Yatırımcı Arıyorum

Müşteri Profili Oluşturmak

Müşteri Profili Nasıl Oluşturulur?

Müşteri profili oluşturmak, işletmeler için pek çok avantajı sunmaktadır. Bu nedenle müşteri profili oluşturmaya oldukça dikkat edilmesi gerekir. Doğru bir şekilde oluşturulacak olan müşteri profilleri işletmelerin avantajlı bir konum elde etmesine yardımcı olacaktır. Müşteri profili oluştururken işletmelerin izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır.

Müşteri profili oluşturma aşamalarında girişimciler veya işletmeler şu adımları izleyebilir;

 • Genel grup oluşturmak

İşletme sahip olduğu ürün veya hizmetlerin genel olarak hedeflediği kitleyi belirleyebilir. Örneğin bir kadın giyim mağazasının en genel hedefi kadınlardır. Bu gibi bir sınıflandırma ile tüm müşterilerini tek çatı altında ortak özellerinden yola çıkarak toplayabilir. Bu sayede genel olarak hitap ettiği müşteri profilini görebilecektir. İşletmelerin ilk adımda belirgin özelliklerine ayırdığı müşteriler pek çok aşamada oldukça yararlı olacaktır.

 • Özel gruplar belirlemek

Genel gruba ayrılan müşterilerin bazı özelliklere göre özel gruplara ayrılması mümkündür. Alt gruplar olarak adlandırılan aşamada gelir durumuna, demografik özelliklerine göre müşterileri alt gruplara ayırmak mümkündür. Girişimcilerin orta düzey ve yüksek düzey gelir durumuna göre ayırdığı müşteriler pazarlama ve reklam kampanyalarında oldukça yararlı olacaktır. Müşterilerin oluşturdukları profillere göre ürünleri üzerinde fiyatlandırma yapması mümkündür. Özel gruplara ayrılan müşteri profilleri pek çok aşamada işletmeler için yardımcı olacaktır.

 • En önemli özel gruba odaklanmak

İşletmeler oluşturdukları özel müşteri gruplarını arasında yer alan en önemli gruba odaklanmalıdır. İşletmelerin en genel özellikleri kâr elde etmektir. Bu nedenle en önemli müşteri profilini ifade eden gruba odaklanarak işletmeler kâr elde etmeyi hedeflemektedir. İşletmeler için en önemli müşteri profilini marka sadakati yaratılmış grup oluşturmaktadır. Marka sadakatinin olduğu müşteri profilinde işletmenin sunduğu ürün veya hizmetler tercih edilmektedir. Girişimciler için en kârlı sonuçlar elde edilebilecek olan müşteri grubu bu nedenle marka sadakatinin yaratılmış olduğu gruptur. Belirlenen özel gruplarda diğerlerine göre daha fazla müşterinin olduğu bir grup olabilir. Ancak fazla müşterinin olduğu profil en önemli profili ifade etmemektedir.

 • En iyi müşteri profiline odaklanmak

Müşteri profili oluşturma aşamalarında biri en iyi müşteri profiline odaklanmaktır. En önemli grubun içinde yer alan en iyi müşteri profilleri işletmeler için oldukça kârlı sonuçlar elde edebilecektir. İşletmelerin hedefleri doğrultusunda bulunan müşteri profilleri en iyi profili bulmak için kullanılır. En iyi müşteri profili işletmenin hedeflerine en uygun olan müşterilerdir. İşletmeler belirledikleri gruplar arasında daha detaylı bir araştırma yaparak en iyi müşteri profilini belirleyebilir.

 • Analiz etmek

Müşteri profili oluşturmanın son aşaması toplanan tüm verilerin analiz edilmesidir. İşletmelerinmüşteri profilleri yalnızca tüketiciler değil firmalarda olabilir. Bu nedenle oluşturulan firmaya göre müşteri profilleri firma büyüklüğüne, çalışan sayısına, sektörüne, yıllık kâr oranına gibi faktörler ile ayrım yapılabilir. Analiz aşamasında belirlenen müşteri profilleri ideal alıcı profilini oluşturmalıdır.

Müşteri profili oluşturan işletmeler satış, pazarlama stratejisi, müşteri desteği, mevcut ve gelecekteki ürünleri geliştirme olarak müşteri profilinden yararlanabilmektedir.

Müşteri Profili Oluştururken Cevaplanabilecek Sorular

Müşteri profilini oluşturmanın en önemli adımlarından biri cevaplanması gereken sorulardır. İşletmeler doğru soruya doğru yanıtlar vererek oldukça başarılı müşteri profilleri oluşturabilecektir.

Bu sorulardan bazıları şu şekildedir;

 • Müşterinin cinsiyeti nedir?
 • Müşterinin eğitim düzeyi nedir?
 • Müşterinin mesleği nedir?
 • Müşterinin mesleği nedir?
 • Müşterinin bulunduğu lokasyon neresidir?
 • Alışverişinde kullandığı ödeme yöntemi nedir?
 • İstekleri ve ihtiyaçları nelerdir?
 • Satın alma davranışları nelerdir?
 • Gelir düzeyi nedir?
 • Alışverişini online mı yoksa mağazadan mı yapıyor?

Müşteri Profili Oluşturulabilecek Araçlar

Müşteri profili oluşturmak isteyen işletmeler için hizmet sunan pek çok araç mevcuttur. Yeni kurulan bir işletmenin müşteri profili oluşturma aşamasında zorlanması, başlayacak noktayı bulamaması mümkündür. Bu nedenle hali hazırda hizmet sunan araçlardan yararlanabilmektedir. İşletmeler için bu seçeneğin dışında müşteri anketleri yöntemi bulunmaktadır. En kolay ve en maliyeti düşük yöntemi seçmek isteyen işletmelerin seçenekler arasında tercih yapması mümkündür.

İşletmelerin müşteri profili oluştururken kullanabilecekleri araçlar arasında arama motorlarının sunduğu araçlar bulunmaktadır. Sunulan araçlar ile web sitesinin trafiği, sosyal medya araçlarının trafiği hakkında bilgi edinilmesi mümkündür. Web sitesini ziyaret eden hedef kitlenin kullandığı araçları, arama motorunu, sitede geçirdiği süreyi, incelediği ürünü gibi pek çok bilgiye ulaşım sağlanabiliyor. Ulaşılan bilgiler neticesinde işletmeler ideal müşteri profillerini oluşturabilmektedir. Aynı zamanda gerekli reklam ve pazarlama kampanyalarına yönelik olarak bilgileri elde edebilecektir. İşletmelerin bu araçları kullanmak istemesi halinde ücretsiz olarak veya belirli bir ücret ödeyerek gerekli araçları kullanabilmektedir.

Müşteri anketi yönteminde işletmeler belirli soruları müşterilerine sorabilir. İşletmelerin müşteri profili oluşturmak için en önemli bilgileri müşterilerden elde etmesi mümkündür. Müşterilerin temel özelliklerini içeren soruları ankette belirterek cevap alması mümkündür. Temel bilgilerin, demografik bilgilerin ve gelir düzeyi gibi verilerin elde edilebileceği anketler bulunmaktadır. İşletmelerin bu yöntemi tercih etmesi halinde müşterileri ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Müşteri Profili Ne Demek?

Müşteri Tipleri Nelerdir?

Müşteri profili oluşturan işletmelerin aynı zamanda müşteri tiplerini bilmesi satış ve pazarlama faaliyetlerinde, müşterilerin isteklerine cevap verebilme aşamasında işletmelere yardımcı olacaktır. Müşteriler satın alma davranışı gösterirken veya satın almadan önce çeşitli tiplere göre ayrılmaktadır. Müşteri türleri beş ana türde toplanabilmektedir. Bu türler potansiyel müşteri, yeni müşteri, dürtüsel müşteri, indirim müşteri ve sadık müşteri olarak ayrılmaktadır.

 • Potansiyel müşteri

Potansiyel müşteriler işletmelerin henüz müşteri haline gelmemiştir. Satın alma kararı vermeden önce müşterinin markaya güvenmesi, marka hakkında bilgi toplaması gerekmektedir. Bu nedenle bu grupta bulunan müşteri profiline işletmelerin özel ilgi ve isteklerini karşılamaya yönelik adımlar atması gerekmektedir. Rakiplerinin arasından sıyrılarak potansiyel müşterisini kendi ürününe çekmesi gerekmektedir. Potansiyel müşteri grubunda bulunan müşteri grupları işletmelerin ürünlerini alma ihtimali en yüksek olan grup içinde yer almaktadır. Bu profile giren müşterilerine işletmelerin özel kampanyalar ve indirimler sunması mümkündür.

 • Yeni müşteri

Yeni müşteri işletmelerin ürünlerini yeni satın almaya başlayan grubu ifade ermektedir. Bu tarz müşteriler satın aldıkları ürünlerden sağlanan memnuniyetleri neticesinde alışverişe devam edebilmektedir. Memnuniyet sağlanamayan müşterilerde ise tekrar satın alma davranışı gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle yeni müşteriler için işletmelerin çeşitli sorular ile memnuniyetini ölçmesi, isteklerini ve taleplerini öğrenmesi gerekir.

 • Dürtüsel Müşteri

Dürtüsel müşteri türünde satın alma davranışına anında karar verilebilir. Uygun koşulların gerçekleşmesi halinde bu müşteri profilinde bulunan kişiler anında satın alma davranışı gerçekleştirecektir. Bu nedenle işletmelerin dürtüsel müşteri profiline uygun koşulları sağlaması yeterli olacaktır. Pazarlama ve reklam stratejilerini, müşteri deneyimlerini bu doğrultuda gelişen stratejilerine göre belirleyebilecektir. Dürtüsel müşterilerin memnuniyeti sağlayabilmek için işletmelerin web siteleri üzerinden satın alma işlemlerini en basiti indirgemesi gerekir. Ne kadar az tıklama ve işlem yapılırsa o kadar çok memnuniyet sağlanması mümkündür. Aynı zamanda bu müşteri profilinde bulunan kişilerin sorularını hızlı ve kısa şekilde cevaplamanız gerekmektedir. Yeni Müşteriler İçin Kullanmanız Gereken 10 Pazarlama Kanalı

 • İndirim Müşteri

İndirim müşteri grubunda yer alan müşteriler indirimlerden yararlanmak ister. Bu nedenle işletmelerin bu grupta yer alan işletmeler için tam fiyatlı ürünleri satması zor olacaktır. Ancak indirimler ve özel kampanyaların sunularak indirim müşterilerinin satın alma davranışları gerçekleştirmesi mümkündür. Bu grupta yer alan müşterilere kupon kodları ve özel indirimler sunarak ürün satışı gerçekleştirilmesi mümkündür.

 • Sadık Müşteri

Sadık müşteri grubu işletmelerin artık ürünlerini sürekli alan kişileri ifade etmektedir. Olumlu bir etki bıraktığınız bu grupta yer alan müşteriler kulaktan kulağa olarak marka bilinirliğinizi arttırmanıza yardımcı olmaktadır. Sadık müşteriler işletmelerin en önemli müşteri profilini oluşturmaktadır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz