Yatırımcı Arıyorum

Matbaacılık İş Fikri

Matbaacılık Yapmak

Etrafta kullandığımız tüm ürünlerin bir kutusu, ambalajı var ve olmaya da devam edecek bu yüzden Matbaacılara her zaman ihtiyaç var. Matbaacılık mesleği gelişen teknoloji dolayısı ile kullanılan yöntem ve araçlar değiştiğinden yeni uygulamaları kullanabilecek nitelikli alanında bilgili iş görenlere ihtiyaç duymaktadır, sektörün girişimci ya da iş gören olarak faaliyet gösterecek insan gücü ihtiyacı üniversitelerde açılan Matbaacılık bölümlerinde yetiştirilmektedir.

Üniversitelerde yetişen matbaacıların genellikle Meslek Liselerindeki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacı ile eğitildiği, matbaalarda çalışacak uzman personelin ise Meslek Liselerinden yetişmesinin beklendiği ifade ediliyor. Matbaacılık mesleği gerek personel olarak çalışacak gerekse bu sektörde girişimci olarak çalışacak kimseler için fırsat sektörlerden biri olma özelliği taşıyor.

Matbaa Sektöründe İş Kurmak

MATBAACILIK YETERİNCE PROFESYONEL Mİ?

Sektör alt kolları oldukça geniş, faaliyet alanları çok çeşitli ve yaygın her faaliyet alanı için kurulmuş oda ve vakıf faaliyetleri ile sektör destekleniyor.

  • Basım Sanayi Vakfı
  • Ambalaj Sanayicileri Derneği
  • Kâğıt Karton Ambalaj Sanayi
  • Etiket Sanayicileri Derneği
  • Teneke Ambalaj Sanayicileri Derneği
  • Oluklu Mukavva sanayicileri Derneği

Matbaacılıkta Yapılabilecek İşler

BASIM SEKTÖRÜ İŞ FİKRİ

Sektör 1985-1995 Tarihleri aralığında KOBİ işletmeler ile ciddi rakamlarda büyüme gerçekleştirmiş, sektörün imalat sanayi içindeki payı %5 gibi bir rakamdan %8’e yükselmiş. İlerleyen yıllarda teknolojinin yoğun kullanımı sektördeki kalite ve verimliliği yüksek oranda artırmış.

Sermaye, Teknoloji ve emek yoğun bir yapı sergiliyor Basım sektörü, teknolojik gelişmelerden sonra rekabet verimlilikle birlikte artış göstermiş. Basım işlerinde kullanılan makinelerin çoğu ithal ürünler sektörde makineleri kullanmayı bilen, İngilizce bilgisine sahip iş gücü önemli ihtiyaçlardan biri. Bu alanda girişimci olacak kimselerin makine satın almada bilgi ve yeterli sermaye gücüne ihtiyaçları olabileceği gibi nitelikli iş gücü kaynağına da ihtiyacı bulunmaktadır. Meslek liseleri ve üniversitelerimiz nitelikli İnsan Kaynağını yetiştirirken sermaye desteği için de KOSGEB, Bankalar ve diğer kuruluşlar düşünülebilir.

AMBALAJ SEKTÖRÜ İŞ FİKRİ

Matbaacılık alt dalı olarak tanıtmaya gayret ettiğimiz Ambalaj sektörü de kendi içinde başka alt dallara ayrılmakta ülkemiz için, girişimcinin kendisi için cazip kazanç koşulları sunmaktadır. Plastik, Fleksibıl, metal ve cam gibi pek çok ambalaj çeşidi üretiliyor ayrıca ihracat rakamları sevindirici büyüklükte verilmiş. Sektör üretim yapıyor, imalat sanayine katkısı var, ihracat alanı var, alt sektörlere ivme kazandırıyor, yatırımcısı için Pazar genişliği ve hedef tüketici kitlesi var ve oldukça geniş.

Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda araştırması yapılacak yatırım düşünülecek sektörlerden olduğunu söylemek mümkün. Üstelik KOBİ işletmelerin varlığının ve sürdürülebilirliğinin desteklendiği süreçte üretim ve istihdam yaratacak girişimlerin teşvik alma olasılığı bir hayli yüksek. Ambalaj İmalatçılığı Yapmak

KAĞIT KARTON SEKTÖRÜ İŞ FİKRİ

Dünyada 2013 istatistiklerine göre kâğıt üretimi 274 Milyon Ton olarak gerçekleşmiş. Toplam üretimin yarısını AMBALAJ ve ETİKET oluşturmuş. Baskı kâğıtları sektörün en büyük ikinci ürünü olarak tanımlanıyor. 2018 yılı üretim için 279 Milyon Ton olacağı yönünde öngörüde bulunulmuş. Makinelerin yoğun kullanıldığı sermaye, teknoloji yoğun bir yapı sergiliyor üretiminden tedarikçisine kadar geniş bir alanda faaliyet göstermek pazarın fırsatlarından yararlanmak mümkün.

Oluklu Mukavva, üretimi dünyada 130 yıldır gerçekleştiği söylenen bir sektör, ülkemizde en fazla kullanılan ambalaj türü olduğu belirtiliyor. Pazar hacminin 1.5 Milyar Dolar olduğu ifade edilen sektör inovatif ve geri dönüşüm özellikleri içeren çağdaş, çevreci niteliği ile yatırıma müsait bir yapı koyuyor ortaya.

TENEKE AMBALAJ SEKTÖRÜ

Üreticileri petrol fiyatlarının arttığı dönemlerde müşterilerine yakın bölgelerde faaliyet göstermeyi tercih ederek nakliye giderlerini düşürmek istemişler. Sektör ülkemizde genç olarak tabir ediliyor ancak Avrupa standartlarında gelişimini tamamlayarak önemli ülkelere ihracat gerçekleştirmeye başlamış. Konserve kutusu, kavanoz kapaklarının üretimi hijyenik ve çevreci ürünlere dönüşüm göstererek inovatif yapı sergileyerek büyümüş sektöre yabancı yatırım talebi mevcut.

2014 yılında konserve üretiminde hiç yabancı yatırım olmadığı belirtilmiş kaynaklarda. Teneke kutu imalatı istihdam yaratacağı, üretim yapacağı için imalat sanayi sektörünü geliştirici etki yapacaktır dolayısı ile teşvik ve kredilerden yararlanma durumu olabilir dünyada yapılan kâğıt, mukavva gibi üretimin yarısının ambalajlara harcandığı düşünülürse pazarda geniş bir sektör olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sektörün pek çok aşamasında girişimci olmak mümkün dikkatli bir araştırma nitelikli fizibilite çalışması ile sektörün basamaklarından birinde ticari yaşama adım atmak kazanç elde etmek hiç uzak görünmüyor.kobi vadisi

Yorumunuz