Yatırımcı Arıyorum

Marka İş Birliği – Şirket Birleşmesi

İş Birliği Yapmak

Kobi Vadisi, Firma İş Ortaklığı uygulaması ile, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin; iktisadi büyümelerine katkı sağlayacak, kâr oranlarını yükseltecek, faaliyetlerine destek verecek, çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ülke ekonomisine olan katkıları azımsanamaz. Ülke genelinde bakıldığında küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdama olan katkıları ve ulusal ekonomiye olan katkılarının memnuniyet verici olduğu pek çok kaynakta belirtiliyor.

Gelişim ve değişim yaşamımızın her alanında etkisini gösterirken işletmelerin ulusal ekonomi içinde ki iktisadi tavırları da değişiklik göstermekte, çağın gereklerine uygun yeni ekonomi politika ve yöntemleri oluşturulmaktadır.

Büyük firmalar ile rekabet etmek durumunda kalan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kendi rekabet koşullarını iyileştirecek koşulları yaratabilmesi, pazarını büyütebilmesi, ticaret hacmini genişletebilmesi olanaklarının sağlanması belirli stratejilerin üretilmesini de zorunlu kılmaktadır.

İş Birliği ile Büyümek

Firmalar daha büyük projeleri gerçekleştirerek kazançlarını yükseltmek istediklerinde, iş birliği ilişkileri kurarak amaçlarına ulaşabilmekte ya da piyasadaki güçlerini artırmak maliyetlerini düşürerek gelirlerini artırmak için marka iş birliğine yönelmektedirler.

Sektör içindeki güçlerini artırmak ve inovasyon çalışmalarını daha hızlı biçimde tamamlayabilmek için çözüm ortağı edinebilirler. Günümüz ekonomik uygulamaları pek çok uygulama çeşidi ile firmalara olanak tanımaktadır.

Kobi Vadisi olarak amacımız; 30’dan fazla sektörü ile tüm firmalara çözümlerinde yardımcı olmak aradıkları çözüm ortağını, iş birliği yapacağı işletmeyi, marka birliği kuracağı ortağını bulmasına olanak sağlamak, firmaların ihtiyaç duyacağı bilgileri en doğru, en detaylı biçimde firmaların hizmetine sunmaktır.

Dijital çağı yaşadığımız süreç internet ortamında teknolojik olanakları kullanarak tüm yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizi mümkün kılmakta ilgili konudaki araştırmamızı yapacağımız platformlar tek tuşla açılmakta ve aylar sürecek inceleme değerlendirme bilgilerine anında ulaşılabilmektedir.

Kobi Vadisi; Firma İş birliği, marka birliği, çözüm ortağı ve şirket birleşmesi arayan her firma için bilgi bankası niteliğinde olup üyeleri ile daima iletişim halinde olacaktır. Firmalar aradıkları her sektör için kriterlerine uygun başka bir firma bulabilecekleri, haklarında gerekli olan tüm detayları görebilecekleri nitelikleri ile donatılmıştır.

Firmalar birbirleri ile Kobi Vadisi platformunda iletişime geçebilirler. Kurumsal Üyelik sayfası üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Küçük ve Orta işletmelerin ekonomik hayatın içindeki bazı avantajlarını anımsamakta yarar var. Öncelikle üretim alanındaki boşlukları kısa sürede doldurabilme kabiliyetleri mevcut, bölgeler arasındaki gelişme farklarını ortadan kaldırma faaliyetlerinde daha etkin rol oynuyorlar, kararlar daha kısa zamanda alınarak uygulamaya konulabiliyor.

Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin sayılabilecek daha pek çok avantajlı yanları mevcut olsa da bazı zafiyetlerinden de söz etmek mümkün. En büyük risklerinden biri kısa sürede iflas etme tehlikesi taşırlar, ekonomi dünyasındaki değişkenlerden çok çabuk etkilenirler, finansal dar boğaza düşebilirler.

Ekonomik yaşamın çağdaş uygulamaları, yeni trendleri saydığımız tüm zafiyetleri iyileştirme ya da korunma ya da tamamen büyüme ve gelişme yönünde değiştirmeye olanak tanıyor. Kobi Vadisi Firma – İş Birliği sayfasına üyelik gerçekleştirerek firmalar aradıkları çözümlere ulaşabilirler.

Küçük ve orta ölçekli firmaların ihracat faaliyetleri de ekonomi dünyasını olumlu etkilemekte İhracat faaliyeti içindeki faaliyet alanlarının genişletilmesine teşvik edilmektedirler. Bu bağlamda marka konusuna da değinmek yerinde olacaktır. Markalama ürünü piyasadaki diğer rakiplerinden ayıran, ürüne ayrıcalık katan, hukuki anlamda mülkiyet hakkı ve ürüne ve firmaya kimlik kazandıran, pazarda prestij kazandıran özelliklere sahiptir.

Marka İşbirlikleri

Marka iş birliğine gidildiğinde pek çok yerel ürün ulusal pazarlarda tanınmakta ya da ulusal pazarlardan uluslararası platforma taşınarak dünya çapında tanınabilmektedir. Günümüzde bu tür iş birlikleri, iş birliklerini kurmak amacı ile gerçekleştirilecek çalışmalar profesyonel ortamlarda gerçekleştirilmekte Kobi Vadisi söz konusu profesyonel, verimli, etkin çalışmayı Firma-İş Birliği paneli ile ekonomik yaşamın hizmetine sunmaktadır.

Marka iş birliği üzerinde dururken markaların, marka olmanın faydalarını bir kez daha gözden geçirirsek verdiği önemli bir mesaj vardır. Markalar genellikle sıraladığımız pek çok faydasının yanında tüketiciye bir duyguyu da beraber verir, ürün ile tüketiciye bir duyguyu da beraber satar.

Tanıtımı yapılmak üzere hazırlanan bir parfüm için onu pazarlayacak bir duygu ürüne entegre edilerek tüketici algısı yönetilir. Satılan bir ürün için belirlenmiş bir psikolojik algı yok ise başarılı olması bir hayli zordur. Piyasada tutunamayan bazı markalar yatırımlarını geri çekmek yerine ürünlerini o algıyı oluşturabilmiş başka bir markanın çatısı altında değerlendirebilirler.

Kobi Vadisi Firma-İş Birliği uygulaması ile tüm sektör yatırımcılarına, firmalara hizmet etmek söz konusu faaliyet alanlarında bilgi birikimini paylaşmak üzere ekonomi dünyası ile ve siz değerli işletmeciler ile birliktedir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz