Yatırımcı Arıyorum

Pelet Üretimi İş Fikri

Pelet Üretmek

Pelet üretimine olan ilgi gerek küresel olarak çevre bilincinin artmasıyla, gerekse enerji kaynaklarının tükenmesinden dolayı alternatif bir enerji kaynağı olduğu için gün geçtikçe artmaktadır. Bu biyoyakıta olan ilginin artması ve bu talebin karşılanması için yeni pelet tesisleri kurulmakta hatta mevcut tesislerin daha yüksek kapasitelere ulaşması için genişletme çalışmaları yapılmaktadır. Peki, pelet nedir, girişimciler açısından karlı bir iş midir ve bu işi yapmanın maliyeti nedir?

Çevre dostu ve karlı olarak tanımlanan bu işi size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışalım.

Pelet Nedir?

Pelet, odun artıklarının talaşa döndürülerek, neminin belirli düzeye çekilmesi ve yapılan özel presleme işlemiyle yani teknolojik olarak işlenmesi ile elde edilen yüksek kalorili yenilenebilir bir biyo yakıttır. Kısaca talaşın yüksek basınçla preslenmesi ile elde edilen küçük biyokütlelerdir. Sözlük anlamına bakıldığında pelet kelimesi yumak, misket, topak gibi anlamlara gelmekteyken görüntü itibari ile kaz veya tavşan yemine benzer silindirik bir yapıdadır.

Zirai ürünler, fındık, badem, ceviz kabukları, ekin sapları, ağaç kabukları, odun yongaları, atık kâğıt vb. gibi birçok odun atıklardan elde edilen pelet, geri dönüştürülmüş olması ve kalorisinin yüksek olmasıyla çevre dostudur. Ayrıca ayçiçeği, pancar küspesi, kiraz çekirdekleri, mısır kocaları, zeytin çekirdeği, soya fasulyesi gibi tarımsal madde atıkları ile yapılarak çeşitliliğini artırmak mümkündür. Form olarak bakıldığında genellikle 6-12 mm çapında ve 10-30 mm uzunluğunda olan pelet silindirik bir forma sahiptir. Pelet hakkında daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak için PELET NEDİR adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Pelet Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirttiğimiz gibi pelet hem ormansal atıklardan hem de tarımsal atıklardan üretilebilir. Bu işin mantığına göz attığımızda ise atıkların bir nevi değirmenden geçirilerek talaş haline getirilmesi ve fırınlanarak nem oranının düşürülmesinden sonra yapılan presleme işlemidir. Presten çıkan ürünlere soğutma işlemi yapıldıktan sonra pakete hazır hale getirilmektedir. Nemin gerekli düzeye düşürülmesi ve preslenmesi sayesinde enerji verimini %300 artış sağlanan bu yakıt çevre, ülke, doğa ve kaynak dostu bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Üretim aşamalarını belirtmek gerekirse ana başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Depolama
 • Ayrıştırma
 • Öğütme
 • Fırınlama
 • Karıştırma
 • Ara Silo
 • Presleme
 • Soğutma
 • Eleme
 • Paketleme
 • Stoklama

Pelet Üretimi Neden Önemlidir?

Enerjinin insan yaşamındaki rolü tartışılmazdır ve enerji üretimi üretim, dönüşüm, çevre ve sürdürebilir bir gelişme kaydetmek için çok önemlidir. Küresel anlamda genellikle fosil enerji kaynakları tüketildiği göz önüne alındığında, bu enerjinin üretimi, tüketimi ve atılmasında gerçekleşen salınımların tehlikesi büyüktür. Bilindiği gibi en büyük küresel salınım sera gazıdır. Sera gazı salınımının küresel ısınmaya olan etkileri gibi bir sürü olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe artan bilinç ile birlikte daha da önem kazanmaktadır.

Aynı zamanda peletin yakıt olarak kullanımının ve taşınmasının kolaylığı, sağlıklı ve güvenli olması bu yakıtı daha verimli hale getirmektedir. Ayrıca pelet kullanımıyla ithal yakıt tüketiminin azalması, bölgesel ve dolayısıyla ülkesel kalkınmaya yardımcı olması nedeniyle yatırımlarda artış yaratabilir.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan pelet üretimi iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Pelet’in yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İthal yakıt tüketiminde azalma
 • Ekonomik fayda
 • Yatırım artışı
 • Yanma hızı iyileşmesi
 • Zararlı gaz salınımında azalma
 • Depolama esnasında tutuşma riskinde azalma
 • Taşıma ve depolamayı kolaylaştırma
 • Sağlıklı ve güvenli
 • Yenilebilir atıkların kullanımı
 • Sanayide baca filtre sistemi harcamalarında düşüş
 • Üretim maliyetlerinde düşüş
 • Ormanlarda kaçak kesimi önleme ve azaltma
 • Diğer yakıtlara göre %40-45 daha ucuzluk
 • Tamamen yanarak kalan küllerinden doğal gübre yapılabilme
 • Otomatik yakma sistemleri sayesinde hayatı kolaylaştırma

1kg pelet = 5kw enerji değerinde olduğu göz önüne alındığında 2 kg pelet 1 litre yakıta eş değer enerji üretir. Ve daha az kül bırakırken çıkan küllerden doğal gübre elde edilebilir.

Peletin Kullanım Alanları

Peletin kullanım alanları maliyetinden ve yüksek enerjisinden dolayı her geçen gün artmaktadır.

Bu kullanım alanları arasında; fabrikalar, mandıralar, fırınlar, çamaşırhaneler, çiftlikler, seralar, oteller, konutlar, kafe ve restoranlar, hamamlar, kamu kurum ve kuruluşları, ofisler, iş merkezleri ve katı yakıt kullanılabilecek tüm sanayi alanı olarak örneklendirebiliriz.

Bitkisel atıkların kullanım konusunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de araştırma ve uygulama konusunda bir boşluk vardır fakat her geçen gün bilinç düzeyinin artmasıyla birlikte tarımsal atıkların pelet olarak değerlendirilmesine daha fazla ilgi gösterilmektedir. O yüzden şu an için ormansal atıkların palet üretiminde daha revaçta olduğunu söylemek yanlış olmazken ilerideki günlerde tarımsal atık işleyen tesislerin sayısının da artacağını öngörmek gerekir.

Pelet Üretimi Maliyeti ve Karlılık

Pelet tesisi kurulumu maliyet açısından incelendiğinde maliyeti çok düşük bir işletme değildir. Tabi ki bu maliyetler açılacak olan tesisin büyüklüğü, makine parkurunun büyüklüğü ve kalitesi, kullanılacak ekipmanların temini, kolay bulunabilirliği ve kalitesine göre değişiklik gösterecektir. 700 m2 işletme ile 2500 m2 bir işletmenin maliyeti bir olmayacaktır.

Elbette kaliteli ve kapasite olarak büyük makineler daha pahalı olacaklardır. Ancak kapasitesi yüksek ve kaliteli makinelerin ömrünün daha fazla olduğu ve yapılacak üretimin daha hızlı ve kaliteli olacağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca alınacak makinelerin tamir servisinin uzman kişiler tarından veriliyor olması ve yedek parçaların kolay temin edilebilirliği de oldukça önemlidir.

Pelet tesisi kurulum maliyetin de toplam maliyetin yaklaşık %50’sini makineler oluştururken diğer yarısı da ekipmanlar için yapılacak masraflar oluşturmaktadır. İşleme masraflarına bakıldığında; hammadde, enerji, iş gücü, bakım, tamir kalemlerinden oluşmaktadır. Genellikle paketleme kalıpları 1000-1500 saatten sonra değiştirilmesi gerekir.

Bu maliyette özellikle göz önünde tutulması gereken bir durumdur. Maliyet çalışması yapılırken işin projelendirilmesi, alt yapı tesis ve inşaatı, makine parkuru ve diğer masraflar başlıkları altında değerlendirme yapılması ve yöresel değişiklileri göz önünde tutulması maliyet şaşmalarının önüne geçecektir.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Pelet üretim tesisi kurarken; gereken makine parkuru ve aletler, öğütücü, peletleme, soğuma, basınçlı hava tesisi, paketleme, depolama, yükleyici ve forklift şeklinde sıralanabilir. Personel olarak da üretim, yönetim, pazarlama departmanları ve üretim için vardiya bazında en az 3’er kişi ihtiyaç vardır. Pelet üretim maliyetinin %43 ham madde gereksinimleri, %35 kurutma için gereken ekipmanlar, %7 paletleme gereksinimleri, %6 personel giderleri, %3 depolama gereksinimleri, %2,5 diğer yan ekipmanlar, %2 öğütme, %1 kapital, %0,5 soğutma oluşturmaktadır.

Üretim maliyetlerinde de kurutma maliyeti çok yüksek olduğu için ham maddenin tesis dışında kurutularak temin edilmesi durumunda enerji tüketimi düşecek ve bu da dolayısıyla maliyeti düşürecektir. Pelete olan talebin gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından çok fazla olmasından dolayı, büyük alan stoklama maliyetine gerek yoktur ve ayrıca pazarlama ve satış masrafları daha düşük olacaktır.

Not: şayet bu alanda yeni bir iş kurmaya / yatırım yapmaya karar verdiyseniz, ülkemizde pelet üretim tesisi kurulumu aşamasında birçok uzman kişi ve firmadan destek alabilirsiniz. Konuyla ilgili arama motorları üzerinden araştırma yaparak çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

Pelet Pazarı ile İlgili Gelecek Öngörüsü

Küresel olarak pelet yakıt olarak her geçen gün artışta olan bir trenddir ve 2024 yılına kadar 50 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle enerji kaynaklarının tükenmesi ve fiyatların dalgalanması ile alternatif enerji kaynaklarına olan yönelim gün geçtikçe artış göstermektedir. Başta ABD, Kuzey Avrupa, Danimarka, İsveç, Almanya İngiltere tarafından çok fazla talep gören bu yakıt, elektrik üretiminde sanayi ve konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Fakat ihtiyaç olan talep tam olarak karşılanamamaktadır. Bu da pelet üretimi yapmak isteyen girişimciler için bir ihracat fırsatı doğururken, ithalat yakıt ihtiyacını düşürmesi ile de düşünülmesi gereken bir yatırım olarak gösterilebilir.

Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi ve çevre bilincinin artmasıyla birlikte alternatif çevre dostu enerji sektörüne daha fazla yönelim yaşanmaktadır. Yatırım yapmak isteyen girişimciler bu konu ile ilgili devletin yatırım desteklerini inceleyerek, ülkemizde çok fazla bilinir olmamasının ve erken başlamanın avantajlarından faydalanabilir, geleceğe dönük, sürdürülebilir ve karlı bir iş kurabilirler.

Not: ziyaretçilerimizden gelen talep üzerine incelemekte olduğunuz bu iş modeli, 12.04.2020 tarihinde yeniden revize edilerek yayınlanmıştır. Yazı içerisinde belirtilen fiyat vb. tüm terimler günümüz şartları ile uyumlu olmayabilir.kobi vadisi

Yorumlar(65)

 1. Cevap yaz
  Hakan yorumu:

  İyi günler hazır yerim var elime yüklü miktarda kuru Talaş geçiyor makina sistemi kurup Pelet olarak değerlendirmek istiyorum fikir verirseniz sevinirim

  • Cevap yaz
   Serif baal yorumu:

   Adiyamana pellet tesisi kurmak istiyarum hammadde yerv var usta makinadan anlayan ortak ariyorum tlf ***

 2. Cevap yaz
  u.kortarla yorumu:

  Uğur Kortarla
  Pelet üretimi için yatırım yapmak veya bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler, benim Kobi vadisinde pelet üretimi için ortak arıyorum ilanımdaki, telefon numaramdan veya mesaj yazarak bana ulaşabilirler.
  İlanlarım: 1. Pelet üretimi için ortak arıyorum.
  ……………: 2. Kereste fabrikası ve Pelet üretimi için ortak arıyorum

 3. Cevap yaz
  Burak AKIN yorumu:

  Herkese Merhaba, Rusya Federasyonu St.Petersburg’da kurulu bir yatirim danismanligi sirketinin sahibiyim ***. Yilda 60.000 ton kapasiteli siyah pelet uretimi yapacak bir yatirimin danismanligini yapmaktayiz. Bu cercevede tum izinleri alinmis ve tamamen avrupa pazari odakli calisacak bu yatirim icin finansman arayisimiz var. Ilgilenenler benimle WhatsApp numaramdan iletisime gecebilirler ***.

  • Cevap yaz
   massimo_16 yorumu:

   Merhaba Burak bey
   Ne kadar bir finansmandan bahsediyorsunuz mesela ?

   • Cevap yaz
    Uğur yorumu:

    Sayın massimo senede 60.000 ton üretim yapacak bir tesisin minimum finansman ihtiyacı 1.000.000 dolardır.
    Tam finansman ihtiyacını Burak Akın bey paylaşır ise memnun olurumz

 4. Cevap yaz
  Onur çetin yorumu:

  Bu makineleri tasarlıyorum (mühendisim). Türkiye’de yem makinesi ile ormansal ürünleri basmaya çalıştıkları için benzer hatalar, farklı fiyatlar çıkıyor. Her aksamı 1050 yapıp, etrafını st37 sac ile kapatan ustalarımız olduğu sürece bu fiyat farklılıkları olacak sanırım 🙂 Çift-tek cidarlı kurutucu da yapıyoruz, flash kurutucu da… Ayrıca yem yapmıyorsunuz, çam vb. ormansal atıklardan yakıt yapıyorsunuz. Sizin için önemli olan yaş hammaddeyi kurutup yüksek kcall almaktır. Yüksek nemli hammadde kar oranınızı ciddi anlamda düşürecektir. Bu döner kurutucularda söylenen fiyattan yalnızca malzemesini almak bile imkansıza yakın. Flash kurutucu ucuz olacaktır ama 1t/h yakalamanız kolay değil. Yani nem oranınız yüksekse etkisi olmayacaktır. Flash Kurutucu talaş için 750 kg/h uygundur (tabi nem oranı yüksek değilse). Pelet makinesine gelirsek; ürüne göre kapasite kesinlikle çok büyük oranda değişiyor. Bu bahsettiğiniz fiyatlara kullandığım rulmanları bile almak güç. (skf,fag kullanıyoruz.) Lütfen yanlış yatırım yapmayın. Makine alırken, rulmanı’na kadar ögrenin. Isıl işlem yapıyorlar mı ögrenin. Her işi yapıyorum diyen kişilere aldanmayın. İyi Çalışmalar.

  • Cevap yaz
   Mustafa Sevim yorumu:

   Onur bey merhaba; Pelet üretimi ve pelet makinası üretimi tecrübelerinizden bahsetmişsiniz diğer yorumlarınızdan okuduğum kadarıyla. Bende bu tecrübelerinizden faydalanmak adına birkaç şey soracaktım. Öncelikle pelet işinin ticaretini yapmakla başladı bu araştırmalarım sonra üretiminide yapıp pazarlama kısmı oldu böyle bi süreçteyim. Belirsizlikler çok hem fiyat konusunda hem üretim konusunda ve kıyas yapıp planlama yapamıyorum rehberlik olmadığı içinde yanlış yatırım yapmak istemiyorum açıkçası. Hem mühendis olmanız hemde mantıklı yorumlar yapmanız sizinle iletişime geçmemde etkili oldu. Konuyla ilgili bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Bursa da yaşıyorum *** mail adresim. İletişim kurabileceğim bir numaranız varsa müsayit bir zamanda konuşmak isterim *** benimde özel makina imalatı ve bu makinaların devreye alınması servis teknik destek konularında tecrübelerim mevcut. Bu bilgi birikiminide birlikte değerlendirebiliriz isterseniz. Saygılar

   • Cevap yaz
    Anonim yorumu:

    mustafa bey burada yazılan tel. mail adresleri gözükmüyor. Youtube platformunda konusabiliriz. Yukarıdaki videoya tıklayın, youtube’ye geçin

 5. Cevap yaz
  Seyfettin ÖZGÜR yorumu:

  * Aylık 45-50 ton üretim için 350 bin tl lik yatırım 2 eleman
  * Yerli makinalardan uzak dur.

 6. Cevap yaz
  GÜRAY Salman yorumu:

  Böylesine tesisi Denizli’de kurmak istiyorum işin detayını bilen birisi bana yardımcı olabilir mi

 7. Cevap yaz
  Muhammet yorumu:

  Arkadaşlar en son yapacağınız iş olsun. Makina satanlar hepsi sahtekar. Satarken makina garanti şu kadar basıyor, kolay basıyor vs. Diye ballandiriyorlar sonra ise girip makinayı alıp tesisi kurunca telefonlara cevap vermiyorlar. En iddaalı firmalarda da aynı sorun var. Bir çok firma denedim hepsi konuşmaya gelince 50 yıllık tecrübeliler ama işe gelince yardımcı olmak yok.
  İş konusunda da kurulması ayrı dert basması ayrı dert. Talaş bulması ayrı dert. Talaşın sabit varsa bile onun nemini sabit neme getirmek çok ayrı bir dert.
  Anlatmakla bitme bu iş. Yıllarınızı ve paranızı haram edersiniz.
  Uzun lafın kısası hiç bulaşmayın göründüğü ve söylendiği gibi hic hiç kolay değil.

  • Cevap yaz
   tolga yorumu:

   muhammet Bey iyi günler bi arkadaş vasıtasıyla bu işe gireceğiz sizinle iletişime geçebilirmiyiz sektörün artısı eksisini anlatabilirmisiniz

  • Cevap yaz
   Uğur Kortarla yorumu:

   Çok doğru bilgilendirme. Tebrik ederim

 8. Cevap yaz
  kamil yorumu:

  yaklaşık iki yıl bu işle uğraştım
  öyle sanıldığı kadar kolay değil
  her iş kolay değil tabi ama bu bambaşka
  hazırlandığınız malzemenin karışımını ayarlamak nem oranını tutturmak preslediğiniz malın özünü bilmek çok önemli
  her ağaç ailesinden gelen hammadde preslemek o kadar kolay olmuyor
  preslediğiniz malzemeyi iyi hazırlayamazsanız ürün ya preslenmiyor yada makina sıkışıyor takılıyor kalıyor
  bu işi yapacaksanız en iyisi alman malı amandüs kahl markasıdır
  ama bir tesis için 500 bin i bir kere gözden çıkarmanız gerekiyor
  pazarlaması ayrı bir dert
  çünkü kalori çok fazla olduğu için sıradan bir soba da veya kalorifer kazanında yakamazsınız
  artık doğalgaz var
  avrupaya pazarlamayı düşünerek bu işe girerseniz o zaman tamam
  çünkü orada kullanım ve talep daha fazla
  marketlerde torbalarda poşetli bir şekilde satılıyor

  beni soracak olursanız pes ettim sonunda bıraktım

  • Cevap yaz
   EBUBEKİR DEMİR yorumu:

   Kâmil bey bende bu işi yapmak istiyorum sizinle görüşebilir miyiz. Tesadüf biriyle tanıştım yapalım felan dedi artışı eksisini bilmediğim için bir şey diyemedim yardımcı olursanız sevinirim ***

  • Cevap yaz
   Serap yorumu:

   Kamil bey size pelet ile ilgili sormak istediğim şeyler var . Size nasıl ulaşabilirim?

 9. Cevap yaz
  umut yorumu:

  küçük bir tesis kurmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 10. Cevap yaz
  mehmet yorumu:

  Pelet üretimi ve makinalar ve ekipman hakkında danışmanlık almak istiyorum. Bana ulaşabilirsiniz

 11. Cevap yaz
  Anonim yorumu:

  ekipman konusunda firmamızdan destek alabilirsiniz. *** ***

 12. Cevap yaz
  özkan yorumu:

  pelet makinaları imalatı üretim danışmanlık ve satış konularında yardımcı olailirim isteyen arkadaşlara 12 yıllık tecrübe ile *** ***

  • Cevap yaz
   Mehmet yorumu:

   Numaranızı gonderebilirmisinz

  • Cevap yaz
   Mustafa yorumu:

   Bana bilgi verebilirmisiniz

   • Cevap yaz
    Serdar tasdelen yorumu:

    13 yıldır modern makinalarda 1 milyon t yakın üretim tecrübem var satış konusunda ve firma kurulum hakkında destek olabilirim. üretim yapmak isteyen bana ulaşabilir.

    • Cevap yaz
     Anonim yorumu:

     bana ulaşır mısınız

    • Cevap yaz
     Mevlut yorumu:

     Hocam merhaba bu konu hakkında bana ulaşabilir misiniz. ***

    • Cevap yaz
     Tarık yorumu:

     Bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz böyle bir işletme kurma düşüncem mevcut

    • Cevap yaz
     Dursun yorumu:

     irtibata geçebilir miyiz, bu konuda yatırım yapmak istiyorum.

     • Mehmetali yorumu:

      Sağlık sebebiyle işi devretmek istiyorum (koa) riskim var kurulu işletmemin devrini yapmak istiyorum izmir kısık köydemail atar iseniz telefon ile irtibat kurarız

     • Rüzgar yorumu:

      Dursun bey merhaba bizde pellet ve kurutma sistemleri yapmaktayız merdiven altı bir.firma degiliz a d z ye herşey detaylı bir şekilde yapıoruz ilgilenirseniz yardımcı olabiliriz

    • Cevap yaz
     Cahit Paç yorumu:

     Merhaba Serdar bey, ismim Cahit ben Ankarada üretim yapmak istiyorum.Nasıl görüşebiliriz. tlf verirmisiniz,iyi günler diliyorum.

     • Pelmak Pelet yorumu:

      Bu konuda Ankara’lı bir firma olarak destek sağlayabiliriz.

     • Ahmet yorumu:

      Numaranızı alabilirmiyim

    • Cevap yaz
     Ahmet yorumu:

     Numaranızı alabilirmiyim

    • Cevap yaz
     mehmet dogan yorumu:

     sizinle gorusmek isterim.

     • Bayram gundogdu yorumu:

      Iyi gunler
      Cok dogru bir yaklasim sizi tebrik ediyorum
      Saygilarimla

    • Cevap yaz
     ADEM COŞKUN yorumu:

     SERDAR BEY kolay gelsin uzun zamandır bu iş dalında takip yapıyorum tej rübelş bir kişiden dinlemek isterim bu işi çünki çevremdeki firmalar bu işin artı ve eksilerini nasıl olduğu konuda kimse ser veriyo sır vermiyo tel *** nuraradan veya iletişim numraranız varsa sizinle görüşmek isterim ciddi bir yatırı yapmak istiyorum bu işe

  • Cevap yaz
   Erdem ateş yorumu:

   Iletisime geçebilir miyiz

  • Cevap yaz
   Bayram yorumu:

   Benimle iletişime geçebilir misiniz

  • Cevap yaz
   Özkan yorumu:

   En küçük işletme için ne gerekir

  • Cevap yaz
   Arzu yorumu:

   Detaylı bilgi paylaşırsanız memnun olurum
   Teşekkür ederim kolay gelsin

  • Cevap yaz
   Tarık yorumu:

   bilgi verebilirmisiniz

  • Cevap yaz
   Rasim Duman yorumu:

   Selamlar,ben bu işi yapmayı düşünüyor ve kararımı vermiş biri olarak sizden bilgi drsteği rica ediyorum.Rasim Duman tel:***

  • Cevap yaz
   RIDVAN KARABAY yorumu:

   ÖZKAN BEY YORUMLAR KISMINDAKİ PELET İMALATI İLE BİLGİ VEREBİLECEK OLMANIZI BİLDİREN KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞMEK İSTERİM MÜSAYİT OLURSANIZ. TEŞEKKÜRLER
   RIDVAN KARABAY. ***

  • Cevap yaz
   Ali sevim yorumu:

   Bu işi yapmak istiyorum iletişim için beni atarsanız sevinirim ***

  • Cevap yaz
   Mehmet Faruk MELİK yorumu:

   Urfada Pamuk Sapından yapmayı düşünüyorum ama devlet katkısı var mı nasıl yapılır bilmiyorum

 13. Cevap yaz
  u.kortarla yorumu:

  50 000 liralık bir ekipman ile günlük 4.200 lira’lık bir getiri. Gerçekten pelet üretim işi yapılan bu hesaba göre, çok kâr,lı bir yatırım.
  Yine bu hesaba göre aylık kazanç 4.200×30= 126.000 liradır. Yani bir aylık kâr, yapılan tüm yatırımın 2,5 katıdır. Bu hesaba göre dünyada buna emsal kâr getirisi olan bir başka yatırımın olması mümkünmüdür. Bence bu yatırımın getirisi, bir dünya rekoru olmalı.
  Bu yazıyı hazırlayan kişinin yaptığı hesaplar doğru ve bu karlı işi yapmak istiyorsa, ben bütün finansını karşılamaya hazırım. Hemde hesapladığı getirinin %25 karşılığında ortak olabilirim.

  • Cevap yaz
   3m1h yorumu:

   üretim değil ama satış noktasında sıkıntı olabilir bence…lakin yinede araştırmakta fayda var…u.kortar teklifini değerlendirebiliriz 🙂

   • Cevap yaz
    Sevda yorumu:

    Nerelisin bende ortalik kurmak isterim

    • Cevap yaz
     Anonim yorumu:

     Eşimin koa hastalığı nedeni ile devir yapmak istiyorum ilgilenir iseniz arayabilirsiniz izmirden yazıyorum tesis kulu kısık köyde

     • Mehmet duru yorumu:

      Telefon numaranızı yazarsanız görüşmek isterim

     • Rasim yorumu:

      Selamlar Saygılar,ben sizin Tesisiniz ile ilgileniyorum,yanlız kapasite,ekipman vs bilgilerini WattsApp üzerinden paylaşabilirmiyiz? Tel : ***

     • Mustafa yorumu:

      Merhaba ben mühendisim ve yatırım yapmayı düşünüyorum. İzmir ‘deyim ben de. Cevap verirseniz kısa sürede sonuca gidebiliriz. İyi günler

     • Onur çetin yorumu:

      Mustafa Bey, Bende mühendisim. Bu makineleri tasarlıyorum. İzmir’deyim. Görüşmek isterseniz size yardımcı olabilirim. Çalıştığım firmada sizi ağırlayabilirim.

     • Aykut Alp yorumu:

      Merhaba *** iletişime geçer misiniz

     • KADEM ERBAŞ yorumu:

      Tesis halen satılık mı

     • Ertugrul yorumu:

      Bir tesis kurmak ne kadar koskep ne kadarini karsilar

    • Cevap yaz
     Şükrü zengin yorumu:

     Küçük yada orta ölçekli pelet üretim tesisi kurmak için ne kadar bütçe gereklidir. Ayrılsa ne tür teşvik destekleri vardır, nasıl yararlanabilirim

   • Cevap yaz
    Uğur Kortarla yorumu:

    Hala bu kadar kârlı bir iş için 50 bin lira bulamadınızmı.?

   • Cevap yaz
    Uğur Kortarla yorumu:

    Değerlendirmeniz için daha ne kadar beklemem gerekiyor. Burada sizin kaybedeceğini hiçbir risk yok. 50 bin liralık yatırımı ben üstleniyor. Hemde bahsettiğiniz kâr’ın yüzde 25 i karşılığında. Geri kalan kazanç tamamen sizin olacak. Anlaştıkmı

    • Cevap yaz
     Burhan yorumu:

     Ben ilgileniyorum maddi gücüm yok

  • Cevap yaz
   İlhan güneş yorumu:

   İşi yapan varmı acaba bilgi verecek ben de araştırıyorum baya zamandır

  • Cevap yaz
   Fatih yorumu:

   Evet haklısın hesaplama hatası var. Burada rakamlar yanlış verilmiş. Saatte 1.200 kg (1.2 ton)üretim yapan makinenin fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 200-250 bin TL civarında olmalı (yada daha fazla). Diğer taraftan bu üretimde 4.000 – 8.0000 TL’ye kurutma makinesi ancak saatte 100-200 kg hammadde kurutur ki 1200 kg. üretime mal yetiştiremez. En son 4 kW lık bir makine sordum üreticiye, 10.500+KDV (19/09/2019 tarihinde) dedi. Ki bu makine saate 50-80 kg pellet yapıyor. Diğer hesaplamalarda tamamiyle yanlış. Uzun lafın kısası, zaten sizde söylemişsiniz bu kadar karlı olsa… Ben mesela 500 bin vereyim 10 ad işletme kurayım paraya para demem 🙂 Neyse arkadaşlar, bilgi paylaşımlarında daha dikkatli veriler toplamaya özen gösterelim. Hayırlı günler.

   • Cevap yaz
    Abdullah yorumu:

    Aynen öyle biz bu yüzden çok problem yaşıyoruz hayal değil doğru olanı yapmak lazım bu iş gerçekten ciddi ve detaylı bir iş makineyi makine mühendisi yapar arkadaşlar?

  • Cevap yaz
   Bayram gundogdu yorumu:

   Iyi gunler
   Cok dogru bir yaklasim sizi tebrik ediyorum
   Saygilarimla

Yorumunuz