Yatırımcı Arıyorum

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik terimi, bir kuruluşun algılanan tüm görsel ve duyusal ticari karakterini ifade etmektedir. Bu yüzden hem iç hem de dış kurumsal kimlikler aynı olmalıdır. Bir kurumsal kimlik stratejisi, yüksek düzeyde tanınabilir ve kendine özgü bir pazar varlığı yaratmayı amaçlamaktadır ve bir şirketin daha büyük resmini çıkarmayı sağlar. Şirketin karakterlerini yansıtan logo, kırtasiye ürünleri, web sitesi tasarımı, e-posta, sosyal medya,  radyo, dergi, billboard ve görüntülü reklamcılık, ürün tasarımı ve paketleme, çalışan üniformaları, kurumsal tabela ve araç grafikleri gibi tüm pazarlama unsurlarında tutarlı olarak yansıtılmalıdır. Coca-Cola ve BMW, başarılı bir şekilde uygulanan kurumsal kimlik stratejisinin iki örneğidir.

Bir kurumsal kimlik programının şirket tarafından yapılan tüm bu potansiyel izlenimleri ele alması gerekir ve kimliğin tutarsız veya var olmayan bir şekilde uygulanması, marka algısının daha az olmasına neden olabilir. Bu sebeple bir şirkette bir Stil ve Kullanım Kılavuzu kullanılması tüm bunların nasıl uygulanması gerektiğini gösterir ve eğer izlenirse, tarz, ton, görünüm ve his yerleşik kurumsal kimliğe uygun olmasını sağlar ve böylece markayı destekler. Tarihine bakıldığında; kurumsal kimlik kavramı ilk olarak 70’lerde ABD reklam danışmanları tarafından oluşturulmuştur. Özünde, açık bir kimliğin bir şirketi benzersiz hale getirmeye yardımcı olduğu ve aynı zamanda bir şirketin kurumsal hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olduğu fikri vardır.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik hem şirket içi hem de şirket dışı imajı şekillendirir. Bir şirket tarzı ve kişiliğinin gelişimi, şirketin misyonu ile eşleşecek şekilde stratejik olarak planlanmalı ve bilgilendirilmelidir. Amaç, kuruluşun sürekli olarak halka ve çalışanlara sunulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, tüm şirket faaliyetleri bu kurumsal idealle koordine edilmeli ve uzlaştırılmalıdır. Buna görsel kimlik, örgütsel davranış ve kurumsal iletişim de dâhildir. Bununla birlikte, bir kurumsal kimliğe tutarlı bir şekilde uymak, şirketler için büyük bir zorluk olabilir.

Marka İmajı Nedir?

Marka imajı, hedef kitlenin o şirketin ürün veya hizmetleriyle ilgili sahip olduğu her deneyimden oluşur. Kişi logoyu görüldüğünde bir tüzel kişiliğin karakteri hakkındaki algısıdır. Başarılı ve çekici bir marka oluşturmak, bir şirketin hedef pazarına hitap etmek için uygun strateji, konumlandırma, pazarlama ve mesajlaşma gerektirir. Sonuçta izleyiciler tarafından bir marka oluşturulurken, sadece bir ajans tarafından oluşturulan stratejiye, konumlandırma, pazarlama ve logoya değil, aynı zamanda şirketin davranış, etik ve değerlerine de dayanır. Bir müşteri bir şirketle duygusal bir bağ kurduğunda bu bağ; paylaşılan vizyon ve değerlere dayanan bir bağlantıdır.

Kurumsal Kimlik Hedefleri

Birçok şirket, güven oluşturmak ve kendilerini rakiplerinden farklılaştırmak için kendi kurumsal kimliklerini geliştirir. Bir kuruluş genellikle kurumsal kimlik stratejisini uygulamada ajansların desteğine güvenir.Açık bir kimlik, pazarda marka etkisi ve bilinirliğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, kurumsal kimlik, şirkete olan bağlılığı güçlendirmek için birleşik bir marka kimliğiyle birlikte hareket eder. Bu da hem çalışanlar hem de tüketiciler arasında daha fazla bağlılık sağlar.

Örneğin, benzersiz bir kurumsal kimlik, yeni şirket ürünlerinin piyasaya sürülmesine katkıda bulunabilir, çünkü mevcut bir olumlu imaj aktarılabilir niteliktedir ve yeni girişimlere ekstra destek sağlayacaktır. Bu nedenle, iyi bir kurumsal kimlik, genel olarak şirket ve özel olarak reklam maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.Kurumsal kimlik, şirketin imajının anahtar bileşenidir. Şirket içinde, personelin şirket misyonunu yansıtan ve örnekleyen belirli bir değer kümesine uygun davranmasını sağlar. Daha geniş anlamda, kurumsal kimlik de olumlu bir kurum kültürünün temel taşıdır.

Kurumsal Kimlik Yönetim Araçları

Kurumsal bir kimliği yönetmek için birbiriyle bağlantılı olması gereken üç araç gerekir ve her birinin şirketin genel izlenimini etkileme potansiyeli vardır. Bunlar kurumsal tasarım (görsel görünüm), kurumsal davranış ve kurumsal iletişimdir. Bir şirketin kurumsal kimliğini desteklemek için, bu farklı alanlar ne çatışmalı ne de çelişkili mesajlar göndermemesi önemlidir.

Bu alanlara kısaca göz atmak gerekirse:

1-) Kurumsal Tasarım

Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarıma eşittir. Ancak, gerçekte bu bir kurumsal kimliğin sadece bir yönüdür, yani şirketin görsel imajıdır. Dolayısıyla kurumsal tasarım, kurumsal kimliğin en açık kısmıdır. Kurumsal tasarımın unsurları arasında şirket logosu, ticari fuarlardaki görsel kurumsal varlığı, şirket web sitesinin tasarımı, şirket ürünlerinin ve ambalajlarının öne çıkan tasarım özellikleri yer almaktadır.

2-) Kurumsal Davranış

Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla göz ardı edilmemelidir. Bu aynı zamanda, bir şirketin paydaş olarak kabul edilebilecek herkese karşı yürütülmesini de içerir. Kurumsal davranış, müşterileri, medyayı ve halkı etkileyen dış davranışların yanı sıra iç meselelerle de şekillenebilir. Bunlar arasında çalışanlara adil muamele, yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzı sayılabilir. Şirket çalışanları da benimsemeyi seçtikleri değerlere dayanarak kurumsal davranış üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

3-) Kurumsal İletişim

Tutarlı bir dil ve iletişim tarzı da kurumsal kimliğin önemli bileşenleridir. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi yaygın ticari faaliyetlerin yanı sıra, çalışanlarla ve personel dergisi vb. İle iletişim de dahil olmak üzere iç iletişim olarak kabul edilebilecek çeşitli etkinliklerle ilgilidir.

Kurumsal Kimliğin Önemi

Kurumsal kimlik, bir firmanın, kurumun, vakfın veya diğer ticari işletmelerin, kurum içinde ve dışında kurumun duruşu, davranışı ve onuruna temsili için verilen bir isim olarak öne çıkmaktadır. Aslında kurumsal kimlik kurumun açık yüzü olarak kabul edilebilir. Bu vesile ile, kurumsal kimlik tasarımı, yukarıda bahsedilen bu farklı kurumlara ilke, misyon ve vizyon kazandırmak anlamına gelir. Şirketler kendilerini ifade edip saygınlık kazanırken, kurumsal kimlik tasarımları ön plana çıkmaktadır, bu da günümüzde önemli bir durumdur. Kurumsal kimlik hem şirkete prestij katmakta hem de marka değerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Tüketicinin sayısız seçeneğinin bulunduğu hızlı tempolu ve rekabetçi bir dünyada, bir şirketin pazarda sağlam bir varlık gösterme stratejisine ihtiyacı vardır. Doğru kurumsal kimliğin bu iş hedefine ulaşmaya yardımcı olduğuna inanmanın güçlü nedenleri vardır.

Bu nedenler şu şekildedir:

Kurumsal kişilik inşa etmek

Bir kişiyle tanışıldığında ilk izlenim çok önemlidir ve o ilk izlenimde kişi hakkında bilgi sahibi olmak için görülen ve hissedilenlerden ipuçları toplanır, sonrasında da görüş oluşturulur. Ürünlere ve şirketlere de aynı bu şekilde yaklaşılır. Rakiplerden farklı durmak için, her şirketin iyi bir marka imajına sahip olması, benzersiz, hoş bir görünüme ve kimliğe sahip olan müşterinin zihninde bir niş yaratması gerekir.

Tüketici sadakati

İş için belirlenen hedeflere uygun olarak kurumsal bir kimliğin tutarlı tasarımı, işletmenin ahlakını, kültürünü, ilkelerini, gelecekteki hırslarını veya vizyoner hedeflerini destekler ve yansıtır. Bunu felsefelerine ve beğenilerine uygun olarak bulan müşteriler, bu görüntüye kendini bağlı hissederler. Dolayısıyla bu işletmeye sadakat geliştirmeleri daha olası hale gelir.

İş geliştirme

Kurumsal kimliğe sahip kişisel deneyimler tüketicilerdeki satın alma kararlarını etkilemektedir. Güçlü ve olumlu etkisi olan bir kurumsal kimlik, bir tüketicinin zihninde işletmenin olumlu bir zihinsel imajını yaratır. Stratejik olarak planlanmış bir kimlik, yönlendirmeler ve tekrarlanan işler açısından iyi bir getiri sağlar.

Zamanla dünya değişir ve hedef kitlelerde de ideolojik bir değişiklik yaşanır. İşte, bu durumda işletmelerin bazen kurumsal kimliklerini güncellemeleri gerekebilir. Bu güncellemeler de tasarım profesyonelleri dikkat çekici logolar, etkileyici kartvizitler, zarif antetli kağıtlar, zarflar, çarpıcı broşürler ve diğer kimlik unsurları konusunda yardımcı olabilir. Güven, değer duygusu ve müşteri tabanıyla kalıcı bir bağlantı geliştirmek için kurumsal kimliğe yatırım yapılmalıdır.

Sonuç olarak kurumsal kimlik, bir şirkete net bir iş profili verir, hizmet standartlarını ve çalışma uygulamalarını tanımlar. Kurumsal kimlik, müşteri iletişiminde kullanılan stil ve dilden yönetim ekibinin liderlik tarzı ve davranışına kadar her türlü şirket faaliyetini kapsar. Kurumsal kimlik, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişime ayrılabilir.Kurumsal kimliğin tutarlı bir şekilde konuşlandırılması sadece şirketin daha geniş bir halka temsili ile sınırlı olmayıp aynı zamanda şirket işgücü içindeki iç ilişkileri de kapsamaktadır.

Kurumsal Kimliğin Temel Amacı

Kurumsal bir kimliğin amacı, bir şirketi farklı kılmak ve kendini rakiplerinden açıkça ayırt edebilmektir. Ve bir şirketin başarında etkin rol oynayan bu amaçlarından dolayı, kurumsal kimlik kavramı iyi planlanmalı ve stratejik olarak uygulanmalıdır.kobi vadisi

Yorumunuz