Yatırımcı Arıyorum

Muhasebe Türleri ve Kullanım Alanları

Muhasebenin Çeşitleri

Muhasebe çok büyük ve dinamik bir alandır, kendisini sürekli olarak kullanıcılarının özel ve değişken ihtiyaçlarına göre uyarlamaktadır.

Geçtiğimiz on yıl boyunca muhasebe, kullanıcılarının ihtiyaçlarını çeşitlendirmek için farklı muhasebe türlerine ayrılmıştır.

Muhasebenin Kullanım Alanları

Finansal Muhasebe veya finansal raporlama: Genellikle finansal tablolar şeklinde dış kullanım için bilgi üretme sürecidir. Finansal Tablolar, bir işletmenin GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) olarak bilinen bir dizi standart ve kılavuza dayanarak geçmiş performansını ve mevcut durumunu yansıtır. GAAP, belirli bir ülkede kullanılan finansal muhasebe standart kılavuz çerçevesini ifade eder. Bu genellikle muhasebe standartlarını örneğin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, muhasebe sözleşmelerini ve mali tabloların hazırlanmasında muhasebecilerin uyması gereken kuralları ve düzenlemeleri içerir.

Yönetim Muhasebesi: Öncelikle şirket yönetimi tarafından iç kullanım için bilgi üretir. Üretilen bilgiler genel olarak etkin organizasyon kontrolü ve işletmenin stratejik amaç ve hedeflerinin yerine getirilmesini sağlamak için dış kullanım için üretilen bilgiden daha ayrıntılıdır. Bilgi, bir işletmenin geleceği için etkili bir şekilde plan yapmasını mümkün kılan bütçe veya tahminler şeklinde olabilir veya geçmiş performansına ve sonuçlarına dayanan bir değerlendirme içerebilir. Süreçte üretilen raporların şekli ve içeriği tamamen yönetimin takdirine bağlıdır.

Maliyet Muhasebesi: Bir yönetim muhasebesi dalıdır ve maliyetleri izlemek ve kontrol etmek için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içerir. Uygulaması imalat endişelerine daha uygundur.

Kamu muhasebesi: Kamu muhasebesi veya Devlet Muhasebesi  olarak da bilinen bu muhasebe türü, kamu sektöründe kullanılan muhasebe bilgi sistemi türünü ifade eder. Bu, özel sektörde kullanılan finansal muhasebe sisteminden hafif bir sapmadır. Kamu sektörü için ayrı bir muhasebe sistemine sahip olma ihtiyacı, devlete ait ve özel sektöre ait kurumların farklı amaç ve hedefleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Devlet muhasebesi, finansal kısıtlamalar çoğu zaman birçok hükümet için büyük bir endişe kaynağı olduğundan, kamu sektörü kurumlarının finansal durumlarının ve performanslarının bütçe bağlamında belirlenmesini sağlar. Kamu kurumlarının işlem ve olaylarını açıklamak için birçok yargı alanında ayrı kurallar uygulanmaktadır.

Vergi Muhasebesi: Vergi ile ilgili konularda muhasebe anlamına gelir. Bir yargı alanının vergi kanunlarının öngördüğü vergi kurallarına tabidir. Genellikle bu kurallar, kamu kullanımına yönelik mali tabloların hazırlanmasını düzenleyen kurallardan farklıdır (yani, GAAP). Bu nedenle vergi muhasebecileri, vergi kanunları tarafından öngörülen kurallardaki farklılıkları dikkate almak için finansal muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları düzenlemektedir. Bilgi daha sonra vergi uzmanları tarafından bir şirketin vergi yükümlülüğünü tahmin etmek ve vergi planlama amacıyla kullanılır.

Adli Muhasebe: Dava veya uyuşmazlık durumlarında kullanılan bu muhasebe türü, denetim ve soruşturma tekniklerinin kullanılmasıdır. Adli muhasebeciler, bir mahkemenin mali etkilerinin değerlendirilmesini veya bir mali dolandırıcılık tespitinin yapılmasını gerektiren hukuki ve cezai ihtilaflardaki hukuk mahkemelerinde bilirkişi olarak hareket ederler. Adli muhasebecilerin işe alındığı ortak davalar arasında sigorta talepleri, kişisel yaralanma talepleri, şüpheli dolandırıcılık ve finansal bir konuda mesleki ihmal iddiaları (örneğin, iş değerlendirmesi) yer almaktadır.

Proje Muhasebesi: Bir projenin finansal ilerlemesini sık finansal raporlar yoluyla izlemek için muhasebe sisteminin kullanılmasını ifade eder. Proje muhasebesi, proje yönetiminin hayati bir bileşenidir. Yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi gibi şirket projelerinin finansal başarısının sağlanmasına odaklanan özel bir muhasebe yönetimi şubesidir. Proje muhasebesi, inşaat firmaları gibi proje odaklı işletmeler için bir rekabet avantajı kaynağı olabilir.

Sosyal Muhasebe: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi olarak da bilinen Sosyal Muhasebe, bir kuruluşun faaliyetlerinin ekolojik ve sosyal çevre üzerindeki etkilerini rapor etme sürecini ifade eder. Sosyal Muhasebe öncelikle şirketlerin yıllık raporlarına eşlik eden Çevresel Raporlar şeklinde rapor edilir. Sosyal Muhasebe hala gelişimin erken aşamalarındadır ve genel olarak halk arasında artan çevresel bilinçliliğe bir cevap olarak görülmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe: Muhasebenin bilgi sistemi donanımlarının kurulması ve işletilmesinde, muhasebenin üstlendiği görevler ışığında bilgisayar programlarının kullanılmasını sağlayan bir muhasebe çeşididir. Günümüzde teknoloji ile birlikte muhasebe işlemlerinin neredeyse tamamının bilgisayara aktarılması ile tüm muhasebe alanları kapsayan bir türdür.

Muhasebenin Amaçları

Şirket tiplerinin amaç, hedef ve gösterdiği faaliyet alanlarının çeşitlilik göstermesi ile birlikte ortaya çıkan farklı muhasebe türlerinden genellikle ortak kullanılanlar finansal, yönetim, maliyet ve vergi muhasebesidir. Muhasebenin Amaçları Nelerdir?


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz