Yatırımcı Arıyorum

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon Ne Demek?

Yönelim olarak da adlandırılan oryantasyon; yeni bir çalışanın bir organizasyonda rahat ve etkili bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilerin kendisine sağlanmasıdır. İşe yeni alınan bir kişiyi işe, meslektaşlarına ve şirkete planlı bir tanıtımıdır ve kısaca tanımlamak gerekirse yeni personele rehberlik etme ve yönlendirme işlemi denilebilir.

İlk kez 1970’lerin başında ABD’de geliştirilen oryantasyon günümüzde gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır.

Tipik olarak oryantasyon 3 tip bilgi taşır:

  1. Günlük iş rutini hakkında genel bilgi
  2. Şirketin geçmişi, amaçları, operasyonları, ürünleri veya hizmetleri gibi unsurların, çalışanın kurumun ihtiyaçlarına nasıl katkıda bulunacağına dair gözden geçirilmesi
  3. Kuruluşun politikaları, çalışma kuralları ve çalışanlara sağlanan faydaların ayrıntılı bir sunumu

Oryantasyonun Amacı

Genelde firmalar oryantasyon programlarına birkaç hafta hatta daha fazla zaman harcamaktadırlar. Buradaki amaç, yeni çalışanların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır. Çalışanların bir kuruma girme konusunda endişeli oldukları bilinen bir gerçektir. Bu endişenin nedeni yeni işyerinde ne kadar iyi performans göstereceklerinden endişe ediyor olmalarıdır. Ayrıca kendini daha deneyimli çalışanlarla karşılaştırdıklarında yetersiz hissederler ve meslektaşlarıyla ne kadar iyi geçinecekleri konusunda endişeler yaşarlar. Etkili oryantasyon programları, yeni çalışanlara iş ortamı ve denetçiler hakkında bilgi vererek endişelerini azaltır, çalışma arkadaşlarına tanıtır ve soru sormaya teşvik ederek işe alışmalarını sağlar.

Çalışanların yeni bir işe ve çalışma ortamına uyum sağlama kolaylığı, genellikle işe getirdikleri beklentilerin bir işlevidir. Beklentiler gerçekçi ise, ayarlamalar nispeten basit olacaktır. Bununla birlikte, beklentiler gerçekçi değilse ya da mantıksızsa, ayarlama daha zor olacaktır. İkinci durumda, oryantasyon çalışanların beklentilerini değiştirmede etkili olabilir.

Yapılan önemli bir araştırma çalışmasında yeni çalışanlar hakkında şunlar tespit edilmiştir:

  • İşteki ilk günler endişeli ve rahatsız edici geçmektedir
  • Yeni çalışanların başlatılması meslektaşları tarafından yapılan uygulamalarla, yoğun kaygı sebebi olmaktadır
  • Anksiyete, eğitim sürecine müdahale etmektedir
  • Yeni işe alınan çalışanın yaşadığı endişe işlerini olumsuz etkilemektedir
  • Yeni çalışanlar süpervizörleriyle sorunları tartışmakta isteksizdir ve çalışan oryantasyonu bu tür problemleri en aza indirmeyi amaçlar

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın

Oryantasyon Programı

Bir firmanın oryantasyon programını tasarlamadan önce üç stratejik seçim yapılması gerekir.

Bu seçimi yapmadan önce elbette bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir ve bu seçimler şunlardır:

Resmi ya da Gayri resmi: Gayri resmi oryantasyonda yeni işe alımlar doğrudan işe alınır ve şirkete alışmaları beklenir. Buna karşılık, oryantasyon resmi de olabilir. Resmi oryantasyonda, yönetim, yeni çalışanlar şirkete katıldığında yürütülen bir programa sahiptir.Resmi ve gayri resmi yönlendirme arasındaki seçim tamamen yönetimin hedeflerine bağlı olmaktadır. Program ne kadar resmi olursa, yeni işe alımın bilinen bir standarda bağlanma olasılığı o kadar yüksektir. Ancak bireysel farklılıkları korumak için genellikle gayri resmi bir programlar tercih edilmektedir. Bunun yanında örgütsel sorunları çözmek, inovatif fikirler ve statükonun sağlıklı sorgulanması için, gayrı resmi olarak atanmış bir kişi tarafından uygulanabilir.

Bireysel veya Toplu: Yönetim tarafından yapılacak bir diğer seçenek, yeni işe alımların tek tek mi yoksa grup halinde mi başlatılması gerektiğidir. Bireysel yaklaşımın, ortak yönelime göre daha az homojen görünümler geliştirmesi muhtemeldir. Bireysel yönelimin bireysel farklılıkları ve bakış açılarını koruma olasılığı daha yüksektir. Her birini ayrı ayrı yönlendirmek pahalı ve zaman alan bir işlemdir. Ayrıca, yeni işe alımların diğer adaylarla endişeleri paylaşma fırsatını da ret etmektedir.

Seri veya Ayrık: Oryantasyon, deneyimli bir çalışanı işe aldığında seri hale gelir. Deneyimli çalışan, yeni işe alım için bir öğretmen ve model olarak rol oynar. Fakat yeni işe alınan kişilerin işe yarayacak ya da davranışlarını modelleyebilecek selefleri olmadığında, oryantasyon sakıncalı olur.Her seçeneğin tabi ki, kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Seri yönelim gelenekleri ve adetleri korurken bu stratejinin tutarlı bir şekilde kullanılması, firma içinde zamanla asgari bir değişiklik sağlamaktadır. Ancak, statükonun kendisinin korunması değişime direnç gösterebilir. Ayrıca, deneyimli çalışanın işine ve firmaya karşı sinirli ve ilgisiz olması durumunda, aynı görev için yeni işe alımlara devam etmesi muhtemeldir.

Resmi Oryantasyon

Resmi bir oryantasyon programı İK uzmanları ve denetçiler tarafından paylaşılır. İlki yani İK, örgütsel konular, çalışanlara sağlanan faydalar ve tanıtımlar gibi alanları kapsarken, denetçiler ise esas olarak iş görevlerini özetleyebilmektedirler.kobi vadisi

Yorumunuz