Yatırımcı Arıyorum

Misyon Nedir?

Misyon Ne Demek?

Türk Dil Kurumu’nca görev ve amaç sözcükleriyle ifade edilen misyon, iş hayatında bir işletmenin var olmasının nedenini açıklayan ifadeler olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin amacının ve niyetinin yer aldığı, ilkelerinin, felsefesinin ve inançlarının yaptığı işe yansıtılmasıdır.

Misyon bildirgeleri, işletmenin varlık nedenini, ne olduğu ve ne olmak istediği hakkında ipuçları vermektedir. Misyon bildirgeleri geniş kapsamlı olmalıdır.

Misyonun Niteliği

İşletmeler iç ve dış çevre analizi yaparak misyon bildirgesini oluşturacak veriler elde ederler. Bu veriler ile birlikte pazarlar, müşteriler, ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler edinirler. Ackoff’a göre bir işletme başarılı olmak için neler yapmaktadır düşüncesi ile bir misyon hazırlamalıdır ve bu misyon olumlu, ileri görüşlü ve motive edici olmalıdır. Misyon bildirgeleri sadece işletmeler için hazırlanmaz. Devlet kuruluşları, dernekler, sivil toplam kuruluşları ve kamu hizmeti veren örgütler de misyon bildirgesi hazırlar. Bu örgütler, varlık nedenlerini, hizmet verdikleri kitle için değer yaratan faaliyetlerini bu misyon bildirgelerinde açık bir dille belirtmelidirler.

Misyon ifadeleri, amacı ile kurulmuş ticari işletmelerin stratejilerinin oluşturulmasında temel oluşturur.

Misyonun Özellikleri

Misyonun içinde;

 • Yapılan işin tanımı, örgütün değerleri ve inançları yer alır
 • Misyonun özüne özgü olması gerekir
 • Faaliyet alanımız nedir? ya da Ne olmalıdır? sorularının yanıtlarını içermelidir
 • Uzun dönemi kapsamalıdır
 • Örgütün ilişkide bulunduğu pazar, kitle ve ürettiği ürünler hakkında bilgi vermelidir
 • Pozitif, yapıcı ve motive edici olması yön verici bir pusula işlevine sahip olmasına katkıda bulunmaktadır

Bir misyon içerisinde o işletmenin durumunun açıklanması, paydaşları ve değer inançları unsurlarının ön plana çıktığı görülür. İşlevsel olmayan bir misyon bildirgesi, işletmenin yanlış stratejilere eğilmesine neden olabilir.

Her paydaş grubunun işletmeden beklentileri farklıdır. Toplum, sosyal sorumluluğu ilgi gösterir, hissedarlar ise kârlılık peşindedir. Dolayısı ile bir hazırlanmış bir misyon bildirgesi, paydaşların taleplerini dikkate alarak, bu taleplere cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır.

Her işletmenin değer ve inançları farklıdır. Bu da misyonlarının kendisine has olma özelliğini taşımaktadır. Bu farklılıklar işletmeyi diğer işletmelerden ayırır.

Değerlerin tanımına baktığımızda ise değerler; belli bir topluluğun kendine özgü birlik, varlık ve sürekliliğini devam ettirmek için üyelerinin geneli tarafından doğruluğuna inanılan, topluluğun amaç, duygu ve düşüncelerini yansıtan temel ilke ya da inanışlar bütünüdür.

Her işletmenin iş felsefesi, işe yaklaşımı, kalite yaklaşımı, müşteriye yaklaşımı, işindeki umursamazlık ya da özeni farklıdır. Bu farklılıkların misyon bildirgesinde yer alması, değer, inanç ve felsefe gibi soyut olguların somut şekilde paydaşlara aktarılması, misyon bildirgesinin bütünlüğünü açıklar.

Bunu bir örnek ile açıklamamız gerekirse;

Misyonunu açıklayan iki şirketimiz olduğunu var sayalım

İlk şirketimiz Yağmur Ticaret A.Ş. ve misyon açıklaması şu şekilde yapılmış olsun;

Yağmur Ticaret A.Ş.’de tüm çalışanlarımızın katılımı ile oluşan ve herkesin bağlı olduğu kurumsal değerlerimiz şöyledir.

Misyonumuz;

 • Duyarlılık
 • Güvenilirlik
 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Yenilikçilik
 • Verimlilik

İkinci şirketimiz Uludağ İnşaat Emlak Taahhüt Ticaret A.Ş. olsun;

Bu Şirketin Misyon Açıklaması İse Şöyledir:

Müşterimizi Mutlu Ederiz

Müşterinin sesini dinleriz

Kaliteli ürün ve hizmetlerimizle müşterimize değer yaratırız

Müşterimizin başarısı için çalışırız

Mükemmeli Hedefleriz

Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşırız

Sürekli gelişimi destekleriz

Yenilikçi ve yaratıcıyız

İşimizde uzmanız

Güveniliriz

Verdiğimiz sözü tutarız

Adil rekabet ederiz.

Açık ve dürüst ilişkiler kurarız. Görüldüğü üzere ikinci işletmemizin misyon beyanı daha açıklayıcıdır. Misyon bildirgelerinde uzunluk ya da kısalık şartı bulunmamaktadır. Önemli olan paydaşların ilgilendikleri bilgilere ulaşmasını sağlamaktır.

Misyonun İşletmeye Faydaları

Düzgün ve işlevsel bir misyon işletmeye bazı faydalar sağlar.

 • İşletmenin amaçlarına yönetici ve çalışanlar tarafından açık şekilde erişilebilir
 • Stratejik planlama faaliyetlerine bir temel oluşturması, değerler ve inançların ortaya konması, strateji geliştirme, iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi, politika belirleme, örgütsel yapı oluşturma, kaynakların konumlandırılması ve performansın değerlendirilmesi,
 • İşletmenin tüm paydaşları için bir odak noktasının olması
 • İşletmeye gidilecek bir yön sağlanması
 • Yöneticiler arasındaki farklı bakış açılarını ortak bir bakış açısı altında toplaması
 • Daha iyi organize olmuş ve daha motive edici örgütü yansıtması

Misyon Bildirgesini Oluşturan Bileşenler

 • Müşteriler
 • İşletmenin sunduğu ürünler ve hizmetler
 • Pazar/işletmenin rekabet alanı
 • Teknolojiyi yakalayabilmek
 • İşletmenin felsefesi
 • Benlik kavramını yansıtması
 • Toplumsal imaja önem vermek
 • Çalışanlara önem vermek
 • İşletmenin, büyüme, kârlılık ve varlığını sürdürmek için teşebbüste bulunması

bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz