iş rehberleri

Marka Birleşmesi

Marka Birleşmeleri

Ölçek ekonomilerinde firmalar geniş alanlarda, yüksek oranda üretim gerçekleştirmeleri sebebi ile maliyetleri düşük seviyede gerçekleşir. Kapasite, üretim ve verimlilik artışı maliyet giderlerinin minimum seviyeye çekilmesini sağlar.

Ölçek ekonomilerinde gerçekleşen düşük maliyet giderlerinin sağladığı avantajlar nedeni ile iktisadi hayatın firmaları arasında birleşme faaliyetleri görülmeye başlandı. Marka birleşmeleri taraflara aynı sektörün temsilcisi olduklarında faaliyet alanlarının aynı olması sebebi ile müşteri potansiyeli büyümüş olacaktır. Marka birleşmeleri müşteri algısını, ürün yaklaşımını, müşteri hareketlerini de değiştirecektir.

Marka birleşmeleri bir ön hazırlıktan geçerek, riskler hesaplanarak kontrol altında tutulması ve birleşme sürecinin yönetilmesi gerekir. Müşteri algısını yeni oluşuma olumlu yaklaşım içinde olacak şekilde yönlendirmek, yeni oluşumun avantajlarını tüketiciye en iyi şekilde tanıtmak ve anlatmak birleşme süreç yönetiminin risklerini en aza çekecek ekonomik davranış biçimidir.

Marka birleşmeleri tam birleşme şeklinde gerçekleşebildiği gibi güçlü olan firmanın ismi altında da birleşme gerçekleşebilir. Güçlü olan firmanın markası altında birleşiliyor ise güçsüz olan firmanın müşteri kitlesini başarılı bir algı yönetimi ile yeni markanın tüketicileri arasına adapte etmek, tanıtım ve reklam çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmek gerekecektir.

Tam birleşmede güçlü olan daha öne çıksa da pazarda birlikte var olur, Pazar paylarını geliştirerek olanaklarını maksimum düzeyde beraber kullanırlar. Günümüzde pek çok internet ve telefon şirketlerini, bazı bilgisayar firmalarını bu tip birleşmelere örnek gösterebiliriz.

Marka Birleşmeleri Yöntemleri

Marka birleşme biçimlerinde bir başka seçenek birleşerek, mevcut markaların iptal edilip yeni bir marka ile yeniden var olabilmeleridir. Hava yolu firmalarında bu tür marka firma birleşmeleri tecrübe edilmiş ekonomik yaşamda oldukça güçlü bir yer edinmişlerdir.

Füzyon birleşmeler Hukukta, küçük bir mal varlığının büyük bir mal varlığı içine alınması ile iki grup mal varlığının birleşmesi olarak tarif ediliyor. Füzyon birleşmede işletme sahipliği birleşmesi söz konusudur. Füzyon birleşme iş yaşamında en çok tercih edilen birleşme biçimlerinden biri.

İstatiksel araştırma sonuçlarına göre, maksimum kârlılık sağlayan marka birleşme modeli Füzyon birleşme. Firma sahibi diğer firmanın bütün varlıklarını ve hisselerini satın alarak Pazar, sermaye ve yetki hakimiyetini büyütür. Varlıkların satın alınması ile birleşme yine birkaç şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Firmalar Arası Birleşme

Firmalar arasında birleşme gerçekleştiğinde daha geniş alanlarda faaliyet gösterme yetenekleri artıyor, Üretim hacimleri büyürken maliyet giderleri düşüş gösteriyor, sabit gider maliyetleri gerileme gösteriyor. Tek bir firma için yüksek maliyetlere sahip olduğundan gerçekleştirilemeyen Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin minimal düzeye çekilmesini mümkün kılıyor.

Birleşen firmalar yeni pazarlara girecek yeterli büyüklüğe ulaşıyor, yeni ürünler üretebiliyor, mevcut ürünlerini geliştirecek yeterli maddi olanaklara daha hızlı ulaşabiliyorlar. Firmalar birleştiğinde aynı işi yapan departmanlarda personel istihdam sayısı küçülebiliyor, insan kaynağı maliyetleri düşürülebiliyor.

Farklı iş faaliyetlerinin birleşmesinde merkezi yönetimde tasarruflar sağlanabilmekte, İşletmeleri birleşmeye yönlendiren nedenlerden biri de finansman ihtiyacı olarak gösteriliyor. Şirketler ciddi borçlanmalara yönelmek yerine finansal gücü yüksek işletmeler ile birleşme yolunu tercih ediyorlar.

Piyasaya yeni bir ürünle girerek fırsatlardan yararlanmak isteyen işletmeler, mali gücü yetmediğinde fırsatları değerlendiremiyorlar. Borçlanması az Kâr oranı yüksek işletmeler ile birleşme pazardaki fırsatları kullanma olanağını, yeni ürün ile piyasaya girme güçlerini artırıyor.

Birleşmenin sağlanması ile daha üstün nitelikler ile donatılmış yönetim kadrosuna ulaşmak, süreçleri daha iyi yönetmek, tehdit ve fırsatları kontrol edebilmek kabiliyetleri de artıyor. Birleşme yolunu seçerek büyümeyi seçen işletmeler bulundukları mevcut durumun değerlendirmesini yapmak zorundadırlar.

İşletme Analizi Yapmak

İşletme analizinin yapılması faaliyeti, işletmenin sahip olduğu varlıklarının ve ekonomik hareket kabiliyetinin incelenme süresinden oluşur. Varlıları ve yetenekleri belirlendikten sonra taklit edilemeyen yeteneklerinin neler olduğu incelemeye alınır.

İşletmenin piyasada bulunan rakipleri ile karşılaştırılması işlem gerçekleştirilir. Söz konusu işletmenin ve rakiplerinin zayıf ve güçlü yanları ortaya konur. Üstün yanları tespit edildiğinde bu noktadan hareket ederek oluşturulabilecek stratejiler belirlenir.

İşletmenin yetenekleri de ayrı bir değerlendirme unsurudur. Özellikle İnsan Kaynakları kapsamında bulunan birimlerin niteliği işletmenin kabiliyetini artıran bir değerdir. Pazarlama yöntemleri ve niteliği, teknolojik olanakları ve teknolojiyi kullanma biçimlerindeki yetkinlikleri, muhasebe ve finansman uygulamalarındaki yüksek nitelikler firmanın yeteneğini ortaya koyacaktır.

İşletmenin sektördeki rekabette başarılı olabilmesi çevresel faktörleri iyi yönetmesi ile ilgili olduğundan hızlı değişen çevre şartlarını kontrol altında tutmaları, politikalarını bu doğrultuda üretmeleri açısından önem taşımaktadır.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Marka Birleşmesi

okuma süresi: 4 dk
0