Yatırımcı Arıyorum

Piyasada Rekabet Ruhu

Rekabet Ortamında Çalışmak

Piyasada rekabet ruhu ekonominin can damarı görevini görür iken ahlaki değerlere de dayalı çok sayıda insan ilişkilerinin ve alışverişin yaşandığı bir ortamdır. Talep eden girişimcilerin istediği sektöre girip bu sektörde var olmak ve istediği zaman işine son verebilme imkanlarını da bir yerde sağlayan piyasada engelsiz rekabet ruhudur. Çok sayıda satıcı ve arz taleplere göre tüketicileri içinde barındıran piyasalar, aşağı yukarı benzer fiyatları barındırsa da rekabet ruhunu ateşleyen faktörlerde bulunmaktadır. Rekabet kurallarını bir yerde piyasa koşulları ve tüketiciler koymaktadır.

Unsurları ile hukuki boyutları olan, girişimciyi ve tüketiciyi hakları gereği koruma altına alan rekabet piyasası ekonominin can damarı olduğu gibi, arz ve talep, alış veriş koordinasyonu, fiyat ve kalite bazlarında da şartlar ve süreklilik istemektedir. Rekabette firmalar kaliteyi yüksek tutmak, müşteri merkezli ilişkiler kurmak ve uygun, kabul görür fiyat politikası uygulamak durumundadırlar. Unutmamak gerekir ki; sağlıklı bir rekabet ortamı hem girişimcilere hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Sağlıklı rekabetin oluşması için ise gereken şartlar ahlaki değerleri yüksek kişiler ve hukuki alt yapıdır. Haksız rekabetin en büyük panzehiri rekabet hukukudur.

Rekabete Ayak Uydurmak

Piyasada rekabet ruhu sadece bilinen büyük firmalar ve isimler arasında olmamakla beraber, yeni firmaların katılımına da destek sağlanmaktadır. Elbette büyük firmalar ile rekabet edebilmek için evvela yeni firmaların kendileri ile rekabete girmeleri, her yeni gün daha iyiyi hedeflemeleri gerekmektedir. Ancak rekabet ortamı oldukça esnek ve yeni firmalara olanak sağlayacak yapıdadır. Rekabetin çok daha fazla isimle yaşanıyor olması heyecanı ve verimliliği de arttıracağı gibi bu hususta tüm dünyada devletlere görevler düşmektedir.

Rekabet ruhu dediğimiz o muazzam olgu, girişimcinin başarısı ve ekonomik hareketleri ile de doğrudan bağlantılıdır. Rekabet ruhu azim ve istikrar isteğini içinde barındırmaktadır. Bugün T.C. Anayasasında rekabet kanunları ve girişimci hukuku bulunmakta, yasal düzenlemeler ile rekabet ruhu ve girişimciler korunmaktadır. Küçük Şirketlerin, Büyük Şirketlerle Rekabette İnovasyon Yolları

Rekabette Gerçek İş Kültürü

Rekabet ruhu sektörlerdeki iş verenlere ve çalışanlara dayanışma ve destek ruhunu da unutturmamalıdır. Steve Jobs’ un en yakın rakibi Bill Gates ile ortaklığını unutmamak gerekir. Bill Gates, Steve Job’su zorluklardan çekip alır iken kendi de fevkalade kazançlar sağlamıştır. Gerçek iş kültürüne bunu örnek verebiliriz.

Rekabet Stratejileri Oluşturmak

İş yaşamında rekabet stratejileriniz bir noktadan sonra sizin karakteristik özelliklerinizi ortaya koyar. Haksız rekabet ile gelinen noktalar ve elde edilen başarılar hiç bir zaman kalıcı olmayacaktır. Bir seferliğe mahsus bu başarıların hikayeleri de kötü bitecek, haksız yükselişin düşüşü de hızlı ve can yakıcı olacaktır. Bu, geleceğin başarılı ve kalıcı isimleri etik değerlere önem veren isimlerden çıkacağının da sağlamasıdır. Ülkemizde şirketlerin yüzde doksanı aile şirketleri.

Bu noktada babadan evladına yahut torununa geçen sorumluluklar ile beraber rekabet anlayışı da geçmekte, kuş yuvada gördüğünü uygulamaktadır. Bugün ülke ekonomisine yön veren, hepimizin bildiği köklü ailelere baktığımızda da bu anlayışın doğruluğunu, buna paralel kalıcı başarıları rahatlıkla görebiliriz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz