Yatırımcı Arıyorum

Ortaklık Demek, Daha Fazla Güç Demek

Ortaklık Faaliyetleri

Cumhurbaşkanımız, Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında dile getirdiği sözünü hatırlamamak mümkün değil: Taraf Olmayan Bertaraf olur’

Karadeniz İş Adamları Derneği Başkanının basın açıklamasında yer alan sözleri de oldukça anlamlıdır. Diyor ki: ‘Kurumsal ortaklıklar kurmalı ve dünya ekonomisine güçlü şirketler ile girmeliyiz.’

Güçler birliği sermaye gücünün birleşmesi, ar-ge gücünün birleşmesi, rekabet gücünün birleşmesi maliyet ve risk gibi tüm yüklerin azalması dağılması anlamına geldiğinden Türk şirketlerinin rekabet güçlerini artırmaları verimlerini yükseltmeleri için kendi aralarında iş birliği gerçekleştirmeleri arzu ediliyor.

TÜRK & İNGİLİZ ŞİRKETLERİ ORTAKLIK FAALİYETLERİ

Yüksek büyüme için 2012 yılında Birleşik Krallığın 30 orta ölçekli firması Türk şirketleri ile görüşmek üzere ülkemizi ziyaret ederler. İş adamlarından oluşan ekibin başında CBI (Confidential Business İnformation) Gizli İş Bilgileri ya da kısaca Ticari Sır olarak çevirebileceğimiz kurumun Genel Direktörü John Cridland ve Birleşik Krallık Yatırım ve Ticaret Bakanı Lord Green bulunur.

CBI Türkiye’de yeni gelişen pazarlar üzerinde durarak orta ölçekli işletmeler ile söz konusu dinamik yeni pazarlarda neler yapılabileceği konusunda çalışmalar amacı ile gerçekleştirilecek ziyarette ülkemizde zaten güçlü faaliyet içinde olan dev kuruluşlar da ayrıca örnek gösterilmiş Türkiye yatırımlarına bu firmalardan bazıları BP, HSBC, Vodafone, Tesco gibi.

Orta ve küçük ölçekli firmaların büyümek için neye ihtiyacı var?

  • Finansman
  • Liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi
  • Büyümeleri için ihracata yönelmeleri

KOBİ Ortaklıkları

Bizim küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yani KOBİ şeklinde kısaca tanımladığımız lokomotif ekonomik yapımızı oluşturan firmalarımızın kendi sektörlerinde kendi yağları ile kavrulur pozisyondan çıkıp biraz ulusal ve uluslararası ekonomik gündemi izlemeleri eleştirileri değerlendirmeye almaları dolayısı ile ekonominin canlanmasını beklemek yerine ekonomik ortamı nasıl canlandıracaklarını hesaplayan gündemi belirleyen daha dinamik bir yapı sergilemenin çabalarını göstermeleri gerekiyor.

Ülkemizde dev yatırımları bulunan asırlardır ekonomisini iyi durumda tutmayı başarmış ülkenin ekonomide yetkin olan isimleri bazı eleştirilerde bulunmuş bizce bu noktalarınız zayıf demiş ise bizim işletmelerimizin bu noktada duyarlı olması gerekiyor.

Liderlik,

Yabancı gözü ile bizim KOBİ işletmelerimizde göze çarpan ilk eksiklik Liderlik kabiliyetlerinin iyileştirilmesi gerekliliği. Bu konudaki eksiklerin kapsamı nedir nasıl iyileştirilir sorularını yanıtlayan araştırma yazılarını KOBİ işletmelerimiz için paylaşsak da Kobi Vadisi olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin eyleme dökülen profesyonel çabayı göstermeleri gerekiyor.

Finansman,

Finansman konusuna gelince devlet üretim ve istihdam yaratan ülke ihtiyaçlarına cevap veren gelişebilir her girişime gerekli finans desteği için yasal düzenlemelerini hayat geçirmiş ancak finans sadece kredi ile büyümeyeceğine göre ortaklık kurmak, iş birliği sağlamak gibi yöntemleri Küçük ve Orta Ölçekli firmalarımızın bir seçenek olarak değerlendirmesi gerekiyor. Büyümek için daha verimli üretim için daha yüksek finansman, iş birliğiyle de sağlanabilir. Stratejik Ortaklık Nedir?

İhracat,

Kobi Vadisi olarak ülkemizin kalkınma hamlesinin ana çıkış noktalarını açıklamaya titizlik gösteriyoruz pek çok yazımızda yer verdiğimiz gibi ülkemiz uluslararası iş birliğine gidiyor pek çok alanda. Ülkemiz ihracata dayalı büyüme modelini esas aldı ve ekonomik dinamikler, üretim bu yönde harekete geçirilmeye çalışılıyor ve pek çok gelişmiş ülkenin göz bebeği ülkelerin büyümesi sağlayan ana motor KOBİ işletmeler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin çoğaltılması bu işletmelere nitelikli uzman personel yetiştirilerek kaliteli rekabet gücü yüksek üretim gerçekleştirilmesi ve nihayet bu firmalarımızın uluslararası platformda yerini alması çabası kesintisiz sürüyor.

İngiliz heyetin incelemeleri sırasında yaşı küçük çalışanlar konusuna da değinilmiş. Küçük ve Orta ölçekli işletmelerimizin yasal mevzuatlara büyük önem göstermesi gerekiyor. O günden bugüne pek çok yol kat edildi küçük ve orta ölçekli firmalarımızda dijital dönüşüm ve kurumsallaşma çabalarına hız verilirken yasal mevzuatların harfiyen işlemesi için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kobi İşletmelerin Yabancı Ortaklık Yaklaşımı

KOBİ işletmelerde finans sorununu gidermek için kredi kullanmak yerine ortak edinmek yolu tavsiye edildiğinde önerilen çözüm yöntemi çeşitli soru işaretleri ile karşılaşıyor. Ülkemizdeki pek çok küçük ve orta ölçekli işletmenin genelde aile işletmeleri olduğu, yönetimde yerli ya da yabancı bir ortak ile anlaşmakta güçlükler çekileceğine dikkat çekilmiş.

Küçük ve Orta Ölçekli Firmalarımızda sözü edilen sorunların oluşmaması için kurumsallaşın çağrısı yapılıyor kurumsallık her faaliyetin yasal zemine oturtulması, belirli bir rutin ve uygulama gerektirmesi çağdaş yöntemlerin işletmelerde aktif olarak uygulanması ve mutlaka dijitalleşmesi gerekliliği belirtiliyor tüm uluslararası platformda. Hukuksal zemini tam oturmamış ve dijitalleşmemiş işletmelerin kurumsallaşma sürecini tamamlamadığına hükmedildiğinden uluslararası arenada ihracat yapmaları da söz konusu olamayacak engeller doğacaktır.

ORTAK BULMAK

Sizde kriterlerinize en uygun ortaklık arayan bireysel veya kurumsal kişi/kuruluşlar tarafından tanıtılan, Türkiye genelinde yer alan farklı iş modellerine ulaşmak için ortak arayanlar sayfamızı inceleyebilir, anlık olarak ilan sahiplerine ulaşabilirsiniz.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz