Yatırımcı Arıyorum

Küresel Ticaret Anlaşmasının İşletmeye Etkisi

Küresel Ticaret Anlaşmaları İşletmeleri Nasıl Etkiler?

Küresel ticaret anlaşmaları, ülkeler arasındaki ticaret politikalarını yöneten, iki veya daha fazla devlet arasındaki ikili veya çok taraflı anlaşmalardır. Ülkeler arası yapılan küresel ticaret anlaşmaları, işletmenizi nasıl etkiler? Bunun için öncelikle, Türkiye’nin hangi küresel ticaret anlaşmaları tarafı olduğunu bilmemiz gerekir.

Küresel ticaret anlaşmaları, ülkelerin ticari duvarlarının yıkılması ve ülkeler arası ticaretin geliştirilmesi, pek çok engelin ortadan kalkması amacıyla düzenlenip, imzalanan anlaşmalardır. Tüm dev işletmelerin bir zamanlar işletmeler olarak kurulduğunu biliyoruz.

Bir işletme, kendi sınırları içinde kalmayıp daha da büyümek istiyorsa, iş açısından büyük düşünmelidir. Bunu da Türkiye’nin anlaşmalı olduğu ülkelere ihraç yaparak sağlayabilir. Günümüzde Türkiye’de pek çok işletme, yurt dışına, çok fazla bir engele takılmadan iş yapabilme olanağına sahiptir. Bu sayede farklı pazarlara da girip, büyüme gerçekleşebilir.

Küresel Ticaret Anlaşmaları Hangileridir?

  • NAFTA yani Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, belli bir coğrafi bölgede olup, ortak sınırları bulunan ülkelerdir. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, BAE, Umman, NAFTA üyesidir.
  • Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP)
  • Mercosur – Güney Amerika Ortak Pazarı (Paraguay, Brezilya, Arjantin, Venezuela, Uruguay)
  • APEC – Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Brunei, Avustralya, Çin, Güney Kore, Kanada, Hong Kong, Şili, Japonya, Malezya, Papua Yeni Gine, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Yeni Zelanda, ABD, Tayvan, Vietnam, Singapur, Tayland ve Rusya)

Küresel Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye

Türkiye’nin dünya ekonomisinde önemli bir payı vardır ve pek çok küresel ticaret anlaşmalarınında üyesidir. İhracatın artırılması ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için Türkiye, üçüncü ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamaktadır.

Türkiye’nin tarafı olduğu anlaşmalar;

NATO – Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), IMF (Uluslararası para fonu), WTO (Dünya Ticaret Örgütü), Gümrük Birliği, İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Kalkınma Bankası üyesidir. Ayrıca;

COMCEC (Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimî Komitesi),

KEİ – Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Türkiye, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova, Arnavutluk)

ECO – Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Türkiye, Pakistan, Afganistan, Iran, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan)

EFTA – Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği üyesi İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ayrıca Sırbistan, Letonya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Makedonya, Mısır, Karadağ, Şili, İsrail, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Bosna-Hersek, Polonya, Bulgaristan, Filistin, Tunus, Arnavutluk, Fas, Gürcistan, Ürdün, Suriye ve Macaristan ile Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır.

Ancak daha sonra bu ülkelerden, Letonya, Polonya, Slovenya, Litvanya, Estonya, Macaristan, Slovak Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti, Avrupa Birliğinin üyesi olduğundan, bu ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları, karşılıklı olarak 2004 yılında feshedilmiştir. Aynı şekilde 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan ile de AB üyesi olmalarından dolayı anlaşmalar fesih edilmiş ise de gümrük birliğine bağlı olarak ticari ilişkiler devam etmektedir.

Türkiye ayrıca karayolu, denizcilik, turizm, yatırımların teşvik edilmesi ve korunması, teknolojik, ekonomik ve sınaî işbirliği anlaşmaları, Ödeme ve Ticaret Anlaşmaları ve yatırımın teşviki ve korunması anlaşmaları konularında pek çok anlaşma imzalamıştır.

Küresel Ticaret Anlaşmaları ve İşletmeler

İşletme tedarik zincirinizin bir ticaret anlaşmasından etkilenip etkilenmeyeceği sorusu, işletmenizin bir ithalatçı (ithal malı satın alması) veya bir ihracatçı (ihraç edilen mal satması) olup olmadığına bakılarak cevaplanabilir.

Ürünlerinizi menşei ülkenizin dışına gönderiyor iseniz, ihracatçısınız demektir. Ayrıca ürünlerinizi ülke dışına gönderen üçüncü bir tarafa (örneğin bir distribütör) gönderiyorsanız, siz ihracatçı olmasanız bile ürünleriniz ülke dışına ihraç edilmektedir.

Kendi ülkeniz dışındaki bir tedarikçiden hiçbir şey satın almıyorsanız, ithalatçı değilsiniz. Ancak diyelim ki; “Made in Japan” ya da “Made in China” yazan bir bileşen, bir hammadde veya bir ambalaj satın alırsanız, ithal mal satın almış olursunuz ki, ticaret anlaşmaları işletme tedarik zincirinizi sandığınızdan çok daha fazla etkileyebilir.

Eğer ürününüz, ülke içinde üretilip, yine ülke içinde satılıyorsa yani ülke içinde kalıyorsa, ticaret anlaşmalarının, işletmeniz ve tedarik zinciriniz üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur. Fakat tedarikçiler ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları gibi tedarik zinciri ortaklarınız ticaret anlaşmalarının etkisine karşı daha savunmasız olabilir ve güvenlik açıklarının, tedarik zinciriniz üzerinde dolaylı bir etkisi olabilir.

Küresel Ticaret Anlaşmaları Nasıl Çalışır?

Birçok işletme, sattıkları ürünlerin tamamını veya bir kısmını düşük maliyetli üretim yerlerinden sağladıkları için küresel pazarda rekabet edebilmektedir. İki ülke, bir ticaret anlaşması hükümlerine tabi olduğunda, bu ülkelerdeki şirketler arasında fiyatlandırmanın nasıl yönetileceğine dair güvence verir. Çoğu zaman daha düşük işgücü maliyetleri olan bir ülkenin, daha yüksek maliyetli bir ortak ülkenin tarifelerinin düşürülmesinden veya ortadan kaldırılmasından faydalanacağı anlamına gelir.

Küresel Ticaret anlaşmaları genellikle ithalatçıların (veya ithal mal tedarik eden işletmelerin) daha düşük maliyetli mallara erişmesine izin verir. Bu, daha düşüm maliyetli malların, daha yüksek maliyetli iş ortağı ülkesinde daha serbestçe akmasına izin verir. Karşı argüman, bu ticaret anlaşmalarının, daha yüksek maliyetli ortak ülkelerde belirli malların üretimini engellediğidir.

Bu ticaret anlaşmaları ortadan kalksaydı (tek tarafı fesih ya da ithal mallar üzerine vergi uygulanarak), işletme tedarik zinciriniz üzerindeki etki, muhtemelen artan mal maliyetinize odaklanacaktır. Malların maliyet artışlarını telafi etmek için şunları yapmanız gerekir.

  • Diğer düşük maliyetli kaynaklara bakın
  • İş operasyonlarınızdaki diğer maliyetleri azaltın
  • Bu maliyet artışlarını kabul edin
  • Müşterilerinize fiyatlarınızı yükseltin

İşletmenin İhracatçı ya da İthalatçı Olması

İşletme olarak, ürünlerinizi başka bir ülkeye gönderiyorsanız ya da ürününüzü başka bir ülkeye gönderen birine satıyorsanız, o zaman bir noktada, ürününüze karşı bazı tarifeler uygulanabilir. Bu tarifeler ürününüzün alıcılarının onlar için daha fazla ödeme yaptığı anlamına gelir.

Ancak, menşe ülkeniz ve alıcı ülkenin bir ticaret sözleşmesi varsa, ürününüzün son kullanıcıları, ürününüzü satın almıyor olabilir, çünkü başka bir ülkeden daha ucuza satın alabilirler (Bir ticaret sözleşmesi olmadan). İşletme sahibi, kendi tedarik zincirinin küresel ticarette hangi pozisyonda olduğunu bilmelidir. Ticaret anlaşmaları büyük olasılıkla maliyetlerinizi ve müşterilerinize ulaşma yeteneğinizi etkiler.

Ve eğer bu ticaret anlaşmaları değiştirilirse, yeniden müzakere edilirse ya da ortadan kaldırılırsa, tedarik zincirinizin nasıl etkileneceğini bilmeniz gerekir. Bir ihracatçı olarak, bazı dış pazarlarda size rekabet ortamı sağlanabilir.

Bir ülke ile dolaylı ve da distribütör aracılığı ile ticaret yapıyorsunuz. Ancak yazımızın ilk başında belirttiğimiz gibi, ülkenin Avrupa Birliği gibi bir birliğe geçişi nedeniyle, ülke ile yapılan Küresel Ticari Anlaşma sona ermiş ise, bu durdum işletmenizi olumsuz etkileyecektir.

İşletmeler küçük bir tekne, büyük işletmeleri dev ticaret gemisi olarak düşünün. Büyük işletmeler kendi avantajlarını kullanarak, okyanusta ilerler, işletmeler bunlara rakip olamaz elbette ama büyük işletmelerin giremeyeceği konumlarda kendisine daima bir yer bulacaklardır.

İşletmeler, bölgesel avantajları ve hızları sayesinde, pek çok büyük ölçekteki işletmenin giremediği alanlarda varlıklarını sürdürebilirler. Bunun için doğru stratejileri uygulamaları gerekir. Bir de ticaret yapılacak ülke ile hangi küresel ticaret anlaşmaları dahilinde ticaret yapılacağını bilinmesi gerekir. Aksi halde sorunlar yaşanabilir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz