Yatırımcı Arıyorum

Kredi Garanti Fonu Nedir?

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Kredi Garanti Fonu (KGF) bankaların kredi verilmesine uygun bulunan fakat teminatları yetersiz olan KOBİ’lere, bankalara karşı verilecek kredinin belli bir oranında kefalet verilmesi ile krediye ulaşılmasında destek olunmasıdır. KGF kendi kredi kullanmaz sadece kefaret hizmeti verirler. Kefaret hizmeti kapsamındaki firmalar kapsamına, niteliğine ve tanıma bağlı olarak KOBİ sayılanküçük ve orta ölçekli firmalardır. KGF’den yararlanabilmeniz için sektör ayrımı bulunmamaktadır. Sanatkârlar, çiftçiler, serbest meslek sahibi ve esnaflar KGF’den yararlanabilir.

KGF’nin kuruluş amacı kâr elde etmek değildir. Ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Bu nedenle kefaret verdikleri işletmelerden kendi maliyetlerinikarşılayabilmek adına düşük miktarda komisyon ücreti isterler. Kefaret desteği isteyen firmalardan inceleme için bir ücret talep edilir. Kredinin alınması halinde KGF bir defayla kalmak üzerekefalet tahsis komisyonu alır. Bunun dışında kredinin türüne göre her yıl risk oranıyla orantılı şekilde bir komisyon kesimi olur.

Kimler KGF’den Yararlanamaz?

KGF sektör ayrımı gözetmese de fonu alabilmeniz için belirli şartlar vardır.

KGF’den yararlanamayacak olanlar ise;

 • İflas sürecinde ve tasfive sürecinde olanlar,
 • SGK ve vergi borçları dolayısıyla takibata alınanlar,
 • Bankalar gibi finansal kurumlar tarafından takibata alınanlar.

KGF Ne Tür Kredilere Kefaret Verir?

KGF işletme ihtiyaçları için olduğu sürece kefaret verir. Bireysel bir ihtiyaç için alacağınız kredi  KGF’den kefaret alamazsınız. Uzun süreli bir kredi veya nakdi bir kredi olabilir. Kredi türü konusunda bir sınır bulunmamaktadır.

Kredi garanti fonu şu tür kredilere kefaret verir;

 • Finansal Kiralama
 • İthalatın finansmanının sağlanması
 • İhracatın finansmanının sağlanması
 • Tesis genişletme
 • Hammadde teminini sağlamak
 • Yeni teknolojilerin kullanılmasının sağlanması
 • Teminat mektubu amacıyla alınan krediler
 • Mevcut iş yerinden başka bir iş yerine taşınma
 • Yeni bir iş kurma
 • Nakit sıkıntı çeken firmaların sıkıntısının giderilmesi için çekilen krediler

KGF Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Kefalet verilecek işletmenin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak kurulmuş olması ve yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel veya gerçek kişi olması gerekir.
 • Kefalet verilecek işletmenin sahibinin ya da ortaklarının iflas eşiğinde, konkordato kararı almış olmaması gerekir.
 • Kadın girişimciler için hisselerin en az %50 oranının en az ilkokul mezunu kadınlara ait olması gerekir.
 • Genç girişimciler için 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması gerekir.
 • Genç girişimciler için yönetimde aktif bulunma şartı vardır.
 • KGF’den teminat alınacak kredinin yatırım kredisi olması halinde bazı belgelerin hazırlanması gerekir.Fizibilite raporu ve yatırım teşvik belgesi gibi belgelerin hazırlanması gerekir.
 • KGF’den teminat alınacak kredinin ihracat kredisi olması durumunda şirketin ihracat taahhütlü belge kullandırdığına dair bir kanıt olması gerekir.

KGF Tarafından Hangi Destek Projeleri Yönetilir?

KGF farklı başvuruculara farklı destekler sunulabilir. Aynı zamanda KGF tarafından desteklenen projeler bulunmaktadır. Bu projeler şu şekildedir;

 • KOSGEB desteklerine sunulan kefaret destekleri
 • BTC boru hattında yerleşik olan KOBİ’lere kredi destek projelerinde
 • ‘Mikro KOBİ’lere mikro krediler’ projesine
 • Hazine kaynaklı kredi garanti destekleri

KOSGEB desteklerine sunulan kefaret desteği nedir?

KOSGEB’den geri ödemeli alınan desteklerin sahiplerinin teminat eksiği durumunda verilen kefaret desteği ile kredi kullanmalarını sağlayan destektir.

KGF’nin Ortaklık Yapısı Nasıldır?

KGF pek çok ortaktan oluşur. Ortaklık payı en yüksek olan işletme TOBB’dur. Ardından gelen ise KOSGEB’dir.

 • TOBB %28.29
 • KOSGEB %28.27
 • TESK %0.12
 • TOSYÖV %0.0078

oranları ile ortak olan ilk 4 kurumdur.

Diğer ortaklar bankalardan oluşur ve hepsinin ortaklık payı %1.4925 oranındadır.

KGF Kefalet Süreci Nasıldır?

KGF kefalet süreci genel olarak 3 şekildedir; Portföy garanti sistemi (PGS), Portföy garanti sistemi dışı kefaletler (PLS) ve doğrudan kefaretler.

 • Portföy Garanti Sistemi

Portföy garanti sistemi, KGF tarafından kefaret verilecek işletmeler için inceleme yapılmaz. Bankalar tarafından uygun görülen işletmelerin adına KGF’ye başvuru yapılır. PGS kefalet işleyiş aşaması şu şekildedir; KOBİ bankaya kredi için başvurur, banka şirketi inceler ve kredi için derecelendirir, olumlu sonuçlanan inceleme ile banka aracı olarak KGF’ye kefaret isteğini iletir, KGF bu aşamada yalnızca uygunluk kontrolü yapar ve uygun bulunması halinde onay verir, banka krediyi şirkete sağlar.

 • Portföy Garanti Sistemi Dışı Kefaretler

PLS ile kefaret almak isteyen işletme bankanın yaptığı değerlendirme dışında KGF tarafındanda değerlendirilir. PLS kefalet işleyiş aşaması şu şekildedir; KOBİ bankaya kredi için başvurur, banka şirketi inceler ve kredi için derecenlendirilir, olumlu sonuçlanan inceleme ile banka kefaret istediğini KGF’ye iletir, KGF 7 iş günü sınırlaması içinde krediyi derecelendirir ve şirketi inceler olumlu olması halinde onay verir, banka krediyi şirkete sağlar.

 • Doğrudan Kefaretler

Doğrudan kefaretler, banka kredisi almak istemeyen KGF ile anlaşması bulunan kurumlardan geri ödemeli destekler almayı hak eden firmalar içindir. KGF tarafınca işletmeler incelenir. İnceleme sonucu uygun görülen firmalar için destek veren kuruma teminat mektubu verilir. Doğrudan kefaretler işleyiş aşaması şu şekildedir; KOBİ destek almak istediği kuruma başvurur, KOBİ alacağı desteğe teminat göstermek için başvurduğu kurumun istediği kefaret için KGF’ye başvurur, kurum destek için yapılan başvuruyu değerlendirir ve onaylar, KGF kefaret başvurusunu inceler ve olumlu sonuçlanırsa KGF destek sağlayacak kurum için kefalet mektubu yazar ve KOBİ’ye verir, KOBİ bu mektup ile kuruma başvuru gerçekleştirir ve desteğini kullanabilir.

Kefaret Verilen Kurum ve Kuruluşlar Hangisidir?

KGF’nin kefaret verdiği kurum ve kuruluşlar iki kategoriye ayrılabilir. Finansal kuruluşlar ve kurumlar olarak ayrılır.

KGF’nin kefaret verdiği finansal kuruluşlar şu şekilde listelenebilir;

 • Akbank
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Alternatif Bank
 • Anadolu Bank
 • Denizbank
 • Finansbank
 • ING bank
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası
 • Şekerbank
 • Asya Katılım Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Tekstil Bankası
 • Garanti Finansal Kiralama A.Ş
 • Anadolu Finansal Kiralama A.Ş
 • Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş
 • TEB Finansal Kiralama A.Ş
 • EFG Finansal Kiralama A.Ş gibi bankalardan ve finansal kiralama şirketlerinden oluşmaktadır.

KGF’nin kefaret verdiği kurumlar ise şu şekilde listelenebilir;

 • KOSGEB
 • TÜBİTAK
 • TTGV
 • C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz