Yatırımcı Arıyorum

Marka Genişletme ve Marka Uzantısı Nedir?

Marka Genişletme Ne Demektir?

Marka Nedir?

Marka  bir ürüne veya hizmete kimlik kazandırılma amacıyla verilen isimdir. Bir marka, işlevsel ve duygusal ilişkilerin bir birikimi olarak kabul edilir ve firmanın müşterilerinin beklentilerine göre ürün gerçekleştireceği güvencesini vermesini sağlar. Bunun yanında müşterilerinde ürün hakkındaki algılarını oluşturulur. Müşterilerin o markayı kullanmak için mübadillerinden ayırt etmesini sağlayarak ürünün önceliğe sahip olmasında etkili olur. Ayrıca pazarda onu vurgulayan organizasyon, mal veya hizmetler hakkında bilgi verir.

Marka, bir şirketin onu rakiplerinden ayırt etmesine yardımcı olacak bir dizi pazarlama ve iletişim yöntemidir. Temel amacı müşterileri üzerinde kalıcı bir etki yaratmaktır. Bunun yanında bir marka müşteri ve satıcı açısından farklı bir anlam içerir. Müşteriye göre, bir marka ürünün kaynağını, ürünün satın alınmasıyla ilgili düşük riskini ve mülkiyetini vererek, kalite gibi özelliklerini temsil eder, satın alma kararını kolaylaştırır. Bir satıcı için ise bir marka rekabet avantajı, tanımlama şekli, müşteriye kalite sağlama gibi özellikleri ifade etmektedir.

Marka Uzantısı Ne Demek?

Marka uzantısı pazarlamada kullanılan bir stratejidir. Önceden tanımlanmış bir imajla pazarda zaten markalı olan bir şirket, farklı bir ürün kategorisini pazarlamak için aynı marka adını kullanmasıdır. Mevcut marka adıyla bağlantılı yeni ürün kategorisini kullanarak, yeni ürünün pazar erişimini kolaylaştırmak mümkündür. Bu şekilde pazar marka ile ilişkili mevcut ürünlerin farkında olduğundan, yeni ürün müşterilere daha hızlı ulaşır. Yeni bir marka, mevcut bir marka ile birleştirildiğinde marka uzantısı alt marka olarak adlandırılır.

Bir marka uzantısında da isim, mevcut ana markanın adı ile aynı. Bir senaryoda, ana marka zaten birçok marka uzantısıyla birçok ürünle ilişkilendirildiğinde, o zaman aile markası olarak adlandırılır. Mevcut ürünün müşterileri, ürünün daha yüksek değerlerine sahip olduğunda, müşterilerin yeni işi kabul etmesi olası bir durumdur. Ürün veya Marka Bilincini Artırma

Marka Genişletme Stratejileri

Marka uzantısı yaratmada farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden birkaçı şu şekildedir:

  • Benzer bir ürün, orijinal ana üründen farklı bir formda oluşturulabilir. Örneğin, snickers, snickers dondurma çubuklarına dönüştürülmesi gibi.
  • Yeni bir ürün oluşturmak için mevcut ürüne farklı bir lezzet, bileşen veya içerik katılabilir. Örneğin Milka’nın süt ürünlerine çikolatalı sütü katması gibi.
  • Ürüne yeni bir özellik ekleme veya mevcut ürüne avantaj sağlanabilir.  Örneğin, Febreeze ev kokusuna hitap eden bir markadır ve iş alanını genişleterek araba hava spreyi ürünü üretmesi gibi

Marka Uzantısı Türleri

Marka uzantıları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

  • Ürün hattını uzatma: Aynı marka bir ürünü farklı bir şekilde başlatmak için kullanıldığında, buna üründe çizgi uzantısı ya da ürün hat uzantısı denir. Hat uzatmasında ürün, mevcut ürünlere göre hafif bir değişiklik göstermektedir. Örneğin, bir süt firmasının sütün bir uzantısı olan yoğunlaştırılmış sütü ürün olarak çıkarması; ya da bir şampuan firmasının farklı saç yapılarına göre şampuan üretmesi yanında vücut şampuanı üretmesi bunlara örnek sayılabilir.
  • Ürün uzatma: Şirket tamamen yeni bir ürün başlattığında ürün uzatma olarak adlandırılır. Örneğin, ilk olarak macun üretimi yapan Colgate Şirketi, ağız bakımı, kişisel bakım vb. İle ilgili birçok ürünü piyasaya sürmeye başlamıştır. Bu nedenle, zaten Colgate macunu kullanan müşteriler, yeni ürünlerin kalitesini önceden bildikleri için yeni ürünleri de kullanma eğiliminde olacaklardır.
  • Müşteri bayilik hattının uzatılması: Bu marka uzantısı türünde, müşteri grubuna göre ürün yelpazesi genişletilmektedir. Bu uzantı türü temel olarak belirli bir müşteri grubunu hedef alır. Örneğin, Johnson and Johnson’ın şirketi esas olarak, bebek şampuanı, pudra, sabun vb. gibi bebeklere özgü ürünler üzerine odaklanmaktadır.
  • Şirket uzmanlığının genişletilmesi: Şirketin uzmanlığına dayalı olarak, şirket aynı adı kullanan ürün kategorisini başlatmaktadır. Örneğin, Samsung, çamaşır makinesi, cep telefonu, buzdolabı vb. gibi birçok ürünü piyasaya sürmesi bu türe bir örnektir.
  • Marka ayrımının genişletilmesi: Müşterisine sağladığı yararlar göz önüne alındığında benzersiz olan birçok marka vardır. Bu markalar temel olarak müşterilere sağladıkları faydalar açısından vurgulanmaktadır. Örneğin, Komili yağı müşterilere saç dökülmesini azaltan ve saç büyümesini artıran bitkisel yağ satan şirket yapısıyla tanınmaktadır. Ürün Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Marka Uzantısının Amacı

Marka uzantısı bir şirket markasının etkisini, farklı bir kategoride yeni ürünü piyasaya sürmek için kullandığında ortaya çıkan süreci ifade etmektedir. Marka uzantısının arkasındaki ana mantık, müşterileri yeni ürünü satın almaya itecek bir güç oluşturmaktır.

Gerek marka genişletmesi gerekse marka uzantısı pazarda daha büyük pay kapmak ve müşteri sadakatini sağlamak için markanın ve dolayısıyla şirketin güçlendirilmesine yönelik etkin pazar çalışmalarıdır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz