Yatırımcı Arıyorum

Mavi Yaka ve Dijital Dönüşüm

Dijital dönüşüm konusuyla ilgili genelde, üzerinde durulan sektörler ofis çalışanları veya üreticiler olur. Fakat göz ardı edilen saha çalışanları ve mavi yakalı çalışanlar, dijital dönüşüm sürecinde sanıldığından daha büyük bir role sahiptir. Dijitale dönüştürülen sektörlerin kritik olanlarında mavi yaka çalışanları vardır. Aslına bakarsanız mavi yakalıların desteği olmadan tam bir dijital dönüşüm sağlanması çok zordur. Mavi yaka olarak ifade edilen iş alanını kısaca şu şekilde betimleyebiliriz: üretim yapan, üretime veya satışa destek olan sektörlerdir.

Mavi Yakanın Önemi

Müşteriye, ürüne ve üretim süreçlerine en yakın çalışanlar mavi yakalılardır, bu yüzden bu süreçlerle ilgili ilk elden bilgilere onların vasıtasıyla ulaşırız. Dijital dönüşümün asıl gerçekleştiği süreçler saha çalışanları olarak adlandırabileceğimiz grubun elindedir. Çünkü mavi yakalılar, üretimde verimliliği arttırma konusuna hâkimdirler ve ihtiyaçları olan sadece beyaz yakalıların işbirliğidir. Geçmişten günümüze sürekli dönüşüm içinde olan üretim süreçlerine, mavi yakalılardan her zaman uyum sağlamaları beklenmiştir.

Fabrika ortamlarına veya üretim sahalarına aşina olanların bildiği gibi fiziksel güç kullanılarak yapılan işlerde disiplin oldukça önemlidir. Asla aksama olmadan üretim sürecinin devam etmesi gerekir. Üretim akışına engel olacak herhangi bir aksamanın anında çözülmesi gerekir. Sıkı disipline sahip bu çalışan grubunun değişime ve gelişime açık olduğunu söylemeliyiz. Hedefe yönelik, etkin bir eğitim sayesinde sağlıklı bir dönüşüm yaratmak mümkündür. Fakat yaygın olan kanı bunun tam aksidir; saha çalışanlarının değişime kapalı olduğu düşünülür. Bu gibi yanlış düşünceler dijital dönüşüm sürecini olumsuz etkileyebilir.

Dijital Dönüşüm Sürecinde Yapılan Bazı Hatalar

Saha ekiplerini ilgilendiren dijital dönüşüm süreçlerinde yetkililerin sebep olduğu bazı hatalar vardır. Bu hatalar elemanların gelişimini engellerken dijital dönüşüme de köstek olur. Bunların önüne geçebilmek için yaygın olarak yapılan bazı hatalardan bahsedeceğiz.

 • Dijitalleşmeye karşı oluşturulan yanlış algı

Saha çalışanlarının yaptığı işler birçok ofis çalışanlarının işlerine göre daha çok teknik bilgi gerektirir. Fakat toplumda oluşan algı bunun tam tersidir. Teknik süreçlerde yaşanan dijital dönüşümü, mavi yakalıların anlayamayacağı düşünülür. Bu yüzden saha çalışanlarında, dijital dönüşüme karşı bir korku oluştuğunu görürüz. Bu hataya düşmemek için aklımızdan çıkarmamız gereken şey; mavi yakalıların teknik bilgisini küçümsemememiz gerektiğidir.

 • Dijitalleşmenin bireyselliğe indirgenmesi

Dijitalleşme sürecinde beklentinin birey odaklı veya departman odaklı olması oldukça yanlıştır. Dijitalleşme sürecine bütüncül bir yaklaşım hâkim olması gerekir çünkü dijitalleşen şirketin tamamıdır. Yani dijitalleşme bir kişiden beklenen sorumluluk veya görev olarak düşünülmemeli; şirketin tamamını kapsayan gelişim basamağı olarak kabul edilmelidir.

 • Proje ekipleri yerine departmanlaşma

Dijitalleşme sürecinin başarıyla tamamlanması için güçlü bir örgütsel yapıya ihtiyaç vardır. Örgütsel yapının gelişimini destekleyenler ise proje ekipleridir. Fakat şirketler proje ekiplerini oluşturmak yerine departmanlaşmaya yönelirler. Gelişim ve dönüşüm için bu hatadan vaz geçilmeli; şirket içinde proje ekipleri oluşturulmalı ve desteklenmelidir.

 • Dijitalleşme hakkında yanlış bilinenler

Toplumumuzda var olan yanlış algılardan bir tanesi de sektörlerin dijitalleşmesiyle işsizliğin artacağıdır. Dijitalleşme arttıkça çalışan insan sayısında azalma olacağı inancı birçok saha çalışanını korkutmaktadır. Fakat araştırmalar bu korkunun yersiz olduğunu gösteriyor. Bir makaleye göre 2030 yılına kadar işlerin sadece yüzde beşi makinalar tarafından yapılacak. Yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisinden korkulmaması gerektiği herkese doğru bir şekilde anlatılmalı. Saha çalışanlarına, yaşadıkları endişenin yersiz olduğu gösterilmeli. Dijital Dönüşüm Nedir?

 • Aranan yetkinliklerde güncelleme yapılmaması

Çalışan alımlarında aranan özelliklerin, dijitalleşme süreciyle birlikte değişmesi gerekir. İşverenin aradığı yetkinlikler dijital yetenek stratejilerine doğru yönlenmekte. Yani şirketin çağa adapte olabilmesi için eleman tedarik zincirlerinde de değişime gitmesi gerekir. Dijital stratejilerde yetkin elemanlara sahip olan şirketler dijital dönüşüm sürecinde avantaja sahip olacakları anlamına gelmektedir.

Dijital Dönüşüme Katkı Sağlamak İçin Ne Yapmalısınız?

Yukarıda dijital dönüşüm süreçlerinde yapılan hatalardan bahsettik. Bu hatalar hakkında yeterince bilgilenip önlem almanız gerekmektedir. Şirketinizde bu tür hatalara yer vermeden sağlıklı bir dijitalleşme süreci geçirmek istiyorsanız çalışanlarınızın motivasyonuna yeterince önem verdiğinizden emin olmalısınız. Ayrıntılı bir şekilde anlattığımız bu yaygın hatalara dikkat ettiğiniz sürece zaten çalışanlarınızın moralini olumsuz etkilemeniz oldukça düşük bir ihtimaldir.

Yeni bir işe başlamak veya alışkanlıklarımızı değiştirmek için hayatımızın her alanında motivasyona ihtiyaç duyarız. Harekete geçmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynak motivasyondur. Çoğu zaman içsel olarak tatmin etmeye çalıştığımız motivasyon kaynağı, bazen dışsal desteklere ihtiyaç duyar.

Şirketlerde önemsenmesi gereken konu çalışanların motivasyon kaynaklarıdır. Özellikle maddi olarak motivasyon ihtiyacını gideremeyen çalışanların kurum tarafından motivasyon gruplarınca desteklenmesi gerekir. Tüm çalışanların olduğu gibi mavi yakalı çalışanların da motivasyona ihtiyaçları vardır.

Dijitalleşme sürecini başlatarak şirketin verimliliğini artırmayı hedefliyor olabilirsiniz ancak yukarıda bahsedilen hatalara dikkat etmez ve çalışanlarınızın motivasyonunu önemsemezseniz planlarınız suya düşebilir. Saha çalışanların sahip olduğu disiplini koruyarak onların ihtiyaçlarına kulak vermelisiniz. Bu sayede sağlıklı dijital dönüşüm sağlanabilir.

Motivasyon sağlamanın dışında atılması gereken en önemli adımlardan birisi eğitim kurumları, özel sektör ve devlet arasında işbirliğinin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra mesleki eğitim kurumlarının da güçlendirilmesi gerekir. Toplumun dijitalleşmeyle ilgili bilinçlendirilmesinin yanında doğacak yeni iş kollarının da tanıtımı yapılmalıdır.

Dijitalleşmeyle Doğacak Yeni İş Alanları Nedir?

Dijitalleşmenin artmasıyla işsizliğin artacağını sananların aksine birçok yeni iş alanları doğmakta. Kulağa inandırıcı gelmiyor olabilir fakat vereceğimiz örneklerde göreceğiniz gibi aslında bu meslekler yavaş yavaş yaşam alanlarımıza girmeye başladılar bile.

Bu mesleklerden bazıları şunlardır:

 • Veri madencisi
 • Veri analisti
 • Robot operatörü
 • Robot bakım ustası
 • Robotik sistem operatörleri
 • Otomasyon teknikleri
 • Büyük veri temizleme elemanları
 • Analitik teknikerler

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz