Yatırımcı Arıyorum

Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi

Piyasada bulunan risklerin kontrol altına alınması faaliyetidir. Kontrol, finansal unsurların ve finansal analiz sonuçlarının kullanılması ile sağlanır.

Risk yönetiminin faydası nedir? İşletme gerekli risk hesaplamaları yaptığında ne kadar risk alabileceği bilgisine sahip olur böylece işletme olanaklarını katlanabileceğinin üstünde zorlamaz dolayısı ile işletme varlığını ve çıkarlarını tehlikeye atmamış olur.

Beklenmedik fiyat dalgalanmaları, birden ortaya çıkan krizler işletmeler için piyasada her an oluşabilecek tehditlerdir. Risk yönetimi süreci kesintisizdir, stratejiktir baka türlü olması düşünülemez riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olamayacağından devamlı önlem alan pozisyonda bulunmak zorunludur.

Kurumsal Risk Yönetimi Nedir?

Kurumların sürekliliğini tehdit edecek unsurların belirlenmesi, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesine engel olacak durumların tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması faaliyetini kapsar.

Konu hakkında daha detaylı bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Süreç Yönetimi Nedir?

İşletmede faaliyet birimlerinin devamlı olarak izlenmesi, faaliyetlerin akışında bir sorun çıkmasının ya da olası bir sorunun akışı bozmasının engellenmesi anında müdahale edilerek sorunun giderilmesi işlemlerini içerir.

Süreç yönetimi kalite yönetim sistemlerini ilgilendiren bir yönetim birimidir. Kusurların ortadan kaldırılması, zararların minimuma indirilmesi, verimliliğin artırılması kârlılığın ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi amacına hizmet eden çalışmalardır. Süreç yönetimi ile hedeflenen de verimliliğin artırılması, işlerin en doğru biçimde yapılmasının sağlanmasıdır.

Proje Yönetimi Nedir?

Sınırlı bir süre içinde başlayıp bitecek olan faaliyet proje olarak nitelenir. Bir ürün ya da hizmet ortaya koymak amacına hizmet eden çalışma sınırlı sayıda kaynak kullanılarak gerçekleştirilir. Faaliyetin başlangıcından bitirilerek muhatabına teslim edileceği tarihe kadar proje faaliyet içeriklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve sorunsuz ya da olası sorunların giderilmesi sürecinin işletilmesidir.

Proje yönetimi aşaması planlama, kontrol ve raporlama süreçlerinden oluşuyor. Bir projenin başladığı süreden itibaren yönetilmesi verimliliği artıran, kaliteyi yükselten etki yarattığı gibi işletmeyi zaman ve para kayıplarından korumaktadır.

Pazarlama Yönetimi Nedir?

Ürün, fiyat, ürünün benimsetilmesi ve dağıtım aşamalarından oluşan pazarlamanın tüm bu süreçlerinin izlenmesi ve kontrol altında tutulması sürecini kapsar pazarlama yönetimi. Stratejik çözümler ve uygulamalar gerektiren faaliyet alanıdır.

Yöneticiler her birimde olduğu gibi sürecin hatasız işlemesinden, iş akışını bozacak sorunların giderilmesinden ve daha ortaya çıkmadan önlenmesinden sorumludur. Pazarlama yönetiminde de fonksiyonların işleyişi aynıdır fakat pazarlama işletmenin başarısında etkili olacak lokomotif birim olduğundan ayrıca önemlidir.

Kalite Yönetimi Nedir?

Burada tek bir faaliyet ya da uygulama değil faaliyetler bütününden, bir sistemden söz edilmektedir.  İş, ürün, hizmet gibi işletmenin tüm unsurlarında kalite koşulu firmanın tüm üyelerinin katılımları ile gerçekleşir. İlk telaffuz edildiği dönem olarak 1926 yılı gösteriliyor kaynaklarda. Fikir doğduğu coğrafyada değil Japonya’da rağbet görür ilk kez ve kısa sürede başarı elde eder.

Kalite yönetim sistemlerinin uygulanma biçimleri işletmeye ve faaliyet gösterdiği alanlara göre değişebilmektedir.

Eğitim Yönetimi Nedir?

İşletmeler için firmanın kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda her birimde başarısını maksimum seviyeye yükseltme amacını güder planlama, ihtiyacı olanlara eğitimin verilmesi yaklaşımı ile gereksiz zaman kaybının önlenmesine özen gösterir.

Eğitim kurumlarında ise fonksiyonları biraz daha fazladır öğrencilere eleştirel yaklaşımın öğretilmesi, eğitimin genel amaçları doğrultusunda gereksinimlerin karşılanması faaliyetlerini kapsar. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Pedagoji bölümü mezunları tarafından üstlenilen eğitim yöneticiliği görevinin, günümüzde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimi gerekli kıldığını belirtiyor kaynaklar.

Kriz Yönetimi Nedir?

Beklenmeyen bir durumun gelişmesidir kriz. Bu durum örgüt içinde olabileceği gibi örgüt çevresinde de gerçekleşebilir. İşletmenin en az zarar ile belirsizlik ortamından çıkmasını sağlamak, hızlı ve doğru kararlar alabilmek kriz yönetimi sürecinin en önemli gereklilikleri olsa da yapılması gerekenler bu kadar değildir. Krizler bazen beraberinde fırsatlar getirir bir işletme için bir ülke için fırsatlar olabilir işte bu noktada krizi yönetenler bu fırsatları da görebilecek öngörü yeteneğine ve her türlü sorun ile başa çıkabilecek gerekli bilgi birikimine sahip olmalıdır.

İşletmeler stratejik planlar yaparken olumsuzlukları değerlendirir beklenmeyen şartlar için çeşitli planlar hazırlarlar. Kriz anında yöneticinin beceri ve yetenekleri daha fazla ön plana çıkar zira beklenmedik durumla başa çıkabilecek yeni bir plan yapılması gerekebilir ve tüm ezberler bozulabilir.

Kriz durumuna hazırlık aşamasında olası sorun kestirilemeyebilir ancak kriz anında kurulacak iletişim, üstlenilecek roller gibi pek çok organize önlem alınarak zamanın ve bilginin hızlı, etkin kullanımı sağlanabilir.kobi vadisi

Yorumunuz