noktasını hesaplamalısınız.

5. kısımda işletmenin yatırım geri dönüş süresini hesaplayın.

6. kısımda işinizi kurmak için yaptığınız yatırım harcamaları ile işletme döneminde elde ettiğiniz gelirleri karşılaştıran ve kurulan işin karlılık oranın gösteren İç karlılık oranını hesaplamanız gerekir.

9. Bölüm – İş Kurma süreci Aktivite Programı

Haftalık iş kurma süreci detaylı aktivite planı hazırlanmalıdır.

İşin kurulması için, gerçekleştirilmesi gereken ve iş planının ilgili bölümlerinde, kapsamı planlanan tüm çalışmaları ( İş kurma süreci detaylı aktivite haftalık planı) programlamanız gerekir.

Son Olarak

Girişimciler, belli bir sektörde karar kılarak iş kurmak, mal ya da hizmet üretmek için harekete geçmekte ve yeterli olmayan maddi kaynaklarını güçlendirmek için, gerekli atılımları yapmaktadır. Bunun için de desteklerden yararlanmak önemlidir. İş planları, bu karar verme sürecinden sonra ortaya çıkar. Etkili bir piyasa ve pazar araştırması ile stratejiler belirlenir. İş planı hazırlanır ve desteklerden yararlanmak için sunulur.

KOSGEB iş planı, Kosgeb’in web sitesinden kolaylıkla bulabileceğiniz ve gerekli yerleri doldurup, tabloları hazırlayarak bir sunum eşliğinde yine KOSGEB’e vereceğiniz bir iş planıdır. Dikkatli bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Hazır İş Planları

Kobi Vadisi editörleri tarafından ülkemizde en çok iş yapan, en fazla popülaritesi olan birçok sektör ve iş dalı ile ilgili olarak iş planları hazırlanmıştır. Yeni iş kurma sürecinizde arzu ederseniz size rehber olabilecek, Kosgeb iş planı çalışmalarınıza başlamadan önce bu çalışmaları inceleyebilirsiniz.

Konu hakkında detaylı bilgi ve inceleme için: iş planları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz