Yatırımcı Arıyorum

On Birinci Kalkınma Planı ve Yapılacak Uygulamalar

Yeni Kalkınma Planı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı 11. Kalkınma Planı, ekonomiden eğitime, sağlıktan sanayiye kadar pek çok alanı kapsıyor. 845 maddeden oluşan kalkınma planı, ülkenin uluslar arası düzeyde daha çok yükselmesini ve halkın refahını artırmak için uygulanacak. Bu yenilikçi faaliyetler hem vatandaşı hem de iş dünyasını yakından ilgilendiriyor.

11. Kalkınma planı ile amaçlanan, hem gelir grubu yüksek ülkeler arasına girmek ve insanı açıdan gelişmiş ülkeler arasına katılmaktır. Kalkınma planında ihracatın 226,6 milyar dolara yükseltilmesi, işsizlik oranının %9,9’a düşürülmesi ve enflasyon oranının tek haneli rakamlara düşürülmesi planlanmaktadır.

Güçlü Hamleler, Güçlü Ekonomi

Güçlü ekonomisi olan devletler, dünyadaki gücünü de her alanda gösterir. 2019–2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık plan dâhilinde pek çok alanda yenilikler ve düzenlemeler getiriliyor.

Çiftçiye özel ödeme prim dönemi, turistik tren seferleri, manevi destekler, toplu taşımalarda tek kart sistemi ve daha pek çok uygulama günlük hayat ve iş hayatındaki yerini alacak. Özel birikim hesaplarına teşvikler verilecek. Bireysel emeklilik sisteminde yaşa göre düzenlemeler getirilecek. Hibe kredi yerine faizsiz kredi sistemi getirilecek. Merkez bankası yerli sanal para üretecek. Yani yerli bitcoin geliyor.

11. Kalkınma Planı

2019–2023 yılları arasını hedef alan 11. Kalkınma Planı, bireysel hayat ve iş dünyasında pek çok yenilik getirecek. Kalkınma planına göre kişi başına düşen gelir 12 bin 484 dolar olacak. Köprü ve otoyollarda dinamik fiyatlandırma yapılacak. Elektronik denetleme sisteminde anlık hız denetimi yerini ortalama esas hız sistemine bırakacak. Şehirlerde park-et-bin ve tercihli yol sistemine geçilecek. Büyük şehirlerde otopark, köprü ve tünel gibi yerlerin ücretlerinde dinamik fiyatlandırma yapılacak. Kısaca önemli maddelere bir bakalım. Çünkü kalkınma planındaki liste oldukça uzun kapsamlı.

MANEVİ DESTEK VE KADINLARA ÖZEL ÜNİVERSİTE

Vatandaşlara maddi destek kadar manevi desteğin de önemini bilen hükümet, manevi destek vermek için daha çok kişiye ulaşacak. Dini içerikli yayınlar toplumun geniş kitlelerine ulaştırılacak. Buradaki amaç toplumsal problemlerin çözümü. Ayrıca sadece kadınlara yönelik eğitim veren kadın üniversiteleri kurulacak ve Japonya’daki üniversiteler örnek alınacak.

EKONOMİDEKİ YENİLİKLER

Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye yenilikleri devam ediyor. 11. Kalkınma planına göre, çiftçiler yılın belli zamanlarında gelir elde ettiğinden, çiftçilere özel ödeme dönemleri belirlenecek.

Sanal icra dairesi uygulamasına geçilecek. Haczedilen malların gerçek değerinden satılması sağlanacak.

BES sisteminde sağlık, gayrimenkul alımı, eğitim ve evlilik durumlarında bir kısım birikimin sistemden çıkılmadan çekilmesi sağlanacak.

İkinci ve daha sonraki konut alımlarında kredi kullanımı gözden geçirilecek. Gayrimenkul üzerinden alınan vergiler yeniden değerlendirilecek.

Finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hane halkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığı ve tasarrufların yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyi artırılacak. Kobi finansal okuryazarlığı faaliyetlerine önem verilecek. Finansal Okuryazarlık Nedir?

SPK başta olmak üzere, kamu kurumlarınca yürütülen finansal eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Temel finans kavramlarına yönelik hane halkına eğitim desteği artacak.

Firmaların tasarım, ürün geliştirme ve markalaşma faaliyetleri desteklenmek suretiyle, ihraç edilen mal ve hizmetlerin katma değeri ve rekabet gücü artırılacak.

İhracatçı firmalar için mal ve hizmet üretimi yapan yerli firmalara destek sağlanacak.

YENİ SİSTEMLER DEVREYE GİRECEK

İşletmelere yönelik ihracat destekleri kapsamında tasarım ve markalaşma faaliyetlerine yönelik kamusal kapasite artırılacak. Fuar katılımları, ofis ve mağaza açma, markalaşma ve Turqualitiy destekleri verilecek.

Varlık yönetim şirketleri Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olacak.

Elektronik çek ve bono sistemi kurulacak.

İstanbul finans ve teknoloji üssü kurulacak.

Turizm alanında yapılacak düzenlemeler ile turizmin ekonomiye katkısı önemli oranda artırılacak. Kadınların işgücüne katılımı teşvik edilecek ve gençlerin mesleki becerilerle donatılması sağlanacak. Eğitimlerin daha kaliteli ve mesleki odaklı olması sağlanacak.

Kredi Garanti fonunun %50’si imalat sanayine tahsis edilecek. KOSGEB, imalat sanayine %75 oranında destek verecek. Hibe yerine uzun vadeli, faizsiz ve geri ödemeli destekler uygulanacak.

Savunma sanayi ihracatının 10 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yerli üretime önemli pay verilecek.

Kız çocuklarının fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi sağlanacak.

Kalkınma planında otomotiv, kimya, elektronik ve raylı sistem, ilaç-tıbbi cihaz ve makine-elektrikli teçhizat sektörlerine öncelik tanınacak

Faiz oranlarının düşürülmesine yönelim tedbirler uygulanacak.

11. Kalkınma Planı, 845 maddeden oluşuyor ve 2023 yılına kadar bu maddelerin uygulanmaya geçirileceği belirtildi.kobi vadisi

Yorumunuz