Yatırımcı Arıyorum

Marka Nedir?

Marka Ne Demek?

Marka, bir işletmeyi temsil eden, benzer mal ve hizmetleri diğer marka ve hizmetlerden ayırt etmek için kullanılan işarettir.

Bir nevi kurumsal kimlik, parmak izi gibidir. Tanıtım aracı ve kalite simgesidir. Ad ve soyad, harfler, sayılar, sesler ve renkler, tek başına ya da yapılan kombinasyonlar, ambalajların biçimi bile marka olarak tescil edilebilir. Yani kısaca marka, ürün veya sunulan hizmete verilen ses, ad ve işaretlerdir.

Hukuki Açıdan Markanın Tanımı

Hukuki açıdan markanın tanımına bakıldığında; Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerden ayırt edilmesi koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görünebilen veya benzer biçimde ifade edilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğalabilen her türlü işaretleri içerir. (556 saılı KHK M.5/1)

Hukuki açıdan marka dürüstlüğü de sembolize eder.

İlk Marka Kullanımı

İlk marka kullanımı, 19. y.y.’ın ortalarında güney batıdan, orta batıya giden hayvanların diğer sürülerle karıştırılmasını önlemek için hayvan sürülerinin sahiplerince gerçekleştirilmiştir. Marka burada hayvanların temsili bir işaretle dağlanarak yani burning their mark adıyla kullanılmıştır.

Marka Çeşitleri Nelerdir?

Marka tescili yapılmadan önce, marka çeşitlerinin incelenip hangi gruba dâhil olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Hizmet Markaları

Hizmet üreten firmaların ve hizmet veren işletmelerin markaları bu tescille korunur, Örnek verecek olursak, oteller, hastaneler, bankalar, eğlence yerleri, reklâmcılık işleri, radyo-TV yayınlarının markaları bu kapsamda koruma altındadır.

Garanti Markaları

Farklı firmaların ürettikleri malların ya da hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini kalitesi ve coğrafi kaynakları garanti altına alınmaktadır. Belli standartlardaki bütün işletmeler tarafından kullanılabilir. Örnek; TSE ve ISO 9000.

Ticaret Markaları

Bir firmanın imalatını ya da ticaretini yaptığı malların, diğer firmaların mallarından ayırt etmek için kullanılan işaretlerdir. Örneğin markaların üstünde ya da ambalajında yazan ticari isimler gibi.

Ortak Markalar

Ortak markalar, hizmet, üretim ya da ticaret firmalarından oluşan bur grubun, mal ve hizmetlerini diğer firmaların mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan işaretlerdir. Bir gruba bağlı birden fazla teknik, yönetmeliğe bağlı olarak kullanabilir.

Bir ticari ismin garanti etme, mutlak hak, reklâm, mal ve hizmetin kaynağını gösterme, ayırt etme ve koruma gibi hukuki ve ekonomik işlevi yoktur. Örnek / Serbest Mali Müşavirler Odasına ait logo, adalet bakanlığına bağlı çalışanların kullandığı logo gibi logolar bu mesleklerin erbaplarınca ortak kullanılır.

Bir işletmenin her gün artan rekabet ortamında rakiplerin önüne geçmek için marka patent başvurusunda bulunması gerekir. Marka Tescil Sınıfları

Marka ve Ticaret Unvanı Arasındaki Fark

  • Marka ve ticaret unvanı, sıkça birbirine karıştırılan durumlardır. Ancak birbirinden farklıdır. Ticaret unvanı, vergi dairesi ya da ticaret odaları tarafından yapılır. Marka patenti ise Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.
  • Ticaret unvanı, işletmeleri birbirinden ayırmaya yarayan adlardır. Yılmaz İşletmesi, Ali İşletmesi gibi. Marka ise hizmetleri birbirinden farklı kılmaya yarayan işaretlerdir. Fulya gömlek, Ata gömlek gibi.

Markalar günümüzde önemli bir yere sahiptir. Pek çok insan marka tutkunudur ve marka mallar kullanmayı sever. Bu nedenle, mal ve hizmet üreten firma ve şirketlerin markalaşma yoluna gitmesi gerekliliktir. Marka, mal ve hizmetlerle ilgili garanti verir. Tüketici ürünün standardını markaya göre belirler. Marka, o işe atılan imzadır.

X markasının ürünleri kaliteli, Y markası güzel ayakkabılar üretiyor cümlelerini sıkça duyarız. Eğer bir mal veya hizmet üretiyorsanız, marka olduğunuzda hem tüketicinin ürününüzü marka adıyla önermesi ve ürünün akılda kalması mümkün olacaktır.

Kimler Marka Olabilir?

Kimya sanayi, ilaç sanayi, kozmetik, boya, metal ürünler, müzik aletleri, ev tekstil ürünleri, halı, oyuncak, hukuki hizmetler, emlak, inşaat, restoran, gıda gibi pek çok hizmet veren ve mal üreten tüm işletme ve firmalar, marka patenti alarak marka olabilir.

Marka dendiğinde akla; itibar, saygınlık, tüketici seçimi, firma değeri, kaynak gösteren işaret, garanti veren işaret ve bilinilirlik gelmektedir. Marka Oluşturmak

Markanın Piyasadaki Gücü

Marka ürünler her zaman piyasada etkili bir alıcı kitlesine sahiptir. Bir ürün ister kaliteli ister kalitesiz olsun marka adını taşıması yeterlidir. Marka olan bir ürün piyasada aynı adla sahte ürünler olarak da satılmaktadır. İmitasyon ürünler, marka ürünlerin birer taklididir. Bu yüzden marka ürünlerin güvenilir yerlerden ve kendi satış yerlerinden alınması daha etkilidir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz