Yatırımcı Arıyorum

Lojistik Hizmetlerde Kosgeb Desteği

Kosgeb Lojistik Destekleri

Firmaların uluslararası ticarete yönelmelerini teşvik etmek ve uluslararası platformda Türk firmalarının başarılı olmasını sağlamak amacı ile Küçük ve Orta Büyüklükte Firmaları Geliştirme ve Destekleme Merkezi tarafından destek sağlanmaktadır. Firmaların Lojistik desteğinden yararlanabilmeleri için işletmelerin bilanço esasına göre defter tutmaları ve program başlangıç tarihinden önce ki mali yıl içerisinde ihracat yapmamış olmaları yerine getirmeleri gereken koşullar arasında bulunuyor.

KOSGEB Lojistik desteğinden faydalanacak firmalar, ilgili müdürlüklerden daha detaylı bilgiye ulaşacaklardır.

Lojistik, ülkemizde önemle üstünde durulan 2023 büyüme hedefleri doğrultusunda oluşacak, ticaret yükünü taşıyacak nitelik ve kapasitede olması beklenen bir sektör.

Türkiye’de Lojistik Faaliyetleri

Türkiye’de Lojistik faaliyetlerin ve sektör olarak önem kazanmasının başlangıç dönemine, kısaca göz atalım. Öncelikle kelimeyi mercek altına alalım kaynaklar, Latince kökenli olduğunu tam karşılığının mantıklı hesap olduğunu söylüyor. Tarihi dönemlerde günümüzde olduğu gibi askeri alanda kullanılan bir terim olmuş. İnsanlar bir yerden taşınırken eşyalarını, yiyeceklerini beraberlerinde götürdüler ordu savaşa giderken askerlerin, hayvanlarının ne yiyeceği, silahların taşınması ve birçok detay düşünülüp planlanıyordu bu durumda diyebiliriz ki insanlığın var oluşu ile lojistik olarak tanımlanan faaliyetler de hep vardı.

Taşıma depolama faaliyetlerini kapsayan, askeri bir terim olarak ordularda kullanılan bu terim ve içeriği günlük yaşamın içinde varlığını sürdürecek bir sektör olarak iş ve ekonomik hayatın bir parçası olmaya 1980 yıllarında Avrupa’da başlar 1990 yıllarından itibaren Türkiye’de önemi artar. 1918 yılından sonra Batı, taşıma, depolama faaliyetlerini içeren bu işleme bilimsel bir yaklaşım geliştirir. Lojistik Sektöründe Girişimci Olmak

Mantıklı-Hesap kavramı hangi aşamalardan oluşur sadece bir taşıma-depolama işi midir bu soruların cevapları günümüz koşullarında hayır olacaktır. Bilimsel yaklaşımlar ile yapılanmış Mantıklı-Hesap lojistik sektörü faaliyetlerini pek çok aşamada sürdürmektedir.

İhtiyaç ve üretim planlaması ardından talep çıkarılması, satın alma, stoklar, paketleme, müşteri hizmetleri gibi pek çok aşamadan oluşmaktadır. Lojistik faaliyetler ürün satın alan ve satan firmalar için bir maliyet unsurudur. Ürününü satacak firma lojistik giderlerini satacağı ürünün etiketine yansıtacaktır.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lojistik sektörünün 2023 yılına kadar çok büyük bir hacme ulaşacağı belirtilirken, Türkiye’nin kıtalar arası önemini çağın gereklerine uygun olarak yapılandırdığı ve ilave ettiği yolları ile yeniden kazanacağı ifade ediliyor.

Türkiye, dünya devletleri ile entegrasyonunu sağlayacak ulaşım ağını oluşturmak yolunda ki dev yatırımlarını gerçekleştirdi olağan üstü büyük yatırımların pek çoğu 2017 senesinde başladı ve bir kısmı biterek hayata geçti pek çok önemli ve büyük proje başarı ile devam ediyor. 2023 yılı için hedeflenen kalkınma planları doğrultusunda ulaştırma alanında atılan adımlar birer birer uygulamaya kondu ulaştırma alanında ki hedefler gerçekleşirken lojistik sektörü, Türkiye’nin gündemindeki en önemli lokomotif sektörlerden biri olarak atağa kalkacaktır.

Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Rusya ulaşım ağı içinde lojistik bir üs kimliği elde edecek olan Türkiye’nin doğası itibarı ile sahip olduğu coğrafi alanı çağın gereklerine uygun olarak kurduğu ulaşım ağı ile gelişen ve küreselleşen dünyaya entegre etmeye yönelik planları başarı ile hayata geçirmeye başlamıştır. Bu süreç Lojistik faaliyetlerin de desteklenmesi ile paralel ilerlemesi gereken bir süreçtir. Gelişen ve kalkınan Türkiye’nin küresel boyutta ki ticaret yükünü taşıyacak yeterli gelişmişlik düzeyinde lojistik hizmet beklenmekte bu sebeple bu yatırımlara devlet destek vermektedir. Ulaşımda Lojistiğin Önemi

Kosgeb’den Lojistik Desteği Almak

Başbakanlık yatırım ve Destek Tanıtım yayımlarından da edinilen bilgilere göre, Lojistik sektörünün Gayrı Safi Yurt içi Hasıla içinde ki payı yüzde 12-13 olarak belirtilirken 2023 yılında bu rakamın 200-240 Milyar Dolar gibi muhteşem bir rakama ulaşacağı belirtiliyor.

Mevcut Lojistik firmalarının ekonominin gündemini yakından izleyerek hazırlıklarını yapmaya başlamaları, firmalarında bulunan eksiklikleri gidermeleri, ihtiyaç var ise yenilenebilecek alanlarda ki yenilenme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak yeniden yapılanmaları uluslararası platformda kendisine daha geniş ve farklı bir yer edinen Türkiye’nin ticari kapasitesine cevap verecek yeterlilikte gerek yurt içi gerek uluslararası ticarette ki önemli yerini almaya hazır olmalıdır.

Lojistik sektörünün, paketleme, sipariş yönetimi, depolama, stok yönetimi, gözetim faaliyetleri süreçlerinden her birinde titiz bir çalışma gerçekleştirilmesi her birimde inovasyon çalışmalarına hız verilmesi yükselen bir sektör olması nedeni ile rekabet koşullarına dayanacak gücü firmaların oluşturması gerekmektedir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz