Yatırımcı Arıyorum

Metal Kutu İmalatı İş Fikri

Metal Kutu Üretimi Yapmak

Dünya ambalaj Pazar hacmi 264 Milyar dolar 2000 yılı verilerine göre. Yıllık %3 büyüme sağlayarak gelişmesini sürdürmüş, pazardaki büyüme hızının küreselleşme ile yakından ilgisi bulunuyor. Uluslararası şirketlerin birbirleri ile iş birliği yolunu seçerek Pazar büyütme yolunu seçmeleri kaliteden, dinamizme kadar firmalara güç kazandırırken pek çok kriter açısından işletmeleri geliştirmiş.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya teneke tüketiminde yüksek rakamlar veren ülkelerin arasında sayılabiliyorken, 2000 yılında Türkiye’nin teneke ambalaj tüketimi 250 Bin ton olarak verilmektedir.

Teneke kutu ve ambalajın piyasada ki en büyük rakipleri pet şişe, cam ve plastik ürünlerdir. Teneke kutular çevreci, sağlıklı ürünler olmak yolunda sürekli gelişme göstermiş, tüketici talepleri doğrultusunda gelişen teknoloji sektöre yoğun biçimde uygulanarak Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ciddi yatırımlar gerçekleştirilerek yiyeceği sağlıklı koşullarda uzun süre koruyan daha ince, geri dönüşümü mümkün nitelikli üretimler gerçekleştirilmeye başlamış.

METAL KUTU ÜRETİMİ SEKTÖRÜ AVANTAJLARI

 • Teneke kutuların geri dönüşümü mümkün olduğundan çevreci özelliklere sahiptir
 • Pazar hacmi çok yüksek
 • Küresel niteliğe sahip
 • Dünyada tüketimi yaygın
 • Yiyecekleri en uzun süre saklama ayrıcalığını korumaktadır.

METAL KUTU TASARIMI VE REKLAMLARININ ÖNEMİ

 • Tüketicinin duygusuna hitap etmelidir
 • Marka ile arasında kuvvetli bir bağ vardır ve satışlarda etkili olacaktır bu niteliği ile
 • Metal kutu ambalaj biçimi tasarımı, üzerindeki baskı ve renkleri ile tüketiciyi etkileme konusunda en önemli araç olduğundan marka reklam çalışanları ile birlikte profesyonel ön hazırlık gerektirmektedir
 • Başka sektörleri harekete geçirme niteliği göstermektedir.

METAL KUTU TALEP EDİLİRLİK SEVİYESİ

Metal ambalaj, çay sektöründe yaygın biçimde kullanılan bir ürün sektörün yetkilileri ve üreticileri ile görüşüldüğünde metal kutunun çayı en uzun süre taze tutan nitelik gösterdiği konusunda hemfikir oldukları gözleniyor. Çayın plastik içinde olsa dahi en iyi metal kutularda saklandığı nemden en iyi metal kutu içinde korunduğu ve uzun zaman taze kaldığı bilgisine sektörün pek çok şirketi tüketicisini ikna etmiş kullanılır lığını artırmış. Konserve kutularında yine konserve fabrikaları ek bir katkı kullanılmadığını sağlıklı üretim yapıldığını ve bu kutularda gıdaların hijyenik, taze kalarak korunduğunu belirtiyorlar.

METAL KUTU ÇEVRECİ NİTELİĞİ

 • Doğada en hızlı çözünen ürün
 • Plastikler gibi petrol kaynaklı değil, doğal
 • Dönüşüm dışında başka amaçlar ile kullanılabiliyor
 • Kırılmaz ve güvenli

Metal Kutu Sektöründe Rekabet Koşulları

Metal kutu geri dönüşüme giren bir ürün olması nedeni ile günümüzdeki çevreci üretim anlayışı doğrultusunda popülaritesini yenden kazanmış rakibi plastik ve cam ürün karşısında değerini yeniden yükseltmeye başlamıştır. Uluslararası alanda en büyük rakibi Çin’dir.

2015 yılında ihracatta plastiğin payı %65 oranındadır metal ise %9, tüm metal ürünlerin ihracat tutarı ise 331 Milyon Dolar olarak açıklanmış, Türk ambalaj sanayi 200’ den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte. Kentleşme, inşaat, Konut yatırımları, Sağlık hizmetleri ambalaj sanayini geliştiren etkenlerin başında geliyor.

METAL KUTU SEKTÖRÜNÜN BUGÜNKÜ DURUMU

Türk metal kutu üretimi Avrupa standartlarını yakalamış, konserve kutuları kendi ülkemizde üretildikten sonra yine kendi ülkemizde üretilen konservelik malzeme ile uluslararası standartlarda doldurularak Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere ihraç edilmekte.

Konserve kutusu, kavanoz kapakları gibi sektörün pek çok ürün çeşidinde hijyen ve koruma kriterlerine uyularak dünya standartlarında üretimleri gerçekleştirilmekte.

PARLAYAN SEKTÖR METAL İŞLEME

Türkiye metal işleme sanayinde dünya platformunda önemli bir yere sahip, bu alana sürekli yatırım yapılıyor. Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Mühendislik çalışmaları, ileri teknoloji sektörü ileriye taşıyan ana etmenler. Kalitenin üst seviyeye ulaşmış olması Türkiye’nin Avrupa Birliği pazarında ticaret hacmini yüksek tutmasının başlıca nedeni.

Sektörde nitelikli personel en önemli gereksinimlerden biri, Makine İmalat Sanayi Endüstri Devriminin getirdiği yeniliklere hemen adapte olmuş ve uygulamaya koymuş önemli lokomotif sektörlerimizden biri.

Metal Kutu Üretim Fabrikası Kurmak

İmalat Sanayinin desteklendiği ihracata elverişli yapısı, geri dönüşüme uygun oluşu, sağlıklı gıda saklamaya uygun nitelik taşıması sektörün sürekli bir gelişim içinde olmasındaki en önemli etkenler. Metal Kutu sektörü, hızlı bir ivme yakalamış ve büyümenin süreklilik arz ettiği, talebini giderek yükselttiği bilgisi paylaşılıyor kaynaklarda.

Sektöre yatırım yapmayı düşünen kimseler için ilgili alt sektörleri, geri dönüşüm faaliyetleri ile ürünün tüm aşamaları cazip görünüyor. Üretim için fabrika tarzı bir yatırım düşünüldüğünde fizibilite çalışmasını yapmaya hazır metal kutu, ambalaj imalatında kullanılan makinelerin satış firmalarının bazıları da bu tür hizmetler sunuyor.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz