Yatırımcı Arıyorum

Pazar Payı ve Halo Etkisi Nedir?

Şirketler ve işletmeler, müşteri ilişkilerini güçlendirmek, inovasyon, akıllı işe alım uygulamaları ve rakipler edinme yoluyla pazar payını artırmaktadır. Bir şirketin pazar payı hizmet ve ürünleri için toplam pazarın kontrol ettiği yüzde oranıdır.

Pazar Payını Anlamak

Pazar payı, bir şirketin genel pazarda sahip olduğu satışların yüzdesi veya birimlerin yüzdesi ölçülerek hesaplanır. Satış yüzdesi yöntemini kullanarak, bir şirketin yıllık satışlarında 1 milyon TL varsa ve sektöründeki yıllık toplam satış 100 Milyon TL ise, şirketin pazar payı yüzde 1’dir.

Birim yüzdesi yöntemi altında, yılda 5 milyon adet satılan bir sektörde, yıllık 50 bin adet satan bir şirketin de, yüzde 1’lik pazar payı bulunmaktadır. Daha yüksek pazar payı, şirketleri rekabetçi bir avantaja sokar. Yüksek pazar payına sahip şirketler, genellikle daha büyük sipariş hacimlerinin alım gücünü artırması nedeni ile, tedarikçilerinden daha iyi fiyatlar almaktadırlar.

Ayrıca artan pazar payı ve üretim birlikte ilerlerken, bir şirketin ölçek ekonomileri nedeniyle birim üretme maliyeti düşmektedir.

Pazar Payını Artırmak

İnovasyon, bir şirketin pazar payını artırabileceği bir yöntemdir. Bir firma, rakiplerinin henüz sunmadığı yeni bir teknolojiyi piyasaya sürdüğünde, bu teknolojiye sahip olmak isteyen tüketiciler, daha önce rakip firmanın ürününü almış olsalar bile, yeni ürünü satın alacaklardır.

Bu durum da hem şirketin pazar payını artırmakta hem de müşterilerin sadık müşteri hale gelmesine sebebiyet verecektir. Ayrıca daha önce ürün aldığı şirketin de pazar payını azaltacaktır.

Şirketler, müşteri ilişkilerini güçlendirerek ve yeni ve sıcak teklifler sunarken, mevcut müşterilerin başka ürünlere yönelmesini engelleyerek, mevcut pazar paylarını korumaktadır. Şirketler aynı basit taktiği kullanarak pazar paylarını artırabilir. Yeni üründen memnun olan müşteriler, arkadaşlarına ve akrabalarına üründen duydukları memnuniyetleri dile getirerek ve müşterileri her gün artarak, pazar payını kazanabilir ve şirketin giderlerinde artış olmadan gelirini artırmaktadır.

Pazar Payının Korunması

Sektörlerde, en yüksek pazar payına sahip şirketler, her zaman en yetenekli ve özverili çalışanlara sahiptir. En iyi çalışanları toplamak, ciro ve eğitim ile ilgili masrafları azaltır, şirketlerin temel yetkinliklerine odaklanmak için daha fazla kaynak ayırmalarını sağlar. Rakiplerinden daha yüksek maaş vermek ve sosyal hakları sunmak da en iyi çalışanları kendine çekmenin kanıtlanmış bir yoludur. Ancak günümüzde çalışanlar, esnek programlar ve esnek çalışma saatleri gibi maddi olmayan faydaları da aramaktadır.

Pazar payını koruyup artırmanın bir diğer yolu da rakip firma satın almaktır. Böylece yeni satın alınan firmanın mevcut müşteri tabanı değerlendirerek, kendisiyle rekabet içinde olan bir firmayı alt etmiş olacaktır.

Bir şirketi büyütmek için yapılması gereken şeylerden biri de şirket satın almaktır ki bu hem şirketin iç yapısını büyütürken hem de pazar payını artıracaktır.

Halo Etkisi Nedir, Nasıl Çalışır?

Halo Etkisi Nedir?

Bir üreticinin, diğer ürünlerle ilgili olumlu deneyimlerinden dolayı, tüketicinin bir ürün hattına yönelik lehtarlığı için kullanılan bir terimdir. Halo etkisi, marka gücü ve marka sadakati ile ilişkilidir ve marka değerine katkıda bulunur. Daha detaylı bilgi için: Halo Etkisi Nedir?

Şirketler, mevcut güçlü yönlerinden faydalanarak halo etkisini yaratırlar. Pazarlama çabalarının yüksek performanslı, başarılı ürün ve hizmetlere yoğunlaşmasıyla firmanın görünürlüğü artar, itibar ve marka değeri yükselir.

Tüketiciler, markalarla ilgili olumlu deneyimler yaşadıklarında marka lehine bir marka sadakati ön yargısı oluştururlar. Bu da şirketlerin, mevcut güçlü yönlerinden faydalanarak halo etkisi yaratmasına neden olur. Bu etkinin bir amacı da kendilerini sektörde lider konuma getirmektir.

Şirketin ürettiği bir ürün, tüketicinin kafasında olumlu bir etki yarattığında, tüketici ürünü satın aldığı şirketin, diğer ürünlerinin de olumlu olacağına dair bir önyargı içine girer. Bu da şirketin diğer ürün ve hizmetlerinin satın alınarak, şirketin pazar payının artmasına da neden olmaktadır.

Halo Etkisinin Kullanımı

Halo etkisini en iyi şekilde kullanan şirketlerin başında Apple gelmektedir. Teknoloji öncüsü ürünleri piyasaya sürerek oldukça geniş bir müşteri kitlesi oluşturmuş ve pazar payını artırmıştır.

Halo etkisi, insanlar, kuruluşlar, fikirler ve markalar dâhil olmak üzere çok çeşitli kategoriler için geçerlidir.

Özetle; Şirketler, hem marka sadakati hem de sadık müşteriler oluşturduğundan halo etkisinin peşinde koşarlar. Şirketler, sektörde lider konuma ulaşmak için halo etkisini kullanırlar.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz