Yatırımcı Arıyorum

Sermaye Piyasası Kurulu Ne İş Yapar?

Sermaye Piyasası Kurulu Nedir?

Halkın ülke ekonomisine yaygın ve etkin biçimde katılımının sağlanması amacı ile tasarruflarının menkul kıymetlere yatırılması sonrasında yatırımcıların haklarını korumak amacı ile faaliyet gösterir kuruluş yılı 1981, faaliyet merkezi Ankara temsilcilik merkezi İstanbul’dadır.

2499 Sayılı Kanunname ile yürürlüğe girmiş Sermaye Piyasası Kurulu faaliyetleri. Özgür olan finans piyasaları üzerinde denetleyici, düzenleyici yaptırımları bulunan Başbakanlığa bağlı olarak hizmet veren bir kamu kuruluşudur.

Yatırımcıların haklarını korumak faaliyet alanının ana çıkış noktasıdır ve bu amaçla regülasyonlar da yapmaktadır. Yeni piyasaların Türkiye kanunlarına uygun hale getirilmesi kast edilmektedir regülasyon süreci ile.

 • Sermaye piyasalarında piyasa ve faaliyet gösteren kurumların işleyişini izlemek, düzenlemek
 • Şirketlerin piyasadan yararlanacakları fonlarda kurallara uymalarının sağlanması aynı zamanda maksimum verim elde etmelerinin temin edilmesi
 • Sermaye Piyasasında işlem yapan tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasını sağlamak
 • Piyasalarda adaleti temin etmek

Sermaye Piyasası Kurulu 6362 Sayılı kanun kapsamındaki görevleri yerine getirme hakkına sahiptir. Kamuyu bilgilendirmek için çeşitli kararlar alabilmekte, düzenlemeler yapabilmektedir. Kanun kapsamında yer alan kurumları listeler, faaliyetlerine ilişkin esasları da belirleme yetkisine sahiptir.

Ulusal ve uluslararası kuralların uygulanması için düzenleme ve denetleme yetkisine sahip kurular ile iş birliği yapabilmektedir.

Borsa İşlemlerinde Şikayet

Borsa işlemlerinde yatırımcı ile aracı arasında anlaşmazlık doğduğunda sorunun çözümleneceği alan İstanbul Borsası ve vadeli İşlemler-Opsiyon Borsasıdır. SPK aldığı dilekçeler doğrultusunda gerekli görür ise inceleme başlatabilir.

Anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak amacı ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, kendi üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarda ya da kendi üyeleri ile yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıklarda konu borsa işlemleri dışında ise çözüme katkı sağlamaya çalışmaktadır ayrıca yatırımcının hakkını aramak için adli yargı yolu her zaman açıktır.

YENİ UYGULAMALAR

Türk şirketleri SPK’dan izin alarak hisselerini Avrupa’da halka arz ederek finans sağlayabiliyor. Borsa İstanbul da halka arz edilecek 2018 sonuna kadar işlemlerin tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor sıradaki gündem konusu ise Belediyelerin halka arz edilmesi.

Kamu Aydınlatma Uygulamaları

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketlerin kamuya bilgi verme yükümlülükleri

 • Pay sahiplerine ait bilgilerin doğru ve güncel olarak kayıt altına alınmaları
 • Kamunun aydınlatılmasına ait tüm sürecin izlenmesi kontrol altında tutulması
 • Pay sahiplerinin istekte bulunması durumunda şirket ile ilgili sorularını yanıtlamak

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN KURUMLAR

 • Borsa İstanbul
 • TSPAKB (Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumlar Birliği)
 • Takas ve Saklama Bankası
 • Aracı kurum ve Bankalar
 • Halka Açık Şirketler
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • Portföy Yönetim Şirketleri
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • Derecelendirme Şirketleri
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 • PAY (hisse Senedi)
 • Borsa Yatırım Fonu
 • Devlet Tahvili
 • Özel Sektör Tahvili
 • Özel Sektör Bonoları
 • Kira Sertifikaları
 • Menkul Kıymetler (Varlığa dayalı)
 • Menkul Kıymetler (Varlık Teminatlı)
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Opsiyonlar

SPK ÇALIŞMA SİSTEMİ

SPK Karar organının en az iki haftada bir gerekli olduğu durumlarda gündemli olarak toplanması gerekiyor. Toplantı esnasında kurula yapılan başvurular, ihraçlar, faaliyet izinleri gibi konular görüşülerek haftalık bültenlerinde internet aracılığı ile ilan ediliyor.

SERMAYE PİYASASINDA YAKIN HEDEF NEDİR?

Sermaye piyasaları küçük yatırımcının Borsaya katılmasını bekliyor ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yürütülüyor. En öne çıkan yenilik çekimser kalan küçük yatırımcının sanal ortamdan kaynaklanan güvensizliğinin giderilmesi yönünde gerçekleştiriliyor hedefte gayrı menkul yatırımcıları bulunuyor. İstanbul Borsa Başkanının basında yer alan açıklamasında yatırımcının adresine gerçek tapu gönderecekleri bu şekilde endişeleri yok etmeyi planladıkları bilgisi yer alıyor.

SPK’DA LİSANSLAMA ÇALIŞMASI

Lisanslama çalışmaları SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Memurluğu tarafından yürütülmektedir. Şikâyet ve talepler de yine bu birime kendi web sayfalarından yapılabilmekte sitede tüm iletişim bilgileri yer almakta.

SPL SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Lise, İki yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunları Sermaye Piyasası Lisanslama sınavlarına başvurabilirler.

Sermaye Piyasası Lisansını Alanlar Nerede Çalışabilir?

 • Temel düzey Lisanslama sınavına girenler 100 üzerinden en az 70 aldıklarında Takas ve Operasyon sorumlusu olarak çalışabiliyorlar
 • İki yıllık Ön Lisans ve 4 yıllık lisans mezunları Temel Düzey Lisansını aldıklarında 9 Modülden sınava girerek 100 üzerinden en az 70 alırlarsa ve not ortalamaları en az 60 ise Aracı Şube Müdürü olarak görev yapabilirler
 • Lise ve tüm diğer yüksek okullardan mezun kimseler Temel Düzey Lisansını aldıktan sonra 9 Modülden sınava girerek en az 70 alırlarsa ve not ortalamaları 70 olursa Aracı kurum İrtibat Sorumlusu olabilirler.

Not: yazı içerisinde belirtilen bazı bilgiler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz