Patent Nedir?

Patentin Tanımı

En bilinen tanımı ile patent; bir ürünü ya da bir buluşu ortaya atan kişinin, bu ürün ya da buluşun üzerindeki tüm haklarının güvence altına alınmasıdır. Patenti olan kişi, ürünün üretimi, satışı, çoğaltılması ve pazarlamasında kesin hak sahibi olup, bir başkası bu ürünün ya da benzerinin satışını yapamaz. Patent, güvence demektir.

Patent ve marka tescili sık sık birbiri ile karıştırılsa da, birbirinden farklı durumlardır. Türkiye’de patenti Türk Patent ve Marka Kurumu vermektedir.

Patent Almak İçin İzlenecek Yollar

Patent almak için izlenecek yollar ve uyulması gerekli prosedürler vardır:

 • Patent başvurusu öncesinde Türk Patent ve Marka Kurumu, eğer uluslar arası düzeyde bir başvuru olacaksa uluslar arası patent veri tabanlarından ön araştırma yapılması gerekir.
 • Başvuru dosyası hazırlanarak, teknik resimler, istemler, özet ve tarife başvuruya uygun şekle getirilir.
 • Eğer başvuru uluslar arası düzeyde ise başvuru dosyaları hazırlanır ve resmi ofis girişleri yapılır.
 • Patent tescil işlemi yapıldığında, patent belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi,
 • Resmi patent bülteninin izlenerek, yayınlanan benzer patentlerin bildirilerek süresi içinde itirazlarının yapılması,
 • Başvuru ilanı yapıldıktan sonraki sürede gelebilecek itiraz ve olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerine yapılacak karşı görüşlerin bildirilmesi,
 • Tescil veya başvuru halinde, patent ile ilgili devir, lisans, adres-unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ve intikal birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Patent başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılması.

Patent başvurusu mali, teknik ve bürokratik faaliyetlerden oluşur.

Patent Başvurusunun Yapılması ve Sonuçları

Patent için başvuru yapılacağı zaman ilk yapılması gereken, başvuru dilekçesinin doldurulması ve başvuru ücretinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenmesidir. Başvuru ücreti E-Devlet üzerinden yapılacaksa 40,00 TL. fiziki evrak ile yapılacak ise 80,00 TL.dir. E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda belli bir miktar ücret indirimi uygulanmaktadır. Ücret yatırıldıktan sonra dilekçeye ek olarak patent tarifnamesi ve ücret dekontu da eklenerek kuruma teslim edilir.

Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir. Başvuru sahibi, başvuru tarihinden sonraki 1 yıl içinde resmi araştırma ücretini ödeyerek araştırma talebi yapar. (ücretleri Türk Patent ve Marka Kurumu her yıl güncellemekte olduğundan Web sayfasından gerekli bilgilendirmeleri görebilirsiniz.)

Araştırma bittikten sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu, araştırma raporunu başvuru sahibine yollar.

1. İnceleme Talebi

Araştırma raporu olumlu ise veya olumsuz kısımlar düzeltilebilecek durumdaysa 1.inceleme talebi yapılarak ücreti ödenir. Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra Türk Patent ve Marka Kurumu 1. inceleme raporunu başvuru sahibine yollar. 1. inceleme raporu olumlu ise başvuru sahibi tescil belgesi düzenleme ücretini öder ve patentini alır.

2. İnceleme Talebi

2. inceleme talebi, 1. inceleme raporu olumsuz ise patent vekili tarafından teknik cevap verilerek Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderilmesiyle olur. Türk Patent ve Marka Kurumu 2. inceleme raporunu başvuru sahibine yollar. 2. inceleme raporu olumlu ise başvuran, tescil belgesini düzenleme ücretini ödeyerek tescil belgesini alır.

3. İnceleme Talebi

Patenti alabilmek için yapılacak son taleptir. 2. inceleme raporu da olumsuz gelirse yanıt verilerek Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru gönderilir. Bu rapor olumlu gelirse ücret ödenerek patent belgesi alınır. Ancak bu da olumsuz gelirse buluş sahibi patentini alamaz.

BİR BULUŞA PATENT VERİLMESİ İÇİN HANGİ ÖZELLİKLER GEREKİR?

 • Yenilik,
 • Buluş basamağı içermesi,
 • Sanayiye uygun olması,
 • Buluşun, patent tarifesinde tam ve açık şekilde açıklanması gerekir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: buluş nedir adlı makaleyi okumanızı tavsiye ederiz.

PATENT HAKKININ SONA ERME SEBEPLERİ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen patentin koruma süresi 20 yıldır. Bu süre sonunda patent koruma hakkı da sona eder.

20 yıl boyunca her yıl patent kurumunun tebliğ ettiği yıllık ücretin ödenmesi gerekmektedir. Yıllık ücret ödeme tarihi bitimine kadar ödemezse, patent hakkı sona erer.

Patent sahibi, patent hakkından vazgeçtiğini Türk Patent ve Marka Kurumuna yazılı olarak bildirdiğinde patent hakkı sona erer.

BİR ÜLKEDE ALINAN PATENT TÜM DÜNYADA GEÇERLİ MİDİR?

Patent, hukuki olarak hangi ülkede tescil edilmişse, o ülke sınırları içinde geçerlidir. Hangi ülkede patent almak isteniyorsa, o ülkenin prosedürleri uygulanarak patent başvurusu yapılmalıdır. Bu maliyetli bir iştir. Ancak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü olan WİPO üzerinden PCT ( Patent Cooperation Treaty )’ye başvuru yapıldığında, PCT’ye üye 152 ülkeye aynı anda başvuru yapılmış olur. Bu da önemli bir rahatlık sağlamaktadır.

PATENT VERİLEMEYECEK DURUMLAR

 • Keşifler, bilimsel teoriler ve matematik metotları,
 • Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
 • Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 • Bilginin derlemesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
 • İnsan ve hayvan vücuduna uygulanarak teşhis, tedavi usulleri ve cerrahi usuller,
 • Bitki ve hayvan türleri ya da önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi.


kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
Burada yer alan; blog, bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Patent Nedir?

okuma süresi: 3 dk
0