yatırımcı arıyorum

Melek Yatırımcılık Bir Meslek midir?

Melek yatırımcılar, girişimlere ve küçük işletmelere, başarılı olmak için sermaye sağlayan varlıklı bireylerdir. Bu kişiler melekler olarak bilinirler. Çünkü, banka kredileri ya da resmi girişim sermayesi gibi diğer fon kaynaklarının bulunmadığı durumlarda riskli, kanıtlanmamış ticari girişimlere yatırım yaparlar.

İlk olarak Brodway’de faaliyet gösteren yatırımcıları tanımlamak için kullanılan bir terim olan “melek”, artık parasını bir girişimci şirkete yatırım yapan herkesi ifade etmektedir. Brodway’de zengin kişilerin tiyatro yapımlarını ilerletmek için para vermeleri ile melek yatırımcılar ortaya çıkmıştır.

Melek yatırımları son yıllarda giderek artan bireysel melek yatırımcıların sayısı, geleneksel yatırım araçlarından elde edebileceğinden daha iyi bir getiri elde ettikçe arttı.

Popüler inanışın aksine melek yatırımcılar milyoner değildir. Ancak pek çok kişiye oranla kazançları çok daha iyidir. Melek yatırımcılar iş hayatında aktif rol oynar ama melek yatırımcılık bir meslek statüsünde değildir. Farklı meslek gruplarından olan kişiler, melek yatırımcı olabilirler.

Melek Yatırımcılık Meslek Kabul Edilir mi?

Bir işin meslek sayılması için, o işin bir eğitimi verilmeli, bir diploması ya da sertifikası olması gerekmektedir. Melek yatırımcılık çok fazla meslek olarak kabul edilmese de, çoğu melek yatırımcı bir meslek sahibidir.

Bir avukat, bir doktor, bir iş insanı, bir üst düzey yönetici, bir mali müşavir ya da bir girişimci dahi melek yatırımcı olabilir. Bir melek yatırımcı, bir girişime yatırım yapma isteğine ek olarak, ortaklığa diğer varlıkları da getirebilirler. Bu genellikle bir teşvik kaynağıdır. Başlangıç aşamasında yeni bir işe nasıl en iyi rehberlik edineceğine dair rehber olabilirler ve genellikle işletmenin dışında kalırken rehber olabilirler.

Melek Yatırımcı Olmak

Melek girişimciler, sadece para kazanmak için değil, aynı zamanda kendi işlerinin erken aşamalarında kendilerine yardımcı olacak bir kaynak sağlamak için, yeni gelecek şirketlere yatırım yapmak isterler. Birçok durumda, yatırımcılar finansa ettikleri şirketin yönetim kurullarında otururlar ve değerli, ilk elden yönetim tavsiyesi verirler.

Diğer risk sermayesi sağlayıcıları gibi, melek yatırımcılar genellikle, yüksek kar potansiyeline sahip özel girişim şirketlerine yatırım yapma eğilimindedir. Fonları karşılığında, genellikle şirketin hisse senedinin belli bir yüzdesine ve stratejik planlama üzerinde bir miktar kontrole sahiptir. Yatırımlarının spekülatif yapısı nedeniyle, melek yatırımcılar sonunda yüksek bir getiri oranı elde etmeyi umarlar. Birçok girişimci için melekler arasında arkadaşlar, akrabalar, tanıdıkları ve iş ortakları bulunur. Küçük işletmelerin %90’ı bu tür finansal yardımla başlar. Bazı girişimciler, girişim sermayesi ağları gibi melek yatırımcılara erişim elde etmektedir.

Bazı web siteleri bu konuda aracılık ederek girişimcileri ve melek yatırımcıları bir araya getirmektedir. Girişimciler, bu web sitelerinden ilan vererek, kuracakları iş için melek yatırımcı aradıklarını duyururlar. Bu duyuruları gören melek yatırımcılar da, ilanlardaki nitelikleri inceler, kendilerine uygun olanları belirleyerek, ilan sahibi ile irtibata geçer. Aralarındaki görüşme sonucunda anlaşma sağlanırsa, melek yatırımcı, girişimciye finansör olur.

Özelliklerine Göre Melek Yatırımcı Çeşitleri

Bir melek yatırımcı, sermaye için çaresiz olan bir girişimcinin cevabı gibi görünse de, bir anlaşmaya gitmeden önce, kişinin yatırım için güdülerini ve işin günlük faaliyetlerine katılım ihtiyacını değerlendirmek önemlidir. Girişimcinin amaç ve hedeflerini paylaşan doğru meleğin nasıl seçileceğini bilmek ve melekle açık, iletişimsel bir ilişki sürdürmek, sağlam bir finansal temel ile başarısız bir girişim arasındaki fark anlamına gelebilir.

Melek yatırımcılar farkla karakteristik özelliklere sahiptir ve temek kişilik gruplarına ayrılmışlardır.

Kurumsal Melekler; Bir zamanlar büyük ama artık küçülen şirketlerin, emekli olmuş eski yöneticileridir. Birçok durumda bu melekler sadece bir şirkete yatırım yaparlar ve yatırımlarını ücretli bir konuma çevirmeyi umarlar.

Girişimci Melekler: Kendi başarılı işlerini yapan ve işleten bireylerdir. Birçok durumda kendi şirketleri ile bir tür sinerji sağlayan şirketlere yatırım yapmaya çalışırlar. Yönetimde nadiren aktif bir rol almak isterler ancak genellikle küçük bir işletmeyi dolaylı yollarla güçlendirmeye yardımcı olabilirler.

Meraklı Melekler: Bir hobi olarak yatırım yapan yaşlı, bağımsız olarak varlıklı bireylerdir. Sonuç olarak, birkaç farklı şirkete küçük miktarlarda yatırım yapma eğilimindedirler ve hiçbirine aşırı derecede dâhil olmazlar.

Mikro Yönetim Melekleri: Meraklı meleklerin aksine, genellikle bir şirkete büyük miktarda yatırım yapan ve operasyonları üzerinde mümkün olduğunca fazla kontrol eden kişilerdir.

Profesyonel Melekler: Uzmanlık alanları ile ilgili şirketlere yatırım yapma eğiliminde olan hukuk, tıp ya da muhasebe gibi bir meslekte çalışan kişilerdir. Şirkete daha düşük bir ücret karşılığında hizmet verebilirler, ancak sabırsız yatırımcı olma eğilimindedirler.

Yatırımcıların ihtiyaçları anlamaları, girişimcilerin olumlu çalışma ilişkileri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Melek Yatırımcı Grupları veya Fonlar

Melek yatırımcılar genelde bireysel bazda çalışsa da, son yıllarda melek yatırımcı gruplarının oluşmasına yönelik bir eğilim olmuştur. Bu gruplar genellikle düzenli toplanır ve potansiyel girişimcileri iş fikirlerini değerlendirmeye sunmaya davet eder.

Melek yatırımcılar iki kategoridedir. Tanıdıklarınız ve tanımadıklarınız. Melek yatırımcılar sadece kar ile motive olmaz, genç bir işletmenin kazanmayı beklediği para kadar başarılı olmasına yardım etmekten zevk alabilir.

Melek girişimci, kapitalist bir girişimcinin başarılı olma, sebat ve zihinsel disipline girişimi konusunda ikna olma olasılığı daha yüksektir.

Melek yatırımcılar çok çeşitlidir. İki gruba ayrılabilir. Bağlı ve bağlı olmayan. Bağlı bir melek, sizinle veya işletmenizle bir tür teması olan, sizinle mutlaka ilgili veya sizinle tanışmayan bir kişidir.

Bağlı olmayan bir meleğin de sizinle ya da işinizle hiçbir bağı yoktur. Zaten size veya işinize aşina olduğu için bağlı bir melek arayarak yatırımınızı başlatmak mantıklıdır.

Bir melek yatırımcı, sadece bir alanda değil, birkaç alanda farklı girişimlere yatırım yapabilir. Ancak, kendi uzmanlık alanında bir girişime yatırım yaptığında daha verimli sonuçlar alabilir.

Nasıl Melek Yatırımcı Olunur?

Kazancı iyi olan kişiler, elde ettikleri birikimi değerlendirmek için, girişimcilerin fikirlerine ya da işletmesini geliştirmek isteyen kişilere yatırım yaparlar. Bu kişiler bu yatırımların gizli kalmasını da isteyebilir, şirketin yönetiminde bulunmak da isteyebilir. Bu durum melek yatırımcı ile girişimci kişinin aralarındaki anlaşmaya bağlıdır.

Melek yatırımcılar, yatırımcılık konusunda profesyonel de olabilirler ya da amatör olabilirler. Melek yatırımcılar ek bir kişi ya da işletmeye yatırım yapabilecekleri gibi, bütçeleri dâhilinde birden fazla kişi ya da işletmeye yatırımcı olabilirler.

Melek yatırımcılar, risk sermayedarlığı yatırımcıları ile karıştırılsa da aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Risk sermaye yatırımcılığı bir meslek olarak ele alınmaktadır ve bu iş profesyonel şekilde yapılmaktadır.

Ülkemizde melek yatırımcıların büyük çoğunluğu İstanbul ilinde çıkmaktadır. Melek yatırımcıların eğitim düzeyine baktığımızda ise, çoğunluğunun lisans ve lisans üzeri kişiler olduğu görülmektedir.

Lisanslı melek yatırımcılar, devlet desteğinden yararlanmaktadır. En fazla 20 şirkete yatırım desteği veren melek yatırımcı vergi teşvikinden yararlanabilir. Ayrıca miktar olarak baktığımızda en az 20.000 TL ile en çok 1 Milyon TL’lik yatırım yapmaları gerekmektedir.

Bu alanda yeni projelere veya şirketlere yatırımcı olmak isterseniz, Türkiye’nin en büyük melek yatırım ağı olan Kobi Vadisi platformu desteğinden faydalanabilirsiniz.

Lisanslı Melek Yatırımcılar

Melek yatırımcılar, devlet desteği alabilmek için, Hazine Müsteşarlığı’na başvurarak lisans almak zorundadır. Kriterlere uygun kişilere lisans verilir ve devlet desteklerinden yararlandırılır. Ancak, istenilen koşullar sağlanmış olsa bile, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet gibi yüz kızartıcı suçlar, vergi kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma gibi suçlardan hüküm giyenlerin lisans başvurusu kabul edilmemektedir.


iş rehberleri

kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Melek Yatırımcılık Bir Meslek midir?

okuma süresi: 5 dk
0