Yatırımcı Arıyorum

Pelet Üretimi İş Fikri

Pelet Üretmek

Pelet üretimine olan ilgi gerek küresel olarak çevre bilincinin artmasıyla, gerekse enerji kaynaklarının tükenmesinden dolayı alternatif bir enerji kaynağı olduğu için gün geçtikçe artmaktadır. Bu biyoyakıta olan ilginin artması ve bu talebin karşılanması için yeni pelet tesisleri kurulmakta hatta mevcut tesislerin daha yüksek kapasitelere ulaşması için genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Peki, pelet nedir, girişimciler açısından karlı bir iş midir ve bu işi yapmanın maliyeti nedir?

Çevre dostu ve karlı olarak tanımlanan bu işi size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım.

Pelet Nedir?

Pelet, odun artıklarının talaşa döndürülerek, neminin belirli düzeye çekilmesi ve yapılan özel presleme işlemiyle yani teknolojik olarak işlenmesi ile elde edilen yüksek kalorili yenilenebilir bir biyo yakıttır. Kısaca talaşın yüksek basınçla preslenmesi ile elde edilen küçük biyokütlelerdir. Sözlük anlamına bakıldığında pelet kelimesi yumak, misket, topak gibi anlamlara gelmekteyken görüntü itibari ile kaz veya tavşan yemine benzer silindirik bir yapıdadır.

Zirai ürünler, fındık, badem, ceviz kabukları, ekin sapları, ağaç kabukları, odun yongaları, atık kâğıt vb. gibi birçok odun atıklardan elde edilen pelet, geri dönüştürülmüş olması ve kalorisinin yüksek olmasıyla çevre dostudur. Ayrıca ayçiçeği, pancar küspesi, kiraz çekirdekleri, mısır kocaları, zeytin çekirdeği, soya fasulyesi gibi tarımsal madde atıkları ile yapılarak çeşitliliğini artırmak mümkündür. Form olarak bakıldığında genellikle 6-12 mm çapında ve 10-30 mm uzunluğunda olan pelet silindirik bir forma sahiptir. Pelet hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak için PELET NEDİR adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Pelet Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi pelet hem ormansal atıklardan hem de tarımsal atıklardan üretilebilir. Bu işin mantığına göz attığımızda ise atıkların bir nevi değirmenden geçirilerek talaş haline getirilmesi ve fırınlanarak nem oranının düşürülmesinden sonra yapılan presleme işlemidir. Presten çıkan ürünlere soğutma işlemi yapıldıktan sonra pakete hazır hale getirilmektedir. Nemin gerekli düzeye düşürülmesi ve preslenmesi sayesinde enerji verimini %300 artış sağlanan bu yakıt çevre, ülke, doğa ve kaynak dostu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üretim aşamalarını belirtmek gerekirse ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Depolama
 • Ayrıştırma
 • Öğütme
 • Fırınlama
 • Karıştırma
 • Ara Silo
 • Presleme
 • Soğutma
 • Eleme
 • Paketleme
 • Stoklama

Pelet Üretimi Neden Önemlidir?

Enerjinin insan yaşamındaki rolü tartışılmazdır ve enerji üretimi üretim, dönüşüm, çevre ve sürdürebilir bir gelişme kaydetmek için çok önemlidir. Küresel anlamda genellikle fosil enerji kaynakları tüketildiği göz önüne alındığında, bu enerjinin üretimi, tüketimi ve atılmasında gerçekleşen salınımların tehlikesi büyüktür. Bilindiği gibi en büyük küresel salınım sera gazıdır. Sera gazı salınımının küresel ısınmaya olan etkileri gibi bir sürü olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe artan bilinç ile birlikte daha da önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda peletin yakıt olarak kullanımının ve taşınmasının kolaylığı, sağlıklı ve güvenli olması bu yakıtı daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca pelet kullanımıyla ithal yakıt tüketiminin azalması, bölgesel ve dolayısıyla ülkesel kalkınmaya yardımcı olması nedeniyle yatırımlarda artış yaratabilir.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan pelet üretimi iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Pelet’in yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İthal yakıt tüketiminde azalma
 • Ekonomik fayda
 • Yatırım artışı
 • Yanma hızı iyileşmesi
 • Zararlı gaz salınımında azalma
 • Depolama esnasında tutuşma riskinde azalma
 • Taşıma ve depolamayı kolaylaştırma
 • Sağlıklı ve güvenli
 • Yenilebilir atıkların kullanımı
 • Sanayide baca filtre sistemi harcamalarında düşüş
 • Üretim maliyetlerinde düşüş
 • Ormanlarda kaçak kesimi önleme ve azaltma
 • Diğer yakıtlara göre %40-45 daha ucuzluk
 • Tamamen yanarak kalan küllerinden doğal gübre yapılabilme
 • Otomatik yakma sistemleri sayesinde hayatı kolaylaştırma

1kg pelet = 5kw enerji değerinde olduğu göz önüne alındığında 2 kg pelet 1 litre yakıta eş değer enerji üretir. Ve daha az kül bırakırken çıkan küllerden doğal gübre elde edilebilir.

Peletin Kullanım Alanları

Peletin kullanım alanları maliyetinden ve yüksek enerjisinden dolayı her geçen gün artmaktadır.

Bu kullanım alanları arasında; fabrikalar, mandıralar, fırınlar, çamaşırhaneler, çiftlikler, seralar, oteller, konutlar, kafe ve restoranlar, hamamlar, kamu kurum ve kuruluşları, ofisler, iş merkezleri ve katı yakıt kullanılabilecek tüm sanayi alanı olarak örneklendirebiliriz.

Bitkisel atıkların kullanım konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araştırma ve uygulama konusunda bir boşluk vardır fakat her geçen gün bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte tarımsal atıkların pelet olarak değerlendirilmesine daha fazla ilgi gösterilmektedir. O yüzden şu an için ormansal atıkların palet üretiminde daha revaçta olduğunu söylemek yanlış olmazken ilerideki günlerde tarımsal atık işleyen tesislerin sayısının da artacağını öngörmek gerekir.

Pelet Üretimi Maliyeti ve Karlılık

Pelet tesisi kurulumu maliyet açısından incelendiğinde maliyeti çok düşük bir işletme değildir. Tabi ki bu maliyetler açılacak olan tesisin büyüklüğü, makine parkurunun büyüklüğü ve kalitesi, kullanılacak ekipmanların temini, kolay bulunabilirliği ve kalitesine göre değişiklik gösterecektir. 700 m2 işletme ile 2500 m2 bir işletmenin maliyeti bir olmayacaktır. Elbette kaliteli ve kapasite olarak büyük makineler daha pahalı olacaklardır. Ancak kapasitesi yüksek ve kaliteli makinelerin ömrünün daha fazla olduğu ve yapılacak üretimin daha hızlı ve kaliteli olacağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca alınacak makinelerin tamir servisinin uzman kişiler tarından veriliyor olması ve yedek parçaların kolay temin edilebilirliği de oldukça önemlidir.

Pelet tesisi kurulum maliyetin de toplam maliyetin yaklaşık %50’sini makineler oluştururken diğer yarısı da ekipmanlar için yapılacak masraflar oluşturmaktadır. İşleme masraflarına bakıldığında; hammadde, enerji, iş gücü, bakım, tamir kalemlerinden oluşmaktadır. Genellikle paketleme kalıpları 1000-1500 saatten sonra değiştirilmesi gerekir. Bu maliyette özellikle göz önünde tutulması gereken bir durumdur. Maliyet çalışması yapılırken işin projelendirilmesi, alt yapı tesis ve inşaatı, makine parkuru ve diğer masraflar başlıkları altında değerlendirme yapılması ve yöresel değişiklileri göz önünde tutulması maliyet şaşmalarının önüne geçecektir.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Pelet üretim tesisi kurarken; gereken makine parkuru ve aletler, öğütücü, peletleme, soğuma, basınçlı hava tesisi, paketleme, depolama, yükleyici ve forklift şeklinde sıralanabilir. Personel olarak da üretim, yönetim, pazarlama departmanları ve üretim için vardiya bazında en az 3’er kişi ihtiyaç vardır. Pelet üretim maliyetinin %43 ham madde gereksinimleri, %35 kurutma için gereken ekipmanlar, %7 paletleme gereksinimleri, %6 personel giderleri, %3 depolama gereksinimleri, %2,5 diğer yan ekipmanlar, %2 öğütme, %1 kapital, %0,5 soğutma oluşturmaktadır.  Üretim maliyetlerinde de kurutma maliyeti çok yüksek olduğu için ham maddenin tesis dışında kurutularak temin edilmesi durumunda enerji tüketimi düşecek ve bu da dolayısıyla maliyeti düşürecektir. Pelete olan talebin gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından çok fazla olmasından dolayı, büyük alan stoklama maliyetine gerek yoktur ve ayrıca pazarlama ve satış masrafları daha düşük olacaktır.

Not: şayet bu alanda yeni bir iş kurmaya / yatırım yapmaya karar verdiyseniz, ülkemizde pelet üretim tesisi kurulumu aşamasında birçok uzman kişi ve firmadan destek alabilirsiniz. Konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yaparak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

Pelet Pazarı ile İlgili Gelecek Öngörüsü

Küresel olarak pelet yakıt olarak her geçen gün artışta olan bir trenddir ve 2024 yılına kadar 50 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle enerji kaynaklarının tükenmesi ve fiyatların dalgalanması ile alternatif enerji kaynaklarına olan yönelim gün geçtikçe artış göstermektedir. Başta ABD, Kuzey Avrupa, Danimarka, İsveç, Almanya İngiltere tarafından çok fazla talep gören bu yakıt, elektrik üretiminde sanayi ve konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fakat ihtiyaç olan talep tam olarak karşılanamamaktadır. Bu da pelet üretimi yapmak isteyen girişimciler için bir ihracat fırsatı doğururken, ithalat yakıt ihtiyacını düşürmesi ile de düşünülmesi gereken bir yatırım olarak gösterilebilir.

Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte alternatif çevre dostu enerji sektörüne daha fazla yönelim yaşanmaktadır. Yatırım yapmak isteyen girişimciler bu konu ile ilgili devletin yatırım desteklerini inceleyerek, ülkemizde çok fazla bilinir olmamasının ve erken başlamanın avantajlarından faydalanabilir, geleceğe dönük, sürdürülebilir ve karlı bir iş kurabilirler.

Not: ziyaretçilerimizden gelen talep üzerine incelemekte olduğunuz bu iş modeli, 12.04.2020 tarihinde yeniden revize edilerek yayınlanmıştır. Yazı içerisinde belirtilen fiyat vb. tüm terimler günümüz şartları ile uyumlu olmayabilir.


yatırım ilanları

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
65 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Hakan
Hakan
2 yıl önce

İyi günler hazır yerim var elime yüklü miktarda kuru Talaş geçiyor makina sistemi kurup Pelet olarak değerlendirmek istiyorum fikir verirseniz sevinirim

Serif baal
Serif baal
2 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Hakan

Adiyamana pellet tesisi kurmak istiyarum hammadde yerv var usta makinadan anlayan ortak ariyorum tlf ***

u.kortarla
u.kortarla
3 yıl önce

Uğur Kortarla Pelet üretimi için yatırım yapmak veya bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, benim Kobi vadisinde pelet üretimi için ortak arıyorum ilanımdaki, telefon numaramdan veya mesaj yazarak bana ulaşabilirler. İlanlarım: 1. Pelet üretimi için ortak arıyorum. ……………: 2. Kereste… Devamını oku »

Burak AKIN
Burak AKIN
3 yıl önce

Herkese Merhaba, Rusya Federasyonu St.Petersburg’da kurulu bir yatirim danismanligi sirketinin sahibiyim ***. Yilda 60.000 ton kapasiteli siyah pelet uretimi yapacak bir yatirimin danismanligini yapmaktayiz. Bu cercevede tum izinleri alinmis ve tamamen avrupa pazari odakli calisacak bu yatirim icin finansman arayisimiz… Devamını oku »

massimo_16
massimo_16
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Burak AKIN

Merhaba Burak bey
Ne kadar bir finansmandan bahsediyorsunuz mesela ?

Uğur
Uğur
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  massimo_16

Sayın massimo senede 60.000 ton üretim yapacak bir tesisin minimum finansman ihtiyacı 1.000.000 dolardır.
Tam finansman ihtiyacını Burak Akın bey paylaşır ise memnun olurumz

Onur çetin
Onur çetin
3 yıl önce

Bu makineleri tasarlıyorum (mühendisim). Türkiye’de yem makinesi ile ormansal ürünleri basmaya çalıştıkları için benzer hatalar, farklı fiyatlar çıkıyor. Her aksamı 1050 yapıp, etrafını st37 sac ile kapatan ustalarımız olduğu sürece bu fiyat farklılıkları olacak sanırım 🙂 Çift-tek cidarlı kurutucu da… Devamını oku »

Mustafa Sevim
Mustafa Sevim
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Onur çetin

Onur bey merhaba; Pelet üretimi ve pelet makinası üretimi tecrübelerinizden bahsetmişsiniz diğer yorumlarınızdan okuduğum kadarıyla. Bende bu tecrübelerinizden faydalanmak adına birkaç şey soracaktım. Öncelikle pelet işinin ticaretini yapmakla başladı bu araştırmalarım sonra üretiminide yapıp pazarlama kısmı oldu böyle bi süreçteyim.… Devamını oku »

İsimsiz yorumcu
İsimsiz yorumcu
3 yıl önce
Yanıtlanan kişi  Mustafa Sevim

mustafa bey burada yazılan tel. mail adresleri gözükmüyor. Youtube platformunda konusabiliriz. Yukarıdaki videoya tıklayın, youtube’ye geçin

Seyfettin ÖZGÜR
Seyfettin ÖZGÜR
3 yıl önce

* Aylık 45-50 ton üretim için 350 bin tl lik yatırım 2 eleman
* Yerli makinalardan uzak dur.