Yatırımcı Arıyorum

Reklam Nedir? Amaçları Nelerdir?

Reklam akılda kalıcı bir iz bırakmak için, zekice bir sloganla 30 saniyelik (veya daha farklı sürelerle) bir odak noktası yaratılmasıdır. Ama reklam çalışmasında reklam yapmaktan daha fazlası vardır. Ortalama bir insan günde yaklaşık 5000 reklam mesajına maruz kalmaktadır ve reklamlar birçok şekil, boyut ve formda karşımıza çıkmaktadır. Ama tam olarak reklam nedir? Reklamcılık neden önemlidir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Beraberce bir göz atalım;

Reklam Nedir?

Reklam, kamuoyunun dikkatini belirli bir sponsor tarafından ödenen duyurular yoluyla bir fikre, ürüne, iyiliğe veya hizmete gönderme eylemidir. Reklam, kişisel olmayan bir sunumla fikirlerin, malların veya hizmetlerin tanıtımını tanımlanmış bir sponsor tarafından yapılan herhangi bir ödeme şeklidir. İngiltere Reklamcılık Birliği’ne göre reklam, genellikle bir veya daha fazla kişiyi bilgilendirmek ve etkilemek amacıyla özel olarak ödenen herhangi bir iletişimdir. Reklamcılığın daha basit olarak tanımlamak gerekirse; insanları bir şey hakkında bilgilendirmek, bir şeyi satın almalarını veya denemelerini etkilemeyi amaçlayan ücretli bir iletişim mesajıdır.

Reklamcılığın Özellikleri

Kullanıcı kitleye verilen bir iletişim mesajı olan reklamın taşıması gereken özelliklerden bazıları şunlardır;

Ücretli Form: Reklam, reklam verenin (sponsor olarak da adlandırılır) bir reklam mesajı oluşturmak, reklam medyası alanı satın almak ve reklam çabalarını izlemek için ödeme yapmasını gerektirir.

Promosyon Aracı: Reklam, bir organizasyonun promosyon karışımının bir elemanıdır.

Tek Yönlü İletişim: Reklam, bir markanın müşterileriyle farklı ortamlar aracılığıyla iletişim kurduğu tek yönlü bir iletişimdir.

Kişisel veya Kişisel Olmayan: Reklamcılık, TV, radyo veya gazete reklamlarında olduğu gibi kişisel olmayabilir. Veya sosyal medya ve diğer çerez tabanlı reklamlarda olduğu gibi kişisel olabilir.

Reklam Türleri

Reklam faaliyetleri, tanıtım düzeyine göre, çizgi üstü, çizgi altı ve çizgi içi (online) reklamıyla kategorize edilebilir.

 • Çizgi üstü reklam: Çoğunlukla hedeflenmeyen ve geniş bir erişime sahip olan faaliyetleri içerir. Çizgi üstü reklamlara örnek olarak TV, radyo ve gazete ilanları verilebilir.
 • Çizgi altı reklam: Belirli bir hedef gruba yönelik dönüşüm odaklı etkinlikleri içerir. Satır içi reklamlara örnek olarak reklam panoları, sponsorluklar, mağaza içi reklamcılık vb. reklamları verebiliriz.
 • Çizgi içi reklam: hem ATL hem de BTL stratejilerinin aynı anda kullanılmasını içeren faaliyetleri içerir. Bunlar marka oluşturma ve dönüşümlere yöneliktir ve hedefli (kişiselleştirilmiş) reklam stratejilerinden yararlanır. Çizgi içi reklamlara, çerez tabanlı reklamcılık, dijital pazarlama stratejileri vb. örnekleri verebiliriz.

Reklam faaliyetleri, kullanılan reklam araçlarına dayalı olarak 5 türe ayrılabilir. Bu reklam türlerini  şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Basılı Reklam: Gazete, dergi ve broşür reklamları, vb.
 • Yayın Reklamı: Televizyon ve radyo reklamları.
 • Açık hava Reklamı: Broşür, afiş, bayrak, ambalaj, vb.
 • Dijital Reklam: İnternet ve dijital cihazlarda gösterilen reklamlar.
 • Ürün / Marka Entegrasyon Reklamı: TV şovu, YouTube videosu vb. Eğlence ortamlarında ürün yerleşimleri.

Reklamcılığın Amaçları

Genel hatları ile bakıldığında reklamcılığın 3 ana hedefi vardır. Bu hedefler şunlardır;

Bilgi vermek

Reklamlar, marka bilinirliği ve hedef pazardaki marka riskini arttırmak için kullanılırlar. Potansiyel müşterileri marka ve ürünleri hakkında bilgilendirmek iş hedeflerine ulaşmada ilk adımdır.

İkna etmek

Müşterileri belirli bir görevi yerine getirmeye ikna etmek, reklamcılığın önde gelen hedefidir. Görevleri, bir marka imajından, markaya karşı olumlu bir tutum geliştirmeyi, sunulan ürün ve hizmetleri satın almayı veya denemeyi içerebilir.

Hatırlatmak

Reklamcılığın bir başka amacı marka mesajını güçlendirmek ve mevcut ve potansiyel müşterilere marka vizyonu hakkında güven vermektir. Reklam, markanın akılda tutulması konusundaki farkındalığını korumasına ve rakiplerin müşterileri çalmaktan kaçınmasına yardımcı olur. Bu aynı zamanda ağızdan ağza pazarlamada da yardımcı olur.

Reklamcılığın diğer amaçları, bu üç hedefin alt kümeleridir. Bu alt küme amaçları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Marka yapısı
 • Satışları artırma
 • Talep yaratma
 • Hedef
 • Müşteri tabanını genişletmek
 • Müşterilerin tutumlarını değiştirmek vb.

Reklamın Önemi

Reklamın amaçlarına genel olarak baktığımızda, hedeflenen kitleye bir hizmeti ya da ürünü tanıtma amacı taşırken aynı zamanda müşteri ile marka arasında olumlu bir iletişim sağlar. Reklam da hedeflenen amacın gerçekleşmesi için müşteri talebini artırma odaklanmaktadır ve bu süreç uzun vadede de olabileceği gibi kısa vade de olabilir. Belirlenen süreçte reklamın ne şekilde hazırlanacağına bir kriter oluşturur. Kısa vadeli hedefte ürün ya da hizmet alınması için müşteri ikna edilmeye çalışılırken, uzun vadeli olanda ise ürün ve hizmetin faydaları gösterilerek talep artırılmaya çalışılır. Reklamın Önemi

Reklamların amacı; hedeflenen kitle ile başarılı bir iletişim kurmak ve satış yapmaktır. Başarılı bir reklam çalışması firmayı kısa zamanda hedefine ulaştırabileceği gibi, yanlış bir çalışma da tüm çabalarını heba edebilir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz