Yatırımcı Arıyorum

Madencilik Yatırım Teşvikleri

Madencilik Yatırımı

Madencilik yatırım teşvikleri devlet desteği 16 Mayıs 2002 tarihinde 4367 sayılı kanunla 24810 sayılı resmi gazetede yayınlanarak açıklanmıştır. Madencilik alanında yapıla yatırımlar bakanlar kurulunun vermiş olduğu karar ile beşinci bölge yatırımları kapsamında yararlanılacaktır. Yatırım alanların da bazı madenler öncelikli sırada yer alacağı duyurulmuştur.Mermer ocakları ve işlem tesisleri yatırım teşvikleri desteğinden öncelikli olarak yararlanacaktır.

 • Ekonomi bakanlığına yatırım teşvik desteği için başvuru yapılması
 • Yatırım teşvik desteklerinden yararlanmak için öncelikli olarak “yatırım teşvik belgesi” alınması gerekiyor

Uygulamaya geçilecek destekler kalkınmaya hazır durumda olan alanlardan seçilecektir. Gelişmiş alanlar da maden istihtacı konusunda destek sağlanacaktır.Teşvik belgesi alacak olanlar maden istihraç yatırımı ve Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığının kararı ile maden işletmesi alanında ruhsat sahibi ve 3213 sayılı kanunca belirli gruba tabi elektrik üretimi yatırımları belge alabilir. İstanbul ilinde istihraç yatırımı bölgesel yatırım teşvik belgesinden muaf durumdadır.

Madencilik Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

 • Birinci grup; Çimento kili, tuğla, kiremit ili, marn, puzolanik kayaç ve seramik sanayi alanında yoğunlukla kullanılan başka hiçbir yerde kullanılmayanlar
 • İkinci grup; traverten, granit, bazalt, andezit ve mermer üretimi yapılan taşlar ile dekorasyon olarak kullanılan doğal taşlar
 • Üçüncü grup; akarsulardan elde edilen karbondioksit gazı, tuz maddeler
 • Dördüncü grup; grafit, kalsedon, feldispat, diyasporit, kuvars, kükürt, korundum, zeolit, hundit, perlit, obsidyen, muskovit, asbest, manyezit, barit, talk, olivin, apatit, dunit, sillimanit, bor tuzlar, kalsiyum, gümüş, altın, civa, nikel, platin, antrasit, kalay, titan, çinko, bakır, pirit, manganez, vanadyum, yitriyum, talyum, selenyum, renyum, telluryum, niobyum, berilyum, oyksenit, serit
 • Beşici grup; radyoaktif maddelerdir

Sağlanacak Teşvikler

 • Alan ayırt etmek sizin maden istihracına %100 indirim olanağıdır. Ekonomik faaliyetlerine göre %100 normal oranda yatırımlarda %60 gelişmeye hazır durum da olanlar ise %40 dır.
 • Makine araç–gereçlerin onarım ve gider masraflarından muaf olacaklardır.
 • İki yıl içerisinde yatırımı bitirerek 100 dolarlık ihracat yapması halinde giderlerin geri ödenmesi sağlanacaktır.
 • Gümrük vergisinden muaf olacakları yatırım teşvik desteğinden yararlanılacaktır.

Maden arama çalışmaları madencilik yatırımın da önemli unsurlardan biridir. Yatırım teşviki kapsamında arama çalışmalarınında bu kapsamda desteklenmesi gerekiyor. Maden istihracı alanındaki yatırım faaliyetleri kalkınmayı ve ülke ekonomisine ciddi düzeyde katkı sağlaması amaçlanarak başlamıştır. Ülkemiz de yatırım alanları ve çeşitliliği konusunda zengin alt yapıya sahip durumdadır. Madencilik yatırım teşvikleri de sadece madenlerin bulunduğu alanlar da geçerli durumdadır. Harici konumlar bu yatırım desteğinden faydalanamıyacaktır. Ruhsatsız ve belgesiz durumda olan işletmeler ve kurumları yatırıma yoğun oran da teşviki sağlanması hedeflenmektedir.

Madencilik Yatırımları

Madencilik yatırımları başlatılmış olan kalkınma, gelişme ve uluslar arasında bir konum edinebilme ayrıca ülke ekonomisinin yükselmesi için başlatılmış hedefler dahilin de yürütülmüş projedir. Yatırım teşvikleri çoğu alan da destek ve fayda sağlıyor.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments