Yatırımcı Arıyorum

Şirket Personelini Eğitime Göndermenin Yararları

Şirket Personeline Eğitim Aldırmanın Faydaları

Bir işletmenin ya da şirketin büyümesi içi sadece sermaye yatırımı gerekmez, o şirketin bünyesinde çalışan işçi ve personele de yatırım yapmak gerekir. Bu da personel ve işçinin, işin gerekleriyle ilgili eğitimleri almasıyla mümkün olur.

Personelin Eğitimi

Eğitim, kişilerin belirledikleri hedefe yönelik bilgi ve beceri kazanmaları için uygulanan sistemler bütünüdür. Eğitim, işin gereklerine uygun olarak, işin uzmanı tarafından verilir.

Verilen Eğitimin Amacı

Yapılan işin teknolojik olarak en iyi şekilde yapılması, işletmelerde var olan sorunların çözümünü kolaylaştırmak, işletme içinde iş gücü ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak. İşçi ve personelin bilgi ve yetenek kazanmasını sağlamak başlıca eğitim amaçlarındandır.

Personel ve işçiler aldıkları eğitimin çok faydasının görür ve bunu işine yansıtır. Eğitimde kazandıkları bilgi ve beceriyi iş yerinde uyguladıklarında işyerinin verimliliği artar. Bu sebepten işverenler, düzenli olarak işin gereklerine uygun eğitimleri personele aldırmalıdır.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin asıl güç insandadır. Makinelerin ve teknik tüm cihazların kullanımı insan gücü ile sağlanmaktadır.

Eğitim Gerekliliği

Kalitenin artması, güvenli çalışma ortamının yaratılması, verimlilik artışı ve ürünlerin kısa sürede ve sistematik bir şekilde üretimi için gerekli eğitimlerin alınması şarttır. İş alanındaki değişim, ilerleme ve gelişmeler ancak bu şekilde personele öğretilir ve bu bir zorunluluktur.

Eğitimli personeli olmayan işyerlerinde iş gücü düşer. Maddi ve manevi kayıplar meydana gelir. Bu sebeple, işletmenin personelini belli zamanlarda eğitime göndermesi ve eğitimlerini düzenli bir şekilde aldırması gerekir.

Personel Eğitim İhtiyacı Neden Doğar?

  • Personelin bir önceki eğitimde işi tam öğrenememiş olması
  • Teknolojik gelişmeler ve zamanla ortaya çıkan sorunlar
  • Personelin aynı şirkette ama başka birimde istihdam edilmesi sonucu ortaya çıkan eğitim durumu
  • Yeni çıkan teknolojik ürünlerin kullanımı
  • Meslek ile ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması
  • İşi kolaylaştıracak pratik bilgiler edinmek
  • Yangın, genel kültür ve sivil savunma konuları

Yetki ve sorumluluklarını kavraması açısından personele gerekli eğitim verilmesi oldukça faydalı olacaktır.

İşletme Açısından Eğitimin Amacı

İşçi ve personelin sorumluluklarını bilmesi,

İleride zaman kaybına neden olacak problemleri yok etmek,

İşletme verimliliğini ve karlılığını artırmak.

İşe Alının Personelin Açısından Eğitimin Amacı

Personelin işin gereklerini öğrenmesi,

Kendine güvenmesini sağlamak,

Çalışma koşullarını rahatlatmak ve hissetmesini sağlamak,

Mesleki Oryantasyon (Yönlendirme, kılavuzluk etme) Eğitimi

Mesleki oryantasyon eğitimi, işçinin çalışma saatleri, yemek saatleri, molaları, yemekhane, üst yönetim, dinlenme salonu gibi personelin bilmesinin zorunlu olduğu yerlerin tanıtımı ile ilgilidir. İşletme kuralları, yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi, uyulması zorunlu olan kurallar hakkında da bilgilendirme yapılır. Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Şirket Personelleri İçin Eğitim Yöntemleri

İşletme Gezileri

İşletmeye ait tüm çalışma alanlarının ve tesislerin gezilmesidir. Böylece personele çalışacağı yeri yakından görüp inceleme ve çalışma faaliyetlerini anlama imkânı tanınır.

Uzmanlarca Yapılan Tanıtım Faaliyetleri

Bir işi en işi tanıtacak kişi, o işin uzmanı olan kişidir. Uzmanların yaptıkları tanıtım faaliyetleri, işçinin işi en iyi şekilde kavramasını sağlar.

El Kitabı

El kitapları, bir işletmenin mini bir özeti gibidir. Tesislerin tanıtımı, işçinin bilmesi gereken kurallar, teknik cihazların kullanımının görsel anlatımı bu el kitabında mevcuttur.

Video, Fotoğraf Ve Slâyt Gibi Görsel Teknikler

Bir işi bir insana öğretmenin en akılda kalıcı yollarından biri görselliktir. Hazırlanan fotoğraflar, slâytlar ve videolar işin öğrenilmesinde yardımcı unsurlardır.

Konferanslar

İşin eğitimi için gerekli konferanslar işçiye sağlam bilgiler verir çünkü konferanslar uzman kişilerce düzenlenir.

Açık Oturumlar

Tartışma ve soru yöntemi ile düzenlenen açık oturumlar, personelin aklındaki soruların yanıtlarını bulmasında etkilidir.

İşletmeyi Tanıtan Yayınlar

İşletmeyi tanıtan yayınlar hazırlandığı takdirde personel çalışacağı yeri yakından tanıma imkânı bulacaktır.

Grup Toplantıları

Bir işletmede aynı işi yapan kişilerin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmaları personele büyük katkı sağlayacaktır. İşletmelerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Şirket Personelleri İçin Eğitim Almanın Önemi

Her işletmenin farklı bir işleyiş yapısı vardır. Yapılan bu eğitimler, işletmelerin faaliyet alanlarına göre farklılık gösterir. Eğitim alan kişi kendini özel hisseder. İşyerinde verimliliğin artması için bu eğitimler gereklidir. İşletmenin verimliliği ile personelin verimliliği aynı orantıdadır.

Yapılan her eğitim, işçinin işyerine adaptasyon sürecini kolaylaştırır. Eğitimler, kişilerin içindeki yeteneklerini de keşfetmeye yardımcı olur. Kişinin kendisine olan güveni artar. Ben bunu yapabilirim diye kendisini motive eder ve sorumluluk bilincine sahip olur. Bir işletmenin en büyük kozu, personelin motive edilmesidir. İş şartları iyileştirilmeli ve yararlarına olan tüm olanaklar kullanılmalıdır.

Eğitimler planlı yapılmalı ve uzman kişilerce verilmelidir. Eğitim, hangi konularda aldırılacak, hangi teknikler kullanılacak, hangi araçlardan yararlanılacak, nerede ve kim tarafından verilecek, hepsi planlanmalı ve buna göre uygulanmalıdır.kobi vadisi

Yorumunuz