Yatırımcı Arıyorum

Kurumsal Strateji Nedir?

Kurumsal strateji, rekabet avantajı elde ederken şirket hedeflerine ulaşmak amacıyla bir firmanın kurumsal eylemlerini kapsar. Kurumsal strateji, hem müşteri hem de paydaş vaatlerini (hissedar değeri) yerine getirirken, diğer piyasa katılımcılarına göre rekabet avantajı elde etmek amacıyla tasarlanmış, doğası gereği uzun vadeli belirsiz bir plan veya çerçevedir.

Kurumsal stratejinin bir diğer anlamına bakacak olursak, şirketin gelecek için aldıkları bir dizi karardır. Her kuruluşun sınırlı miktarda kaynağı olduğu göz önüne alındığında, bu kaynakların kullanımına nasıl öncelik vereceğine karar verilmesi gerekir.

Kurumsal Strateji Ne Anlama Gelir?

Kurumsal strateji, kurumsal değer yaratmaya çalışan ve iş gücünü müşteri memnuniyetini sağlamak için doğru eylemleri uygulamaya motive eden kuruluşların belirlediği, açıkça tanımlanmış, uzun vadeli bir vizyonu gerektirir.

Buna ek olarak kurumsal strateji, yatırımcıların paralarını şirkete güvenmeleri için sürekli çaba göstermeyi gerektiren ve böylece şirketin öz sermayesini artıran sürekli bir süreçtir. Müşteri değerini hatasız bir şekilde sunmayı başaran kuruluşlar, hedeflenen sonuçları veremeyebilecek alanları iyileştirmek için kurumsal stratejilerini düzenli olarak yeniden gözden geçirmeleridir.

Kurumsal stratejiler, bir firmanın farklı yönleriyle ilgili olabilir. Ancak çoğu kuruluşun kullandığı stratejiler maliyet liderliği ve ürün farklılaştırmadır.

Maliyet liderliği; kuruluşların ürün ve hizmetlerini tüketicilerin ödemeye istekli olduğu kadar düşük sağlayarak uyguladıkları, dolayısıyla rekabet edebilecekleri ve sektörde lider olmalarını sağlayan bir satış hacmi gerçekleştirerek uyguladıkları bir stratejidir.

Maliyet liderlerine örnek olarak restoran endüstrisindeki McDonalds ve ürünlerini geliştirmekte olan pazarlarda tedarik ederek düşük fiyatlı, ancak kaliteli ev ekipmanı sunan ve böylece yüksek fiyatlara sahip olan mobilya perakendecisi İkea’dır.

Ürün farklılaştırması, kuruluşların tüketicilere benzersiz bir değer teklifi sunma çabasını ifade eder. Tipik olarak, ürünlerini rekabette farklılaştırmayı başaran şirketler, rekabet üstünlüğü elde ederek, daha yüksek karlar elde ederler.

Çoğu zaman, rakipler bu şirketlerle doğrudan rekabet etmek için maliyet liderliği kullanırlar. Ancak, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati, sonunda bir stratejiyi oluşturan veya bozan faktörlerdir.

Diğer kurumsal strateji örnekleri arasında yatay entegrasyon, dikey entegrasyon ve küresel ürün stratejisi, yani çok uluslu şirketlerden dünya çapında homojen bir ürün satması yer alır. Kurumsal stratejiler her zaman büyüme odaklıdır ve yeni müşteriler çekerken bir şirketin mevcut müşteri tabanını korumaya çalışır.

Kurumsal Strateji Neden Önemlidir?

Romalı filozof Seneca; “Bir adam hangi limana gittiğini bilmiyorsa, hiçbir rüzgâr elverişli değildir”der. Aynısı kuruluşlar ve şirketler içinde geçerlidir. En iyi hizmetler, ürün, yönetim ekipleri ve hedefler, kurumsal bir strateji olmadan pek işe yaramaz.

Kurumsal bir strateji olmadan, bir şirketin herhangi bir tür stratejik planlamanın anahtarı olan hedeflere ulaşmak için uzun vadeli bir plan veya yönteme sahip olması imkansızdır.

Taktiklere Karşı Strateji

Strateji ve taktik terimleri genellikle yanlış anlaşılır ve hatta eşanlamlı olarak kullanılır. Strateji ve taktikler, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olsa da, çok farklıdırlar ve bu farklılıkları anlamak, başarılı bir kurumsal stratejinin merkezinde yer alır.

Stratejiler, hedeflere ulaşmak için oluşturduğunuz fikirlerdir. Örneğin bir çikolata markanız varsa, hedefiniz, şirketinizi dünyanın en büyük ve en karlı çikolata şirketi yapmış olabilir. Stratejiniz, üst düzey kuruluşların ve insanların onu onaylamasını sağlaşarak, hedef kitlenizi çikolatanızın en kaliteli çikolata olduğuna ikna etmek olabilir.

Taktikleriniz, lüks mağazalarda ücretsiz örnekler sunmayı ve ünlü bir kişiyle anlaşarak reklâmınızı yapmayı, tanınmış pastanelere çikolata örnekleri göndermeyi içerebilir.

Odaklanma

Resmi bir kurumsal strateji, bir şirketin birden fazla kaynağı tek bir hedefe odaklanmasına izin verdiği için çok önemli bir stratejik araçtır. Net bir kurumsal strateji olmadan, şirketler ana hedeflerini gözden kaçırır ve iyi tasarlanmış bir kurumsal stratejinin sağladığı güdü ve odağa sahip değildir.

Ölçülebilir İlerleme

Kurumsal strateji, yönetime bir şirketin başarısını veya başarısızlığını ölçmek için bir kıyaslama sağlar. Stratejinizin ne olduğu konusunda net değilseniz, şirketinizin başarısını ölçmek zordur. Kurumsal Değişimi Yönetme Stratejileri

Uzun Vadeli Başarı

İyi düşünülmüş bir kurumsal strateji, bir şirketin ekonomideki iniş ve çıkışlara veya piyasadaki değişikliklere rağmen büyümeye devam etmesini sağlayacak planlar ve yöntemler oluşturmasına olanak tanır.

Hala nispeten genç bir disiplin olmasına rağmen kurumsal strateji, son 40 yılda iş dünyasında inanılmaz ilerlemeler kaydetti. Paydaşların beklentilerini karşılama işinin genel amacı ve kapsamı ilgi ilgili olarak kurumsal strateji, işteki yatırımcılardan büyük ölçüde etkilerin ve işletme genelinde her düzeyde stratejik kararlar almaya rehberlik eder.

Başarılı olmak için iyi bir stratejinin hem sağlam bir temele hem de gerçek zamanlı olarak gelişip değişebilme yeteneğine ihtiyacı vardır. Kuruluşlar, kurumsal stratejileri tasarlarken ve uygulamaya koyarken çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Peki, sağlam bir kurumsal stratejinin temeli tam olarak nedir?

İyi bir kurumsal strateji, bir kurumsal avantajı birlikte teşvik eden altı unsurdan oluşur. Bu unsurlar, üçgenlerin kenarlarının sağlam bir stratejinin temelleri olduğu bir kurumsal strateji üçgeninde temsil edilebilir. Kaynaklar, işletmeler ve organizasyon.

Kurumsal stratejilerin önemi, açıkça tanımlanmış orta ve uzun vadeli hedefleri başarmak üzerindeki tüm kaynak ve yeteneklere sahip bir organizasyona odaklanmaktadır.

Rekabet avantajı elde etmek için, üçgenin (kaynaklar, işletme, organizasyon) her bir kolu, üçgeni eşit derecede destekleyecek kadar güçlü, ancak işle birlikte gelişecek kadar esnek olmalıdır. İşletme, rekabet avantajı sağlamak için bu güçlü yönler üçgeninden yararlanabilecek bir konumda olmalıdır.

Kurumsal Strateji Türleri

Hiçbir strateji aynı olmasa da, kurumsal strateji dört farklı grupta sınıflandırılabilir:

 • Büyüme stratejisi
 • İstikrar stratejisi
 • Yeniden yapılandırma stratejisi
 • Yeniden icat stratejisi

Büyüme stratejileri gelir, pazar payı vb. alanlarda önemli ölçüde iş büyümesi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, şirketin hala ana faaliyetine odaklandığı ve onu inşa ettiği yerde yoğunlaşarak veya bir şirketin karar verdiği yerlerde çeşitlendirme yoluyla elde edilebilir.

 • Konsantrasyon

Bir şirket, şu anda faaliyet gösterdiği alanda kalırken büyümeyi arzuluyorsa, bu bir konsantrasyon büyüme stratejisidir. Burada birkaç seçeneği ayırt etmek önemlidir.

Dikey Entegrasyon: Daha fazla katma değerli faaliyetlere katılmaktır. Geçmişe göre daha fazla değer zinciri adımında uygulamadır. (Örneğin dağıtım faaliyetlerinde, tedarikçi faaliyetlerinde yer alarak)

Dikey entegrasyona örnek olarak, yalnızca seyahat paketleri satmakla kalmayıp, aynı zamanda seyahat sigortası satışlarından komisyon almak için lisans alan bir seyahat acentesi verilebilir.

Yatay Entegrasyon: Yatay entegrasyon ise, diğer coğrafyalara genişlemeyi ve/ veya başka ürünlerin/hizmetlerin şirketin hâlihazırda faaliyet gösterdiği aynı pazara sunulmasını varsayar.

 • Çeşitlendirme

Çeşitlendirme, şirketin ürün/hizmet sunumundaki değişikliklere dayalı büyüme, yeni ürün hizmetleri sunma ve hatta tamamen yeni alanlara geçme isteğini içerebilen çok yaygın bir strateji türüdür.

Temel Çeşitlendirme: Bir şirketin mevcut teklifini koruduğu, ancak ürün/hizmetini benzersiz yetenekler ve özelliklerle diğer rakiplerden ayırt edebildiği anlamına gelir. Bu durumda, müşterinin gözünde ürün, hizmet katma değeri daha yüksektir. Kural olarak daha yüksek bir fiyatı haklı çıkarır.

Bitişik Büyüme: Herhangi bir kuruluş için heyecan verici bir strateji arasıdır. Bu strateji genellikle bir kuruluşun temel faaliyet alanında sınırlarına ulaştığını hissetmesine bağlıdır. Bu durumda, bir şirket ana faaliyet alanlarıyla ilgili bir alanda büyüme fırsatlarını araştırır.

Bu; ek bir ürün, hizmet, bitişik endüstriler, ek müşteriler gibi olabilir. Bitişik stratejiler için en umut verici olanı belirlemek önemlidir.

Kurumsal Stratejinin Temel Bileşenleri

İyi bir kurumsal strateji, şirketin vizyonunun veya misyonunun bir tanımından daha fazlasıdır. Tamamlanması gereken uzun bir görev listesi değildir.

İyi bir kurumsal stratejinin temel bileşenleri;

 • Mali bilgilerde (örneğin, işletme değeri, karlılık, büyüme) ölçülen, sabitlenmiş ve bir zaman çizelgesine bağlı, açıkça tanımlanmış bir dizi hedef.
 • Açıkça tanımlanmış bir ürün ve hizmet teklifi
 • Hangi ürünleri/ hizmetleri sunuyorsunuz?
 • Müşterileriniz kim?
 • Hangi pazarlara hizmet ediyorsunuz?
 • Ürününüzü/ hizmetinizi hangi fiyata sunuyorsunuz?
 • Kuruluşun sahip olduğu ve sahip olmadığı yetenekler (yenilik, maliyet analizi vb.)
 • Hedeflere nasıl ulaşacağını tanımlayan yürütme yaklaşımı (organik büyüme, satın almalar yoluyla)
 • Mutabık kılınan risk yönetimi yaklaşımı (Tanımlanmış riskler ve azaltma stratejileri)
 • Başarılı olmak için gerekli değişiklikleri yönlendirmek için açık değişim yönetimi ve liderlik yaklaşımı
 • İleriye giden yolu belirleyen açıkça tanımlanmış bir stratejik yol haritası (örneğin kilometre taşları, faaliyetler, sorumluluklar, ilgili kaynaklar vb.)

Tüm bu yönleri birbirine bağlayan kurumsal stratejinin başka bir önemli bileşeni olduğu bilinir. Bu, potansiyel stratejik gelişmeleri dikkate alan ve gelecekteki gelişmelerin uygulanabilir versiyonlarını temsil eden bir dizi senaryodur. İyi tanımlanmış bir strateji, şirketin beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak için farklı senaryoları dikkate alır.

Örneğin; bir şirket hem organik hem de satın almaya dayalı büyümeyi içeren temel bir büyüme planlıyorsa, piyasada satın alacak hiçbir şirket olmaması durumunda saf organik büyüme senaryosu ve kurumsal strateji planı olmalıdır. Bir başka olası senaryo, genellikle tahmin edilmesi zor olan düzenleme değişiklikleri olabilir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz