Yatırımcı Arıyorum

Marka Tutarlılığını Sağlama

Marka Yönetimi

Marka tutarlılığı, müşteri güvenini kazanmanın ve yatırım getirilerini artırmanın anahtarıyken, tutarsız markalaşma marka imajını düşürür ve pazarda karışıklık yaratır. Markalaşma her işletme için çok önemlidir, ancak birkaç renk, güzel yazı tipi ve süslü bir logodan çok daha fazlasıdır. Çünkü bir marka;şirketin kitlelere ne sunduğunu, bunu önemsediğini, vaat edileni ve şirketin kişiliğini yansıtır. Sonuçta bu, kamu imajının makyajıdır, kişilerin ilişki kurabileceği bir kimliktir.

İyi yönetilen markalaşma, müşterilerin beklentilerini karşılayabilir ve otoriteyi üstten yönlendirebilir. Eğer tüm marka çalışmaları tutarlı hale getirilirse, yeni müşteriler, potansiyel müşteriler ve dönüşümlerde bir artış görülebilir. Bu yazımızda marka tutarlılığının neden önemli olduğu ve mükemmel markalar arasında yer alabilmek için neler yapılması gerektiğine dair adımlar bulunmaktadır.

Marka Tutarlılığı Nedir?

Tutarlı olmak güvenilir olmaktır ve güvenilir olunduğunda, tanınma şansı yakalanır, yeni müşterileri kazanma veya sürekliliğini sağlama olasılığı daha yükselir. Marka tutarlılığı, her grafikte ve içerikte aynı marka mesajını, sesli ve görsel unsurları sunma eylemidir. Bu, hedef kitle gruplarında görünürlük ve tanınırlık sağlar, böylece kitleler ürün veya hizmete en çok ihtiyaç duyduklarında akla gelen marka olmayı sağlamaktadır.

Marka Tutarlılığı Neden Önemlidir?

Dünyanın en büyük spor giyim markalarından biri Nike düşünüldüğünde akla ilk çek işaretidir, ya da tam tersine çek işareti görüldüğünde Nike hatırlanır. Nike ve logosu ilişkilendirilir çünkü onunla tutarlılardır. Sonuçta, ürettikleri her kıyafetin imzasını budur. Marka, insanların şirket hakkında en çok hatırlayacağı şeydir, bu nedenle kalıcı bir izlenim bırakmak isteniyorsa temsilci, güçlü, tutarlı ve unutulmaz olması gerekir. Güçlü Bir Marka Nasıl Oluşturulur?

Şayet Nike gibi bir marka tutarlılığı oluşturmak isteniyorsa, onların gittiği yoldan gitmek gerekir. Herkes bu tutarlılığı hissetmeli, ek ürün veya hizmetlere ihtiyaç duyduklarında markayı arayabilmelidirler. Ayrıca, müşteriler harika bir tasarım ve tutarlı bir marka beklemektedir. Bugünün müşterileri için, tutarlı marka bilinci oluşturma ve iyi tasarım, bir şirketin iş yapıp yapmadıklarını değerlendirirken anahtar bileşenlerdir.

Yapılan anket çalışma bileşenleri, markaları sürekli olarak korunursa, toplam büyümede %33’lük bir artış beklediklerini tahmin etmektedirler ve bu da şirketlere, ihtiyaç duydukları personeli işe almak, teknoloji veya yazılıma erişmek için gereken ek geliri sunmaktadır. Sonuçta, marka tutarlılığının, doğru uygulandığında şirketin kâr hacmi, marka durumu ve çalışan moralini artırabilecek kapsamlı sürekli bir etkisi vardır. Ancak ne yazık ki, tutarsız markalaşma tüm bunları tehlikeye atmaktadır.

Tutarsız Markanın Etkisi

Bir marka oluştururken, yapmak istenilen son şey pazarı karıştırmaktır. Ve bu pazardaki kişiler şirketin mükemmel müşterileri olabilir, bu mükemmel müşteriler işletmenin kârlılığını artıran ve marka bilinci oluşturma çabalarında büyük bir yatırım getirisi sağlayan müşteriler de olabilir. Bununla birlikte, markada tutarlı bir yaklaşım kullanmamak, olası satış veya satış sağlama şansını sınırlandırabilir.Çünkü insanlar duygusal bağ kurdukları markalardan alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. Tutarlı bir görünüme sahip olmayan bir markayla bağlantı kurmaları zor olmaktadır.

Marka Tutarlılığı Nasıl Korunur?

Bir markanın müşteri yolculuğunun her aşamasında tutarlı kalması istenir. Ve bunu yapmak için bazı öğelere odaklanmak gerekir. İşte marka tutarlılığının korunmasında izlenmesi gereken adımlar:

Marka bilinci oluşturma yönergeleri belirlemek

Marka bilinci oluşturma yönergeleri, ses tonu, tercih edilen mesleki terimler ve genel davranış kuralları ile ilgili ayrıntıları içerir. Mükemmel markalaşma yolculuğundaki aşamalar ne olursa olsun her işte bir tane olmalıdır ve onları oluşturduktan daha sonra kaymalarına izin verilmemelidir. Kuruluşların %95’i marka yönergelerine sahip olsa da, sadece dörtte biri sürekli olarak uygulanmaktadırlar. Dolayısıyla bu şirketler başarılı sonuç elde edememektedirler. Onları oluşturmak için harcanan sadece zaman olmayabilir personel kayıplarını da sebep olabilir Çünkü personel gerçek markayı anlamayabilir, bu da şirkete bağlı kalmayı zorlaştırabilir. Bu yönergelerin marka bilinci oluşturma etkinliğinin çekirdeği gibi düşünülmelidir.  ve pazarlama materyali oluştururken veya şirketi temsil ederken tüm personel üyelerinin kullanması gereken merkezi bir belgedir.

Personelde marka bilinci oluşturmak

Marka bilinci oluşturma yönergeleri oluşturulduğu anda, tüm personel üyelerinin yerleşik olması gerekir. Bu, şirketin tarihi, temel değerleri ve ses tonu hakkında bilmeleri gereken her şeyi detaylandıran bir marka masterclass toplantısı yaparak sağlanabilir. Bu masterclass (ustalık sınıfı) bittiğinde herkes marka konusunda aynı bilince sahip olacaktır. Ustalık sınıfı notları marka yönergeleri merkezi olarak saklanmalı ve ekibin markayı nasıl temsil edeceğinden emin olmadıkları durumlarda bu belgeyi tekrar incelemeleri hatırlatılmalıdır. Potansiyel müşterileri şaşırtan bir pazarlama mesajı uyuşmazlığına varsa son verilmeli ve tutarlı marka bilincine uygun mesaj verilmelidir. Mesela personel bir müşteriyle konuşuyor ya da bir blog yazısı hazırlıyor olsun, personel ne elde etmeye çalıştığını anladığında, müşterinin yolculuğundaki her aşama mükemmel bir şekilde markalanacaktır. Tüm bu sebeplerden dolayı personelin tamamının marka bilincine sahip olduğundan ve doğru kullandıklarından emin olunmalıdır. Marka Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gereken Ana Hatlar

Personele marka kaynakları sağlamak

Tüm personele marka tutarlılığı konusunda ustalık eğitimi verildikten sonra, eğer harici kullanım için bir şeyler yaratmaları gerekiyorsa marka tutarlılığı nasıl koruyabilecekleri konusunda marka bilinci oluşturma kaynakları sağlanmalıdır. Bunun yanında müşterilerin göreceği pazarlama malzemelerini düşünülmelidir. Bu ister sosyal medya grafikleri, ister web sitesi olsun, marka kaynakları bunlarda da tutarlı tutulabilir ve potansiyel müşterilerin kafasını karıştırmaktan kaçınılabilir.

Personelin ihtiyaç duyduğu durumlarda, marka bilinci oluşturma yönergeleriyle aynı klasörde bulabilecekleri şu bilgiler sağlanmalıdır:

  • Yazı tipi adları
  • Logo varyasyonları
  • Grafik
  • Renk paletleri

Ayrıca zamandan kazanmak ve yüksek düzeyde tutarlılığı korumak için markalı şablonlar da oluşturulabilir.

Kapsamlı düşünmek

Markayı tutarlı bir şekilde sunmakla ilişkilendirilen ortalama gelir artışı %33’dür ve bu yalnızca web sitesi için değildir. Bu orana genel anlamda bakıldığında gelirde büyük bir artış görülebilir. Birçok işletme, marka tutarlılığı sağlamak ve harika bir müşteri deneyimi sunmak için bir logo ve bir web sitesinin yeterli olduğunu varsayarlar. Ancak bir web sitesi tabi ki yeterli değildir, çünkü tutarlılığı korumak için müşteri deneyimlerindeki her aşama markalı olmalıdır. Sitenin sosyal medyada bulunması, web sitesi, e-posta abonelikleri ve satın alma dâhil hepsi düşünülmelidir.

Mesela bir marka üç platformda tutarlı değilse, satın alma olasılığı düşüktür. Ve bunun yanında marka tutarlılığı bilincine sahip olmadan yıllar öncesi sosyal medyada paylaşımlar yapılmış olabilir.Bu bilince vardıktan sonra sosyal medyada, yıllarca yapılan çalışmaları tutarlı kılmak için bir kısmının görünürlüğü iptal edilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki; tüm iletişimin tutarlı olması gerekir. Tüketiciler anlayışlıdır fakat markaya uymayan yersiz bir tweet varsa, ondan rahatsız olabilirler.

Unutulmamalıdır ki şayet şirketin tutarlı bir tonu yoksa kişiler neler olup bittiğini merak edeceklerdir. Şirketin tarihi, başarıları, personeline tutumu, şirket kültürü gibi bilgilere de sahip olup şahit olmadıkları için markayı tutarsız olarak görme olasılıkları yükselir. Dolayısıyla satın alma yolculuklarında tercihlerini tutarlı bir markada kullanacaklardır.

Marka Gücü

Bir marka, gücünü müşterilerinin zaman içinde o marka hakkında biriktirdiği izlenimlerden almaktadır. Dolayısıyla bu izlenimlerin olumlu olmasında tutarlılık çok önemlidir. Geriye dönüp yok olan markalara bakıldığında başlangıçtaki marka hedefleri ve mesajlarından saptıkları göz ardı edilmemelidir. Sonuç itibari ile siz tutarsız bir kişiyle bir ilişki sürdürmek ister misiniz? Ona güvenir misiniz? Marka tutarlılığına da bu gözle bakıp, ona göre gereken değeri vermek gerekir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz