Yatırımcı Arıyorum

Pazarlama Yöntemlerinde Yeni Trendler

Non Marketing – Pazarlama Yok

Marketing faaliyeti üretici firmanın ürününü tüketmeyen müşteriye daveti, ürününü tüketmesi için çağrısıdır tüm pazarlama faaliyetinin en basit en sade tanımı üreticinin ürününü ilk tüketiciye beğendirme çabasıdır.  Dijitalleşme, teknolojide yaşanan devrim en bilindik satış faaliyeti üzerinde ne gibi bir etki yapmıştır? Non Marketing neden doğmuştur? Geleneksel pazarlama yöntemi ile aralarında nasıl bir fark vardır?

Bu soruların cevaplarını ararken karşımıza çıkan ilk kriter günümüz tüketicisinin çok daha fazla bilinçli olduğu tespitiydi, ikinci tespit ise tüketicinin tercihlerindeki dönüşüm bilinçlenen potansiyel müşteri kitlesinin beklentilerindeki farklılaşma olarak gösteriliyordu.

Agresif ve doğrudan satış yeni tüketicinin uzak durduğu bir durumdur sonucu ortaya konularak bu gerçekten hareketle müşteriye yaklaşımda yeni stratejilerin geliştirilmesi kaçınılmaz olmuş Non Marketing yönteminin ilk prensipleri oluşmaya başlamış. Pazarlama yok diyen pazarlama faaliyetinin temeli tüketici ile sadakat bağının kurulması mantığına dayandırılmış.

Faaliyetleri iki ana hattan oluşuyor Eğitim ve Danışmanlık.

Non Marketing Nasıl İşler?

 • Hedefinde kısa süreli sıcak satış yok
 • Tüketici eğitimini ön plana almış
 • Tüketiciyi uzun süreli firmaya bağlama hedefi taşıyor
 • Teknoloji uyumu önemsenen en önemli alan
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde yer alınmasını destekliyor
 • Tüketim potansiyeli oluşturma çabasına odaklı

İçerik Pazarlama Yöntemi

Dijital dünya ile yaşamlarımızda yeni yöntemler ve terimler belirse de söz konusu alanların temeli ana mantığı uzun yıllar öncesine dayanan kaynaklardan doğup günümüze ulaşmakta. Satış kavramı ve faaliyeti reklam olgusundan ayrı düşünülemez aynı biçimde pazarlama kavramı ve faaliyeti satışın bir parçası olması nedeni ile reklam olgusu ile birlikte ele alınması gereken satışın en önemli fonksiyonudur.

İçerik pazarlama yönteminde tüketiciyi ürüne çekme hedefi çıkış noktasını oluşturmaktadır ki geleneksel yöntemlerde de aslında ana amaç budur. Ancak uygulama biçimi ve kullanılan araçlar günümüz olanaklarında farklılaşmış dolayısı ile tüketiciyi çekmek üzere oluşturulan stratejiler de bu temelde yeni bir formasyon kazanmıştır.

Reklamcılıktan Nefret Eden Reklamcı kitabının yazarı Howard Gossage ‘İnsanlar Reklamları Okumaz, İnsanlar İlgilerini Çeken Şeyleri Okur ve İlgi Çeken Şeyler Bazen Reklam Olur’ demektedir. Burada dikkat çekilen nokta tüketicinin ilgisini çekebilecek içeriktir. İçerik hakkında üzerinde önemle durulan vurgu yapılan nokta ise marka ya da ürün hakkında değil söz konusu içerik tüketiciyi hedef almaktadır.

Yeni trend pazarlama faaliyetinde öne çıkan tüketici ile bağ kurma olgusudur. İçerik Pazarlama yönteminde tüketicide duygu yaratmak, satış odaklı hareket etmemek, tüketicinin ilgisini çekmek ana çıkış noktalarını oluşturur. Tüketicinin ilgisi çekilmelidir ancak bir duygu yaratarak başarılmalıdır bu amaç ayrıca tüketici satışa giden süreçte, aktif rol almaya teşvik edilmeli kendin bir şeyler katabilmelidir.

Sadık müşteri potansiyeli ya da bir başka söylem ile sürekli müşteri potansiyeli içerik pazarlama yöntemi ile oluşturulabilmektedir. Dünyadaki en başarılı örneği ise Coca Cola firmasıdır. Günün koşullarına ve beklentilerine göre tüketiciyi yeni bir duygu etrafında kenetlemeyi başaran firma içerik pazarlama yöntemini kaç kuşaktır başarı ile uygulamaktadır.

Görsel İçerik Pazarlama Yöntemi

Dijitalleşme sürecinin bir sonucu olarak Televizyonlardan sonra gelen bilgisayar teknolojileri ve akıllı telefonlar yaygın internet kullanımı ve nihayet nesnelerin interneti dönemi toplumları görselliğin çok daha fazla önem kazandığı yaşam biçimlerine taşıdır.

Görselliğin Avantajları Nelerdir?

 • Görsellik tüketiciye en hızlı ulaşma biçimidir
 • Yazılı bir kaynak anlaşılamayabilir fakat görsel bir kaynak kolayca ifade edebilir anlatılmak istenen mesajı
 • Zaman kazandırır

360 DERECE PAZARLAMA YÖNTEMİ

Diğer söylemi ile Bütünleşik Pazarlama olarak ifade edilen faaliyet Bir en fazla satış-pazarlama çalışmasını içeriyor. Halkla ilişkiler, Reklam, Ölçme, Promosyonlar gibi bir dizi satış-pazarlama fonksiyonunun koordineli olarak birlikte uygulanması anlamını taşıyor.

Dijital çağ tüketicisinin kanıtlanmış özellikleri etrafında yeni pazarlama stratejileri şekilleniyor. Yeni tüketicinin özellikleri;

 • Zaman kaybına tahammülleri yok
 • İnterneti yoğun kullanıyor
 • Marka sadakati yok
 • Mevcut rekabet ortamı nedeni ile seçenekleri çok fazla

Hız isteyen, internet kullanımını tercih eden, kaliteli ürün seçeneği çok olan dolayısı ile sadık müşteri olmaya ihtiyaç duymayan tüketiciyi firmaların kendilerine çekmeleri, dikkatlerini çekmeleri, sadık müşteri olmaya yönlendirmeleri ve bağ kurmaları günün gereklerine göre çözüm üretmeyi gerekli kılıyor. 360 derece pazarlama çok yönlü amaca hizmet edebilecek çalışma yöntemlerinden sadece biri.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz