Yatırımcı Arıyorum

Otomotiv İnovasyonda Dev Adım

Otomotiv Sektöründe İnovasyon

Otomotiv sektörüne Avrupa ve Amerika’da büyük yatırımlar gerçekleştiriliyor otomotiv sektörü dijital çağın gereklerine göre yeniden yapılanmasını hızlı bir biçimde gerçekleştirirken Türkiye’de pazarda ve sektörde kendi payına değişen gelişmeleri hayata geçiriyor.

Otomotiv Sanayicileri Derneğinin basında yer alan açıklamalarına göre, 2017 yılı içinde %13 büyüme sağlamış, toplam ihracat ise bir önceki yıla göre %22 yükselmiş otomotiv sektörü.

Otomotiv sanayi kendi alt dalları ve yan sanayi kollarını iktisadi anlamda harekete geçiren bir sektör olduğu gibi metal, demir-çelik, plastik, petrol ve kimya sanayisinin de müşterisi konumda bulunuyor dolayısı ile otomotivde yaşanan ilerleme aynı anda ilgili sanayi kollarının da büyümesini ve ilerlemesini sağlamakta.

Dünyadaki en büyük yatırımlar genellikle otomotiv sanayisinde gerçekleşiyor, ülkemizde 1960 yılından itibaren ivme kazanan otomotiv sanayi, 1990 yılına gelindiğinde yabancı ortaklıkları bulunan, ihracatın merkezi olarak nitelenebilecek konuma ulaşmış.

Otomotiv Sanayide Ar-Ge Faaliyetleri

Sanayinin gelişmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına olanak sağlayan 5746 Sayılı yasa, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Küresel düzeyde gerçekleşen teknolojik gelişmeler ile otomotiv sektörü, dijitalleşme sürecini hızlandırmakta yeni çözümlerin uygulanması ile birlikte yapay zekâ ile çalışan, yakıt tüketimi ekonomik düzeye indirgenmiş yeni araçların trafikte olmasını amaçlıyor.

Elektrik ile çalışan araçların 2030 yılına gelindiğinde pazara %40 oranında hâkim olması bekleniyor. Dijital teknoloji sektörüne yapılan yatırımların 311 Milyar civarında olduğu belirtilirken otomotiv sektörünün teknoloji yatırımlarından en fazla yararlanacak sektör olduğuna da vurgu yapılıyor. Yeni otomobillerin yazılım ağırlıklı olacağı, veri toplama analiz ve yönetiminin yeni dönem AR-GE çalışmalarının temelini oluşturduğu, yaklaşık 50 yıldır devam eden Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin bugünkü koşulları hazırladığını belirten kaynaklar, otomotiv sektöründe Araştırma-Geliştirme çalışmalarına her yıl 235 Milyar yatırım yapıldığını duyuruyor.

Veri depolamanın kolaylaştırılması, uyumlaştırılması, kolay aktarılması gibi teknolojik faaliyetler çalışmaların önemli noktalarını oluşturuyor. Araştırmalar gösteriyor ki dijitalleşmeye yatırılan her 1 Lira, 3.8 Lira olarak geri dönüş sağlamış. ve yine araştırmaların sonuçları diyor ki küresel platformda dijital ekonomi Gayri Safi Milli Hasıladan çok daha fazla büyüyor.

Türkiye tüm yüksek yatırımlarına rağmen dijitalleşme de yine de yavaş kalıyor yorumunda bulunuyor sektörün uzmanları. Kurumlar dijitalleşme çalışmalarına daha fazla yoğunlaşmalı, sektör daha fazla yatırım almalı yaklaşımı, girişimciler açısından fırsat olarak değerlendirilebilir ki KOSGEB dijital yatırımlara, teknolojik yeni uygulamalar içeren projelere destek sağlıyor.

Otomotiv sektöründe yer alan Altmış’ tan fazla firmanın değerlendirildiği listede sektörün dijitalleşme notu 50 olarak açıklanmış. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmış dijital bir araçtan beklenen özellikler sürücünün araç kullanımı sırasındaki faaliyetlerinin kaydı, aracın kendi bakım planını raporlayabilmesi, verileri sunabilmesi, aracın acil yardım-acil destek bağlantısının online gerçekleşmesi şeklinde sıralanabilir.


YouTube video player


Dijitalleşme ve İnovasyon

Dijitalleşme ve inovasyonun en fazla ve en hızlı uygulandığı sektör otomotiv sektörü, Pazar büyüklüğü 3.5 Trilyon olarak açıklanırken 2017 senesi içinde dijital dönüşümün, pazara sağlayacağı katkının 1.5 Trilyon civarında olacağı telaffuz edilmişti basında yer alan haberlerde.

Veriler, 2020 yılına dek internet kullanan otomobillerin 150 Milyonu geçeceği öngörüsünde bulunuyor. İnternet tanımı da endüstride kullanıldığından bu yana değişti artık endüstriyel internet olarak ifade edilen bir işleyiş söz konusu.

Yeni teknolojiler aracın sadece üretim aşamasında gerçekleşen yeniliklerden oluşmakla kalmıyor son tüketiciye ulaşan aracın verimini artıran donanımlar ile endüstriyel internetin kullanıldığı en kullanışlı haline kavuşuyor. Teknolojilerin yoğun kullanımı her geçen gün yeni bir uygulamanın sektörde ve ürünlerinde yer alması tüm meslek gruplarının temsilcilerinin de niteliklerini değiştirerek beklentileri farklılaştırdı.

Kendi bakım kontrollerinin raporlamasını tutabilen akıllı bir aracın, kontrole gittiği araç bakım merkezinde bu raporları okuyabilecek nitelikte personel bulunması ihtiyacı doğuyor bir başka aşama ise mühendisler onların da bilgi birikimlerinden beklenen ihtiyaçlar çağın gereklerine göre değişim göstererek beklentileri yükseltti ve farklılaştırdı.

Otomotiv Piyasası

Otomotiv piyasasının uzmanları, dijitalleşme de gösterilecek performansın ülkemizi, bulunduğu coğrafyanın en büyük otomotiv üreticisi yapabileceği yorumunda bulunuyorlar. Ucuz iş gören maliyetleri için Uzak doğu özellikle Çin’e kayan üretim faaliyetinin dijitalleşme süreci sonunda yeniden Batı’ya dönmesi de dile getirilen beklentiler arasında bulunuyor.

Türkiye’nin orta gelir düzeyine sahip Çin’in, dijitalleşme de gösterdiği başarıyı örnek alması gerektiğinin altını çizen yorumcular Batı’ya gitmeye hazırlanan üretim kaybı tehdidini Çin’in, kendi yararına çevirerek dijitalleşmede rekabet gücünü ortaya koyduğuna vurgu yapıyorlar.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz