Yatırımcı Arıyorum

Otomotiv Sektöründe Yeni Strateji: İş Birliği

Otomotiv Sektöründe İş Birlikleri

Türkiye için uluslararası iş birliği çalışmaları çerçevesinde planlanan bir 2023 vizyonu söz konusu. Ülkemizde bu amaca yönelik faaliyetler ile şehirler, kurumlar, ekonomik faaliyetler, sektörler top yekûn yeniden yapılandırılıyor.

Yeniden yapılandırma çalışmalarının otomotiv sektörü için tasarlanan vizyona 2023 yılına kadar kavuşması gerekiyor. Yeni dönem için üzerinde durulacak iki alan önem kazanıyor, biri elektrikli araçlar diğeri ise çevreci araçlar.

Otomotiv sektörü ülkenin en önemli kalkınma kaynaklarından birini oluşturuyor, otomotiv yan sanayi aynı zamanda üretim yapabilme kapasitesi ile ayrı bir öneme sahip. Otomotiv yan sanayi sektörünün en temel eksiklerinden biri bilgi sayar destekli tasarım yapabilen uzman kimseler. Yan sanayi sektörünün en önemli eksikleri sıralamasında hemen ikici sırayı işletmeler arasındaki İŞ BİRLİĞİNİN yeterli olmaması geliyor, yan sanayi işletmelerinin birbirleri ile daha yakın iletişim halinde olmaları gerektiği ve ana sanayi ile bağlantılarının da kuvvetlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yan sanayinin bir başka zafiyeti yan sanayinin teknolojik uzmanlaşma düzeyinin düşük olması, profesyonel Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yetersizliği, sağlanan desteklerin ihtiyaca cevap verecek nitelikte olmaması. Marka İş Birliği ve Şirket Birleşmesi

Otomotiv Sektörünün Gelişiminde İş Birliğinin Önemi

Otomotiv sektörünün ve ilgili yan sanayi faaliyetlerinin ülke genelindeki durumuna bir göz gezdirip bulunduğu konum ve eksiklerini değerlendirdikten sonra, avantajlarına göz ata biliriz. Avrupa Birliği ile ortak yürütülen çalışmalar çerçevesinde bu sektörün geliştirilmesine yönelik özellikle teknolojik boyutu ile ilgili desteklerin yapılacak olması, yabancı yatırımcılar aracılığı ile ortaklıkların geliştirilebilmesi, bilgi ve deneyim fırsatları avantaj sayılabilecek içerikler sunuyor.

Sektörün geliştirilebilmesi için konunun uzmanları uzun bir liste hazırlamışlar ve ilk sıraya bilgi sayar destekli tasarım ve doğrulama çalışmalarını hemen ikinci sıraya da yan sanayi işletmeleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi çalışmalarını eklemişler. Liste yan sanayi işletmeleri ile ana sanayi işletme arasında da kalıcı ve iletişimi güçlendirilmiş bir bağın kurulması gerektiği tespiti ile devam ediyor.

Otomotiv sektörü, ülkemizde İnşaat ve lojistik gibi ekonomik kalkınmada başı çeken sektörlerden, gelişmesini teknolojik donanımlarının artırılması ile üst seviyede sürdürmesi hedefleniyor. 2014 yılında mercek altına alınan Türk otomotiv sektörünün geliştirilmesi ile ilgili üretilen çözümlerden biri stratejik dış ortaklar ile iş birliği olarak değerlendirilmiş.

Sektörün ihtiyaçlarından biri daha fazla teknoloji kullanımı (Elektrik, elektronik, Yazılım), teknolojiyi kullanabilecek düzeyde uzman iş gücü olarak belirtilirken iş geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek tekrarlanabilir, ölçülebilir standartların getirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

2015 verilerine göre, uluslararası arenada 350 civarında yan sanayi kuruluşu varlık gösterirken, piyasada 192 civarında yabancı sermaye faaliyet göstermektedir. Ülke genelinde istihdama sağladığı katkı azımsanamaz boyutlarda.

2023 yılı vizyonu hazırlık raporunda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de imal edilen yan sanayi ürünleri: Tüm motor parçaları, Fren sistemleri, Hidrolik aksamlar, Süspansiyon parçaları, Emniyet aksamları, Dövme parçaları, Aydınlatma, Cam, Koltuk.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye bulunduğu konumda komşu ülkeleri arasında en fazla gelişmiş otomotiv sanayi kuruluşuna sahip tek ülke olarak tanımlanmış, bu özelliği ile avantaj sahibi olduğu yatırım yapacak girişimciler açısından cazip şartların oluştuğu ifade edilmiş.

Otomotiv yan sanayinin gelişmesinin diğer sektörler üzerindeki etkisinden söz eden uzmanlar Tarım, Lojistik, İmalat, Turizm gibi daha pek çok sektörün yan sanayi ile gelişme kaydedeceğini, istidamı da artıracağını belirtiyorlar.

Rekabette güçlü olduğumuz alanlara yoğunlaşarak sektörlerin öne çıkarılması çabası içinde yakınılan konu firmalar arası İŞ BİRLİĞİNİN zayıf olması. 2023 yılına gelindiğinde 81 ilin tümünde gelişmişlik düzeyinin birbirlerine yaklaştırılması amacı güdülürken, her il için firmaların birbirleri ile daha yakın İŞ BİRLİĞİ ve İLETİŞİM içinde olmaları bekleniyor.

Otomotiv Yan Sektörlerinde Yapılan İşbirliği Çalışmaları

Ekonomiye ve istihdama katkısı büyük olan Otomotiv Yan Sanayi sektörü içinde faaliyet gösteren firmaların eksiklerini giderebilmeleri, piyasadaki konumlarını güçlendirebilmeleri, beklenen teknolojik gelişmeyi üst düzeyde ve daha ucuz maliyet ile gerçekleştirebilmeleri için ana sanayi ve birbirleri ile olan iletişimlerini güçlendirmeleri, ihtiyaç duydukları alanlarda İŞ BİRLİĞİ içinde olmaları hem firmaları hem ulusal ekonomiye olan katkılarını güçlendirecektir tespitinde bulunuluyor.

Yan sanayi sektörünün geçmişten bugüne gelişimine bakıldığında büyüme göstererek bugüne ulaşmış ve gelecek dönem içinde geleceği parlak bir sektör. Ülkemizin en başarılı sektörlerinden biri olan yan sanayi firmalarının geliştirilmesi, kalkındırılması, eksiklerinin giderilmesi, ihtiyaç duyduğu uzman personel ve teknolojik donanımın kazandırılması faaliyetlerine destek verilmekte ayrıca firmalara iş birliği içinde olmaları tavsiye edilmektedir.

Ülkemizde uygulanan mevcut İş Birliği anlayışı ile güçlenme politikalarının uygulanması tavsiyeleri doğrultusunda Kobi Vadisi olarak Firma İş Ortaklığı desteğimiz ile, tüm sektör firmalarına cevap verebilecek nitelikteki portföyümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıntılı bilgi için: Firma İş Ortaklığı


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz