Yatırımcı Arıyorum

Kurumsal İnovasyon Stratejileri

Kurumlarda İnovasyon Yönetimi

Başarının anahtarı nedir?

Günümüz şartlarında bu sorunun en mantıklı cevabı inovasyondur. Çünkü bir şirket günümüzün hızlı değişen dünya düzeninde, yeni pazarlara girmeyi hedefliyorsa, bu hedefi genellikle yenilikçi teknolojilerle gerçekleşir. Ya da bu pazarda sürekli bir hâkimiyet oluşturulmak isteniyorsa, mevcut konumlarını korumak gerekir ve bunun için sürekli olarak yenilik yapılması şarttır. Yani işletmeler, pazar paylarını korumak için yenilikçi anlayışlarını sürekli olarak korumaları şarttır. İnovasyonun Şirketlere Sağladığı Faydalar

Bu yazımızda işletmelerin yenilikçi anlayışlarını sürdürebilmek için uygulayacakları stratejiler üzerine bilgiler vermeye çalışacağız.

İnovasyon (Yenilikçi) Stratejileri

Yapılan inovasyonun başarı getirmesi isteniyorsa; bunun sadece bir defalık bir inovasyon çalışması ile gerçekleşmeyeceğini ya da elde edilen başarının sürekli olmayacağını bilmek gerekir. Ve sürekli bir inovasyon anlayışını şirket kültürüne dâhil etmek şarttır. İşte işletmelerde inovasyon sürekliliğini sağlayacak bazı adımlar:

Meraklı olmak ve daha fazla bilgi toplamak

Pazar liderleri, sürekli öğrenmeye, daha fazla bilgi toplamaya, pazar trendlerini belirlemeye, rekabete bakarak yeni fırsatları belirlemeye devam etmediği sürece pazar lideri olarak kalamazlar. Bunun için bilgi toplamak, analiz etmek ve işe uygulamak için sistematik bir yol bulunmalıdır. Bu yollar arasında iyi bir bilgi bankası oluşturmak, atölye ve konferanslardaki meslektaşlarla sürekli etkileşim içinde olmak, ticaret toplantı ve seminerlere katılmak, düşünce liderleriyle sürekli etkileşim halinde olmak ve şirketin endüstrisinde neler olup bittiğini takip etmek sayılabilir.

İşletmeler genellikle daha çok ürün üretmeye, teknolojik uzmanlık ve büyük veri geliştirmeye odaklanırlar. Bunun yanında daha fazla bilgi edinmeye, eğilimleri belirlemeye ve hedeflere ulaşmaya çok fazla enerji ve zaman harcamazlar. Fakat çok miktarda bilgi ve verinin kurum tarafından toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir ve bunun için sistematik bir prosedür olmalıdır. Kurumsal Değişimi Yönetme Stratejileri

İnovasyon fırsatlarını tanımlamak

Bir firma için sektördeki tüketicilerin piyasada yer alan ürün veya hizmetler hakkında şikâyetçi oldukları ve zorlandıkları noktalar bilmek gerekir. Çünkü eğer müşteri sektördeki mevcut tekliflerden memnun değilse, bu bir yenilik fırsatı olabilir. Gerçekten bir ürünün pazarda karşılaştığı her sorun veya kriz, yenilik yapma ve başarılı olma fırsatıdır. Mesela zımba, kağıtları bir arada tutmaya yardımcı olacak yararlı bir üründür, ancak düzenlenecek 12’den fazla A4 kağıdı için yeterli değildir. Pennsylvania merkezli ofis ürünleri şirketi Accentra Inc, piyasadaki bu açığı görerek 60 kağıdı birleştirmeye yardımcı olan Paper Pr isimli ürünü geliştirmiştir. Şirketin kurucusu, Todd Moses, son 100 yıldır üründe köklü bir değişiklik olmadığını gözlemledi ve bu da 100’den fazla ülkede milyonlarca birim satan yeni ürünü geliştirmelerine fırsat olmuştur.

Geniş bir bakış açısı ile düşünmek

Bir firma için en iyi inovasyon fikirleri çoğu zaman kendi endüstrisinin dışından gelir.Mesela Henry Ford, et işleme endüstrisinden hareketli r montaj hattı fikrini almış ve otomobile uygulamıştır. Aldığı bu fikirle otomobil endüstrisinin tüm dinamiklerini değiştirmiştir. Başka bir örnek olarak ta PepsiCo gösterilebilir. Pespico, atıştırmalık yiyeceklerindeki sodyum içeriğini azaltmanın bir yolunu arıyorken bu çözümü tıp endüstrisinde bulmuştur. Osteoporoz üzerine bir grup araştırmacı (kemiklerin bozulmasına yol açan bir durum), kalsiyumun küçük parçacıklara bölünmesi ve yeniden büyümesini sağlayarak düşük sodyumlu bir madde yaratmıştır. Bu teknoloji Pepsi’ye atıştırmalık yiyeceklerde uygulama fikrini vermiştir.

İnovasyon ortamını teşvik etmek

Üst yönetim değişime açık değilse, hiyerarşi bozulacaktır ve yenilikçi fikirler ortaya çıkmayacaktır. İnovasyon grubu sık sık toplantılar düzenleyerek fikir ve öneriler toplamalı ve bununla ilgili beyin fırtınası oturumları yapmalıdır. Mümkünse, bu toplantılara tüm ekibin katılması sağlanmalıdır Çünkü bu toplantıları ekipten birkaç kişiyle sınırlandırmak, her bireyin kendi yeteneği, fikirleri ve deneyimleri olduğu için şirketin tüm yetenek havuzundan destek ve yeni fikirler alma yeteneğini sınırlayacaktır.Bunun yanında yenilikçi fikirler ve bunların uygulanması için bunlara sahip çıkan bir tutum çok önemlidir. Çünkü çoğu zaman, büyük fikirler, beyin fırtınası oturumlarının ötesine geçmez. Bunun sebebi kuruluş içinde inovasyon fikirlerini takip eden ve sahiplenen bir kültür olmayışıdır.

Eğer firma tarafından inovasyon teşvik edilmezse, sonuçta kendi başına inovasyona devam eden ve başarılı olan personeller kaybedebilir. Mesela Apple ve Yahoo için çalışan Brian Acton’ın işten ayrıldıktan sonra, Twitter ve Facebook ‘a iş için müracaat etmiş ve reddedilmiştir. Sonra Yahoo’da onunla birlikte çalışan bir mühendis olan Jan Koum ile birlikte çalışarak, Whatsapp’ı oluşturmuşlardır ve Facebook 19 milyar dolar karşılığında whatup’ı satın almıştır.

İnovasyonu sadece ürünlerde değil işyerinde de uygulamak

Çoğu şirket bir ürün geliştirirken yeni bir ürün geliştirme üzerine odaklanır.Ve maalesef kuruluş içindeki süreçlerin iyileştirilmesinin üretkenliği ve kârı artırabileceğinin farkında değillerdir. Oysa işyeri atmosferinin kötü olması, çalışanların motivasyonun düşmesine ve üretkenliğin düşmesine neden olabilir. Şirketlerde İnovasyon ve Yaratıcılık Kültürünü Geliştirmek

Mesela Google, işyerlerinde ofis ortamının dört duvarla çevrili bir alan olmasının verimliliği düşürdüğünü fark etmiştir.Ofislerinde, verimliliği artırmak için mutlu bir ortam sağlamak amacıyla oyun alanları, kahve barları, açık mutfaklar, kreşler, temalı konferans salonları, kütüphaneler ve diğer birçok yenilik oluşturmuştur. Pitney Bowes Credit Corporation ise iç mekânlarını sakin ve huzurlu bir köy ortamı görünecek şekilde yeniden tasarlamıştır. Bu uygulamalar ile çalışanlarla yönetim arasındaki engeller aşılarak açık iletişim teşvik edilmiştir. Şirket, çalışanlar arasında güçlü iletişim oluştuğunda bu inovasyon anlayışını güçlendirir.

İnovasyon Etkinlikleri Düzenlemek

Teknoloji ve yönetim okullarında, öğrencilerin güneş enerjisinden, robotik teknolojiye, atık yönetiminden yeni ürünlere kadar yeni proje fikirleri bulmalarına yardımcı olan inkübatörler bulunur. Bazı şirketler kamu ya da profesyonel kolejlerde inovasyon fikirleri üretilmesi için yarışmalar düzenler ve para ödülleri sunarlar. Bu şekilde çok farklı ve en iyi olan fikirler lisanslanabilir ve ticarileştirilebilir.

Müşterilerden fikirler almak

Müşterilerle açık bir iletişim kurarak, onların sıkıntı çektiği ve memnun olmadığı konular öğrenilerek daha iyi hizmet ve süreç geliştirilebilir. Başlangıç ​​olarak, ürün veya hizmette gerçekten bir değişiklik isteyip istemediklerine dair bir anlayış olmalıdır ve sadece yenilik yapmış olmak için yenilik yapılmamalıdır. Bu konuda müşteri tarafından hangi değişikliklerin gerekli olduğunu ortaya çıkarmaya müşteri anketleri, sosyal medya ve pazar araştırmaları, yardımcı olabilir.

Fütüristik ve vizyon sahibi olmak

Yenilik sadece fütüristik bir görüşe sahip olan organizasyonlarda gelişir ve liderlerin bir vizyonu olması şarttır. 1970’lerin sonunda, Digital Equipment Corporation’dan (DEC) Ken Olsen, evlerde kullanılmak üzere kişisel bilgisayarlar satılıp satılmayacağını emin olmamış ve pazara ürün sunmamıştır. Bu firma Compaq tarafından satın alınmış ​​ve daha sonra Compaq, HP tarafından satın alınmıştır. Ve ev bilgisayarları konusunda müthiş bir ivme göstermiştir. DECise ev bilgisayarını bir imkansız bir girişim olarak görmüş ve girmemiştir. Oysa bazen, imkânsız veya riskli görünen fikirleri takip etmek cesaret ister.

Yenilikçi ikileminin aşılacağını bilmek

Birçok kuruluşun müşterileri hem mevcut köklü ürünlere devam etmek istemekte hem de köklü ürünlerden farklı yeni bir ürün beklentisine girmektedirler. IBM müşterilerin bu beklentilerini görüp firmanın dayanak noktası ana bilgisayarlar rağmen onun yanında kişisel bilgisayar piyasaya çıkarmıştır. Ama ana bilgisayarlardaki gücünü korumaya devam etmiştir. Yenilikçi ikilemi nasıl aşacağını iyi planlayarak bunu sürekli bir inovasyon yaklaşımı haline getirmiştir.

Yıkıcı teknolojiler ve değişen trendleri takip etmek

Bazı yeni teknolojiler ve süreçler küresel tüketiciye yardımcı olsa da yıkıcı olabilirler. Google’ın çabası, internet kullanıcıları için en iyi arama sonuçlarını sağlamak iken, bazı yıkıcı teknolojiler tüketiciler için daha fazla kolaylık sağlamıştır. Mesela Skype uzun mesafeli aramaları daha kolay hale getirmiştir.

Kurumlarda İnovasyon Süreci

İnovasyonun genellikle pazar liderleri için değil, yeni başlayanlar için olduğu düşünülür, ancak bu yanlış bir düşüncedir. Yenilik, hedef kitlelerin sorunlara yaratıcı bir şekilde çözüm bulmaya çalışıldığında herhangi bir organizasyonda uygulanabilir. Nasıl yenilik yapılacağını öğrenmenin bir yolu, alandaki liderlerden dersler çıkarmaktır.

Fakat bilinmelidir ki inovasyon disiplinli çalışmanın yerini tutamaz yani inovasyonda olağanüstü bir güç yoktur. İnovasyon üzerinde sürekli çabalamak, yeni fikirler üretmek ve istikrarlı olarak uygulamak şarttır. Özet olarak; inovasyon, hem üretici hem tüketici hem de endüstri için kazan – kazan yaklaşımıdır.kobi vadisi

Yorumunuz