Yatırımcı Arıyorum

Küçük Ölçekli İşletmeler Yetenek Savaşında Nasıl Kazanabilir?

Yetenekli Çalışanlar Bulmak

Küçük işletmelerin %70’i yetenekli çalışanlar bulmakta zorlandıkları kadar, bu personelleri firmalarında tutmakta da zorlanırlar. Bu durum ortak ve kronik bir sorundur. Her ne kadar fark edilmese de bu sorun küçük işletmelerin daha hızlı büyümesini engelleyen faktörlerden biridir. Çünkü doğru çalışanlar olmadan bir işletmenin büyümesi ve gelişmesi zordur. Üst düzey yeteneklere sahip olan bir personeli firmaya çekmenin ve elde tutmanın farklı yolları vardır.

Yetenekli Personellere Destek Olma

İşte küçük işletmelerin yetenekli personelleri firmalarına çekebilmeleri ve ellerinde tutabilmeleri için stratejiler:

Esnek Çalışma Programları Sunma

Günümüz çalışanları esnekliğe önem vermektedirler. Esnek saatler, esnek günler ve uzaktan çalışma gibi koşullar, çalışanlara çalışma yaşamlarını ve kişisel yaşamlarını dengeleme olanağı sağlamaktadır. Firmanın kendilerine tanıdığı esnek çalışma koşulları sayesinde çalışanlar, günlük kişisel bakımlarına zaman ayırarak herhangi bir eğitim programına rahatlıkla katılma şansı yakalarlar. Bu yüzden firmaların tanıdığı bu esnek şartlar, firma seçiminde firmayı cazip hale getirir. Çin’de yapılan bir araştırma da bir firmadaki iş gücünün yarısının 9 ay boyunca dışarıdan çalışmasına izin verilmiştir. Çalışma sona erdiğinde evden çalışanların, ofisten çalışanlara göre %13,5 daha verimli olduğu tespit edilmiş, bu çalışma şirkete yıllık kişi başına 1,900 $ tasarruf sağlamıştır.

Kariyerlerinde Yükselme Fırsatı Tanıma

Firmaların çalışanları için sunduğu kariyer gelişimi vaadi, yeni işe alımlar ve mevcut çalışanlar için cazip bir durumdur. Yüksek statü, yeni fırsatlar ve maaştaki artış, özellikle küçük işletmelerin aradığı üst düzey yetenekler için çekicidir. Nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmak için, onlara işletmeyle birlikte büyümelerine fırsatlar verilmelidir. 2016 yılında yapılan bir anket çalışmasında milenyum çalışanlarının %87’sinin kariyerlerinde yükselme fırsatları bulmanın önemli olduğu tespit edilmiştir. Tabi burada önemli olan bir detay, küçük işletmelerin yüksek maaşlar vermek için sınırlı fonlara sahip olduğu gerçeğidir. Fakat her şirketin kendi bütçesinin durumuna göre, şirketini cazip kılacak şartları oluşturma şansı vardır. Verilecek olan fırsat hakkında personelle açıkça ve sık sık konuşulması, düzenli olarak çalışanlara geri bildirim yapılması da yetenekli çalışanların alımı ve elde tutulması için etkili bir stratejidir.

Olumlu Şirket Kültürü Oluşturma

Günümüzdeki ekonomik şartlara bakıldığında, çalışma yaşlarında olan bir bireyler gününün büyük bir kısmını işyerinde geçirmektedir. Gününün büyük bir kısmını şirkette geçiren kişiler için eğer firma yapısı toksik bir kültüre sahipse o şirkette çalışmak istemezler. Bu da şirket için personel bulmada ya da elde tutmada zorluklar yaşanmasına neden olur. Ancak pozitif bir çalışma kültürü varsa, çalışanlar zevkle ve uzun süre çalışırlar.Bu yüzden firma sahiplerinin ya da yöneticilerinin firmalarında olumlu bir işyeri kültürü oluşturmaları personel bulma da ve elde tutma da önemli bir stratejidir. Bunun için çalışanlarının başarılarını övmeleri, ödüllendirmeleri, onları geri bildirimlerle yeni çalışmalara teşvik etmeleri etkili olabilmektedir. Ayrıca milenyum çalışanları için marka gibi kurumsal değerler oluşturmak işlerini önemli hissettirme de etkili değerlerdir. Ve çalışanlarla olan sosyal bağlar güçlendirilerek takımın bir parçası oldukları hissettirilmesi gerekmektedir.

Çalışanlara Değerli Olduğunu Hissettirme

Hayatının her aşamasında herkes değerli olduğunu hissetmek ister. Başkaları tarafından umursanmak, önemli olduğunu hissettirilmesi kişinin yaşam enerjisini artırırken iş yerinde de olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu durum aynı şekilde işverenler ve çalışanlar için de geçerlidir. Çalışanlar, onlara saygı duyan şirketlere saygı duymaktadır ve kendilerine yatırım yapan şirketlere yatırım yapmak istemektedirler. Bu durum karşılıklı olarak kanıtlanmış bir sosyal psikoloji kavramıdır ve firmalar çalışanlarını önemserse, çalışanlar da işlerine önem vermektedirler. Bunun için kişisel taahhütlere ve krizlere saygı gösterilmeli, çalışanlara işlerini en verimli şekilde yapma özerkliği verilmeli, onların kişisel refahını desteklenmelidir.

Yetenek Ölçeklendirme

Küçük ölçekli işletmeler bazen belirli bir pozisyon için işe alım yaparken, ayırabildikleri fonlardan dolayı zorlanabilirler. Bu personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bazı durumlarda yarı zamanlı veya freelancer çalışan personellerle anlaşmalar yapabilirler. Bu durum ihtiyaç duyulan yetenekleri ayırabilecekleri fona ve ihtiyaç duyulan personelin pozisyonuna göre firma bazında değişebilecek bir durumdur. Mesela küçük ölçekli işletmeler tam zamanlı bir tasarımcıyı personel olarak firmalarında barındırmakta zorlanabilirler. Bu personel ihtiyaçlarını freelancer bir tasarımcıdan kreasyon alarak giderebilirler.Ya da özel bir proje için proje bazlı dönemsel anlaşmalar yaparak uzman bir kişinin yeteneğini, firmaya uzun dönemli personel yükü olmadan kazandırılabilirler. Firma da sürekli çalışması gereken personeller de belirlenerek istihdam edilmesi ile yetenekler ölçeklendirilmiş olur. Bu sayede firmanın personel için ayırabileceği fona göre işinde uzman, firmaya uzun dönemli personel yükü getirmeyecek personelleri seçme imkânı bulunabilirler.

Kalifiye Personeller

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük engellerinden biri olan kalifiyeli personel bulma ve elinde tutma problemi, şirket kültürünün iyileştirilmesi ve firma yapısıyla özdeşleşen personel yönetim stratejileri ile aşılması mümkündür.kobi vadisi

Yorumunuz