Yatırımcı Arıyorum

Robotlar ve Yapay Zekânın İş Dünyasındaki Rolü

Yapay Zekanın Ekonomiye Etkisi

Son günlerde robotların ve yapay zekânın ekonomik yaşamımıza karşı tehdit oluşturabileceği konusu çok fazla konuşulmaktadır. Bunların bir çoğu büyük sorunlar olarak görünmektedir ve endişe uyandırmaktadır. Dünyanın sonunu tahmin eden manşetlerden tutunda, robotların iş yerindeki çalışanların yerini almasına ve işsizlik oranlarını yüzde 50 hatta daha fazla artırabileceği öngörülmektedir. Hatta robotların üretimi devralacaklarından şüphelendiklerini ve böylece tüm insanları pazarlamacı olmaya zorlayacakların bile söz edilir.

Ancak, tehdidin abartılı olduğu, robotların ve AI’nın bizi zor ve tehlikeli işlerden kurtarabilecekleri için gerçek bir fayda sağlayabileceğini iddia edenler de vardır. Bu tahminciler bunun düşük vasıflı işçiler için bir kazanç olacağından bunun iş için iyi bir avantaj olacağını savunmaktadırlar. Nihai sonuçtan bağımsız olarak, teknoloji ve yazılımdaki gelişmeler kesinlikle hem kısa hem de uzun vadede ekonomiyi değiştirecektir. Bu bağlamda; teknoloji devrimi,işin doğasını, yeni başlayanların nasıl yönetildiğini ve kararların nasıl alınacağını değiştirir. Kısacası, robot devrimi, genel olarak işe alma, işten çıkarma ve insan kaynaklarının işleyişini etkileyecektir. Bu bağlamda, yapılan her girişimde bu teknoloji devrimi göz önünde tutulmalıdır.

Yapay Zeka ve Robotların İş Hayatına Faydaları

İşte bu iki teknolojinin iş hayatındaki artı ve eksileri;

Esneklik ve verimlilik

Dışarıda bulunan robotlar, son derece üretken olabilirken, rakipsiz bir hassasiyetle ve dayanıklılıkla çalışırlar ve asla bir sigara molasına ihtiyaç duymazlar. Dedikodu yapmazlar ya da kabadayı değillerdir ve ayrıca terfi eden arkadaşlarını da kıskanmazlar. Ancak bunun yanında sadece bir veya birkaç spesifik veya standartlaştırılmış görevi yerine getirebilmeleridir. Oysa bir çalışan ihtiyaç duyulan her yerde çalışabilir. Bu robotların daha belirgin daha üretken çalışırken daha az esnek olmaları demektir. Başlangıçta, bu esneklik, makinelerin verimliliğini her gün yenen son derece önemli bir kalitedir. Robotlar ve yazılımlar üstün verimlilikle belirli görevleri yerine getirebilir, ancak mesela ihmal edilmiş bir müşteriyle tatlı bağlayıcı bir konuşma yapamazlar.

Problem çözme ve üretim

Robotlar, ilk olarak açıkça tanımlanmamış problemleri çözemezler. Ve o zaman bile, ancak bir çözüm mevcutsa ve tasarlandıysa etkili bir şekilde kullanılabilirler.Bu teknolojiler makine öğrenimi ve AI için de geçerlidir ve bu teknolojiler veri samanlıklarında iğneler bulmakta süper güçlü olsalar bile, bulabildikleri ancak çıplak insan gözüyle gizlenmiş desenlerdir. Ancak kalıpların sürekliliği olmadığı ve zaman içinde işlerin değiştiği yerlerde, bu teknolojiler  iyi çalışmaz. Tipik bir başlangıç, bu teknolojilerin gerektirdiği yapısal ortamdan da uzaktır. Bu veri kullanılabilirliği değil, yumuşak beceriler ve yenilikçi problem çözme sorunudur.

Yeni başlayanların çoğu, iş modelini küçültmekte ve tüketici ilişkilerini geliştirmekte çok fazla problemlerle uğraşırlar. Bu değişiklikler önceden yorum ve anlayış gerektirir. Ve hızlı bir şekilde gerçekleşen yenilik ve değişimde mutlaka iyi tanımlanmış bir yöne gitme yeteneğine ihtiyaçları vardır. Bunlar insanların sahip oldukları ancak makinaların sahip olmadığı niteliklerdir. Basitçe söylemek gerekirse, eğer başlangıçtaki problemler basitse veya en azından kodlanmış bilgiler kullanılarak çözülebiliyorsa, insanlar yerine bu teknoloji seçilmelidir. Aksi takdirde seçilmesine gerek yoktur.

Değere karşı yapının yaratılması

Yeni iş girişiminde bulunanlar, pazarda yeni değer yaratmaya çalışırken aynı zamanda algılanan girişimcilik fırsatlarının kapsamını keşfetmeye çalışmaktadır.Buna karşılık, büyük şirketler bu fırsatları çoktan kullanmaktadırlar. Bu büyük şirketlerin ana odağı maliyet düşürme, standartlaştırma ve üretimi kolaylaştırma yoluyla karı maksimize etmektir.Bu yüzden, büyük şirketler problemleri tamamen farklı çözmekle birlikte bu çözüme temel olarak otomasyonu adapte etmekte, dolayısıyla insanlar yerine makinelere elverişli olan yapı, kontrol ve yönetimle yaklaşmaktadırlar.

Şirket içi üretime karşı dış kaynak kullanımı

Olgun işletmelerde üretim daha düzenli ve yapılandırılmış olsa da, bu işletmeler genellikle şirket içinde yaptıkları iş için maliyet avantajı oluşturmuşlardır. Başlangıçlar farklıdır ve genel olarak optimize edilmiş üretim hacimleri veya maliyet azaltma açısından düşünmeyi göze alamaz. Nitekim nakit akışı girişim problemlerinin yüzde 25’ini çözmektedir. Yeni başlayanlar için büyük ön yatırımlardan kaçınmak, üretmenin en ucuz yolunu bulmaktan daha önemlidir. Şirket içi üretim için gerekli makineleri satın almak, firmanın hayatta kalması nakit akışına bağlı olduğunda çok az anlam ifade eder. Şüphesiz, makineler iş dünyasında bir yere sahiptir, ancak insanlar da öyledir. Robotik ve AI alanındaki gelişmeler, makinelerin yapabilecekleri için sınırları değiştirir, ancak tek başına makineler her şeyin içindeki insanın yerine geçemez.

İnsanlar yaratıcılık, hayal gücü ve problem çözme gibi yumuşak becerilerinden dolayı dinamik ve açık uçlu görevlerde asla yenilmezler. Ve bu beceriler girişimciliğin temelini oluşturur. Bu yüzden, belki de yakın gelecekteki teknolojiden korkmak için hiçbir neden yoktur.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz