Yatırımcı Arıyorum

Nasıl Sanayici Olunur?

Sanayici Olmak

MAKİNE İMALAT SANAYİNİN PROFİLİ

Sektörde 13 Bin 371 girişim faaliyet gösteriyor 2017 yılı itibari ile 220 Bin 409 istihdam kapasitesine sahip iç Pazar hacmi 32 Milyar Dolar, sağladığı katma değer 15 Milyar, sektör 14,6 Milyar Dolar ihracat gerçekleştirmiş. İthalat rakamı 28 Milyar Dolar, Araştırma-Geliştirme Merkez sayısı 117. Sektörde 18 Dernek faaliyet gösteriyor firma sayısı ise 1900.

Sanayici Kimliği Nasıl Alınır?

Bir işletmenin sanayici olarak faaliyet göstermesi ve sanayici işletmelerin sahip olduğu haklardan yararlanabilmesi Sanayi Sicil Belgesine sahip olması koşulu ile mümkün. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında hak ve görevler düzenlenmiş. Sektöre ait Sanayi Sicil kayıtlarının tutulması analiz ve istatistiklerin hazırlanması faaliyeti ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Sanayici küçük el sanatları ve tamirhaneler dışında bir maddenin değişimini, seri imalatını gerçekleştiren dağıtan kimseler olarak tanımlanmakta. İnşaat, bilişim, yazılım aynı kapsam içinde değerlendiriliyor.

Sanayi İşletmelerinin Sorumlulukları

  • Yeni sanayi girişimlerinin başlangıç tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde Sanayi Siciline kayıt olmaları gerekmektedir
  • Yıllık işletme bilgilerinin yer aldığı raporları her yıl 30 Nisan’a kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teslim etmesi
  • İşletmenin bir den fazla üretim işletmesi olduğu durumlarda her bir iş yeri için ayrı Sanayi Sicil Belgesi alması
  • Sanayi Sicil Belgelerine her 2 yılda bir vize uygulanması

KAPASİTE RAPORUNU KİMLER ALMALI

Küçük ve orta ölçekli işletmeler Kapasite Raporu almak zorundalar ancak Mikro işletmelerin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor. Bir işletme 10 kişiden az personel istihdam etmiş ise yıllık geliri 1 Milyondan az ise Mikro işletme sınıfında yer alıyor böyle durumlarda firmanın beyanı kabul ediliyor.

MAKİNE İMALAT SANAYİ ARTIK ŞEFFAF

Makine imalat sektöründe tüm bilgilerin artık odalarca paylaşıldığı bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin her bilgiye ulaşabildiklerine dikkat çekilirken sektörün başarısında KOBİ işletmelerin önemi üzerinde duruluyor. Sektörün uzmanları ve deneyimli girişimcileri KOBİ işletmelerin varlığının ve sürdürülebilir başarılarının önemli olduğunu sektörün genel başarısının zarar görmemesi için KOBİ işletmelerin sektöre en sağlıklı biçimde girmeleri gerektiğine vurgu yapıyor. (Makine İmalat Sanayisinde Girişimin Önemi Nedir?)

TÜRKİYE KENDİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLMALI

Ülkemizin içinde bulunduğu süreç kendi üretim teknolojilerini üretebilme kapasitesine yakın şeklinde açıklanırken aynı zamanda yüksek teknoloji içeren üretime geçiş sürecini de başlatmış. Türkiye Yüksek Teknoloji İçeren Sanayi üretimini gerçekleştirme amacına doğru yol alırken kalkınması gereken en önemli sektörün makine sanayisi olduğuna önemle dikkat çekiliyor bu noktada makine sanayisi ile imalat sanayisi arasında birbirlerini etkileyen bağ üzerinde durularak imalat sektörünün makine sanayisinin başarısını belirlediği imalat sektöründe gerçekleşecek büyümenin makine sanayisini de olumlu etkileyeceği bilgisine yer veriliyor. Sektörün en önemli ihtiyaçları öncelikle özel sektör yatırımları ve yabancı sermaye diğer gereksinim ise sektörde faaliyet gösterecek nitelikli mühendisler.

Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi

2017 Yılında Makine imalat sanayi %5 büyüme sağlamış, ihracat rakamları aynı şekilde %5 artmış. Sektörün yetkilileri ithalat rakamlarının yüksekliğinden şikayetçi zira ithal edilen makinelerin %70 kadar bölümünün ülkemizde üretilebildiğini belirtiyorlar. Ülkemizin yıllık 14 Milyar Dolar civarında yaptığı ihracatın büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor.

Makinelerimizin ihracat içindeki kilogram tutarı 6 Dolar olarak açıklanmış Almanya’da ise 40 Dolar olarak açıklanan tutar ile karşılaştırıldığında yetkililer Türkiye rakamlarının 20 Dolar seviyesine yükseltilmesinin gerekliliğine vurgu yaparken makine imalat sektöründe başarı elde edilmesinin ana iki koşulundan da söz ediyorlar Elektronik ve Yazılım teknolojileri.

Makine imalat sanayi ile birlikte ülkemizin geliştirmesi gereken bu iki önemli alanın Türkiyeyi orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine taşıyacak kurtarıcı sektörler olduğunu önemle belirtiyorlar. Sektörün ihtiyaçları iyi organizasyon, nitelikli mühendisler elektronik ve yazılım teknolojilerinde maksimum verim.

AKILLI SİSTEMLER

Türkiye ihracata dayalı bir büyüme modelini uygulamakta bu amaca ulaşabilmek için ise endüstriye önem vermekte üretime dayalı büyüme hedefleri ile ilgili stratejileri sırası ile hayata geçirmekte. Ülkemiz orta seviye teknoloji üreten yapıdan yüksek teknoloji üreten yapıya geçmenin mücadelesini verirken aynı zamanda yeni teknolojileri oluşturacak ekosistemini kurmaya çalışıyor. (Akıllı Üretim)

Tüm ülkede nerede ise tüm illerdeki üniversiteler ile iş birliğine gidilerek Oluşturulan Teknopark faaliyetleri, Silikon Vadisi yatırımları yüksek yoğunluklu Araştırma -Geliştirme faaliyetleri ile Türkiye amacına büyük adımlar ile ilerliyor.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz