Anonim Şirket Kuruluşu Maliyet Örneği

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti

Şirket kurmayı düşünenlerin bu yola çıkarken merak ettiği konuların başında Anonim Şirket kurmanın maliyetinin ne kadar olduğudur. Doğal olarak böyle bir girişimde bulunacak herkes, şirket kuruluşu esnasında cebinden ne kadar çıkacağını bilmek ister. 31.12.2018 tarihli Resmi Gazetenin duyurusuna göre Anonim Şirket kurma maliyetleri artık kesin hesaplanabilir durumdadır. Aşağıda örneği sunulan çalışma bir mali müşavirle kuruluş aşamasında sözleşme yapılarak şirket kurulmasının maliyet çalışmadır ve tabi ki mali müşavir danışmanlık ücreti bu maliyeti yükseltmiştir. Ben kendim şirket kurma işlemlerini gerçekleştirebilirim diyenler aşağıdaki fiyattan mali müşavir kurulum hizmeti ve vekalet masraflarını düşerek kurulumu yapabilirler.

Ve uzman bir danışman ya da çalışan her zaman kendisine ödenmesi gereken hizmet bedelini çok fazlasını çıkartır, bunu herkes deneyimlemiştir. Ancak uzman bir kişinin desteğini almadan doğabilecek tekrarlar, iptaller gibi durumların zaman ve nakit kaybı açabileceği bu kısımda unutulmaması gereken bir durumdur.

Ayrıca başlangıç aşamasında bir mali müşavir ile çalışılarak yapılan giderlerin şirket tescillendikten sonra geri alınma imkanı da olabilir. Ve acil şirket kuruluşu yapmak isteyenler için bu işlemlerin noterde yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Tabi ki noter için fazladan 400-500 TL masraf edilmesi lazım, fakat gün içinde şirket açılışını yapmak mümkün olabilmektedir. Çünkü ticari sicilde randevu alınması, tescili filan zaman alabilmektedir ve noter bu zamanı kısaltır.

Anonim şirketlerde kurumlar vergisi oranı %22 olması, ortakların hisselerini iki yıl sonra sattıkları takdirde gelir vergisinin söz konusu olmaması, Anonim şirket kurmak isteyenlerin bilmeleri gereken bir durumdur çünkü şayet ileride satma niyetiyle bir şirket açılıyorsa bu yapılacak masrafları göze alıp alınmam konusunda girişimciye bir fikir verir.Şirket kurarken yapılan giderlerin ortalama olarak alınmasının ana sebepleri tek ortaklı olup olmadığı ve ana sözleşmede yer alan metnin kelime uzunluğudur. Gerçi Yeni Ticaret kanununa göre, anonim şirket faaliyetlerinin ana sözleşmede yazanla sınırlı olmaması, ana sözleşmedeki faaliyet alanının çok detaylı ve uzun olmasının önüne geçen bir durumdur. Bu anlamda Ana şirket sözleşmesinin ilgili kanunun istediği ölçülerde düzenlenmesi yeterlidir. Notere çok uzun bir sözleşmeyle yüksek fiyatlar ödemeye gerek yoktur. Çünkü kelime bazında fiyatlandırılmaktadır.

Aşağıda Anonim şirket kurmak isteyenler için mali müşavir rehberliğinde kurulumu yapılan bir firmanın örnek maliyet çalışması yer almaktadır.

Anonim Şirketi Kuruluş Giderleri

Anonim Şirket Kuruluşu Maliyet Örneği

ÖRNEK ÇALIŞMA

Veriler

Şirket Ortak Sayısı: 1 kişi

Şirket Müdür Sayısı: 1 kişi

Şirket Ana Sermayesi: 50,000 TL ( Minimum zorunlu belirlenen tutar)

Şirket Kira Bedeli: 1,000 TL (Brüt değer üzerinden)

Şirket Faaliyet Alanı: Tekstil

Şirket Ana Sözleşme Noter Tasdiği: 150 TL (1 Adet Ücreti)

Şirket Kuruluş Vekâlet: 100 TL (1 Adet Ücreti)

Şirket Yetkili İmza Sirküleri: 160 TL (2 Adet Ücreti)

Şirket Kuruluş Mali Müşavir Vekâlet Ücreti: 140 TL

Toplam Noterde Yapılacak Masraflar: 550 TL

Şirket Kira Damga Vergisi; Kefilsiz Olarak: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL

Şirket Sanal Ofis Kira Damga Vergisi: 1.000 x 12 = 12.000 x 9,48/ 1000 = 113,76 TL (olursa)

Kira Damga Vergisi Kefili: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/ 1000 = 136,44 TL (olursa)

Vergi Dairesi Tescili Ücretleri: 22,68 TL

Ticaret Odası Tescil Harcı: 1.250 TL (Rekabet Kurulu, Sicil Kayıt, Resmi Defterlerin Onayı )

Mali Müşavirlik Kuruluş Hizmet Bedeli: 823 TL

Şirket Kurulum Genel Toplam Maliyet: 2.645,68 TL 

Anonim Şirket Kuruluş Masraf Kalemleri Açıklaması

  • Maliyet çalışması İstanbul ili 2019 Ocak ayı itibari ile yapılan bir çalışmadır.
  • Bu maliyetlerde ortak sayısı bir kişi olarak yapılmıştır. Her bir ortak için yaklaşık olarak 150 TL, her bir müdür için 250 TL ilave masraf eklenmelidir.
  • Banka Sermaye Blokaj Tutarı: Sermayenin 1/4’ü 50,000 / 4 = 12.500,00 TL masraflara dâhil edilmemiştir.
  • Şayet şirkette yabancı ortaklık söz konusu ise mali müşavirlik hizmet bedeli alt limit 1,863 TL’dir.
  • Ana sözleşme kelime uzunluğuna göre noter tasdik ücretlendirmesi değişiklik göstermektedir. Bu örnekteki ana sözleşme fiyatı, ortalama sözleşme sayısı olan 1500 kelime civarı üzerinden alınmıştır.
  • Faaliyette kullanılacak para çekme makineleri gibi cihazlar kuruluş maliyeti içinde yoktur.

Tüm bu hesaplamalar gerçek şirket açılışı tecrübe etmiş mali müşavirlik firmalarının verdiği bilgilendirme ışığında yapılmış bir çalışmadır. Ekstra masraflar çıkabilir.

(belirtilen tüm veriler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir)İş Kurma Rehberi

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar
iş planları
İş Yeri Açmak