Yatırımcı Arıyorum

Liderlik ve Temel Yönetim Becerileri

Beceri Nedir?

Beceri, öğrenilmiş bilgiyi performansa dönüştürme yetisidir. Yani çalışanın gerekli beceriye sahip olduğu alanda performansının üstün olmasını sağlayan yeterliliktir. Liderlerin teknik, kavramsal, tanısal, iletişimsel ve politik beceriler gibi tüm becerilere sahip olması gerekir. Teknik ve tanısal beceriler, ilgili süreçleri anlama, bilimsel sorunları ve fırsatları analiz etmeyi sağlarken, diğer beceri türleri yönetimde avantajlar sağlayan yeteneklerdir ve kişiyi farklı kılar.

Bunun yanında insani beceriler ise, başarılı bir yöneticinin en önemli kişilik özelliği olarak tanımlanır. Ayrıca, bir yönetici, insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanma sanatında çok yetenekli olmalıdır. Bu sanat doğada evrenseldir ve yaşamın her adımında başarı için insan becerileri gereklidir. İşte tüm  sayılan bu nedenlerden dolayı bir liderin başarılı olması için sahip olması gereken yönetim becerilerinin farkında olması lazımdır.

Yöneticinin sahip olması gereken yönetim becerileri

Teknik Yetenekler

Bu beceriler temel olarak bir işi etkin bir şekilde yerine getirmede bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanımını içerir. Bu, günlük problemlerle ve etkinliklerle uğraşırken kullanılan özel bir bilgi ve uzmanlıktır. Örneğin, mühendisler, muhasebeciler, bilgisayar programcıları ve sistem analistleri, kendi alanlarında teknik becerilere sahiptir ve bu beceriler eğitim ve öğretim yoluyla edinilir.

Bu beceri düşük yönetim seviyesinde gereklidir ve kişi daha yüksek yönetim seviyelerine geçtiği için teknik becerilerin göreceli önemi genellikle azalır. Bunun nedeni, birinci seviye denetçilerin aksine, yüksek seviyedeki yöneticilerin teknik işletme problemleri ve faaliyetleri ile daha az doğrudan ilgilenmesi gerektiği ile alakalı bir durumdur.

İnsani Yetenekler

İnsani yetenekler, diğer kişilerle işbirliği içinde çalışma yeteneğidir. Kişilerarası ilişkilerde anlayış, sabır, güven ve gerçek katılımı içerir. Bunlar kişiler arası becerilerdir ve tüm yönetim seviyelerinde gereklidir. İyi etkileşimli becerilere sahip kişiler karşısındakileri motive edip liderlik yaptıkları için güven ve işbirliği kurarlar ve böylece başarılı yöneticiler olurlar.İş yeri gittikçe etnik olarak çeşitlendirildiğinden dolayı yönetici bunun farkında olması ve kültürel farklılıklara uyum sağlaması gerekir ve bu önemli bir durumdur.

Kavramsal Yetenekler

Kavramsal beceri, organizasyonu bir bütün olarak ve toplam bir varlık olarak görmenin yanı sıra tek entegre edilmiş çeşitli parça ve alt sistemlerden oluşan bir sistemdir. Bu beceri, tüm sistemi odakta tutması gereken üst düzey yöneticiler için özellikle önemlidir. Kuruluşun her biriminin, kuruluşun tamamının başarısına nasıl katkıda bulunduğunu da içeren, genel kuruluş karmaşıklığını anlamalıdırlar. Bu beceri genellikle bir örgütün çeşitli işlevlerinin anlaşılması, bunların karşılıklı bağımlılığı ve örgütün dış çevre ile tehdit ve fırsatlar açısından ilişkisini anlama konusunda organize bir düşünme sürecine dayanır.

Teşhis Etme Yetenekleri

Bu beceri, bir yöneticinin bir problemi veya fırsatı mantıklı ve nesnel bir şekilde araştırıp analiz edebileceği, uygulanabilir ve çözüm odaklı bilimsel yaklaşımları kullanabileceği analitik yeteneğini ifade eder. Bununla birlikte, bir yöneticinin sorunun asıl nedenine ulaşması önemlidir; böylece çözüm, kısa vadeli yüzeysel olandan ziyade gerçek ve kalıcıdır. Bu beceri diğer becerilerle çakışır, çünkü bir yöneticinin teşhis ettiği sorunu çözmek için teknik, insani, kavramsal veya politik becerileri kullanması gerekebilir.

İletişim Yetenekleri

İletişimsel beceriler, kişiler arası becerilerin önemli bir bileşenidir ve diğer tüm beceriler için temeldir. Bunlar yönetimin her düzeyinde önemli ve gereklidir. Bir yöneticinin fikirleri ne kadar mükemmel olursa olsun, etkili bir şekilde iletişim kurulamaması durumunda etkili olmaz. İyi iletişim, ses yönetiminin temelidir.Doğru iletişim gecikmeleri, yanlış anlaşılmaları, kafa karışıklıklarını, çarpıklıkları ve çatışmaları ortadan kaldırır ve koordinasyon ve kontrolü geliştirir. Yazma, okuma, dinleme ve sözsüz jestler gibi dört iletişim becerisinin tümü başarılı liderliğin önemli bileşenleridir.

Politik Yetenekler

Politik yetenek, bencil görünmeksizin kişinin kendi yolunu bulma kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Güç ve otorite payını kaybetme korkusu olmadan kullanma yeteneğidir. Doğru bağlantıları kurmak, doğru kişileri etkilemek ve daha sonra bu bağlantıları kendi avantajına göre ustaca kullanmak için gerekli olması anlamında en karmaşık ve etkili beceridir. Politik beceri orta yönetim düzeyinde en önemli faktördür, çünkü orta düzey yöneticiler her zaman en üst düzey yönetim düzeylerine ulaşmayı arzu eder ve bu tür bağlantılarda doğru bağlantılar yardımcı olur.

Liderlerin Özellikleri

Bir şirketi yukarılara taşıyacak bir liderin, tüm bu yönetim becerilerine sahip olması yanında bu yeteneklerini nerede nasıl kullanılacağını bilmesi gerekir. Aksi takdirde yanlış yerde ve zamanda kullanılan bir yetenek olumsuz sonuçlar doğurabilir ve iş başarısını etkileyebilir. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklarkobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments