Yatırımcı Arıyorum

Muhasebe Nedir?

Muhasebe Ne Demek?

Muhasebe, finansal bilgilerin faydalı bir şekilde kaydedilmesi ve özetlenmesi sürecidir. Muhasebe konusunda yeni olsanız bile, günlük yaşamınızda bir miktar muhasebe kullanımını herkes fark etmiştir.

Örneğin anneler, ailelerin baş muhasebecisidir. Her ayın başında, o ay için beklenen tüm ödemeleri ve geliri listeleyen bir bütçe hazırlarlar. Daha sonra tüm ödemeleri, makbuzları,yiyecekleri, kamu hizmetleri, vergiler gibi giderleri bir deftere kaydederler. Ev bütçesini aylık bütçeye göre ayarlamak, fazla harcamadan kaçınmasına yardımcı olur ve ayrıca, paranın nereye harcandığını bilmesi konusunda da unutturmayarak rahat olunmasını sağlar. Muhtemelen tüm faturaları ve banka hesap özetlerini bir kutuda saklayarak bu muhasebe işlemini gerçekleştirirler. Çoğu evdeki anne her yıl bir kez vergilerini öder ve bu, mali kayıtların tutulması konusundaki tüm çalışmalara ve tüm bilgilere sahip olduğu için karşılığını verir. Bu durum muhasebe bilmediği halde çoğu annenin ev maliyesini yönetmek için bir muhasebecinin temel işlevlerini yerine getirdiğinin kanıtıdır.

Muhasebe, bir işletme bağlamında bu tür işlemlerin daha resmi ve etkili bir sürümüdür. İşletmeler, finansal verilerini düzenli tutmak için muhasebeleştirirler ve bu da finansal verilerini anlamalarına yardımcı olur, ayrıca finansal yönetmeliklere uymalarını sağlar.

Muhasebe Bileşenleri

Muhasebe defter tutma ve analiz olarak 2 bölümden oluşmaktadır:

Defter tutma olarak da bilinen Finansal muhasebe, finansal bilgilerin özetlenmesi ve saklanması sürecidir. Defter tutma, daha sonra işletmenin genel durumunu gösteren finansal tablolar şeklinde özetlenen ve sunulan işlemlerin örneğin satışlar, satın almalar ve giderler gibi kaydedilmesini içerir.

Defter tutma, aşağıdakiler gibi önemli bilgileri sunarak, işletmenin etkin yönetimini kolaylaştıran finansal verilerin düzenlenmesine yardımcı olur:

  • Tedarikçilere, vergi otoritelerine, bankalara, çalışanlara ve diğerlerine ne kadar borçlular?
  • Her müşterinin işletmeye ne kadar borcu var?
  • İşletme sahipleri tarafından ne kadar sermaye yatırımı yapılır?
  • İş ne kadar karlı?

Defter tutma, bir muhasebe sisteminin bel kemiğidir ve yönetim muhasebesindeki analizin temelini oluşturur. Yönetim muhasebesi, işletmenin analizi, karar vermesi, planlanması ve kontrolü için yönetime bilgi sağlar. Örneğin, yatırım kararları, bütçeleme ve performans ölçümü ile ilgili bilgiler sağlar.

Muhasebenin Önemi

Kayıt: Kuruluşların finansal bilgileri kaydetmek için güvenilir ve sistematik bir yol olması gerekir. İşletmeyi yürütenlerin güvenilir bir finansal işlem kaydına sahip olmalarını sağlamak için muhasebe gereklidir.

Yasal: Muhasebe, kuruluşların finansal hak ve yükümlülüklerini belirlemelerine yardımcı olur. Uygun muhasebe olmadan, bir işletmenin satın alma bedeli, indirimler, satış vergisi, stopaj vergisi, görev, geri ödemeler, vs. bu nedenle, bir işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kendi yasal haklarını vermesi gerekir. Muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal tabloların hazırlanması da genellikle belli bir büyüklüğün üzerindeki işletmeler için yasal bir sorumluluktur.

Performans: Mali bilgiler üretmek için muhasebe bilgileri özetlenmiştir. Mali Tablolar, belirli bir tarihte bir işletmenin finansal faaliyetlerine genel bir bakış sağlar, örneğin yıl içindeki nakit akışı, gelir ve giderleri, ayrıca belirli bir tarihte finansal durumu hakkında bilgi sağlar örneğin, nakit ve envanter miktarı gibi.

Finansal Tablolar, sahiplerinin yatırım kararlarını yönlendirebilecekleri işlerinin performansını ve konumunu değerlendirmelerine yardımcı olur örneğin, işe daha fazla yatırım yapmaları, yatırımlarını çeşitlendirmeleri veya elden çıkarmaları gibi konularda.

Planlama ve Kontrol: Muhasebe, kuruluşların bütçelerini ve tahminlerini geliştirerek finansmanlarını planlamalarına yardımcı olur. Varyans analizi, kurumlar tarafından yapılan harcamaların bütçelenen harcamalarla karşılaştırılarak izlenmesi için bir mekanizma sağlar. Bu süreç, kuruluşların mali kaynaklarını önceden planlamalarına ve bütçeden sapmaları kontrol etmelerine yardımcı olur.

Kararlar: Muhasebe, yönetimsel kararlar için bir temel oluşturur. Bu tür kararlara örnek olarak şunlar verilebilir:

  • Yatırım Değerlendirme
  • Karar alma veya verme
  • Fiyatlandırma Kararları
  • Sınırlayıcı faktör analizi

Muhasebe Departmanı

Tüm işletmelerin yürümesinde temel taşlardan biri olan muhasebe departmanı şirketin durumuna göre kendi bünyelerinde oluşturulabilinecek bir departman olabileceği gibi dışarıdan çalışma ile de yönetilebilir. Her iki durumda da iyi sonuçlar alınması olası bir departmandır.

Muhasebe, işletmenin etkin yönetimine yardımcı olan finansal bilgilerin kaydedilmesi, düzenlenmesi ve analiz edilmesi için güvenilir bir süreçtir ve en küçük birim olan evden tutun da dev holdinglere kadar herkes tarafından kullanılır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz