Yatırımcı Arıyorum

Pelet Üretimi İş Fikri

Pelet Üretmek

Pelet üretimine olan ilgi gerek küresel olarak çevre bilincinin artmasıyla, gerekse enerji kaynaklarının tükenmesinden dolayı alternatif bir enerji kaynağı olduğu için gün geçtikçe artmaktadır. Bu biyoyakıta olan ilginin artması ve bu talebin karşılanması için yeni pelet tesisleri kurulmakta hatta mevcut tesislerin daha yüksek kapasitelere ulaşması için genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Peki, pelet nedir, girişimciler açısından karlı bir iş midir ve bu işi yapmanın maliyeti nedir?

Çevre dostu ve karlı olarak tanımlanan bu işi size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım.

Pelet Nedir?

Pelet, odun artıklarının talaşa döndürülerek, neminin belirli düzeye çekilmesi ve yapılan özel presleme işlemiyle yani teknolojik olarak işlenmesi ile elde edilen yüksek kalorili yenilenebilir bir biyo yakıttır. Kısaca talaşın yüksek basınçla preslenmesi ile elde edilen küçük biyokütlelerdir. Sözlük anlamına bakıldığında pelet kelimesi yumak, misket, topak gibi anlamlara gelmekteyken görüntü itibari ile kaz veya tavşan yemine benzer silindirik bir yapıdadır.

Zirai ürünler, fındık, badem, ceviz kabukları, ekin sapları, ağaç kabukları, odun yongaları, atık kâğıt vb. gibi birçok odun atıklardan elde edilen pelet, geri dönüştürülmüş olması ve kalorisinin yüksek olmasıyla çevre dostudur. Ayrıca ayçiçeği, pancar küspesi, kiraz çekirdekleri, mısır kocaları, zeytin çekirdeği, soya fasulyesi gibi tarımsal madde atıkları ile yapılarak çeşitliliğini artırmak mümkündür. Form olarak bakıldığında genellikle 6-12 mm çapında ve 10-30 mm uzunluğunda olan pelet silindirik bir forma sahiptir. Pelet hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak için PELET NEDİR adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Pelet Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi pelet hem ormansal atıklardan hem de tarımsal atıklardan üretilebilir. Bu işin mantığına göz attığımızda ise atıkların bir nevi değirmenden geçirilerek talaş haline getirilmesi ve fırınlanarak nem oranının düşürülmesinden sonra yapılan presleme işlemidir. Presten çıkan ürünlere soğutma işlemi yapıldıktan sonra pakete hazır hale getirilmektedir. Nemin gerekli düzeye düşürülmesi ve preslenmesi sayesinde enerji verimini %300 artış sağlanan bu yakıt çevre, ülke, doğa ve kaynak dostu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üretim aşamalarını belirtmek gerekirse ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Depolama
 • Ayrıştırma
 • Öğütme
 • Fırınlama
 • Karıştırma
 • Ara Silo
 • Presleme
 • Soğutma
 • Eleme
 • Paketleme
 • Stoklama

Pelet Üretimi Neden Önemlidir?

Enerjinin insan yaşamındaki rolü tartışılmazdır ve enerji üretimi üretim, dönüşüm, çevre ve sürdürebilir bir gelişme kaydetmek için çok önemlidir. Küresel anlamda genellikle fosil enerji kaynakları tüketildiği göz önüne alındığında, bu enerjinin üretimi, tüketimi ve atılmasında gerçekleşen salınımların tehlikesi büyüktür. Bilindiği gibi en büyük küresel salınım sera gazıdır. Sera gazı salınımının küresel ısınmaya olan etkileri gibi bir sürü olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe artan bilinç ile birlikte daha da önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda peletin yakıt olarak kullanımının ve taşınmasının kolaylığı, sağlıklı ve güvenli olması bu yakıtı daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca pelet kullanımıyla ithal yakıt tüketiminin azalması, bölgesel ve dolayısıyla ülkesel kalkınmaya yardımcı olması nedeniyle yatırımlarda artış yaratabilir.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan pelet üretimi iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Pelet’in yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İthal yakıt tüketiminde azalma
 • Ekonomik fayda
 • Yatırım artışı
 • Yanma hızı iyileşmesi
 • Zararlı gaz salınımında azalma
 • Depolama esnasında tutuşma riskinde azalma
 • Taşıma ve depolamayı kolaylaştırma
 • Sağlıklı ve güvenli
 • Yenilebilir atıkların kullanımı
 • Sanayide baca filtre sistemi harcamalarında düşüş
 • Üretim maliyetlerinde düşüş
 • Ormanlarda kaçak kesimi önleme ve azaltma
 • Diğer yakıtlara göre %40-45 daha ucuzluk
 • Tamamen yanarak kalan küllerinden doğal gübre yapılabilme
 • Otomatik yakma sistemleri sayesinde hayatı kolaylaştırma

1kg pelet = 5kw enerji değerinde olduğu göz önüne alındığında 2 kg pelet 1 litre yakıta eş değer enerji üretir. Ve daha az kül bırakırken çıkan küllerden doğal gübre elde edilebilir.

Peletin Kullanım Alanları

Peletin kullanım alanları maliyetinden ve yüksek enerjisinden dolayı her geçen gün artmaktadır.

Bu kullanım alanları arasında; fabrikalar, mandıralar, fırınlar, çamaşırhaneler, çiftlikler, seralar, oteller, konutlar, kafe ve restoranlar, hamamlar, kamu kurum ve kuruluşları, ofisler, iş merkezleri ve katı yakıt kullanılabilecek tüm sanayi alanı olarak örneklendirebiliriz.

Bitkisel atıkların kullanım konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araştırma ve uygulama konusunda bir boşluk vardır fakat her geçen gün bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte tarımsal atıkların pelet olarak değerlendirilmesine daha fazla ilgi gösterilmektedir. O yüzden şu an için ormansal atıkların palet üretiminde daha revaçta olduğunu söylemek yanlış olmazken ilerideki günlerde tarımsal atık işleyen tesislerin sayısının da artacağını öngörmek gerekir.

Pelet Üretimi Maliyeti ve Karlılık

Pelet tesisi kurulumu maliyet açısından incelendiğinde maliyeti çok düşük bir işletme değildir. Tabi ki bu maliyetler açılacak olan tesisin büyüklüğü, makine parkurunun büyüklüğü ve kalitesi, kullanılacak ekipmanların temini, kolay bulunabilirliği ve kalitesine göre değişiklik gösterecektir. 700 m2 işletme ile 2500 m2 bir işletmenin maliyeti bir olmayacaktır. Elbette kaliteli ve kapasite olarak büyük makineler daha pahalı olacaklardır. Ancak kapasitesi yüksek ve kaliteli makinelerin ömrünün daha fazla olduğu ve yapılacak üretimin daha hızlı ve kaliteli olacağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca alınacak makinelerin tamir servisinin uzman kişiler tarından veriliyor olması ve yedek parçaların kolay temin edilebilirliği de oldukça önemlidir.

Pelet tesisi kurulum maliyetin de toplam maliyetin yaklaşık %50’sini makineler oluştururken diğer yarısı da ekipmanlar için yapılacak masraflar oluşturmaktadır. İşleme masraflarına bakıldığında; hammadde, enerji, iş gücü, bakım, tamir kalemlerinden oluşmaktadır. Genellikle paketleme kalıpları 1000-1500 saatten sonra değiştirilmesi gerekir. Bu maliyette özellikle göz önünde tutulması gereken bir durumdur. Maliyet çalışması yapılırken işin projelendirilmesi, alt yapı tesis ve inşaatı, makine parkuru ve diğer masraflar başlıkları altında değerlendirme yapılması ve yöresel değişiklileri göz önünde tutulması maliyet şaşmalarının önüne geçecektir.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Pelet üretim tesisi kurarken; gereken makine parkuru ve aletler, öğütücü, peletleme, soğuma, basınçlı hava tesisi, paketleme, depolama, yükleyici ve forklift şeklinde sıralanabilir. Personel olarak da üretim, yönetim, pazarlama departmanları ve üretim için vardiya bazında en az 3’er kişi ihtiyaç vardır. Pelet üretim maliyetinin %43 ham madde gereksinimleri, %35 kurutma için gereken ekipmanlar, %7 paletleme gereksinimleri, %6 personel giderleri, %3 depolama gereksinimleri, %2,5 diğer yan ekipmanlar, %2 öğütme, %1 kapital, %0,5 soğutma oluşturmaktadır.  Üretim maliyetlerinde de kurutma maliyeti çok yüksek olduğu için ham maddenin tesis dışında kurutularak temin edilmesi durumunda enerji tüketimi düşecek ve bu da dolayısıyla maliyeti düşürecektir. Pelete olan talebin gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından çok fazla olmasından dolayı, büyük alan stoklama maliyetine gerek yoktur ve ayrıca pazarlama ve satış masrafları daha düşük olacaktır.

Not: şayet bu alanda yeni bir iş kurmaya / yatırım yapmaya karar verdiyseniz, ülkemizde pelet üretim tesisi kurulumu aşamasında birçok uzman kişi ve firmadan destek alabilirsiniz. Konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yaparak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

Pelet Pazarı ile İlgili Gelecek Öngörüsü

Küresel olarak pelet yakıt olarak her geçen gün artışta olan bir trenddir ve 2024 yılına kadar 50 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle enerji kaynaklarının tükenmesi ve fiyatların dalgalanması ile alternatif enerji kaynaklarına olan yönelim gün geçtikçe artış göstermektedir. Başta ABD, Kuzey Avrupa, Danimarka, İsveç, Almanya İngiltere tarafından çok fazla talep gören bu yakıt, elektrik üretiminde sanayi ve konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fakat ihtiyaç olan talep tam olarak karşılanamamaktadır. Bu da pelet üretimi yapmak isteyen girişimciler için bir ihracat fırsatı doğururken, ithalat yakıt ihtiyacını düşürmesi ile de düşünülmesi gereken bir yatırım olarak gösterilebilir.

Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte alternatif çevre dostu enerji sektörüne daha fazla yönelim yaşanmaktadır. Yatırım yapmak isteyen girişimciler bu konu ile ilgili devletin yatırım desteklerini inceleyerek, ülkemizde çok fazla bilinir olmamasının ve erken başlamanın avantajlarından faydalanabilir, geleceğe dönük, sürdürülebilir ve karlı bir iş kurabilirler.

Not: ziyaretçilerimizden gelen talep üzerine incelemekte olduğunuz bu iş modeli, 12.04.2020 tarihinde yeniden revize edilerek yayınlanmıştır. Yazı içerisinde belirtilen fiyat vb. tüm terimler günümüz şartları ile uyumlu olmayabilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
65 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Hakan
Hakan
2 yıl önce

İyi günler hazır yerim var elime yüklü miktarda kuru Talaş geçiyor makina sistemi kurup Pelet olarak değerlendirmek istiyorum fikir verirseniz sevinirim

Serif baal
Serif baal
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Hakan

Adiyamana pellet tesisi kurmak istiyarum hammadde yerv var usta makinadan anlayan ortak ariyorum tlf ***

u.kortarla
u.kortarla
2 yıl önce

Uğur Kortarla Pelet üretimi için yatırım yapmak veya bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, benim Kobi vadisinde pelet üretimi için ortak arıyorum ilanımdaki, telefon numaramdan veya mesaj yazarak bana ulaşabilirler. İlanlarım: 1. Pelet üretimi için ortak arıyorum. ……………: 2. Kereste… Devamını oku »

Burak AKIN
Burak AKIN
3 yıl önce

Herkese Merhaba, Rusya Federasyonu St.Petersburg’da kurulu bir yatirim danismanligi sirketinin sahibiyim ***. Yilda 60.000 ton kapasiteli siyah pelet uretimi yapacak bir yatirimin danismanligini yapmaktayiz. Bu cercevede tum izinleri alinmis ve tamamen avrupa pazari odakli calisacak bu yatirim icin finansman arayisimiz… Devamını oku »

massimo_16
massimo_16
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Burak AKIN

Merhaba Burak bey
Ne kadar bir finansmandan bahsediyorsunuz mesela ?

Uğur
Uğur
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  massimo_16

Sayın massimo senede 60.000 ton üretim yapacak bir tesisin minimum finansman ihtiyacı 1.000.000 dolardır.
Tam finansman ihtiyacını Burak Akın bey paylaşır ise memnun olurumz

Onur çetin
Onur çetin
3 yıl önce

Bu makineleri tasarlıyorum (mühendisim). Türkiye’de yem makinesi ile ormansal ürünleri basmaya çalıştıkları için benzer hatalar, farklı fiyatlar çıkıyor. Her aksamı 1050 yapıp, etrafını st37 sac ile kapatan ustalarımız olduğu sürece bu fiyat farklılıkları olacak sanırım 🙂 Çift-tek cidarlı kurutucu da… Devamını oku »

Mustafa Sevim
Mustafa Sevim
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Onur çetin

Onur bey merhaba; Pelet üretimi ve pelet makinası üretimi tecrübelerinizden bahsetmişsiniz diğer yorumlarınızdan okuduğum kadarıyla. Bende bu tecrübelerinizden faydalanmak adına birkaç şey soracaktım. Öncelikle pelet işinin ticaretini yapmakla başladı bu araştırmalarım sonra üretiminide yapıp pazarlama kısmı oldu böyle bi süreçteyim.… Devamını oku »

İsimsiz yorumcu
İsimsiz yorumcu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Mustafa Sevim

mustafa bey burada yazılan tel. mail adresleri gözükmüyor. Youtube platformunda konusabiliriz. Yukarıdaki videoya tıklayın, youtube’ye geçin

Seyfettin ÖZGÜR
Seyfettin ÖZGÜR
3 yıl önce

* Aylık 45-50 ton üretim için 350 bin tl lik yatırım 2 eleman
* Yerli makinalardan uzak dur.

GÜRAY Salman
GÜRAY Salman
3 yıl önce

Böylesine tesisi Denizli’de kurmak istiyorum işin detayını bilen birisi bana yardımcı olabilir mi

Muhammet
Muhammet
3 yıl önce

Arkadaşlar en son yapacağınız iş olsun. Makina satanlar hepsi sahtekar. Satarken makina garanti şu kadar basıyor, kolay basıyor vs. Diye ballandiriyorlar sonra ise girip makinayı alıp tesisi kurunca telefonlara cevap vermiyorlar. En iddaalı firmalarda da aynı sorun var. Bir çok… Devamını oku »

tolga
tolga
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Muhammet

muhammet Bey iyi günler bi arkadaş vasıtasıyla bu işe gireceğiz sizinle iletişime geçebilirmiyiz sektörün artısı eksisini anlatabilirmisiniz

Uğur Kortarla
Uğur Kortarla
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Muhammet

Çok doğru bilgilendirme. Tebrik ederim

kamil
kamil
3 yıl önce

yaklaşık iki yıl bu işle uğraştım öyle sanıldığı kadar kolay değil her iş kolay değil tabi ama bu bambaşka hazırlandığınız malzemenin karışımını ayarlamak nem oranını tutturmak preslediğiniz malın özünü bilmek çok önemli her ağaç ailesinden gelen hammadde preslemek o kadar… Devamını oku »

EBUBEKİR DEMİR
EBUBEKİR DEMİR
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  kamil

Kâmil bey bende bu işi yapmak istiyorum sizinle görüşebilir miyiz. Tesadüf biriyle tanıştım yapalım felan dedi artışı eksisini bilmediğim için bir şey diyemedim yardımcı olursanız sevinirim ***

Serap
Serap
1 yıl önce
Yanıtlanan kişi  kamil

Kamil bey size pelet ile ilgili sormak istediğim şeyler var . Size nasıl ulaşabilirim?

umut
umut
3 yıl önce

küçük bir tesis kurmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

mehmet
mehmet
3 yıl önce

Pelet üretimi ve makinalar ve ekipman hakkında danışmanlık almak istiyorum. Bana ulaşabilirsiniz

İsimsiz yorumcu
İsimsiz yorumcu
4 yıl önce

ekipman konusunda firmamızdan destek alabilirsiniz. *** ***

özkan
özkan
4 yıl önce

pelet makinaları imalatı üretim danışmanlık ve satış konularında yardımcı olailirim isteyen arkadaşlara 12 yıllık tecrübe ile *** ***

Mehmet
Mehmet
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Numaranızı gonderebilirmisinz

Mustafa
Mustafa
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Bana bilgi verebilirmisiniz

Serdar tasdelen
Serdar tasdelen
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Mustafa

13 yıldır modern makinalarda 1 milyon t yakın üretim tecrübem var satış konusunda ve firma kurulum hakkında destek olabilirim. üretim yapmak isteyen bana ulaşabilir.

İsimsiz yorumcu
İsimsiz yorumcu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

bana ulaşır mısınız

Mevlut
Mevlut
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

Hocam merhaba bu konu hakkında bana ulaşabilir misiniz. ***

Tarık
Tarık
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

Bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz böyle bir işletme kurma düşüncem mevcut

Dursun
Dursun
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

irtibata geçebilir miyiz, bu konuda yatırım yapmak istiyorum.

Mehmetali
Mehmetali
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Dursun

Sağlık sebebiyle işi devretmek istiyorum (koa) riskim var kurulu işletmemin devrini yapmak istiyorum izmir kısık köydemail atar iseniz telefon ile irtibat kurarız

Rüzgar
Rüzgar
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Dursun

Dursun bey merhaba bizde pellet ve kurutma sistemleri yapmaktayız merdiven altı bir.firma degiliz a d z ye herşey detaylı bir şekilde yapıoruz ilgilenirseniz yardımcı olabiliriz

Cahit Paç
Cahit Paç
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

Merhaba Serdar bey, ismim Cahit ben Ankarada üretim yapmak istiyorum.Nasıl görüşebiliriz. tlf verirmisiniz,iyi günler diliyorum.

Pelmak Pelet
Pelmak Pelet
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Cahit Paç

Bu konuda Ankara’lı bir firma olarak destek sağlayabiliriz.

Ahmet
Ahmet
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Cahit Paç

Numaranızı alabilirmiyim

Ahmet
Ahmet
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

Numaranızı alabilirmiyim

mehmet dogan
mehmet dogan
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

sizinle gorusmek isterim.

Bayram gundogdu
Bayram gundogdu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  mehmet dogan

Iyi gunler
Cok dogru bir yaklasim sizi tebrik ediyorum
Saygilarimla

ADEM COŞKUN
ADEM COŞKUN
1 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Serdar tasdelen

SERDAR BEY kolay gelsin uzun zamandır bu iş dalında takip yapıyorum tej rübelş bir kişiden dinlemek isterim bu işi çünki çevremdeki firmalar bu işin artı ve eksilerini nasıl olduğu konuda kimse ser veriyo sır vermiyo tel *** nuraradan veya iletişim… Devamını oku »

Erdem ateş
Erdem ateş
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Iletisime geçebilir miyiz

Bayram
Bayram
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Benimle iletişime geçebilir misiniz

Özkan
Özkan
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

En küçük işletme için ne gerekir

Arzu
Arzu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Detaylı bilgi paylaşırsanız memnun olurum
Teşekkür ederim kolay gelsin

Tarık
Tarık
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

bilgi verebilirmisiniz

Rasim Duman
Rasim Duman
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Selamlar,ben bu işi yapmayı düşünüyor ve kararımı vermiş biri olarak sizden bilgi drsteği rica ediyorum.Rasim Duman tel:***

RIDVAN KARABAY
RIDVAN KARABAY
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

ÖZKAN BEY YORUMLAR KISMINDAKİ PELET İMALATI İLE BİLGİ VEREBİLECEK OLMANIZI BİLDİREN KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞMEK İSTERİM MÜSAYİT OLURSANIZ. TEŞEKKÜRLER
RIDVAN KARABAY. ***

Ali sevim
Ali sevim
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Bu işi yapmak istiyorum iletişim için beni atarsanız sevinirim ***

Mehmet Faruk MELİK
Mehmet Faruk MELİK
1 yıl önce
Yanıtlanan kişi  özkan

Urfada Pamuk Sapından yapmayı düşünüyorum ama devlet katkısı var mı nasıl yapılır bilmiyorum

u.kortarla
u.kortarla
4 yıl önce

50 000 liralık bir ekipman ile günlük 4.200 lira’lık bir getiri. Gerçekten pelet üretim işi yapılan bu hesaba göre, çok kâr,lı bir yatırım. Yine bu hesaba göre aylık kazanç 4.200×30= 126.000 liradır. Yani bir aylık kâr, yapılan tüm yatırımın 2,5… Devamını oku »

3m1h
3m1h
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  u.kortarla

üretim değil ama satış noktasında sıkıntı olabilir bence…lakin yinede araştırmakta fayda var…u.kortar teklifini değerlendirebiliriz 🙂

Sevda
Sevda
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  3m1h

Nerelisin bende ortalik kurmak isterim

İsimsiz yorumcu
İsimsiz yorumcu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Sevda

Eşimin koa hastalığı nedeni ile devir yapmak istiyorum ilgilenir iseniz arayabilirsiniz izmirden yazıyorum tesis kulu kısık köyde

Mehmet duru
Mehmet duru
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Telefon numaranızı yazarsanız görüşmek isterim

Rasim
Rasim
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Selamlar Saygılar,ben sizin Tesisiniz ile ilgileniyorum,yanlız kapasite,ekipman vs bilgilerini WattsApp üzerinden paylaşabilirmiyiz? Tel : ***

Mustafa
Mustafa
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Merhaba ben mühendisim ve yatırım yapmayı düşünüyorum. İzmir ‘deyim ben de. Cevap verirseniz kısa sürede sonuca gidebiliriz. İyi günler

Onur çetin
Onur çetin
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Mustafa Bey, Bende mühendisim. Bu makineleri tasarlıyorum. İzmir’deyim. Görüşmek isterseniz size yardımcı olabilirim. Çalıştığım firmada sizi ağırlayabilirim.

Aykut Alp
Aykut Alp
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Merhaba *** iletişime geçer misiniz

KADEM ERBAŞ
KADEM ERBAŞ
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Tesis halen satılık mı

Ertugrul
Ertugrul
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  İsimsiz yorumcu

Bir tesis kurmak ne kadar koskep ne kadarini karsilar

Şükrü zengin
Şükrü zengin
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Sevda

Küçük yada orta ölçekli pelet üretim tesisi kurmak için ne kadar bütçe gereklidir. Ayrılsa ne tür teşvik destekleri vardır, nasıl yararlanabilirim

Uğur Kortarla
Uğur Kortarla
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  3m1h

Hala bu kadar kârlı bir iş için 50 bin lira bulamadınızmı.?

Uğur Kortarla
Uğur Kortarla
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  3m1h

Değerlendirmeniz için daha ne kadar beklemem gerekiyor. Burada sizin kaybedeceğini hiçbir risk yok. 50 bin liralık yatırımı ben üstleniyor. Hemde bahsettiğiniz kâr’ın yüzde 25 i karşılığında. Geri kalan kazanç tamamen sizin olacak. Anlaştıkmı

Burhan
Burhan
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Uğur Kortarla

Ben ilgileniyorum maddi gücüm yok

İlhan güneş
İlhan güneş
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  u.kortarla

İşi yapan varmı acaba bilgi verecek ben de araştırıyorum baya zamandır

Fatih
Fatih
4 yıl önce
Yanıtlanan kişi  u.kortarla

Evet haklısın hesaplama hatası var. Burada rakamlar yanlış verilmiş. Saatte 1.200 kg (1.2 ton)üretim yapan makinenin fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 200-250 bin TL civarında olmalı (yada daha fazla). Diğer taraftan bu üretimde 4.000 – 8.0000 TL’ye kurutma makinesi ancak saatte 100-200… Devamını oku »

Abdullah
Abdullah
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Fatih

Aynen öyle biz bu yüzden çok problem yaşıyoruz hayal değil doğru olanı yapmak lazım bu iş gerçekten ciddi ve detaylı bir iş makineyi makine mühendisi yapar arkadaşlar?

Bayram gundogdu
Bayram gundogdu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  u.kortarla

Iyi gunler
Cok dogru bir yaklasim sizi tebrik ediyorum
Saygilarimla
bayilik veren firmalar
iş planları
Yatırımcı Bul
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
Uyarı: bu sayfada bulunan; bilgiler, içerikler veya yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz