Yatırımcı Arıyorum

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar Araştırması Ne Demek?

Pazar araştırması, hedef kitlenizin tüketim alışkanlıklarını, zevk ve tercihlerini, fiyatlandırmanın hedef kitleniz üzerindeki etkisini ve rakiplerinizin konumunu detaylı şekilde incelediğiniz sürece denir. Pazar araştırması yapmanız önemlidir. Hedef kitlenizin ürün veya hizmetinize yaklaşımlarını sürekli olarak incelemeniz sürdürülebilirlik için önemlidir. Hedef kitlenizden elde ettiğiniz verilerle ürün veya hizmetiniz için fiyatlandırma politikanızı ve satış stratejilerinizi oluşturabilirsiniz. Pazar araştırmasıyla hedef kitlenizin ürün veya hizmetlerinizi neden almak istediklerini bilmeniz mümkündür.

Pazar araştırmaları sonucunda elde ettiğiniz veriler iki şekilde sınıflandırılır. Bu sınıflandırma birincil pazar araştırması ve ikincil pazar araştırması olarak ayrılır.

 • Birincil Pazar araştırması

Birincil pazar araştırması, yeni verileri toplamaya verilen isimdir. Bu şekilde verileri toplamak için kendiniz uğraşırsınız ve yorumlarsınız. Birincil pazar araştırmaları hedef kitlenizin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

 • İkincil Pazar Araştırması

İkincil pazar araştırması yeni veri bulmak için uğraşılmayan daha önce elde edilmiş verilerin kullanılmasına verilen isimdir. Bu sayede verileri toplamak için zaman kaybetmezsiniz ve daha önce elde edilmiş verilerle araştırmanızı yapabilirsiniz. Rakiplerinizin daha önce pazar araştırması yapmış olması olasıdır. Eğer rakipleriniz yaptıkları araştırmayı paylaşmışsa ikincil pazar araştırması için bu verileri yorumlayabilirsiniz.

Pazar Araştırması Türleri Nelerdir?

Pazar araştırmasının türleri vardır. Araştırmanın yapılacağı sektöre göre türleri değişse bile genel olarak iki tür pazar araştırmasından bahsetmek mümkündür. Pazar araştırması türleri şu şekildedir; kantitatif araştırmalar ve kalitatif araştırmalar.

 • Kantitatif Araştırmalar

Kantitatif araştırmalar, sayılabilen ve ölçülebilen verilerle yapılan araştırma şeklidir. Anket gibi soru sorma ve yanıtlama olarak yapılan araştırma şeklidir. Bu şekilde toplanan verilerle istatistiksel araştırmalar yapmak ve sonuçları yorumlamak mümkündür.

Kantitatif araştırma yöntemleri şu şekilde örneklendirilebilir; yüz yüze görüşmeler, telefonla görüşme, internetlegörüşme.

 • Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırmalar, küçük bir örneklem hacmiyle sonuçlar elde etmeye yardımcı olan araştırma şeklidir. Kantitatif araştırmalar yaparak büyük verileri yorumlamak ve büyük verileri toplamak aşamasında harcanacak olan zamandan tasarruf etmeniz mümkündür. Kalitatif araştırmayla hedef kitlenizin davranışlarını araştırabilirsiniz.

Kalitatif araştırma yöntemleri şu şekilde örneklendirilebilir; davranışların araştırılması, grup araştırmaları, mülakat şeklinde yapılan araştırmalar ve teknik olarak yapılan araştırmalar.

Pazar Araştırmasının Aşamaları Nelerdir?

Pazar araştırması yaparken uygulamanız gereken aşamalar vardır. Aşamalarına göre yapılan pazar araştırmaları daha etkili olacaktır. Pazar araştırmasının aşamaları şu şekildedir; hedef belirleme, toplanacak veriler için gerekli yöntemlerin seçilmesi, veri toplama, toplanan verilerin yorumlanması ve verilerin raporlanması.

 • Hedef Belirleme

Pazar araştırması yaparken ilk aşama hedef belirleme şeklindedir. Neden pazar araştırması yapmanız gerektiğini belirleyin. İşletmeler bir sorun üzerine pazar araştırması yapmak isteyebilir. Bu durumda işletmenin sorununun belirlenmesi gerekir. Hedef belirleyebilmek araştırmanın amaçlarını anlayabilmeniz için önemlidir.

 • Veri Toplama Yönteminin Seçilmesi

Pazar araştırmasının ikinci aşaması veri toplama yönteminin seçilmesidir. Bu aşamada işletmeler belirledik hedefler doğrultusunda pazar araştırması türlerinden birini seçmesi gerekir. Dikkat etmeniz gereken işletme hedeflerinin uygun olduğu türü doğru şekilde seçmenizdir.

 • Veri Toplama

Veri toplama aşaması gerekli yöntemlerle hedeflerinize uygun olan verilerin toplanmasıdır. İşletmeler için çok geniş bir veri toplamak hem zaman açısından hem maliyet açısından zordur. Bu nedenle toplanacak verinin miktarını önceden belirlemelisiniz. Gerekli olan verilerin toplanmasıyla zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

 • Verilerin Yorumlanması

Pazar araştırmasının veri toplama aşamasından sonra gelen aşaması verilerin yorumlanması aşamasıdır. Verilerin yorumlanması detaylı ve dikkatli olunması gereken bir süreçtir. Bu nedenle verilerin yorumlanması aşamasında alanında uzman olan bir kişiden yardım alınabilir.

Verilerin yorumlanmadan önce belirli bir sınıflandırma yapılması gerekir. Özellik açısından benzer olan verilerin sınıflandırılması ve ayrı şekilde analiz edilmesi gerekir. Sınıflandırılan veriler gerekli istatistiksel yaklaşımlarla yorumlanır.

 • Verilerin Raporlanması

Verilerin raporlanması pazar araştırmasının son aşamasıdır. Yorumlanan verilerin işletmedeki gerekli kişilere rapor halinde sunulmasını içerir. Verilerin raporlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken nokta sunum yapılacak kişinin verileri anlayabileceği şekilde sunumun hazırlanmasıdır.

Pazar araştırması aşamaları bu şekildedir. Araştırmada planlama ve verileri toplama çok önemlidir. İşletmenin hedeflerinin doğru şekilde belirlenmesi doğru şekilde veri toplamak ve yorumlamak çok önemlidir. Bu nedenle pazar araştırması aşamalarının her biri dikkatli ve planlı şekilde yerine getirilmelidir.

Pazar Araştırması Neden Önemlidir?

 • Pazar araştırması işletmelerin bulundukları pazarların piyasalarında sahip oldukları fırsatları ve piyasadaki problemleri görebilmelerine yardımcı olur.
 • Pazardaki payınızı, hedef kitlenizin özelliklerini tespit edebilmenize, pazardaki rekabeti görebilmenize, dağıtım yolları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
 • İşletmelerin satış bölgelerini belirlemelerine yardımcı olur.
 • İşletmelerin satışlarında yaşadıkları aksaklıkları ve problemleri tespit edebilmesine yardımcı olur.
 • Satış tahmini yapan işletmeler için bir öngörü olarak satış tahmini yapabilmelerine yardımcı olur.
 • Marka sadakati geliştirmek isteyen markalar için strateji oluşturmalarına yardımcı olur.
 • Hedef kitlenizin sahip olduğu özellikleri belirleyerek ileride oluşabilecek olan talep değişikliğini öngörmenize yardımcı olur.
 • Pazar araştırmasıyla işletmenizin performansını analiz etmeniz mümkündür.
 • Pazarlama aşamasında yaşadığınız sorunların tespit edilmesine yardımcı olur.

Pazar araştırması işletmelere sağladığı bu yararlar nedeniyle önemlidir. Pazar Araştırması ve Pazarlama Karması

Pazar Araştırması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pazar araştırması işletmeler için oldukça önemlidir. İşletmeler için bu kadar önemli olan bir araştırmayı yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler vardır.

 • Seçeceğiniz araştırma yöntemine dikkat etmeniz gerekir. İşletmelerin hedefleri doğrultusunda araştırma yöntemleri seçilir ve seçilen yöntemin aynı zamanda hedef kitleniz için uygun olması gerekir.
 • Hedeflerinizin yazılı şekilde olması hedeflerinizin önemini size hatırlatır. İşletmelerin hangi nedenlerle pazar araştırması yaptığını bilmesi önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir.
 • Rekabet ortamını dikkate almalısınız. Rakiplerinizin daha önce pazar araştırması yapıp yapmadığını araştırmalısınız. Bu sayede rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz.

Pazar Araştırması Yapılırken Cevaplanması Gereken Sorular Nelerdir?

Pazar araştırması yaparken soru sormanız ve sorduğunuz soruların cevaplarını bulmanız önemlidir. Cevaplanması gereken sorular işletme hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için önemlidir. Araştırmanızın hedeflerine ulaşabilmeniz için sorularınızı belirlemeniz ve cevaplamanız önemlidir.

 • Hedef kitleniz kim?
 • Hedef kitlenizin bulunduğu yer neresi?
 • Hedef kitlenizin bulunduğu pazardaki rakipleriniz kimler?
 • Pazar nasıl bölümlere ayrılmış?
 • Hedef kitlenizin davranış şekilleri nasıldır?
 • Hedef kitleniz hangi ürünleri, hangi kalitede talep etmektedir?
 • Hedef pazarınızın büyüklüğü nedir?
 • Hedef pazarınızın fiyatlandırması nasıldır?
 • Dağıtım kanalları nedir?
 • Hedef kitleniz ürün veya hizmeti tanıyor mu?
 • İşletmenizin marka imajı nasıl?
 • Hedef kitleniz sizin markanızı tanıyor mu?
 • Hedef pazarınızdaki müşteri segmentleri nelerdir?


kobi vadisi

Yorumunuz