Yatırımcı Arıyorum

Marka Tescili Nedir?

Marka Tescili Ne Demek?

Her ne kadar patent ile karıştırılsa da, marka tescili ayrı bir durumdur. Markalaşmanın önemli olduğu günümüzde gerek güvenirlilik, gerek saygınlık kazanma, gerekse maddi kazancı yüksek markalara karşı kötü niyetli teşebbüslerin önlenmesi açısından marka tescili önem taşır.

Bu sebeplerden dolayı marka sahibi adına tescil yapılmalıdır. Artık pek çok şirketin marka değeri, şirketin maddi varlıklarının toplam değerinden çok fazladır.

Marka Tescili Nereye Yapılır?

Marka, bir işletmeyi temsil eden, benzer mal ve hizmeti diğer marka ve hizmetlerden ayırt etmek için kullanılan harf, ad-soyad, sayı, ses ve renk gibi işaretlerdir.

Marka tescili de bu üretilen ürün ve hizmetin üzerinde kullanılan işaretin tescil ile korunmasıdır. Marka, sadece bir isim değil, aynı zamanda kimlik ve imajdır. İmza ve reklâmdır. Marka hizmeti sunan ve tüketici arasında iletişim ve işbirliği kurabilmelidir.

Marka ticaret unvanı ile de karıştırılmaktadır. Ticaret unvanları, işletmeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan addır.

Örnek verecek olursak; Uludağ Limited Şirketi bir ticari unvandır. Ticari unvanınızı tescil ettirerek marka olarak da kullanabilirsiniz. Marka tescilini Türk Patent ve Marka Kurumu, ticaret unvan tescilini de ticaret odaları yapmaktadır. Marka tescil işlemini Türk Patent ve Marka Kurumu dışında hiçbir kurum veya kuruluş yapamaz. Yani marka tescili yaptıracağınız zaman Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapmanız gerekecektir.

Hak kaybı ile karşılaşmamak için de önce marka tescilini yaptırmalı sonra markayı kullanmalısınız. Bazı firmalar önce markayı kullanmaya başlamakta ve sonra tescil işlemlerini yaptırmaktadır. Bu yasal hakların kaybına neden olabilir. Marka tescili bir çeşit güvencedir.

Markayı Kullanmaya Başlamadan Önce;

Marka sorgulama- araştırma işlemlerini yapmak,

Uygun marka bulunduktan sonra marka tescil işlemi ile koruma altına almak,

Tescil sonrasında marka izleme heyeti ile birlikte benzer markaların takibi yapılarak tescilin engellenmesi sağlanmalıdır.

Marka Tescilinin Önemi

Marka tescili yapılaması oldukça önemlidir. Marka tescilinin önemini yakın tarihteki bir örnekle açıklayalım. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı oldukça meşgul eden bir olay yaşandı. Seydioğlu baklavaları şirketinin sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bir olaya karıştı ve bu olay sonucunda çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Olayın olduğu gün, sosyal medyada Seydioğlu Baklavaları ile isim benzerliği bulunan ünlü Seyidoğlu Baklavaları sahipleri de zan altında kaldı çünkü sadece iki harf değişikliği olan firma isimlerinin karışması tabii bir durumdu.

Seyidoğlu baklavaları sahipleri tarafından açıklama yapıldı ve olayın kendileri ile ilgili olmadığı ve sadece isim benzerliğinden doğan bur durum olduğu açıklandı. Ardından isimlerinin imajına zarar gelmemesi için Seyidoğlu firması tarafından Seydioğlu firması aleyhine isim hakları açısından ihtiyati tedbir uygulanması istemiyle Bakırköy 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesine dava açıldı ve kısa sürede karar verildi.

Mahkeme tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu baklavaları adına ait ürün, hizmet, reklâm, broşür, afiş, fatura ve ticari evrak gibi, her türlü marka kullanım hakkının internet üzerinden de kullanılmasının önlenmesine karar verdi. Ayrıca markanın tabelalarının da söktürülmesi kararına hükmetti.

İlginizi çekebilir: Satılık Markalar

Marka Tescili Kullanma Hakkı

Az önce verdiğimiz örnekte görüleceği üzere eğer, Seyidoğlu firması, daha önceden marka tescili yaptırmamış olsaydı, Seydioğlu firması hakkında böyle bir talepte bulunma hakkına sahip olamayacaktı. Bu da marka tescilinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Marka tescili, tescil edilen markanın tüm kullanma hakkını kazandırır. Marka tescilinden sonra lisans verme, devretme ve miras bırakma hakkına da sahip olunmaktadır. Marka tescili verdiğimiz örnekte de görüleceği gibi, bir dava açılması durumunda da marka hakkı sahibinin durumunu güçlendirir. Marka tescil süresi değişebilmekle birlikte 10 yıldır. Ek ücretler ödendiği takdirde süresiz olarak yenilenebilir.Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar

Şahıs için;

 • Kimlik fotokopisi
 • Sözleşme
 • Vekâletname
 • Tescili talep edilen markaya ait logo
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

Şirket için;

 • Vekâletname
 • Sözleşme
 • İmza sirküleri
 • Tescili talep edilen markaya ait logo
 • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu
 • Vergi levhası fotokopisi

Marka tescil ücreti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından her yıl yenilenmektedir. Marka tescil başvuru ücreti E-devlet üzerinden ödenebilir ve ücretlerde indirim uygulanmaktadır.

Marka Tescil Aşamaları

 • Markanın başvuru süreci
 • Türk Patent uzmanlarının şekil incelemesi
 • Başvurunun mutlak ret nedenleriyle değerlendirilmesi
 • Karar veya yayıma itiraz
 • Üçüncü kişilerin görüş ve itirazlarının değerlendirilmesi
 • Başvurunun tescil kararının çıkması
 • Marka tescil harcının yatırılması
 • Belgenin düzenlenmesi

Marka tescil harcı yatırılınca marka sicile kayıt edilerek Resmi Gazetede yayınlanır. Türk Patent ve Marka kurumuna ödenen ücretlerin bir kısmı harç bedeli olarak alındığından ve harç matrahına dâhil olmadığından KDV uygulanmaz. Bu durum göz önüne alınarak muhasebe kaydı yapılmalıdır. Marka tescil sınıfları

Marka tescilinin nasıl yapılacağı hakkında bir bilginiz yok ya da ilgilenmek için yeterli vaktiniz yok ise, bu işi yapan profesyonellerden yardım alabilirsiniz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz