Yatırımcı Arıyorum

Logo Tasarımında Şekillerin Etkisi

Logo Şekilleri

Bir markanın hizmet veya ürünlerini tanıtması için en güçlü araçlardan biri logodur. Bunun yanında logo, bir kişinin bir markaya bakarken fark ettiği ilk unsurdur. Bir marka için bu kadar önemli olan logonun tasarımı yapılırken ilk hedeflenen, kitlelerin duygularını dikkate alması ve marka mesajını iletmesi olmalıdır. Dolayısıyla tasarım çalışmasında yazı tipi, renk ve şekil gibi özelliklere büyük önem taşımaktadır.

Yapılan araştırmalara göre insan beyninde farklı şekiller farklı psikolojik etkiler yaratmaktadır. Bazı şekiller kişiye hitap ederken, bazıları ise tamamen ret edilmektedir, bu nedenle, logolar ezberlenmesi ve anlaşılması kolay olacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu çalışma yapılırken, insan beyninde istenen yanıtı uyandıran şekilleri seçmek faydalı olur ve bu sayede müşterilerin marka hakkında ne hissettiklerini etkilemek mümkündür. Bilinmelidir ki, hedef kitlelerin vermesi istenen reaksiyon, ancak logoda uygun şekiller seçilerek alınabilir.

Geometrik Şekil Türleri

Algı hayatın her alanın çok önemlidir. Dünya birçok geometrik şekillerle doludur ve her birine beyin tarafından bir anlam verilir. Bunun yanında şirketler için logonun taşıdığı bir anlam vardır ve logo için doğru şekli kullanmak çok önemlidir. Başarılı bir logo tasarımı yapabilmek için şekillerin neden olduğu psikolojiyi anlamak şarttır ve bunun yolu da öncelikle şekilleri tanımaktan geçer. Bu yazımızda logo tasarımında şekillerin ifade ettiği anlamlar ve şekil türleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kareler, üçgenler, daireler, düz çizgiler gibi şekiller herkes tarafından tanınabilir geometriye sahiptir ve bu şekiller genellikle birkaç türde tanımlanabilir.

Doğal / Organik Şekiller

Adından da anlaşılacağı gibi, organik şekiller doğaya aittir. Yani bu şekiller doğal çevrede bulunan şekilleri temsil eder. Örneğin çiçekler, ağaçlar, bulutlar, toprak, yıldızlar vb. organik şekiller arasında sayılabilir. Bu şekillerin sahip olduğu özellikler genellikle şunlardır:

 • Eğrileri vardır
 • Düzensizdir
 • Tipiktir
 • Bazen asimetriktir

Soyut Şekiller

Bu şekiller gerçek şekiller değildir ve doğal şekillerden esinlenerek elde edilirler.Soyut şekiller genellikle stilize edilmiş veya basitleştirilmiş form veya diğer şekillerin birleşimidir. Örneğin kişilerin çöp adam veya bir kuş tasviri için V şeklinden ilham alması buna örnek gösterilebilir. İyi bir logo tasarımı yapmak için daima şekil psikolojisinin dikkate alınarak, şekillerin verdiği gizli mesajın bilinmesi ve bunların akıllıca kullanılması gerekir.

Logo Tasarımında Şekiller Psikolojisi

Dört Kenarlı Yapıların Psikolojisi [Kareler ve Dikdörtgenler]

Dört kenarlı şekiller günlük hayatın büyük bir kısmında karşılaşılan şekiller arasındadır. Hatta insanlar zamanın çoğunu dört duvarlı bir odada geçirdiği için bu düz çizgilerin anlamları zihinlerinde önemli bir yer tutar. Bu dörtkenarlı geometrik şekillerin ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Güven
 • İstikrar
 • Tekdüzelik
 • Dürüstlük
 • Eşitlik
 • Güvenlik

Ayrıca, dik açılara (Kareler ve dikdörtgenler) sahip şekillerin ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Sipariş
 • Rasyonellik
 • Formalite

Bununla birlikte, bu özelliklere sahip bu şekiller tabanlarına dayanan, temelli bir yapıyı tasvir etmektedir. Biraz eğildiklerinde stabiliteleri kaybolur, fakat yine de dikkat çeken bir özellikleri muhakkak vardır. Bunun yanında kareler ve dikdörtgenler o kadar yaygındır ki, pek dikkat çekmeyeceği düşünülür fakat küçük bir eğim onların dikkat çekmesini sağlayabilir. Bunun yanında verilen eğim, mevcut istikrar, düzen ve formalite özelliklerinin kaybıyla sonuçlanır.

Yamuk ve eşkenar dörtgen gibi diğer dört kenarlı yapılar karelerden ve dikdörtgenlerden farklı anlamlara sahiptir. Yamuk (piramit benzeri yapılar) daha iyi stabilite ve büyümeyi gösterir. Eşkenar dörtgen ise hızı tasvir etmektedir. (DHL’in logosunda olduğu gibi)

Üç Kenarlı Yapıların Psikolojisi [Üçgen]

Üçgen bir liderdir, enerjik ve odaklıdır (açılardan dolayı). Üçgenler eylemi temsil eder ve aynı zamanda bu eylemin yönünü de gösterir (işaret ettikleri tarafta). Üçgenler ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Dinamik
 • Kuvvet
 • Saldırganlık
 • Aksiyon
 • Yön
 • Gerginlik
 • Denge
 • Erkeklik
 • Barış

Üçgen, farklı yerleştirildiklerinde farklı anlamlar gösterir. Tabana yerleştirildiğinde stabilite ve mukavemet gösterirken eğildiğinde, kararsızlık ve gerginlik ifadesidir. Logo Kullanım Kuralları Nelerdir

Yuvarlak Yapıların Psikolojisi [Daireler, Ovaller, Elips]

Evren kapalı bir çemberdir ve başlangıcı ya da sonu yoktur. Her ebedi / ruhsal obje ya da varlık daireyle ilişkilidir. Örnek vermek gerekirse güneş, ay, dünya, galaksi, evren, hepsi kapalı birer dairedir. Fakat çevreleri olması dolayısıyla kapalı olsalar dahi özgürlerdir. Yuvarlak şekillerin ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Tamlık
 • Aşk
 • Hareket
 • Sonsuzluk
 • Koruma
 • Zihinsel
 • Kadınlık (eğrilerdeki her şey kadınlığı tasvir eder)
 • Gizli (içeride ne varsa)

Daireler diğer şekillerden daha az yaygındır. Dolayısıyla, dikkat arayanlar olarak hareket ederler.

Eğri Yapıların Psikolojisi

Eğriler mutlu şekillerdir ve içerdiği anlamlar şu şunlardır:

 • Yaratıcı
 • Ritim sahibi
 • Cömert
 • İzlemesi keyifli

Eğrileri olan herhangi bir şeklin kadınsı olduğu düşünülmektedir.

Düz Çizgilerin Psikolojisi [Dikey Çizgiler ve Yatay Çizgiler]

Dikey çizgiler yolu engeller, baskın ve cesurlardır. Ayrıca yukarı doğru hareket ettikleri düşünülmektedir. Dolayısıyla ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Cesaret
 • Hâkimiyet
 • Erkeklik
 • Esaret
 • Saldırganlık
 • Büyüme

Yatay çizgiler bir platformda bekletilirken sakin ve zararsızdırlar. İfade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Dinginlik
 • Dinlenme
 • Kadınlık
 • Sessizlik

Spiraller Yapıların Psikolojisi

Spirallerin büyüme eğilimi vardır, yaratıcı, inançlı ve güvenilirler. Yönleri iki farklı anlam ifade eder.Saat yönünde spiraller bir spiral ile başlar ve açık bir uçla biter. Bu, eksikliği ve bir yere gitme niyetini temsil eder. Saat yönünün tersine spiraller açık bir uçla başlarken bütünlüğü ve yerine getirilmiş niyetleri gösteren bir spiralle sonuçlanırlar.

Keskin Şekillerin Psikolojisi / Keskin Açılar

Bu şekiller daha genç, daha agresif ve daha erkeksi olarak görülmektedir. İfade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Canlılık
 • Öfke
 • Aksiyon
 • Erkeklik

Benzer şekilde, geniş açılı şekiller mükemmel zıt özelliklere sahiptir. Hepsi göz önüne alındığında ifade ettiği anlamlar şunlardır:

 • Sakinlik
 • Sarhoşluk
 • Pasiflik

Logo Tasarımında Şekillerin Psikolojik Anlamları

Logo Tasarımında Organik Şekiller Psikolojisi

Organik Şekiller ilgi çekme temelli şekillerdir. Geometrik şekiller gibidirler, ancak daha çok renk psikolojisi içerirler. Organik şekiller, temel geometrik şekillerin bir kombinasyonudur ve bu nedenle anlamları, geometrik şekillerin anlamının deşifre edilmesi yoluyla elde edilebilir. Yine de, organik şekillerin ifade ettiği anlam şunlardır:

 • İlgi çekici
 • Niş iş için daha uygun oldukları düşünülmektedir (Şayet şekil niş ile ilgili ise)
 • Özgünlük

Logo Tasarımında Soyut Şekiller Psikolojisi

Soyut şekiller, organik şekillerin basitleştirilmiş veya stilize edilmiş versiyonudur. Bunlar fikirlerin basitleştirilmesidir ve fikirlere şekiller verir. Soyut şekillerin bazıları evrensel olarak tanınırken bazıları açıklanmayı gerektirir. Mesela Apple’ın ısırılan logosu soyut bir şekildir ve farklı kişiler aynı logo için farklı anlamlar çıkarmaktadırlar. Fakat sadece bir anlamı vardır ve bu anlam diğerlerinden farklı şirketi temsil etmektedir.Soyut şekiller genelde öne çıkmak ve başkalarından ayrılmak için kullanılırlar. Başarılı Logo Tasarımının Sahip Olması Gereken Nitelikler

Şekillerin Kombinasyonu

Bazen bir mesajı ifade etmek için farklı şekiller kombinasyonu kullanılabilir. Bu kombinasyonun deşifre edilmesi, iki farklı görsel psikoloji teorisi uygulanarak mümkün olabilir. Bu teorideler şunlardır:

 • Yukarıdan Aşağıya İşleme Teorisi: Geçmiş deneyimleri veya depolanmış bilgileri, görülen unsurları açığa çıkarmak için kullanılır
 • Aşağıdan Yukarıya İşleme Teorisi: Duyum bir algıdır yani hissedilen ve algılanan şeylerdir. Önceden depolanmış bilgi ise algılanırken kullanılmaz.

Örneğin; yukarıdan aşağıya işleme teorisi takip edilirse, kare üzerindeki bir üçgen ok veya roket olarak görülebilir. Veya aşağıdan yukarıya işleme teorisi takip edilirse ona kare ve üçgen anlamı verilir.

Logoda Şekil Psikolojisi Nasıl Uygulanır?

Logo tasarlamaya başlamadan önce, öncelikle logonun taşıması gereken değerlerin ve özelliklerin bir listesi yapılmalıdır. Bu değerler markanın olabildiğince iyi tanınmasını sağlayacak olan özelliklerdir. Logonun hedef kitleye vermesi hedeflenen mesajda sadece logo şekilleri ile değil, aynı zamanda renkler ve yazı biçimleriyle nasıl eşleştirebileceğine dikkat etmek gerekir. Şayet bu üç unsur avantaj sağlayacak şekilde kullanılarak bir logo çalışması yapılıyorsa başarılı olmak içten bile değildir. Örneğin, logo için güçlü bir şekil seçilecekse çok maskülen yapı olan şekil, kendisini tamamlayacak renklerle desteklenebilir.

Logo Tasarımının Önemi

Nasıl renkler müşterinin belirli duygularını etkiliyor ve çekim yaratıyorsa, şekiller de öyledir. Şekil, bir alanın veya şeklin ana hatlarıdır; küresel ölçekte tanınabilen geometrik bir figürdür. Logo tasarımı söz konusu olduğunda, şekiller marka mesajlaşmasında önemli bir rol oynar çünkü şekiller ve formlar, potansiyel müşterilere farkında olmayabileceği şekilde bilinçaltı mesajlar gönderir. Bu yüzden logo tasarımı yapılırken, farklı şekilleri ve her birinin arkasındaki anlamı bilmek ve yerinde kullanmak önemlidir.

kobi vadisi

Yorumunuz