Yatırımcı Arıyorum

Küreselleşmenin Ticaret Hayatı Üzerindeki Etkileri

Küresel Ticaret Yapmanın Önemli Etkileri

Dünya küresel bir mecradır ve bu küresellik her alanda olduğu gibi ticarette de atılması gereken adımları belirler. Küreselleşme farklı ülkelerdeki kişi ve kuruluşlar arasındaki ticaret ve iletişim sınırlarını kaldırırken, farklı milletlerden insanların, şirketlerin ve hükümetlerin; uluslararası ticaret ve yatırımlarla etkileşime girip bütünleştiği bir süreç  haline gelmiştir. Ayrıca çevre, kültür, siyasal sistemler ve  ekonomik gelişmelerde etkili olduğu kadar insan sağlığı üzerinde de çok etkilidir. İnsanlık internet, medya, ulaşım araçları, uluslararası ticaret ve elçilikler aracılığıyla artık birbirine hiç olmadığı kadar yakındır ve sürekli iletişim halindedir.

Küreselleşme nedeniyle, günümüzde Çin’deki üreticiler ürünlerini diğer ülkelere rahatlıkla iletebilir ve satabilirler. Artık dünyanın bir ucundaki bir kişi, diğer ucundaki bir üreticinin internet mağazasından ürün satın alarak onu kullanmanın zevkine varabilir. Ayrıca telekomünikasyon ve ulaştırma endüstrilerindeki büyük değişiklikler, küreselleşmenin büyük ölçüde yükselişine bağlanmaktadır. Bugün bu kolaylıklar tüm dünyada ürünlerin üretilip satılmasını sağlamaktadır. Örneğin, fastfood zincirleri birçok ülkede dünya çapında her gün satış noktaları açmaktadırlar.

Ayrıca, şirketler küreselleşme nedeniyle üretim maliyetlerinin en ucuz olduğu yerlerde çalışabilme şansını yakalayabilmektedirler. Ve aynı zamanda bu küreselleşme sayesinde bir ülkedeki biri başka bir ülkedeki bir firmadan hizmetler alabilir. Mesela ABD merkezli bir şirket, internet üzerinden Hindistan’da bir muhasebeci ile çalışabilir veya bir markanın müşterisi dünyanın öbür tarafındaki üreticisine şikâyetlerini ve memnuniyetlerini iletebilir.

Küreselleşme elbette sadece ticaretle ilgili değildir, kültürel yönü de vardır. Bu sayede farklı kültürler tanışır, insanlar çeşitli yaşam tarzlarını öğrenir, anlar ve kabul ederler. Bahsi geçen bu küreselleşmenin tabi ki yarattığı etkiler vardır ve gerek bireysel gerekse kurumsal yapıları etkilemektedir.

İşte etkilerinden bazıları:

Küreselleşmenin Pozitif Etkileri

Daha Büyük Bir Pazara Erişme

Küreselleşme yoluyla ülkeler ve şirketler daha büyük tüketici kitlelerine ulaşabilmektedir. Mesela sadece yerel satış yapılan bir ürünün reklamı sayesinde diğer bölge ve ülkelere satış yapılabilir. Bu sayede pazar alanlarını genişletebilir ve büyümelerini hızlandırabilirler.

Tüketicilere Ucuz Mal Sağlama

Küreselleşme nedeniyle birçok şirket, üretim maliyetlerinin düşük olduğu alanlara yönelmekte ve daha ucuz ürünler sunabilmektedir. Çünkü tüketiciler için daha düşük fiyatlı üretim yapmak için tedarikçi zincirini genişletebilirler. Bu sayede maliyeti düşürülen ürünlerde daha geniş pazarlara ulaşma şansını yakalayabilirler.

Ekonomilerde İyileşme

Çok uluslu çalışmak, bu bölgelerdeki insanlara daha fazla iş imkânı yaratarak daha iyi ücret almalarına ve yaşam standlarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Çok uluslu şirketler veya yabancı ülkeler tarafından yapılan bu yatırımlar, bu ülkelerin ekonomilerini de getirdikleri döviz ile güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yatırım fırsatları arayan yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte, ülke ekonomileri yatırım yaptıkları her yerde fayda sağlayacaktır. Küreselleşmek: İşinizi Dünya Çapında Genişletmek

Dünya Barışı ve Birliğini Teşvik Etme

Küreselleşme, sayesinde tüm dünya hükümetleri bir araya gelebilmektedir. Bu sayede ortak hedefleri birlikte ele alabilirler ve çözümler üretebilirler. Örneğin, küreselleşme nedeniyle dünya liderleri kirliliğin etkisine ve iklim değişikliğine dair beraber tedbirler alabilirler. Küreselleşmenin en pozitif ve geniş alanlı etkisi aslında budur.

Yenilikleri Kolayca Yayma

Kar elde etme arzusu her zaman olmuştur fakat küreselleşme sayesinde bu arzu üst seviyelere çıkmıştır. Çünkü öncü olan firmalardan gelen harika fikirler ve yeniklikler artık kolay bir şekilde yayılmaktadır.

Kalite ve Çeşitlilik Sağlama

Farklı ülkelerden gelen rekabet, firmaları ürünlerini geliştirmeye zorlamaktadır. Tüketiciler daha iyi kalitede ürünlere ve bunun sonucunda da çeşitliliğe sahip olurlar.

Küreselleşmenin Negatif Etkileri

Doğal Kaynakların Zarar Görmesi

Küreselleşme, küresel talebi karşılamak için üretimin artmasına neden olmuştur. Artan üretim, daha çok doğal kaynakların kullanılması anlamına gelir. Bu daha kaynakların kendisini yenilemeden çevre üzerinde olumsuz bir etkiye yol açacak şekilde kullanılabilmesi demektir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki çevre koruma ile ilgili kural ve düzenlemeler, gelişmiş ülkelerdeki kadar katı değildir.

Fiyatların Dalgalanması

Artan rekabet, en iyi fiyatlara sahip işletmelerin kazanacağı anlamına gelir. Rekabet fiyatlarından dolayı sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır, örneğin, ABD gibi bir ülke Çin’den gelen aynı ürünün fiyatlarıyla rekabet etmek için fiyatlarını sık sık düşürmek zorundadır. Bu durum şirketlerin karlarını olumsuz etkileyecek, bu da işçilerin işten çıkarılmasına yol açacaktır. Yurt Dışında İş Kurmak

İşin Sürekliliğinde İstikrarsızlık

Küreselleşme, işler söz konusu olduğunda iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için daha ucuz imalat iş imkânı yaratır. Örneğin, Hindistan ve Çin’de birçok şirket kurulmaktadır çünkü işçi ücretleri ve üretim maliyetleri daha düşüktür, bu da gelişmiş ülkelerde daha az iş fırsatı anlamına gelmektedir. Kısacası, küreselleşme bir ülkeden iş fırsatını alırken başka bir ülkeye iş fırsatı sağlamaktadır. Bu etki dünyanın neresinde olunduğuna bağlı olarak negatif veya pozitif olabilir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz