Yatırımcı Arıyorum

Melek Yatırımcılar Türkiye’de Toplandı, Sonuçları Ne Oldu?

Dünya Melek Yatırım Forumu

Dünya Melek Yatırım Forumu 18-20 Şubat 2018 Tarihinde İstanbul’da toplandı, Borsalardan, zengin fon yöneticilerine, Aile ofislerinden Bankacılık birimlerine, Teknopark yöneticilerinden uluslararası üst düzey yöneticilerine kadar dev sermaye sahiplerinden oluşan Bin’den fazla Melek Yatırımcı Türkiye’de Erken Aşama Sermaye ve girişimcilik konularını konuştu.

 • EBAN Avrupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü
 • MBAN Ortadoğu Melek Yatırım Ticaret Örgütü
 • ABAN Afrika Melek Yatırım Örgütü
 • IASP Uluslararası Bilim Parkları Birliği
 • IFCSME Finans Forum Başkanı
 • Dünya Yatırım Ajansları Birliği
 • WAIPA Dünya Yatırım Ajansları Birliği
 • JCI Dünya Başkanı
 • UNIDO ITPO Birleşmiş Milletler Teknoloji Transfer Ofisleri
 • TÜBİTAK Başkanı

Silikon Vadisinde kısa sürede 100 Milyon Dolar kazanç elde eden Melek Yatırımcı ‘Erken Çıkış Nasıl Başarılır?’ Konulu konuşmanın temsilcisi idi ve Kongrenin de ana temasını oluşturuyordu Erken Çıkış Sermayesi.

Kongrede, Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş konuşma yaparak İstanbul’un dünyanın en önemli ikinci Diplomatik kenti olduğuna, Melek Yatırımcılara en fazla vergi indirimi sağlayan ülke olduğumuza dikkat çekmiş. Kongrenin ikinci günü Dört ayrı alanda eğitim programı gerçekleşmiş.

ERKEN AŞAMA YATIRIM NEDİR?

Aslında bu konuda ivme kazandırıcı önemli adımlar 2016 senesinde atılmış. Türkiye Yatırım Fonu söz konusu tarihten itibaren 10 yıllık dönemde İnovatif ürün ve İnovatif teknolojilerin erken aşama yatırımlarını destekleme kararı alır, bu dönemde ayrılan Fon 150 Milyon Lira olarak belirlenir.

Kuveyt Türk-Vakıf katılım Bankası birliğinde 10 Milyon Liralık Eken Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından erken girişimlerin desteklenmesi kararı alınmış.

YENİ FİKRİN 5 ÖNEMLİ ADIMI

 1. Ürünün tespiti
 2. Ürün için piyasanın oluşturulması
 3. Doğru nitelikli ekip oluşturulması
 4. Müşteri belirlenecek
 5. Finans yaratılacak

Melek yatırımcıların bu denli önemsenmesinin ana nedeni küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayata geçirilerek sayılarının artırılması sureti ile ekonominin büyümesinin sağlanması, büyümek, halka açılmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu isteklerinin gerçekleşebilmesine destek olması.

Risk Sermayesi Nedir?

Bu ifade ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde telaffuz edilir yaygın kullanımı 1970 yıllarından itibaren gerçekleşmeye başlar Avrupa ve Japonya tarafından da benimsenen yaklaşım böylece dünyaya yayılır.2008 yılında gerçekleştirilen bir araştırmaya göre en fazla Risk Sermaye yatırımı alan ülke Amerika Birleşik Devletleri ardından İngiltere geliyor, liste Fransa ve Almanya ile devam etmiş.

Amacı, sermaye bulmakta güçlük çeken girişimcilere destek sağlamak olan Riski Sermaye Yatırımcıları birer ekonomik ajan olarak da tanımlanıyor. İyi fakat riskli bir proje bankalardan ya da başka kuruluşlardan kredi bulamadı ise bu ajanlar projeye gerekli desteği sunuyorlar ayrıca projeyi geliştirme, takip ve yönetim gibi nitelikleri taşıyan yüksek sermaye sahibi yatırımcılar projeyi başarılı bir aşamaya getirdikten sonra geri çekiliyorlar.

RİSK SERMAYESİ YATIRIMCISININ ÖZELLİKLERİ

 • Risk Sermayesi Yatırımcıları girişimcidir
 • Melek Yatırımcı kendi parası ile yatırım yapar
 • Girişime çekirdek evrede dahil olur
 • Sermaye hacmi 2 Milyon Dolar ve üstüdür
 • Yatırım araçları genellikle Adi Hisse Senetleridir
 • Yatırım yapılabilir projeler daha çok Network işletmelerdir Sosyal veya Melek
 • Yatırımları genellikle yerel nitelik taşır
 • Durum analizi Melek Yatırımcılar tarafından yapılır

MELEK YATIRIMCNIN ÖZELLİKLERİ

 • Finansman ya da Endüstriyel faaliyetlerden gelen kimselerdir genellikle
 • Fon yönetirler ya da başka insanların parası ile yatırım yaparlar
 • Çekirdek ya da ileri evre ayrımı yapmadan destek sağlayabilirler
 • Yatırım araçları genellikle İmtiyazlı Hisse senetleridir
 • Proaktif destek ve sosyal Networkler
 • Durum analizleri dışarıdan veya içeriden bir ekip tarafından yapılabilir.
 • Girişimde kalmaları için yüksek kazançları olmalıdır

Türkiye’de İlk: Risk Sermayesi Yatırım Faaliyeti

Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı adı ile 1996 yılında Vakıfbank tarafından kurulmuş, ülkemiz ve dünya ülkeleri karşılaştırıldığında zaman farkı çok fazla Amerika Birleşik Devletleri’nde 1946 yılında kullanılmaya başlayan yöntem, ülkemizde ancak 1996 yılında aktif olabilmiş. Kurum 2009 yılında Reha Grubuna satılmış.

KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 • Halk Bankası
 • KOSGEB
 • TESK
 • Ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası iş birliği ile kurulmuş

Ülkelerin kriz durumlarında siyasal istikrarsızlık ile karşılaştıkları durumlarda, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların destekleyici olması, piyasalarda dengenin korunmasına katkı sağlaması nedeni ile Melek yatırımcı ve Risk Sermayesi Yatırımcılarının faaliyetleri ülkelerin ekonomilerinde büyük önem taşıyor. Bu yatırımcı grubuna çeşitli avantajlar ve olanaklar sağlanarak yatırım yapmaları teşvik edilirken bu grup yatırımcı sayısının dolayısı ile faaliyetlerinin artmasına çaba gösteriliyor.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz