Yatırımcı Arıyorum

Mentörlük Nedir?

Mentörlük Ne Demek?

Mentörlüğün Tanımı

Mentörlük kavramının tarihteki tanımına göre, Odysseus Troya savaşına katıldığında oğluna bakmış, büyütmüş arkadaşıdır. Bilimsel literatürde erken gençlik dönemi olarak tanımlansa da bugün ki anlamı ile daha çok ekonomi dünyasında kullanılmaktadır.

Mentörlük sürekli olarak amaca varmayı hedefleyen bir çalışma hali olarak da tanımlanmaktadır. Profesyonel mentörlük konuşmalarında, konuşmanın içeriğinden genellikle mentör sorumludur. Mentörlük, mentör ve danışan arasındaki karşılıklı uzlaşmaya dayanır ve danışanın mentör ile gerçekleştirdiği çalışma birliğinin biçimini birlikte oluştururlar.

Not: TDK’ya göre doğru yazılış Mentor’dur. Fakat iş hayatında mentör / mentörlük olarakta kullanılabilmektedir.

Mentörlük faaliyetinde danışan kişi eğitime ve desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır, ortada mentöre ihtiyaç duyulan bir öğrenme hali söz konusudur. Bu durumda Mentörün bilgili ve deneyimli olması gerekmektedir.

 • Mentörlük ilişkisi karşılıklıdır
 • Mentörler profesyonel ve bilgi sahibi olmalıdır
 • Mentör sadece bilgi düzeyinde değil danışanın sosyal anlamda da destekçisidir
 • Mentörler danışan için bir çeşit rol modeldir
 • Mentörlük danışanda bir değişim gerçekleşmesi ile sonuçlanır
 • Mentörlük faaliyeti sonucunda genellikle danışan kariyerini geliştirmiştir

Günümüzde ekonomi alanının bir terimi olarak karşımıza çıksa da Mentörlük sadece iş dünyasının bir faaliyeti değil küresel düzeyde kavrama yaklaşıldığında. Öğretmen öğrenci mentörlüğünden ya da tarihte olduğu gibi aile ilişkilerindeki ya da arkadaş ilişkilerindeki sosyal alanda kullanılan mentörlük faaliyetlerinden söz etmek mümkün.

Kaynaklar gelişmiş dünya Üniversitelerinde Mentörlük programlarının uygulandığını bu alanda projeler yapıldığını söylüyor Öğrencilerin, öğrenim görecekleri bölümü tanıma faaliyetinden hedeflerinin oluşturulmasına, öğrencinin yeteneklerinin geliştirilmesinden yurt dışındaki ilgili eğitim programlarından haberdar edilmesine kadar öğrenciyi sosyal, kültürel anlamda destekleyen danışmanlık yaklaşımı biçiminde uygulanıyor. Mentörlük Programları ile ne istediğini bilen ve hedefe iyi hazırlanan yetişkinler ve mesleğinin uzmanları olmaları hedefleniyor.

Üniversitelerdeki Mentörlük çalışmalarında danışmanlık faaliyetinin Kariyer Danışmanlığı ve Psikolojik Danışma ve gelişme Merkezlerinin ortak faaliyeti ile yürütüldüğü belirtiliyor.

Toplumlar geliştikçe eğitim seviyeleri yükseldikçe Mentörlüğe duyulan ihtiyaç da artmaya başlamış. Günümüzde Mentörlük şirketlerde, okullarda, pek çok kurumda tercih edilmekte. Bugün Mentörlük sisteminin kullanılmasındaki amaç danışanın potansiyelini ortaya çıkarmak, mevcut kurum kültürüne oryantasyon sağlamak, akademik ya da kariyer geliştirilmesinde danışanlara destek sağlamak amacı güdülmektedir.

Kariyer Mentörlüğü

Kariyer Mentörlüğünde genellikle yüksek lisans düzeyinde eğitim kriteri tercih ediliyor, liderlik potansiyelinin bulunması, danışana arkadaş olması deneyimlerini aktarması da beklentiler arasında. Mentörlük ilişkisinde sadece Mentör değil danışana da düşen görevler beklenen davranış biçimleri var bunların başında eleştiriye açık olması geliyor. Danışmanlık faaliyetini ve Mentörünü ciddiye alması danışmanlık sürecinin gereklerine göre belki de hedeflerini tekrar gözden geçirebilmesi ve yeniden yapılandırabilmesi beklenmektedir.

 • Nitelikli iş gören
 • İş görenin motivasyonunun yükseltilmesi
 • Kurum kültürünün benimsenmesi yeniden yapılanarak biçimlenmesi
 • İş görenlerin Potansiyelinin geliştirilmesi
 • Kurum içi bölümler arasındaki iletişimin geliştirilmesi

MENTÖRÜN İŞ TATMİNİ

 • Mentörün kendi potansiyelini kullanması
 • Danışanın gelişmesinin mentörde yarattığı faydalı olma duygusu
 • Mentörlük kariyerinin gelişmesi
 • Yeniliklere ayak uydurmak

Desteğe ihtiyaç duyan iş profesyonelleri, kendilerini daha fazla geliştirmek isteyen mevcut durumlarını kuvvetlendirmek isteyen yöneticiler, sahip oldukları yetki ve sorumlulukları iş görenleri ile paylaşmak isteyen sorumluluklarını dağıtabileceği niteliğe kavuşmalarını sağlamaya çalışan yöneticiler Mentör desteği alabiliyorlar.

KOÇLUK

Yönetici koçluğu belirli bir amaç ile işe başlar, yönetici ve koç arasındaki oluşacak faaliyet profesyoneldir ve iletişimin yapısı en başından belirlenmiştir. Kendisine koç rehber seçen yöneticinin. Bu sebep ile yönetici koçu ve yönetici arasındaki bağın, iletişimin içeriğinin en başından itibaren biçimlendiği gibi, yönetici koçluk aldığı dönemde kariyer amacına ulaşma sürecini yaşıyor olabilir. Koçluk süreci yönetici ve Koçun birlikte belirledikleri bir süreçtir.

Mentörlüğün Önemi

Bir yönetici koçu uzmanlık ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlar, ancak danışman rolüne soyunmaz. Genellikle Koçluk yapan kişiler tarafsızlıklarını korurlar, durumlarını iyileştirecek durumların oluşması, kendilerini iyileştirilecek çaba içinde olmaları desteklenir.

Mentörlük bu nedenle Koçluktan farklı bir faaliyettir, Mentörlük faaliyeti bir kurum ya da Üniversitede düşünüldüğünde Koçluk faaliyeti kadar resmiyet sergilememekte danışan ile danışman bazen arkadaş da olabilmekteler. Mentörlük ve Önemi Hakkında

Mentörlük bilginin iletilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi çalışması iken Koçluk daha resmi koşulları açıkça belirtilmiş bir ilişkidir. Koçluk da amaç danışana bilgi aktarmak değil mevcut durumunun kuvvetlendirilmesi varılacak amaca giden yolda yöneticinin desteklenmesidir. Bazen eğitmen, Koç ve Mentör birbirine karıştırılmaktadır tabi ki benzerlikler vardır bu durum belki kavramların birbirine karıştırılmasına sebebiyet vermektedir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz